23 Kasım 2006 2. Birleşiminin 1.Oturumu Meclis Tutanak Özeti

23 Kasım 2006 2. Birleşiminin 1.Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 2. Birleşiminin 1.Oturumu 23/11/2006 Perşembe Günü Saat 15:00´da yaptığı Toplantısına ait Tutanak Özetidir

Gündem gereği Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU Başkanlığında azalardan Halil Vehbi YENİCE, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Abdullah SUNGUR, Bekir YILDIRIM, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hüseyin AYAZ, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Mustafa ER, Ömer HAZER, Şükrü KARABALIK, Şükrü KARABACAK, Musa KAHRAMAN, Eşref ÖNER, Cemalettin BALCI, Cevdet ŞAHİN, Mehmet ELLİBEŞ, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Ahmet LEVENT, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, İsmail YILDIRIM, Mustafa ERENGÜL, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK,İlyas ŞEKER,Alpaslan SEYMEN, Metin KOZLUCA, Necat ÇAKIR, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Özgür Uluç GÖNÜL,Hicran UZUN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Ahmet ERDOĞAN, Zeki KARATAŞ, Ahmet MERT, Kazım YİS, Süleyman KURTA, Sebahattin ŞEKERSOY, Ali ASLAN, Bayram ARSLAN, Hüseyin BÜLBÜL, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK,Celal AYVAZ, Ali HAYMANALI, Hakkı TANDOĞAN, Mehmet AYYILDIZ, Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK, Cemal ÖZTÜRK, Ali AKDAĞ, Recep YÜCA, Tahsin YEŞİLKIR, Hüseyin ÇAVUŞ, Erol DEDE, Hakkı GÜREL, Aşkın ADIGÜZEL, Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER, Sabri ATİLLA,Halim TURGUT, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, Ayhan Naci YILMAZ, İsmail BAYINDIR, Ahmet ÖZMET, İhsan MERAL,Kadir TOPLU, Mehmet ZEYNELOĞLU, Savaş ÖZDEMİR, Ali SINIRTAŞ, Orhan EMİNOĞLU, Aytekin ÖNER, Gülseren ŞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Mustafa ERİKLİ, Zekayi AKKAYA, Ertuğrul EREN, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Mustafa YALÇIN, Levent IŞIK, Şenda AKAN, Mehmet Ali GÜLBAŞ, Recep MERAKLI, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Recep ÖZBAKIR, Songül AK, Bahri ALTINALAN, Mustafa TUNCER, Mehmet ERSÖZ ve Adnan ÇAKIR´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Ali Haydar BULUT, Haluk AKYÜZ,Erol BAŞOĞLU,Musa TAŞDEMİR,Ekrem Faruk TAŞÇI, Metin TAŞKAN ,Necdet GÖKÇE,Cemil KAVURT,Ramis ÖZDİL,İbrahim PEHLİVAN ´ın katılmadıkları anlaşıldı.

M. Zekeriya ÖZAK, Esener MAÇİL, Nurettin ALTUN, Muhammet SARAÇ, Muzaffer KAPLANKIRAN, Mahmut CİVELEK, Hikmet KARAASLAN, Hilmi SEVİLEN, Mehtap YILMAZ, Jale ÖZLER, Süleyman YAZICI, Halit BIÇAK, Mehmet OLGUN, Mustafa ÖĞREN, Yaşar SÖNMEZ, Hüseyin ACURMAN, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Yunus PEHLİVAN, Mehmet ŞENDOĞAN, Ömer CAN, Abdullah KÖKTÜRK´ ün izinli sayılmalarına karar verildi.

14/11/2006 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde;

14/11/2006 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.


KARAR 697 - Meclis Gündemine Alınması talep edilen 6 adet evrakın gelen evraktan alınması için Meclis Üyesi Hasan KIRLI ve Mustafa ATEŞ tarafından 23.11.2006 tarihinde verilen önerge okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

6 adet evrakın gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 698 - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim KARAOSMANOĞLU, Genel Sekreter Münir KARALOĞLU, Başkan Danışmanı Erkan AYAN, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gökmen MENGÜÇ, İsu Genel Müdürü İlhan BAYRAM ve Veysel ÖZKARAASLAN´ın 03 Aralık 2006 - 06 Aralık 2006 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Belediyesi inceleme ve görüşme ziyaretleri ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 699 - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim KARAOSMANOĞLU´nun 24 Kasım 2006 - 01 Aralık 2006 tarihleri arasında Japonya Kobe, Osafe ve Tokyo´ya inceleme ve görüşme ziyareti için görevlendirilmeleri ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 700 - 1/25000 ölçekli Çevre Düzenine yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

- K.B.B İmar Yönetmeliği´nin 28,32,35,36,51,58,64. ve 66. maddeleri ile ilgili İmar ve
Şehircilik Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR 701 - İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisinde, G.23.b.24.d nazım imar plan paftasında hazırladığımız " Seka Kavşağına " ait koruma amaçlı nazım imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-Saraybahçe Belediyesi, Turgut Mahallesi, 20 M nazım imar planı, 20MIIIc uygulama imar planı paftası, 4317 ada, 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 19 M,20 M nazım imar planı pataları, 3914 ada,3916 ada,1 ve 2 nolu parsel, 3918 ada, 2 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi,20N nazım imar planı paftası, 4052 ada, 3-12 parsel, 4190 ada, 1 paprsel, 4053 ada, 2-5 parsel, 4055 ada,2-9 parsel, 4057 ada,19,20,22 parsel, 4058 ada, 2-11 parsel, 4059 ada, 2-7 parsel, 4060 ada, 5-10 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Bekirpaşa Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi G.23.b.20.d – 25.a nazım imar plan paftaları, G.23.b.20.d.4.c-4.d-3.d, G.23.b.25.a.2.a uygulama imar plan paftaları, 437 ada 1 nolu, 439 ada 1 nolu, 484 ada 1 nolu, 485 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklik ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Bekirpaşa Belediyesi, 20 N nazım imar planı, 20NIIa uygulama imar planı paftası, Akçakoca Toplu Konut Alanında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Maşukiye Belediyesi, G24d3c nazım imar planı, G24d3c3a-3d uygulama imar planı paftaları, 23 pafta, 1385,1563,1565,2418,3224,3306,3307,3308,3309,3310,3311,3312,3313 ve 3314 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Maşukiye Belediyesi sınırları dahilinde yapılan ve 15.09.2006 tarih ve 615 sayılı K.B.B.M.K. ile tadilen kabul edilen Maşukiye Revizyon Nazım İmar Planına yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ve değerlendirmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı
okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Uzunçiftlik Belediyesi, G24d.01b.2a, G24d.01b.2d uygulama imar planı paftası, 503 ada, 1,2,3,4,5 nolu parselde nazım imar planı değişikliği teklifi ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Uzunçiftlik Belediyesi, G24a21c nazım imar planı, G24a21c4b-4c uygulama imar planı paftası, 170 ada 2 ve 3 nolu parsel ile 187 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Kuruçeşme Belediyesi, nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Yuvacık Belediyesi, G23c05d ve G23c10a nazım imar planı paftası, Tınaztepe Caddesine cepheli parsellerde nazım imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Kullar Belediyesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d3b uygulama imar planı paftası, 241 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Sarımeşe Belediyesi, Bakırlı Mahallesi, G24d02a nazım imar planı, G24d02a4c-4d uygulama imar planı paftaları, 147 ada 1 nolu parsel, 148 ada 3 nolu parsel, 131 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Kandıra Belediyesi, F24d23a-23b nazım imar planı, F24d23a2b-23b1a uygulama imar plan paftaları, 118 ada, 104 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Hürriyet Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c3c uygulama imar planı paftası, 293 ada, 39,40,41,42,43,44,45 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14a, G22b14b nazım imar planı paftalarında, sanayi ve depolama ile kentsel gelişme alanları ile enerji nakil hatlarında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3c uygulama imar planı paftası, 82 ada, 222 ve 223 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b2a-2b uygulama imar planı paftaları, 5678 ada, 11 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi,İstasyon Mahallesi, G22b24d nazım imar planı paftası, G22b24d2a uygulama imar planı paftası, 1726 ada,2,3,19 ve 20 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b.15d.2d uygulama imar planı paftası, 13 kadastro pafta, 201 parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Çayırova Mah., G22b.18d.4c ve G22b.18d.4d uygulama imar planı paftaları, 2 ada, 21 parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, 30.L.II.b pafta, 3171 ada, 1 ve 2 parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 702 - Belediyemiz, Gebze İlçesi, Belediyeleri sınırları içerisinde,G22.b.19.c ve G22.b.24.b nolu nazım imar planı paftaları, G22.b.19.c.4.c, G22.b.19.c.4.d, G22.b.24.b.1.a ve G22.b.24.b.1.b nolu uygulama imar planı paftaları, Çoban Mustafa Paşa Camii ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı ve Gebze Tarihi Kent Merkezini kapsayan alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

- Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı paftası, 30K.3a.3b uygulama imar planı paftası, 1337 ada, 14 (15,16) parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 703 - Tavşancıl Belediyesi sınırları içerisinde Yahya Kaptan mahallesi, 50L ve 51L nolu nazım imar planı paftaları, 51L-IIIc, 50L-IIb nolu uygulama imar planı paftası, 2 kadastro pafta, 497 ve 4789 nolu parsellerde hazırladıkları Nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

-Çayırova Belediyesi, Emek Mahallesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d1b uygulama imar planı paftası, 1635 ada, 1 nolu parsel ve 1646 ada 1 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Karamürsel Belediyesi, G23d08a-b nazım imar planı, G23d08a3b-G23d08b4a uygulama imar planı paftası, 37-38-39 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Yalakdere Belediyesi, uygulama imar planında ki TAKS değerlerinin değiştirilmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Değirmendere Belediyesi, 338 ada, 3 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Değirmendere Belediyesi, uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23b21d nazım imar planı, G23b21d2c uygulama imar planı paftası, 1103 ada, 47 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Körfez Belediyesi, G23b21c nazım imar planı, G23b21c3b uygulama imar planı paftası, 1901 ada, 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi, G23a21a-b-c-d nazım imar planı, G23b21a3c, G23b21a3d, G23b21a4c, G23b21b4d, G23b21c1a, G23b21d2a, G23b21d2b uygulama imar planı paftası, gecekondu önemle bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Körfez Belediyesi, G23b21c nazım imar planı, 728 ada, 23 ve 26 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Körfez Belediyesi, G23b21b, G23b21c, G23b22a, G23b22d nazım imar planı paftaları, G23b21b3c, G23b21c2b, G23b21c2c, G23b22a4d, G23b22d1a ve G23b22d1d uygulama imar planı paftalarında yer alan Tütünçiftlik Mevkii, Gecekondu Dönüşüm Alanına ait yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Derince Belediyesi, G23b.22a – 22c nazım imar planı paftaları, G23b.22a.3c – G23b.22c.1b uygulama imar planı paftaları, 3993 ada, 1 parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Derince Belediyesi, Deniz Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c4c-4d uygulama imar planı paftaları, 2436 ada 2ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c1a-1d uygulama imar planı paftası, 3139 ada, 2 nolu parsel ve 2962 ada, 18 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Hereke Belediyesi, 31K nazım imar planı, 31KIIa uygulama imar planı paftası, 2440, 2441 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Kocaeli Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde karayolu üzeri park yerleri parkmetre ve parkomatlı park yerleri ile genel ve bölge otoparkları yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Ulaşım ve Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Danışmanlık hizmet alımı işinin yıllara sair yapılması ile ilgili ödenek ve yetki ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığı´nın yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Bütçe ve Altyapı Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Kent Konut Sermaye Aktarımı ile ilgili Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- 5216 sayılı yasanın 18. maddesi ile ilgili Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Kocaeli Büyükşehir Kapsamındaki köylerin evsel nitelikli atıklarının toplanması ve nakli işi ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Bütçe Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Kandıra Belediyesine ait taşınmazın terminal alanı olarak kullanılmak üzere belediyemize devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Gölcük Belediyesine ait taşınmazın terminal alanı olarak kullanılmak üzere belediyemize devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- 13/10/2005 tarih ve 1145 sayılı meclis kararının iptal edilerek Hereke Belediyesine ait mezbaha alanında kalan taşınmazların belediyemize bedelsiz olarak devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Hereke Belediyesi´ne ait taşınmazın Spor Alanı olarak değerlendirilmek üzere Belediyemiz adına bedelsiz olarak tahsisinin alınması ve tapu kütüğüne 25 yıl süreyle Belediyemiz lehine intifa hakkı şerhinin işlenmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı´nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Şekerpınar Belediyesi, uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Darıca Belediyesi, 29 L nazım imar planı, 29LIId uygulama imar planı paftası, 737 ada, 3 ve 13 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Yuvacık Belediyesi, Başiskele Mahallesi, G23c04c nazım imar planı, G23c04c2a uygulama imar planı paftası 84 ada 7, 8,9,10,1112,13 nolu parseller, 58 ada, 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Yalakdere Belediyesi, 32 L nazım imar planı, 32 LII a uygulama imar planı paftası, 735 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Bşk.nın yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, 30LIa 1670 ada, 1ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, 1752,1753,1754,1758,1730,1732,1732 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 19 N nazım imar planı, 19NIa uygulama imar planı paftası, 349 ada 1-2 nolu parsel, 730 ada 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Uzunçiftlik Belediyesi, G24a21c-01b nazım imar planı, G24a21c3c-3d, G24d01b2a-2b, uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Alikahya Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b25b, G24a2a nazım imar planı, G23b253d-3a-3b- 3c-3d, G24a21a4a-4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19 N nazım imar planı, 19NIId uygulama imar planı paftası, 478 ada 49 nolu parsel, 3411 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

- Yeniköy Belediyesi, G23c03c-3d nazım imar planı, G23c03c3a-3b, G23c03c4a-4b- , G23c03d4b, G23c03d3a-3b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 704 - Kamuda Sektörel Düzeyde İkili Sosyal Diyaloğu Güçlendirme Projesi ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi

- Dilovası Belediyesi Eski çöp sahası ile ilgili önerge okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Çevre Sağlık ve Türlü İşler Komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 705 - Karamürsel Belediyesinin aktarması ile ilgili Plan ve bütçe Komisyonunun 17.11.2006 tarihli raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 706 - Körfez Belediyesi Aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 17.11.2006 tarihli raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 707 - Uzunçiftlik Belediyesinin aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun 17.11.2006 tarihli raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 708 - Uzunçiftlik Belediyesi Ek Ödenek ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.11.2006 tarihli raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 23/11/2006 tarihli Meclis toplantısının kapatılmasına ve birdahaki meclisin 15/12/2006 Cuma günü saat 15.00´da toplanılmasına oy birliği ile karar verildi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP (1.Yedek Üye)
İbrahim KARAOSMANOĞLU Hicran UZUN Ahmet MERT

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım