İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI İKİNCİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

Tarih: 4 Ağustos, 2008
a a a

Arşiv Niteliğindedir

Tarih : 08.08.2008

Saat : 15:30

Yer : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2008 YILI İKİNCİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

GÜNDEMİ

1. Açılış

2. Yoklama

3. İçmesuyu Temin Edilen İlave Su Kaynaklarının İçmesuyu Havzası İlan Edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması.

4. Gebze Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı ile Planlanan Diğer Yatırım ve Personel Giderleri için Ek Bütçe Talebinin görüşülerek karara bağlanması

5. Borçlanma Talebinin görüşülerek karara bağlanması.

6. İSU Tarifeler Yönetmeliği Tadilat Teklifinin görüşülerek karara bağlanması

7. Su Tarife Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması

8. Dilek ve Temenniler

9. Kapanış