09 ŞUBAT 2022 KİRALAMA İHALESİ

Tarih: 31 Ocak, 2022
a a a

Arşiv Niteliğindedir

/webfiles/userfiles/files/9%20%20%C5%9Eubat%202022%20%C4%B0haleleri%20(1).docx

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI

S

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi,

Toplam Kullanım Alanı

Aylık Muh.

Kira Bedeli

Geçici /İşt. Teminatı

Kira Süresi

İhale Tarih ve Saati

01

İzmit-Serdar Mah. İstanbul Karayolu Cad., No:57- Büfe Yeri- 48,00 m2

750,00 TL+KDV

2.700,00-

2.000,00-

10 (On) yıl

09.02.2022

11:00

02

Gebze –Cumhuriyet Mah. Yavuz Sultan Selim Cad., No:2- Büfe Yeri- 18,00 m2

2.400,00 TL+KDV

2.592,00-

7.500,00-

3 (Üç) Yıl

09.02.2022

11:03

03

İzmit-Körfez Mah. Salim Dervişoğlu Cad., No:98/1- Büfe- 17,00 m2

1.560,00 TL+KDV

1.684,80-

5.000,00-

3 (Üç) Yıl

09.02.2022

11:06

04

İzmit- Cumhuriyet Mah.Sahil Yolu Sok.No:9- Plaj Yolu Sahili-Kafeterya,Çay Bahçesi - 918,53 m²

7.700,00 TL+KDV

13.860,00-

25.000,00-

5 (beş) yıl

09.02.2022

11:09

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar ilanda belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 45. Mad. Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici ve İhale İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet),

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım