Büyükşehir hatayı affetmeyecek

Tarih: 28 Aralık, 2007
a a a

Arşiv Niteliğindedir

Alt yapı çalışması yapan kurum, kuruluş ve kişileri sürekli yakın takipte tutan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 21.03.2006 Salı günü son şeklini verdiği AYKOME Yönergesi`nin müeyyideler bölümü ile de muhataplarına ağır cezalar getirdi. Alt yapı çalışması yapan kurumlar bundan böyle belirtilen kurallara uymadığı taktirde, karşılarında AYKOME yönergesini bulacak.

AĞIR PARA CEZALARI

AYKOME, firma ve kişilere, ruhsatsız kazı yapılmasından, çalışmalar esnasında trafik ve emniyet tedbirlerinin alınmamasına, ya da ikaz bantlarının konulmamasına kadar birçok alanda ciddi uyarılar ve ceza tedbirleri alıyor. Belirlenen AYKOME yönergesine uymayan, kurum veya kişiler, ağır para cezaları ile cezalandırılacak. Özellikle alt yapı çalışmaları sırasında vatandaşa verilen rahatsızlıklar konusunda ciddiyeti elden bırakmayan Büyükşehir, herkesin aynı ciddiyet içinde olması için tedbirlerini arttırdı.

KOMİSYON HAZIRLADI

AYKOME Yönergesi`nin müeyyideler bölümünü hazırlamak için İhsaniye Belediye Başkanı Ahmet Levent, Bahçecik Belediye Başkanı Doğan Erol, İSU Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yürük, Kocaeli İl Telekom Müdürü İrfan Yıldız ile Ulaşlı Belediye Başkanı Nihat Abiş`ten oluşan komisyon çalışmasını dün gerçekleştirilen AYKOME üst kurul toplantısına taşıdı.

Genel Sekreter Münir Karaloğlu başkanlığında, belediye başkanları ile kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı AYKOME toplantısında maddeler halinde ele alınan yönerge getirdiği ciddi yaptırımlarıyla dikkat çekti. Maddeler AYKOME Daire Başkanı Fazile Özkurt tarafından tek tek okunarak kuruldan onay aldı.

AĞIR CEZALAR GELİYOR

15 maddede toplanan yönergedeki en ağır madde ise ruhsatsız kazı yapılması konusunda kendini gösterdi. Madde “Ruhsatsız kazı yapılması halinde zemin tahrip ücreti kazı sahibinden ana arterlerde 5, sokaklarda 3 misli olmak üzere hesaplanan bedel ilgiliye tebliği edilir” şeklinde kuruldan onay aldı.

HER GÜN İÇİN 1000 YTL

Yönergenin diğer dikkat çekici ve ağır para cezası içeren maddesi ise kurumların alt yapı çalışması yaparken koyması gereken bantlar oluşturdu. Yönerge ilk olarak ikaz bandı koymayan kurumun uyarılacağına bu uyarıya rağmen bandın konmaması durumunda ise geçen her gün için 1000 YTL ceza kesilmesini kararlaştırdı.

İŞTE CEZALAR

1-Çalışma yapılıp bitirilen yollarda, üst yapı yapıldıktan sonra acil arıza kazıları haricinde, teknik hatadan doğan yanlış dolgu, bağlantı yanlışlıkları gibi sebeplerden dolayı aynı iş için aynı yerin tekrar kazılması durumunda, kazılan yoldaki zeminin metrajına ve zemin türüne göre zemin tahrip bedeli alınır.

2-Kazılan yoldan çıkan malzeme tekrar dolgu malzemesi olarak kullanılamaz. Yerine tüvenan malzeme (elenmiş, yıkanmamış dere malzemesi) doldurulacak ve sıkıştırılacaktır. Bu uygulamanın yapılmadığı tutanak ile tespit edildiği gün için 250 YTL, düzeltme uygulaması için 3 gün süre verilir. Düzeltme yapılmaması durumunda ise her gün için 500 YTL bedel alınır.

3-Hatalı uygulamaya aynı şekilde devam edilmesi durumunda ise her gün için 250 YTL`nin üç katı yani 750 YTL bedel alınır.

4-Ruhsatta belirtilen süre dolduğu halde çalışma devam ediyor ise Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı`ndan mücbir sebepler dışında derhal süre uzatımı alınmaması halinde çalışma durdurulacaktır. Ayrıca geciken her gün için anayollarda 100 YTL, tali yollarda 50 YTL bedele alınır.

5-Altyapı çalışması bittiği halde çalışma mahallinde moloz, inşaat artığı, boru vs. bırakılmaz. Bırakıldığı ve kaldırılmaması durumunda tebliğ tarihinden itibaren 1 gün içinde ilgili belediyesince kaldırılır ve kaldırma maliyetinin üç katı bedel alınır.

6-Alt yapı kurumlarının hatlarına zarar verildiği andan itibaren acil müdahale süresinde müdahale edilmesi gerekir. Müdahale edilirse ceza uygulanmaz ancak hasar bedeli talep edilir. İSU Genel Müdürlüğü acil müdahale süresi hafta içi 20, hafta sonu 30, SEDAŞ için acil müdahale süresi belediye merkezlerinde 20, belediye merkezi dışında 40, doğalgaz şirketleri için acil müdahale süresi 15 ve TELEKOM için acil müdahale süresi de 20 dakika olarak belirlenmiştir.

7-Alt yapı çalışmalarında hatların belirlenmesi ve emniyeti için döşenen boruların yastıklamadan sonra 20 cm üzerine kurumun standartların göre ikaz bandı konulur. Bu konmazsa ikaz edilir. İkaza rağmen bant konulmadığı takdirde geçen her gün için 1000 YTL alınır.

KURUMLAR ÇAPLARINI BELİRTECEK

Bu arada AYKOME üst kurul gündeminin ikinci maddesi olan altyapı kurumlarının şebeke çalışmaları için verilen kazı ruhsatlarında çalışma genişliklerini de ele aldı. Daha önce kanalizasyon, yağmur-içmesuyu ve doğal gaz (çelik hat) gibi çalışmalarda 1 metre kazı uygulaması yapan AYKOME dün bu kararını ruhsat verme aşamasında yatırımcı kurumun belirleyeceği şartlara göre değiştirdi. Ruhsat için müracaat eden kurum ya da kuruluş bundan böyle uygulayacağı çapları AYKOME`ye bildirerek çalışma genişliğini bildirecek.