Derince , Körfez İmar ve Parselasyon Uygulamaları

Tarih: 9 Şubat, 2021
a a a

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz, Kocaeli İli, Derince İlçesi, Sopalı tapu kütüğüne kayıtlı, Yenikent Mahallesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 41, 42, 484, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095 parseller, 4712 ada 3-4-5- 12 parseller, 4715 ada 1-3 parseller, Körfez İlçesi, Yarımca tapu kütüğüne kayıtlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 1180 ada 3-4 parsellerde, G23b.22a.4a-4b-4c-4d, G23b.21b.3b-3c uygulama mer’i imar planı sınırları dâhilinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 17/07/2012 tarihli ve 747 sayılı yazısı üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 25/07/2012 tarih ve 2012/3509 karar no ile "Derince-Körfez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilan edilen 51 No.lu Düzenleme Bölgesi olarak adlandırılan alanda 5216 sayılı yasanın 7. maddesi c bendi uyarınca 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi ve 2981/3290 Sayılı Kanun'un Ek-1 maddesine göre imar uygulaması (şuyulandırma) yapılmış, parselasyon planı onaylanarak Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Harita Şube Müdürlüğü’nde 1 ay (30 gün) ilan edilmek üzere 09/02/2021 tarihinde askıya çıkarılmıştır. İlanen tebliğ olunur.

Parselasyon Planı

Tescile Esas Dağıtım Cetveli

DOP Hesabı

Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formları

Tescil Sayfaları