Eğitim sorunları masaya yatırıldı

Tarih: 28 Aralık, 2007
a a a

Arşiv Niteliğindedir

Kocaeli Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinin katkıları ile başlayacak seminer 6-8 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Sempozyumda bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ”Eğitim ülkemizin önemli ve öncelikli konusudur. Çağdaş uygarlık düzeyine yükselebilmemizden refah ve mutluluk toplumuna ulaşabilmeye kadar bütün hedef ve amaçlarımızın yolu ve yöntemi eğitimden geçmektedir. Varmak istediğimiz hedefle bulunduğumuz nokta arasındaki mesafenin nedenleri üzerinde yapılacak basit tespitler bile bizleri eğitim konusuna götürmektedir. Çünkü temel yapı insanın üzerine kurulacaktır. İnsan ise eğitimle yapılanmakta ve şekillenmektedir. Bir diğer ifade ile toplumların uygarlık düzeyleri sahip oldukları eğitilmiş insan gücü ile ölçülmektedir. İnsanlık tarihi,tarım devrimi,sanayi devrimi evlerinden geçip bilgi çağına ulaşmıştır ” diyen Karaosmanoğlu “günümüzde bilgi akıl almaz bir hızla üretilip pazarlanmaktadır. Artık ticaret yolları bilginin pazarlanabileceği alanlara çıkmaktadır” dedi.

Sempozyum sonrası Kocaeli Valisi Erda Ata, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, KOÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Servertin Bilir, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü Prof. Dr. Servet Özdenir ve Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Gürsoy, sanatçı Seyfettin Karamızrak`ın 42 eserden oluşan karakalem sergisini açtı.