Kocaeli´nin planı çıkarılıyor

Tarih: 28 Aralık, 2007
a a a

Arşiv Niteliğindedir

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birbirinden bağımsız ve bütünlük arz etmeyen alt belediyelere ait nazım ve uygulamalı imar planlarını çevre düzeni planı ile karşılaştırıp, tek çatı altında toplayacak planlar çıkaracak. Yapılan çalışmalar sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarına tanıtıldı.

PLANLAR BAĞIMSIZ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi`nde yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Gökmen Mengüç, “ 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince belediyemizin yetki ve sorumluluk alanı Kocaeli il sınırlarını kapsayacak şekilde genişledi. Belediyemiz sınırları haline gelen alan içerisinde birbirinden bağımsız ve bütünlük arz etmeyen İzmit Merkez, Kandıra, Gebze, Sapanca, Derince ve Körfez bölgelerini kapsayan Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan Çevre Düzeni Planı bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak veriler doğrultusunda Çevre Düzeni Planı olmayan bölgeleri de kapsayacak şekilde Kocaeli il sınırlarının tamamını kapsayan yaklaşık 3 bin 505 kilometre kare alan için 1/50.000 ölçekli Kocaeli 2025 Çevre Düzeni Planı, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı yaptırılacaktır” dedi.

VERİ TABANI OLUŞUYOR
Çevre Düzeni Planı ihalesinin geçtiğimiz günlerde yapılıp ihaleyi kazanan firmanın veri tabanı oluşturmaya başladığını belirten Mengüç, “İhaleyi kazanan firma şu an planlama alanı ile ilgili veri toplama, diğer çevresel, sosyo-ekonomik araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca nüfus ve sektörel yapıya ilişkin projeksiyonların yapılması, renkli uydu görüntülerinin alınması, ilçe ve ilk kademe belediyelerimize ait nazım ve uygulama imar planların karşılaştırılması, mevzi imar planları ve nazım imar planlarının çevre düzeni planları ile karşılaştırması sürmektedir. Elde edilen tüm veriler bilgisayar ortamında işlenmeye devam etmektedir” şeklinde konuştu.

KATKI SUNDULAR
Mengüç, planlara altlık oluşturmak amacıyla 30 adet kurum ve kuruluşlardan görüş istediklerini söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bir bütünlük içinde Çevre Düzeni Planı çıkarmak amacıyla bilgilendirme toplantıları yaptıklarını anlatan Mengüç, herkesin bu çalışmaya katkı sağlamasını istedi.