24 TEMMUZ 2019 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 11 Temmuz, 2019
a a a

Arşiv Niteliğindedir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.

No

İşyeri Adresi-Mevkii / No- Nevi / Kullanım Alanı M²

Muh. Kira Bedeli

Geçici /

İştirak Teminatı

Saati

1

Gebze- Güzeller Mah., Osman Hamdi Bey Kültür Merkz. / 01 Nolu Büfe / ( 37,00 m²)

750,00 TL+KDV

Aylık

810,00TL /

2.250,00TL

10:33

2

İzmit- Karabaş Mah., S.Fuarı 4.Cd. Fuar Alanı / 01 Nolu Mısır Satış Yeri / ( 38,00 m²)

33.750,00 TL+KDV

Sezonluk

1.013,00TL /

15.000,00TL

10:36

3

İzmit- Karabaş Mah., S.Fuarı 4.Cd. Fuar Alanı / 01 Nolu Pişmaniye Satış Yeri / ( 79,00 m²)

6.000,00 TL+KDV

Sezonluk

180,00TL /

2.000,00TL

10:39

4

İzmit- Karabaş Mah., S.Fuarı 6.Cd. Fuar Alanı / 02 Nolu Dayanıklı Tüketim Malz. / ( 31,00 m²)

3.150,00 TL+KDV

Sezonluk

95,00TL /

1.000,00TL

10:42

5

İzmit- Karabaş Mah., S.Fuarı 6.Cd. Fuar Alanı / 06 Nolu Dayanıklı Tüketim Malz. / ( 32,00 m²)

1.215,00 TL+KDV

Sezonluk

37,00TL /

400,00TL

10:45

6

İzmit- Karabaş Mah .Fuar Alanı / 01 Nolu Balon Satış Yeri

5.000,00 TL+KDV

Sezonluk

150,00TL /

1.250,00TL

10:48

7

İzmit- Karabaş Mah., S.Fuarı 4.Cd. Fuar Alanı / 01 Nolu Simit Satış Yeri (2 adet) / ( 4,00 m²)

6.000,00 TL+KDV Sezonluk

180,00TL /

1.500,00TL

10:51

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 24 Temmuz 2019 tarihinde ilanda belirtilen şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile Gebze Büfe 3 (üç) yıl süre ile Kocaeli Fuar Alanı işyerleri ise Sezonluk 31.10.2019 tarihine kadar ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Da. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak), 2-Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı, GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, TÜZEL KİŞİLERDEN:1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,2-Şirketin Adres beyanı,3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.