3 KASIM 2021 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 22 Ekim, 2021
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

3 KASIM 2021 KİRALAMA İHALE İLANI

S

N

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi (Toplam Kullanım Alanı) - Kira Süresi

Aylık Muh.

Kira Bedeli +KDV

Geçici / İştirak Teminatı (TL)

İhale Tarih Saat

1

Başiskele İlçesi, Fatih Mah., 2844 ada/ 9 parsel Fidanlık Yeri, 673.00m²

300,00-TL

324,00-TL/

1.000,00-TL

03.11.2021

11.00

2

Körfez İlçesi, Hacı Osman Mah. 2833 ada, 1parsel Şantiye Depo Alanı, 1830m²

3.250,00-TL

3.510,00-TL/

5.000,00-TL

03.11.2021

11:03

3

Başiskele İlçesi, Ovacık Mah. Salim Detrvişoğlu Cad. No:264/2 Merkez Hal Tesisleri 66 Nolu Ambar Yeri, 23,40m²

450,00-TL

486,00-TL/

1.000,00-TL

03.11.2021

11:06

4

Gebze İlçesi, Sultan Orhan Mah. Eski Bağdat Cad. No:54 Gebze Hal Tesisleri 35 Nolu Ambar Yeri, 28,00m²

620,00-TL

669,60-TL/

1.000,00-TL

03.11.2021

11:09

5

Gölcük İlçesi, Saraylı Mah. 185 ada, 2 parsel Kalıcı İş Merkezi C Blok Zemin Kat No:3, 3 Nolu İş Yeri, 30,00m²

300,00-TL

324,00-TL/

1.000,00-TL

03.11.2021

11:15

6

İzmit İlçesi, Kozluk Mah., Sümer Sok. No:12 (İzmit Batı Terminali) Kafeterya, 151,63m² Kapalı+ 150,09m² Açık

5.300,00-TL

5724,00-TL/

16.000,00-TL

03.11.2021

11:18

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar ilanda belirtilen tarih, saat ve şartlarda 3(üç) yıl süre ile işletilmek üzere KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 45. Mad. Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici ve İhale İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet),

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım