11 EYLÜL 2019 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 29 Ağustos, 2019
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.
No
İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi Top. Alan Kira
Süresi
Aylık Muh. Kira Bedeli Geçici /
İştirak Teminatı
İhale
Saati
1 GölcükTopçularMah.604Ada/3prs. IşMerk.F2Blok1.Kat23,24,25,26,30, 32,33,34,35,40,42,43Nolu /12 adet İşyeri Müşterek 360 m²
1 Yıl
2.100,00-TL+KDV 756,00TL
2.000,00TL
10:39
2 Gölcük Yunus Emre Mah. 565Ada/1parsel İş Merk. 1. Kat 23, 2. Kat37,38,40,41,43,46,47,48, 51,52,53 Nolu 12 adet İşyeri Müşterek
360 m²

1 Yıl
1.690,00-TL+KDV 608,40TL
1.000,00TL
10:42
3 Gölcük İpek Yolu Mah. 302Ada, 3parsel İş Merk. Zemin Kat 6,8,11 Nolu 3 Adet İşyeri Müşterek 90 m² 3 Yıl 630,00-TL+
KDV
680,40TL
2.000,00TL
10:45
4 Başiskele Aydınkent Mah. 337 Ada,1PrslİşMerk.2.Kat45,46,47,48, 49,50,51,52,54,55,56,57,58, 59,60, 61,62,63,65,66 Nolu 20 Adet İşy
600 m²

3 Yıl
2.200,00-TL+
KDV
2.376,00TL
7.500,00TL
10:48
5 Kandıra-Terminali/ 05-06 Nolu İşyeri/ Yazıhane 31,20 m² 3 Yıl 750,00-
TL+ KDV
810,00-TL
2.250,00-TL
10:51
6 İzmit-Körfez Mh. Ömer Türkçakal Bulv./ Pano Yeri 11,25 m² 3 Yıl 170,00-
TL+ KDV
183,60-TL
500,00-TL
10:54
7 İzmit- Sapakpınar Mh. /Köy Ürünleri Satış Yeri 20, 00m² 3 Yıl 250,00-
TL+ KDV
270,00-TL
750,00-TL
10:57
8 Gölcük-Çiftlik Mh. Atatürk Bulv, No:373 (İhsaniye 41 ada,8 parsel) / 6 katlı işyeri 1.411, 50 m² 3 Yıl 7.100,0 -
TL+ KDV
7.668,0-TL
15.000,0-TL
11:00
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 11 EYLÜL 2019 Çarşamba günü ilanda belirtilen saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen süre ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.İSTEKLİLERDEARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,GERÇEK KİŞİLERDEN: 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.