12-26 NİSAN 2023 KİRALAMA/SATIŞ İHALE İLANI

Tarih: 3 Nisan, 2023
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA/SATIŞ İHALE İLANI

12-26 NİSAN 2023 KİRALAMA İHALELERİ

S.

No

İhale Tarih/ Saat

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi,

Toplam Kullanım Alanı

Aylık Muh.

Kira Bedeli +KDV

Kira Süresi

Geçici /İştirak Teminatı

İhale Usulü

1

12.04.2023

11:00

İzmit, Yahyakaptan Mahallesi, Akasyalar Caddesi No:13/A - Süleyman Demirel Kültür Merkezi Zemin Kat Kafeterya, Çay Bahçesi

(Kapalı:310,80 m² Açık: 293,31 m²)

14.500,00 TL

3 (üç) Yıl

15.660,00 TL

35.000,00 TL

Açık Teklif

2

12.04.2023

11:03

İzmit, Karabaş Mahallesi, Heykel Sokak No:10 İzmit Millet Bahçesi (Fuar Alanı) – Elektrik Dağıtım Hizmet Binası ve Trafo Alanı (765 m²)

26.000,00 TL

3 (üç) Yıl

28.080,00 TL
-

3

12.04.2023

11:06

Körfez, Atalar Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, No:7 İç Kapı No:A Körfez Yarımca Kültür Merkezi Aile Sağlığı Merkezi (168,63 m²)

3.500,00 TL

3 (üç) Yıl

3.780,00 TL
-

4

12.04.2023

11:09

İzmit, Mehmetali Paşa Mahallesi, Emin Sipahi Sokak No:50 Mehmetalipaşa Aile Sağlığı Merkezi (230,85 m²)

4.550,00 TL

3 (üç) Yıl

4.914,00 TL
-

5

26.04.2023
11:06

İzmit-Yenimahalle Mah. 5041 Ada, 2 Parsel (Plajyolu) Doğalgaz Yönetim Alanı (7.638,77m²)

63.000,00 TL

10 (on) Yıl

226.800,00 TL
-

Kapalı Teklif

26 NİSAN 2023 SATIŞ İHALELERİ

S. No

İhale Tarih/ Saat

İlçe/

Mahallesi

Ada/ Parsel

Kat

B.

Bölüm

Nitelik


Alanı (m²)

Muhammen Bedel (TL)

( KDV Yoktur)

Geçici Teminat (TL)

İhale Usulü

1

26.04.2023

11:00

Karamürsel İlçesi

Kayacık Mahallesi

1316 / 1

Zemin

20

İşyeri

30

175.000,00

5.250,00

Açık

Teklif

2

26.04.2023

11:03

Başiskele İlçesi

Yeniköy Mahllesi

325 / 1

2

49

İşyeri

32

200.00,00

6.000,00

Yukarıda nitelikleri belirtilen; 5 adet işyerinin işletilmek üzere kiralama ihaleleri ile 2 adet işyerinin Satış ihalesi ilanda belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK belirtilen hüküm ve usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz aslı (Karabaş Mah. Ankara Karayolu Cad. NO:65/B İzmit/KOCAELİ adresindeki KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden bedeli karşılığı alınarak) dosyasına konulacak, 2-Geçici ve İhale İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı,

3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1-Noter tasdikli imza Beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği (Belediye), 3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet), TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Dai. Bşk. Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım