Kent Kılavuzu hazırlanacak

Tarih: 28 Aralık, 2007
a a a

Arşiv Niteliğindedir

Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından 2000 yılında kabul edilen Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Türkiye´de ilk kez Kocaeli´nde düzenlenen bir toplantı ile masaya yatırıldı. Grand Yükseliş Otel´de düzenlenen toplantının ilk gününe kent dinamiklerinin yanı sıra BM Türkiye temsilciği yetkilileri de katıldı. Toplantıda Kocaeli için kent kılavuzu hazırlanması yönünde ortak görüş belirlendi. BM Bin Yıl Kalkınma Hedefleri konulu çalıştayın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 189 ülke tarafından imzalanan ve Milenyum Deklarasyonu olarak adlandırılan Bin Yıl Kalkınma Hedefleri´nin merkezinde insan olduğunu kaydetti. Karaosmanoğlu, “Bizim gerçekleştirdiğimiz ve ürettiğimiz projelerin merkezinde de Milenyum Deklarasyonu´nda olduğu gibi insan var. İnsanımızın rahat etmesi, yaşadığı yerde mutlu olması için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

8 MADDE DEĞERLENDİRİLDİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi Genel Sekreterliği, Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye Barolar Birliği´nin ortaklaşa düzenlediği ve iki gün sürecek olan toplantı dün Grand Yükseliş Otel´de başladı. 8 maddeden oluşan BM Bin Yıl Kalkınma Hedefleri´nin değerlendirildiği toplantıda ayrıca Kocaeli için bir kent kılavuzu hazırlanması konusunda görüş birliğine varıldı.

KATILIM YÜKSEKTİ
Türkiye´de ilk kez Kocaeli´nde ele alınan toplantıya Kocaeli Valisi Gökhan Sözer, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu, BM adına Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Proje Sorumlusu Murat Yücer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21 ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Yücel, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri katıldı.

HERŞEY İNSAN İÇİN
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, insan adına bilgilerin paylaşılarak, konuların ele alınacağı çalıştayın ilk kez Kocaeli´nde yapılmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Başkan Karaosmanoğlu, BM Bin Yıl Kalkınma Hedeflerini BM´ye üye 189 ülkenin imzaladığını hatırlatarak, “Bu Milenyum Deklarasyonu´nun merkezinde insan var. Milenyum Deklarasyonu insanlık için, insan için bazı kalkınma hedefleri belirledi. Açlık, yoksulluk, eğitimsizlik, kadın ve çocuk ölümleri, cinsiyet eşitsizliği, kalkınma yolunda çevrenin dikkate alınması ve hastalıkların azaltılması gibi konuları hedef belirliyor. Ülkemizdeki refahın artması ile birlikte bu konularda da oldukça büyük mesafe kat ettik. Kişi başına düşen Milli Gelir, GSMH, Ekonomi, Sağlık, Eğitim, Sosyal Güvence ve Yoksulluk verilerine baktığımızda geçmiş yıllara oranla çok daha iyi durumdayız” dedi.
Başkan Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi´nin çalışmalarında ve projelerinde de BM Kalkınma Hedeflerinde olduğu gibi insanın merkez alındığını söyledi. Başkan Karaosmanoğlu, “Bizim gerçekleştirdiğimiz ve ürettiğimiz projelerin merkezinde Milenyum Deklarasyonu´nda olduğu gibi insan var. İnsanımızın rahat etmesi, yaşadığı yerde mutlu olması için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

DENGESİZLİK ORTADAN KALKACAK
Toplantıya katılan Kocaeli Valisi Gökhan Sözer de, BM´nin belirlediği hedeflerin insan odaklı olduğunu kaydederek, “İnsanlık için kanayan yaraları sarmak adına harekete geçildi. İnsanlığın ortak özelliklerinin başında demokratik hak ve özgürlükleri gelmektedir. İnsan hakları da bunu takip etmektedir. İnsanlar açlıktan ölüyorsa, orantısız bir kalkınma oluyorsa bu sorun mutlaka çözülmeli. Bunun için başlatılan çalışmaların genelde kalmayıp, yerele indirilmesi ise bizleri en çok mutlu eden yanı olmuştur" şeklinde konuştu.

SOMUTA İNDİRGENMELİ
Binyılın uzun bir süre olarak algılandığına dikkat çeken KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu, “Belirlenen hedeflerdeki kavramlar soyut ve ileriye yönelik. Somut kavramlara yer vererek hedefi daha aşağıya çekmek gerek” dedi. Kocaeli Belediyesi Yerel Gündem 21 ve Kent Konseyi genel Sekreteri Sedat Yücel, ise çalıştaydan çıkacak veriler ışığında Kocaeli için bir kent kılavuzu hazırlanacağını bildirdi.

15 YILDA TAMAMLANACAK
Toplantıya katılan BM Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Proje Sorumlusu Murat Yücel de 8 maddeden oluşan kalkınma hedefleri konusunda katılımcılara bilgi aktardı. BM Kalkınma Hedefleri şu maddelerden oluşuyor:

  • Aşırı yoksulluğun ve açlığın azaltılması
  • Evrensel temel eğitimin sağlanması
  • Cinsler arası eşitliğin sağlanması ve kadınların yapabilir kılınması
  • Çocuk ölümlerinin azaltılması
  • Ana-çocuk sağlığının iyileşmesi
  • HIV-AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele edilmesi
  • Çevresel sürdürülebirliğin sağlanması
  • Kalkınma için küresel bir ortaklık geliştirilmesi