Büyükşehir´de Kamu Mali Yönetimi Semineri

Tarih: 28 Aralık, 2007
a a a

Arşiv Niteliğindedir

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi`nin eğitim seminerleri tüm hızıyla sürüyor. Özellikle Avrupa Birliği`ne uyum çerçevesinde çıkan yasaları personeline tanıtmaya özen gösteren Büyükşehir, bugün de 2006 yılı ile birlikte uygulanmaya başlanan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu`nu masaya yatırdı.

UZMAN İSİMLER
Büyükşehir Belediyesi Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından Meclis Salonu`nda düzenlenen semineri, İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkanı ve Kamu Yönetimi Uzmanı Hayrettin Güngör ile İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Adnan Yüksel Kılıçoğlu verdi. Konu ile ilgili tüm alt belediyelerin yetkililerinin katıldığı seminer, yarın da devam edecek.

ÖNEMLİ İHTİYAÇ
Seminerin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Münir Karaloğlu, Avrupa Birliği`ne uyum çerçevesinde hükümetin idari yapılanmayı ilgilendiren konularda değişiklikler yaptığına dikkat çekerek, söz konusu değişikliklerin herkes tarafından öğrenilmesi gerektiğine işaret etti.

KANUNUN AMACI
Yasayı katılımcılara anlatan Kamu Yönetimi Uzmanı Hayrettin Güngör, 5018 sayılı kanunun amacını şöyle özetledi: “Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek.”

KİMLERİ KAPSIYOR?
Yasanın merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetimi kapsadığını aktaran Güngör, “5018 Sayılı Kanun gereği katılımcı, paylaşımcı, şeffaf ve hesap verebilir, yerel ve yerinden yönetim ağırlıklı, sonuç ve hedef odaklı, gelecek yönelimli bir yapıya kavuştuk” değerlendirmesini yaptı.

TEMEL İLKELER
Seminerin diğer konuşmacısı İçişleri Bakanlığı Kontrolü Adnan Yüksel Kılıçoğlu da Kamu Maliyesi`nin Temel İlkeleri, Kamu Kaynaklarının Kullanılmasının Genel Esasları, Bütçe Türleri ve Kapsamı, Bütçe İlkeleri, Gelir- Giderleri Etkileyecek Kanun Tasarıları, İhale Yetkisi, Harcama Yetkisi, Muhasebe Yetkisi, Muhasebe Uygulamaları, İç Kontrol Sistemi ve Dış Denetimler konularında katılımcıları bilgilendirdi.