16 HAZİRAN 2021 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 7 Haziran, 2021
a a a

Arşiv Niteliğindedir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi (Kullanım Alanı)

Aylık Muh. Kira Bedeli+KDV

Geçici Teminat/ İştirakTeminatı

1

Ereğli Balık Hali içerisinde bulunan,1 Nolu Yazıhane, 106.25 m2 Toplam Alan

1.700,00-TL

1.836,00-TL

2.500,00-TL

2

Ereğli Balık Hali içerisinde bulunan, 2 Nolu Yazıhane, 71.29 m2 Toplam Alan

1.250,00-TL

1.350,00-TL

2.500,00-TL

3

Ereğli Balık Hali içerisinde bulunan,3 Yazıhane, 72.63 m2 Toplam Alan

1.250,00-TL

1.350,00-TL

2.500,00-TL

4

Ereğli Balık Hali içerisinde bulunan, 4 Nolu Yazıhane, 84.22 m2 Toplam Alan

1.500,00-TL

1.620,00-TL

2.500,00-TL

5

Ereğli Balık Hali içerisinde bulunan,5 Nolu Yazıhane, 98.14 m2 Toplam Alan

1.600,00-TL

1.728,00-TL

2.500,00-TL

6

Ereğli Balık Hali içerisinde bulunan, 6 Nolu Yazıhane, 86.66 m2 Toplam Alan

1.500,00-TL

1.620,00-TL

2.500,00-TL

7

Ereğli Balık Hali içerisinde bulunan, 7 Nolu Yazıhane, 148.51 m2 Toplam Alan

2.200,00-TL

2.376,00-TL

2.500,00-TL

8

Ereğli Balık Hali içerisinde bulunan, 8 Nolu Yazıhane, 88.53 m2 Toplam Alan

1.900,00-TL

2.052,00-TL

2.500,00-TL

9

Ereğli Balık Hali içerisinde bulunan, Kafeterya, 121.77 m2 Toplam Alan

820,00-TL

885,60-TL

2.500,00-TL

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 16.06.2021 tarihinde sırasıyla 10:30, 10:33, 10:36, 10:39, 10:42, 10:45, 10:48, 10:51, 10:54 saatlerinde, belirtilen şartlarda ve 2886 sayılı DİK 45. Mad. Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süre ile KBB Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1-İhale şartname bedeline ait makbuz aslı (KBB Emlak Yönt. Şub. Müdürlüğünden),

2-Geçici ve İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı,

3-KBB’den “Borcu yoktur”belgesi,

4-Noter tasdikli imza beyannamesi/ sirküleri,

5- İkametgâh Senedi/Şirketin Adres beyanı,

6- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi/Nüfus Kayıt Örneği(Belediye/E-devlet),

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç 15.06.2021 tarihi Saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım