Büyükşehir itfaiyecilerine Alman ve Polonyalı meslektaşlarından eğitim

Tarih: 28 Aralık, 2007
a a a

Arşiv Niteliğindedir

ALMAN VE LEHLERDEN EĞİTİM
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan`ın başkanlığında yapılan toplantıya katılan Alman ve Polonyalı uzman itfaiyeciler, mesleki eğitim standartlarının yükseltilmesi, afet yönetim planının güncelleştirilmesi ve kurulmuş olan gönüllü itfaiyeciler sisteminin geliştirilmesi konusunda Büyükşehir Belediyesi itfaiyecilerine bir dizi eğitim verecek.

AFET YÖNETİM PLANI
Yıl sonuna kadar Kocaeli`nde kalacak olan konuk itfaiyeciler, özellikle Kocaeli`nin deprem kuşağında olması nedeniyle Afet Yönetim Planı`nın güncelleştirilmesi konusunda da çeşitli araştırmalarda bulunacak. Uzman itfaiyeciler elde edecekleri verileri bir rapor halinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı`na sunacak.