10 ŞUBAT 2021 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 1 Şubat, 2021
a a a

Arşiv Niteliğindedir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALE İLANI

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi (Kullanım Alanı)

Aylık Muhammen Kira Bedeli +KDV

GeçiciTeminat/ İştirakTeminatı

İhale Saati

Kira Süresi

1

Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Atakent Mah. 17 Ağustos Cad. No: 5 Kalıcı İş Merkezi 2. Kat (325 ada, 1parsel),49 Nolu İş Yeri ,30m2

215,00-TL

232,20-TL

1.000,00-TL

10:30

3 Yıl

2

Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mah. 81. Ada, 124 Parsel Kalıcı İş Merkezi 1. Kat 70 Nolu İş Yeri,30 m2

200,00-TL

216,00-TL

1.000,00-TL

10:33

3 Yıl

3

İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi, Salim Dervişoğlu Cad. No:78/1, Dernek Lokali, 262 m2

3.250,00-TL

3.510,00-TL

7.500,00-TL

10:36

3 Yıl

4

Kemalpaşa Mah. Ankara Karayolu Cad. No:13/1 (Pişmaniyeciler Meydanı), Büfe, 9,39 m2

2.600,00-TL

6.552,00-TL

10.000,00-TL

10:39

7 Yıl

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 10 Şubat 2021 tarihinde ilanda belirtilen saat, şartlarda ve 2886 sayılı DİK 45. Mad. Açık Teklif Usulü ile KBB Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur”belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat:12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım