16 ŞUBAT 2022 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 7 Şubat, 2022
a a a

Arşiv Niteliğindedir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALE İLANI

S

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi,

Toplam Kullanım Alanı

Aylık Muh.

Kira Bedeli

Geçici /İşt. Teminatı

Kira Süresi

İhale Tarih ve Saati

1

Gölcük-Deniz Evler Mah. Sahil Cad. No:47/1 Deniz Evler İhsaniye Parkı – Bay- Bayan Wc, 55 m2

250,00 TL+KDV

270,00- 1.000,00-

3 (üç) yıl

16.02.2022

11:00

2

İzmit-Derince-Körfez-Gölcük-Karamürsel Sahillerinde - 7 Adet Seyir Dürbün Yeri,- 7 m²

1.200,00 TL+KDV

1.296,00- 5.000,00-

3 (üç) yıl

16.02.2022

11:03

3

Gölcük-Dumlupınar Mah. A.Menderes Bulv.No:90 L Gölcük Şehir. Otob. Term.- 7 Nolu Yazıhane, 40,10 m²

1.900,00 TL+KDV

2.052,00-5.500,00-

3 (üç) yıl

16.02.2022

11:06

4

İzmit - Kozluk Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:36/B (Teras Cafe)-Sekapark 1. Etap-Kafeterya- 574 m2

15.500,00 TL+KDV

27.900,00- 70.000,00-

5 (beş) yıl

16.02.2022

11:09

5

İzmit- Mehmet Ali Paşa Mah. Bağdat Cad. No:114/19 Doğu Kışla Gençlik Parkı - 19 Nolu İş Yeri, 23m2

620,00 TL+KDV

669,60- 1.500,00-

3 (üç) yıl

16.02.2022

11:12

6

İzmit -Mehmet Ali Paşa Mah. Bağdat Cad. No:114/23 Doğu Kışla Gençlik Parkı - 23 Nolu Dernek Yeri, 23m2

300,00 TL+KDV

324,00-

1.000,00-

3 (üç) yıl

16.02.2022

11:15

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar ilanda belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 45. Mad. Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici ve İhale İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet),

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç 15 Şubat 2022 saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım