Kocaeli Büyükşehir Belediyesi imar ilani

Tarih: 13 Mayıs, 2020
a a a

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Çayırova İlçesi, Akse Mahallesi, G22B18A3A, G22B18A3D, G22B19A3A pafta, 1108 ada 5, 7, 9, 11 nolu parseller, 2099 ada 4, 5, 6, 7 nolu parseller ve 2100 ada 1 nolu parseli kapsayan 49 No’ lu Düzenleme Bölgesi olarak adlandırılan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden imar uygulaması yapılmış, parselasyon planı onaylanarak Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Harita Şube Müdürlüğünde ilan edilmek üzere 13/05/2020 tarihinden 11/06/2020 tarihine kadar askıya çıkarılmıştır. İlanen tebliğ olunur.

Ek 1

Ek 2

Ek 3

Ek 4