25 KASIM 2020 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 13 Kasım, 2020
a a a

Arşiv Niteliğindedir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi

(Kullanım Alanı)

Aylık Muh. Kira Bedeli

Geçici / İştirak

Teminatı

Kira Süresi

İhale Saati

1

İzmit Kemalpaşa Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:66 (Marina Sahili),Kafeterya-Çay Bahçesi, (1996m²)

18.000,00- TL+KDV

64.800,00/

500.000,00-TL

10 Yıl

10:00

2

Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Ovacık Mahallesi Fidanlık ve Süs Bitkisi Üretim Alanı (1. Grup Parseller) (330.000m²)

32.500,00-TL+KDV

58.500,00-TL

50.000,00-TL

5 Yıl

10:03

3

Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Ovacık Mahallesi Fidanlık ve Süs Bitkisi Üretim Alanı (2. Grup Parseller) (330.000m²)

32.500,00 TL+KDV

58.500,00-TL

50.000,00-TL

5 Yıl

10:06

4

İzmit İlçesi, Ömerağa Mah., Mimar Sinan Üst Geçidi Altı. Büfe (24,4m²)

4.500,00-TL+KDV

4.860,00-TL/

15.000,00-TL

3 Yıl

10:09

5

İzmit İlçesi, Yahya Kaptan Mah., Şehit Ergün Köncü Sok. Bekirpaşa Girişi, Çay Bahçesi Kafeterya Büfe (837m²)

7.000,00-TL+KDV

7.560,00-TL

20.000,00-TL

3 Yıl

10:12

6

İzmit İlçesi, Yahya Kaptan Mah, Akasya Cad. D-100 Karayolu Girişi, Çay Bahçesi Kafeterya (646m²)

5.500,00-TL+KDV

5.940,00-TL

16.500,00-TL

3 Yıl

10:15

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 25 Kasım 2020 tarihinde ilanda belirtilen saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı, GERÇEK KİŞİLERDEN: 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat:12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım