Başkan´dan çağrı

Tarih: 28 Aralık, 2007
a a a

Arşiv Niteliğindedir

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, Kocaeli Üniversitesi`nin bilimsel desteği ile 28 Mart 2005 tarihinde Kurumsal Gelişim Projesi`ni başlatmış bulunmaktayız. Kurumsal gelişim projesi, “stratejik planlama”, “hizmet yönetimi”, “insan kaynakları yönetimi”, “performans yönetimi” ve “tanıtım ve halkla ilişkiler” olmak üzere beş ana modülü kapsamaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile, kamusal kaynakların kullanımı, hizmet süreçleri, karar alma, yönetim ve denetimde etkinliği sağlayacak; yeni yasal düzenlemelerle uyumlu, katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemini oluşturacaktır. Projenin nihai amacı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi`nin hemşehrilerimizin yaşam kalitesini sürekli geliştirecek hizmetleri etkin bir şekilde sunabilecek kurumsal bir yapıya kavuşturulmasıdır.

Söz konusu projenin stratejik planlama modülü kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi`nin üst ve orta kademe yöneticilerinin katılımıyla, 10-12 Haziran 2005 tarihleri arasında Kurum Felsefesi Arama Konferansı gerçekleştirilmiştir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi`nin kurum felsefesine ilişkin bildirim, belirlenecek olan stratejik amaçlar ve hedeflere ve yine bu doğrultuda önceliklendirilecek olan projelere kaynak teşkil edecek bir belge olacaktır. Katılımcı yönetim anlayışımızın bir gereği olarak Kocaeli`nin geleceğinde son derece önemli etkiler doğuracak olan bu süreci tüm hemşehrilerimizin ve çalışanlarımızın katılımıyla yönetmeye büyük özen göstermekteyiz.

Bu çerçevede, Kurum Felsefesini Arama Konferansı sonucunda ulaşılan vizyon, misyon ve ilkeler bildirimi katılım sürecine açılacak, 16 Temmuz 2005 tarihinde gerçekleştirilecek olan Netleştirme Konferansı`nın ardından 22 Temmuz 2005 tarihinde kamuoyuna duyurulacaktır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi`nin vizyon, misyon ve ilkelerine ilişkin arama konferansının sonuç bildirgesi ekte yer almaktadır. Konuyla ilgili değerlendirme ve katkılarınızı en geç 13 Temmuz 2005 tarihine kadar ekteki iletişim adreslerine ulaştırmanızı rica ederim.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KURUM FELSEFESİ TASLAK BİLDİRGESİ


Katılımcı yönetim anlayışımızın bir gereği olarak Kocaeli`nin geleceğinde son derece önemli etkiler doğuracak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi`nin vizyon, misyon ve ilkelerine ilişkin arama konferansının sonuç bildirgesi aşağıda yer almaktadır. Konuyla ilgili değerlendirme ve katkılarınızı en geç 13 Temmuz 2005 tarihine kadar aşağıdaki iletişim adreslerine ulaştırmanızı bekliyoruz.

Vizyonumuz,
Kocaeli`yi, yaşam kalitesiyle imrenilen, yaşarken mutluluk duyacağımız ve gelecek nesillere gururla devredeceğimiz, körfezi dünyaca tanınan bir şehre dönüştürecek, model bir belediye olmaktır.

Misyonumuz,
Katılımcı bir yönetim anlayışıyla, adaletten, verimlilikten ve yaşam kalitesinden ödün vermeden, insanımızı, çevremizi ve toplumsal değerlerimizi ekonomik zenginlikle buluşturan hizmetleri sunmaktır.

İlkelerimiz,
  1. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” felsefesiyle çalışırız.
  2. Katılımcı bir yönetim anlayışını benimseriz.
  3. Adalet, verimlilik ve yaşam kalitesinden ödün vermeyiz.
  4. Tüm karar ve eylemlerimizi güvenilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayandırırız.
  5. Çevreye, tarihi mirasa, kültürel ve toplumsal değerlere karşı duyarlıyız.
  6. Gençlere, kadınlara ve engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlere öncelik veririz.
  7. Eğitimi, yenilikleri ve sivil toplum faaliyetlerini destekleriz.
  8. Çalışanlarımız ve paydaşlarımızla ilişkilerimizi liyakat ve güven esasına dayandırırız.
  9. Çalışanlarımızın mesleki ve sosyal gelişimini destekleriz.
  10. Hizmet yönetiminde bilimsel yöntemlerden ve teknolojiden yararlanırız.


Tel: 262 323 38 36
Fax: 262 331 28 73
Adres: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 41028 İzmit-KOCAELİ