08-22-29 TEMMUZ KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 26 Haziran, 2020
a a a

Arşiv Niteliğindedir

/webfiles/userfiles/files/Temmuz%202020%20%C4%B0hale.docx

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi

(Kullanım Alanı)

Aylık Muhammen Kira Bedeli

+ KDV

Geçici Teminat/

İştirakTeminatı

Kiralama

Süresi

İhaleTarihi/

Saati

1

İzmit İlçesi Kozluk Mah. Sekapark 1. Etap büro-ofis (284,56 m²)

1.000,00-TL

1.080,00-TL

5.000,00-TL

3 Yıl

08.07.2020/

10:06

2

İzmit İlçesi Kemalpaşa Mah. Adnan Menderes Üst Geçidi Altı Büfe (16,50 m²)

6.750,00-TL

7.290,00-TL

25.000,00-TL

3 Yıl

22.07.2020/

10:03

3

Başiskele İlçesi Ovacık Mah. Kullar Cad. Merkez Hal Tesisleri 63 nolu Çay Ocağı (58 m²)

1.100,00-TL

1.188,00-TL

3.000,00-TL

3 Yıl

22.07.2020/

10:06

4

Başiskele İlçesi Ovacık Mah. Kullar Cad. Merkez Hal Tesisleri 64 nolu Büfe (28,70 m²)

1.000,00-TL

1.080,00-TL

3.000,00-TL

3 Yıl

22.07.2020/

10:09

5

Başiskele İlçesi Ovacık Mah. Kullar Cad. Merkez Hal Tesisleri 69 nolu Unlu Mamüller İmalat ve Satış Yeri (109,15 m²)

1.750,00-TL

1.890,00-TL

5.000,00-TL

3 Yıl

22.07.2020/

10:12

6

Başiskele İlçesi Ovacık Mah. Kullar Cad. Merkez Hal Tesisleri 70 nolu Lokanta (102,50 m²)

1.700,00-TL

1.836,00-TL

5.000,00-TL

3 Yıl

22.07.2020/

10:15

7

İzmit İlçesi, Karabaş Mah. Cengiz Topel Cad. Yürüyüş Yolu Üzeri İzmit Meslek Lisesi Önü Taksi Durak Yeri (43m²)

1.685,00-TL

1.819,80-TL

5.000,00-TL

3 Yıl

29.07.2020/

10:03

8

İzmit İlçesi, Körfez Mah. Şehit Rafet Karacan Bulvarı No:175 Taksi Durak Yeri (14,70m²)

585,00-TL

631,80-TL

2.000,00-TL

3 Yıl

29.07.2020/

10:06

9

İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşata Mah. Doğu Kışla Gençlik Parkı İçi , No:8 Fotoğrafçı (23m²)

630,00-TL

680,40-TL

3.000,00-TL

3 Yıl

29.07.2020/

10:09

10

Başiskele İlçesi Ovacık Mah. Yeni Hal Tesisleri Arkası 1. Grup Parseller Fidanlık ve Süs Bitkisi Üretim Alanı (320.000 m²)

31.000,00-TL

33.480,00-TL

50.000,00-TL

3 Yıl

29.07.2020/

10:12

11

Başiskele İlçesi Ovacık Mah. Yeni Hal Tesisleri Arkası 2. Grup Parseller Fidanlık ve Süs Bitkisi Üretim Alanı (340.000 m²)

33.000,00-TL

35.640,00-TL

50.000,00-TL

3 Yıl

29.07.2020/

10:15

12

Kartepe İlçesi Çepni Mah. Bakırlı Mevkii, Bahçe Toprağı Depo Yeri

(1.362,00 m²)

385,00-TL

415,00-TL

1.000,00-TL

3 Yıl

29.07.2020/

10:18

13

Gebze İlçesi Tatlı Kuyu Mah. 1312 Sok. Gebze Tatlı Kuyu Vadisi Rekrasyon Alanı Bay- Bayan WC (58 m²)

375,00-TL

405,00-TL

2.500,00-TL

3 Yıl

29.07.2020/

10:21

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 3 (üç) yıl süre ile ayrı ayrı 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile kiralama ihaleleri yapılacaktır.

.İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,GERÇEK KİŞİLERDEN: 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

*Sezonluk Kiralamalar; 3 yıl süresince her yılın Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsamaktadır.

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım