16 MART 2022 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 7 Mart, 2022
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI

S

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi,

Toplam Kullanım Alanı

Aylık Muh.

Kira Bedeli

Geçici /İşt. Teminatı

İhale Tarih Saati

01

İzmit -Mehmet Ali Paşa Mah. Bağdat Cad. No:114/ Doğu Kışla Genç. Parkı 28 Nolu Dernek Yeri 55m2

730,00-TL+KDV

788,40-TL

1.500,00-TL

16.03.2022

11:00

02

Başiskele İlçesi, Salim Dervişoğlu Cad. Ovacık Mah. No:264/1, Merkez Hal Tesisleri

65/B Nolu, Ambar-Ofis, 20 m2

520,00-TL+KDV

561,60-TL

2.000,00-TL

16.03.2022

11:03

03

68/B Nolu,, Dernek Odası, 19,50 m2

350,00-TL+KDV

378,00-TL

2.000,00-TL

16.03.2022

11:06

04

68/A-2 Nolu,, Depo Yeri, 18,15 m2

250,00-TL+KDV

270,00-TL

1.000,00-TL

16.03.2022

11:09

05

İzmit-Karadenizliler Mah. Çarşıbaşı Cad. No:201 İzmit Mezbaha Tes. yanı

2B-3 Nolu, Derici-Sakatatçı, 110 m²

1.000,00-TL+KDV

1.080,00-TL

3.000,00-TL

16.03.2022

11:12

06

2C-4 Nolu, Derici-Sakatatçı, 110 m2

1.000,00-TL+KDV

1.080,00-TL

3.000,00-TL

16.03.2022

11:15

07

Karamürsel İlçesi, 4 Temmuz Mah. Amiral Cad. Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali

No:121/A, 2 Nolu Çay Ocağı, 8,67 m²

900,00-TL+KDV

972,00-TL

3.000,00-TL

16.03.2022

11:18

08

No:121/G, 8 Nolu Yazıhane, 17,20 m²

360,00-TL+KDV

388,80-TL

1.000,00-TL

16.03.2022

11:21

09

No:121, 10 Nolu Bay-Bayan WC, 32,70 m²

1.000,00-TL+KDV

1.080,00-TL

3.000,00-TL

16.03.2022

11:24

10

No:123, 13 Nolu Çay Ocağı, 28,32 m²

1.200,00-TL+KDV

1.296,00-TL

3.500,00-TL

16.03.2022

11:27

11

No:129/A, 21 Nolu Fast Food, 27,14 m²

1.200,00-TL+KDV

1296,00-TL

3.500,00-TL

16.03.2022

11:30

12

No:129/C-D, 23-24 Nolu Büfe, 30 m²

2.100,00-TL+KDV

2.268,00-TL

6.500,00-TL

16.03.2022

11:33

13

İzmit- Yahyakaptan Mah. Seymen Cad. No:39/1 Kırsal (Doğu) Otobüs Term., 01 Nolu Büfe, 16,5 m2

750,00-TL+KDV

810,00-TL

2.500,00-TL

16.03.2022

11:36

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların ilanda belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 45. Mad. Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süre ile işletilmek üzere ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici ve İhale İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza Beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği(Belediye), 3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet),

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım