Okullar cazip hale getirilmeli

Tarih: 28 Aralık, 2007
a a a

Arşiv Niteliğindedir

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl ilki gerçekleştirilen “Kocaeli 1. Çocuk Şenliği”, sokakta çocukların eğlencesi ile devam ederken, salonda bilim adamları “Yoksulluğun Çocuklar Üzerindeki Etkileri” konusunu tartıştı. İki gün süren toplantı sonunda hazırlanan sonuç bildirgesinde, okulların yoksul çocuklar için cazip hale getirilmesi istendi.

YOKSULUĞUN ETKİLERİ TARTIŞILDI
Büyükşehir Belediyesi`nin koordinasyonunda yürütülen “Kocaeli İlinde Çalışan Çocuklara İlişkin Toplumsal Duyarlılığı ve Çözüm Üretme Kapasitesini Geliştirme Projesi”, iki farklı etkinliğe sahne oldu. Çocuklar “Çocuk Şenliği” programı nedeniyle sokaklarda eğlenirken, bilim adamları salonda yoksulluğu masaya yatırdı. Dünyada ve Türkiye`de Yoksulluk Olgusu, Yoksulluğun Çocuklar Üzerine Etkileri ve Ülkemizdeki Durumu, Sokak Çocukları Projelerinin Değerlendirilmesi, Ülkemizde Çocuklara Yönelik Politikalar, Kamu Yönetimi Reformları ve Sosyal Politikalar başlığı altında yapılan sempozyumda bilim adamları çalışma grupları oluşturdu. Oluşturulan çalışma grupları sempozyumun son gününde sunumlar yaparak genel değerlendirmede bulundular.

KURUMLAR BİRBİRİNDEN KOPUK
Bilim adamlarının oluşturduğu “Sokakta Çalışan Çocuklar Grubu” hazırladığı sonuç sunumunda, hazırlıksız göç olgusu ve kentteki dışlanma, ebeveynlerde beceri yoksunluğu, yoksulluk, sosyal güvencesizlik, aile yapısında bozulma ve ailenin eğitim durumunu düşüklüğünü mevcut durumunu özetledi. Temel sorun ise kurumlar arası koordinasyon eksikliği gösterildi. Sunumda çözüm önerileri verilirken, özellikle okulların cazip hale getirilmesi, mesleki eğitime ağırlık ve önem verilmesi, göçü engelleyici tedbirlerin alınması, yoksulluğu azaltmaya yönelik aile kurumuna destek ve yardımlar arttırılması görüşleri yeraldı.

OKUL POLİSİ İSTENDİ
Bilim adamlarının oluşturduğu “Suça İtilme Nedeni Çocuklar Grubu” ise sunumunu 5 ana başlık altında topladı. Suça itilme nedeni olarak aile, okul, çevre, teknolojik gelişmeler ve ekonomik sorunlar gösterildi. Özellikle okul ve son yıllarda yaygınlaşan İnternet Cafe`lerin, çocukları suça daha çok ittiği vurgulandı. Televizyon programlarında çocuklara seyrettirilmesi gereken programlar içinde ailelerin mutlaka seçici davranması gerektiği belirtildi. Çözüm önerilerinde ise Rehberlik öğretmenlerine çok büyük görevler düştüğü, okullarda “Okul Polisi” uygulamasının başlatılması gerektiği, belediyelerin sosyal etkinliklere ve çocukların spor yapabilecekleri alanları devreye sokmaları gerektiği vurgulandı.

SOKAK ÇOCUKLARINA ÇÖZÜM
Üçüncü grup olan “Sokakta Yaşayan ve Yaşama Riski Olan Çocuklar Grubu” hazırladığı raporda sorun ve soruna ilişkin nedenleri farklı başlıklarda sıraladı. Çarpık kentleşmenin yarattığı sorunlar, gecekonduların getirdiği sorunlar, aile içinde gelir getiren kişilerin olmaması, Okullardaki çeteleşme, okula gitmeyen çocukların sokak kültürünün gelişmesi neden olarak gösterildi. Çözüm önerilerinde ise toplumsal duyarlılığı arttırmaya yönelik faaliyetlerin yaygınlaştırılması, okul aile işbirliğinin sağlam temellere oturtturulması, okul sosyal hizmetlerinin yaygınlaştırılması, üniversitelerin ağabey-abla projelerini hayata geçirmesi ön plana çıktı
“Ayrıştırmalı Çöp Toplayıcı Yapan Çocuklar Grubu” ise mevcut durumu; 1990 yılından sonra yaşanan zorunlu göçün metropellerdeki yansıması olarak değerlendirdi.