02 ARALIK 2020 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 20 Kasım, 2020
a a a

Arşiv Niteliğindedir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi

(Kullanım Alanı)

Aylık Muh. Kira Bedeli

Geçici Teminat/ İştirak Teminatı

1

İzmit İlçesi, Sapakpınar Mahallesinde bulunan 1-2 No'lu
Köy Ürünleri Satış Yeri (40.00m²)

500,00-TL+KDV

540,00-TL

1.000,00-TL

2

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Sapakpınar Mahallesi 3-4-5 Nolu Köy Ürünleri Satış Yeri (60.00m²)

750,00-TL+KDV

810,00-TL

1.500,00-TL

3

İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi No:44/1 Sekapark, 1.Etap, Büfe, (23,00m²)

5.500,00-TL+KDV

5.940,00-TL

16.000,00-TL

4

İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi, Hatıra Sokak No:19 (KBB arkası otopark) WC (Bay-Bayan) (52,00m²)

1.300,00-TL+KDV

1.404,00-TL

4.000,00-TL

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2 ARALIK 2020 tarihinde ve sırasıyla saat 10:00, 10:03, 10:06 ve 10:09’da 3 (üç) yıl süre ile ilanda belirtilen şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat:12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım