23 HAZİRAN 2021 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 11 Haziran, 2021
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALE İLANI

S. No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi (Kullanım Alanı)

Aylık Muh. Kira Bedeli+KDV

Geçici Teminat/ İştirak Teminatı

İhale Tarih/Saati

1

Ereğli Balık Hali Yanında bulunan 1 Nolu Ağ Çıkarma Yeri,190.67m2

350,00-TL+KDV

378,00-/1.000,00

23.06.2021/10:30

2

Ereğli Balık Hali Yanı 2 Nolu Ağ Çıkarma Yeri, 194.55m2

350,00-TL+KDV

378,00-/1.000,00

23.06.2021/10:33

3

Ereğli Balık Hali Yanı 3 Nolu Ağ Çıkarma Yeri, 197.70m2

350,00-TL+KDV

378,00-/1.000,00

23.06.2021/10:36

4

Ereğli Balık Hali Yanı 4 Nolu Ağ Çıkarma Yeri, 201.09m2

350,00-TL+KDV

378,00-/1.000,00

23.06.2021/10:39

5

Ereğli Balık Hali Yanı 5 Nolu Ağ Çıkarma Yeri, 204.42m2

350,00-TL+KDV

378,00-/1.000,00

23.06.2021/10:42

6

Ereğli Balık Hali Yanı 6 Nolu Ağ Çıkarma Yeri, 208.02m2

350,00-TL+KDV

378,00-/1.000,00

23.06.2021/10:45

7

Ereğli Balık Hali Yanı 7 Nolu Ağ Çıkarma Yeri, 211.93m2

350,00-TL+KDV

378,00-/1.000,00

23.06.2021/10:48

8

Ereğli Balık Hali Yanı 8 Nolu Ağ Çıkarma Yeri, 303.27m2

500,00-TL+KDV

540,00-/1.000,00

23.06.2021/10:51

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar belirtilen tarih, saat ve şartlarda 2886 sayılı DİK 45. Mad. Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süre ile KBB Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1-İhale şartname bedeline ait makbuz aslı (KBB Emlak Yönt. Şub. Müdürlüğünden),

2-Geçici ve İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı,

3-KBB’den “Borcu yoktur”belgesi,

4-Noter tasdikli imza beyannamesi/ sirküleri,

5- İkametgâh Senedi/Şirketin Adres beyanı,

6- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi/Nüfus Kayıt Örneği(Belediye/E-devlet),

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç 15.06.2021 tarihi Saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım