05 MAYIS 2021 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 26 Nisan, 2021
a a a

Arşiv Niteliğindedir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALE İLANI

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi (Kullanım Alanı)

Aylık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat/ İştirak Teminatı

İhale Tarih/ Saat

Kira Süresi

1

Gölcük İlçesi, Denizevler Mah. Sahil Cad. No:100 B.Hayrettin Parkı-Lunapark Alanı (1.042 m2 Açık Alan )

2.280,00-TL+KDV

2.462,40-TL

15.000,00-TL

05.05.2021/10:30

3Yıl

2

Gebze İlçesi, Barış Mah. 1806.Sok. No:70/2 Tatlıkuyu Vadisi- Büfe (105 m2 Toplam Alan)

1.300,00-TL+KDV

1.404,00-TL

5.000,00-TL

05.05.2021/10:33

3 Yıl

3

Kartepe İlçesi, Uzuntarla Mah. Çamkonak Cad. No:120/1 –Seka Kampı-Trambolin ve Şişme Oyun Grubu Alan (400 m2 Açık Alan)

8.340,00-TL+KDV

3.002,40-TL

25.000,00-TL

05.05.2021/10:36

3Yıl

Sezonluk

4

Kartepe İlçesi, Uzuntarla Mah. Çamkonak Cad. No:120/2 Seka Kampı Mısır ve Mısır Ürünleri Satış Yeri (10 m2 Açık Alan )

540,00-TL+KDV

194,40-TL

1.500,00-TL

05.05.2021/10:39

3 Yıl

Sezonluk

5

İzmit İlçesi, M.Ali Paşa Mah. Bağdat Cad. No:114/5 Doğu Kışla Lunapark Alanı (Mini Çocuk Alanı) (200 m2 Açık Alan )

2.020,00-TL+KDV

909,00-TL

7.000,00-TL

05.05.2021/10:42

3 Yıl

Sezonluk

6

İzmit İlçesi, Kozluk Mah. S.Dervişoğlu Cad. No:42 –Sekapark- Trambolin ve Şişme Oyun Grubu Alan (300 m2 Açık Alan )

9.000,00TL+KDV

4.050,00-TL

30.000,00-TL

05.05.2021/10:45

3 Yıl

Sezonluk

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar ilanda belirtilen tarih, saat, şartlarda ve 2886 sayılı DİK 45. Mad. Açık Teklif Usulü ile KBB Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur”belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat:12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım