20.AĞUSTOS 2008 2.BİRLEŞİM 1.OTURUM TUTANAK ÖZETİ

20 AĞUSTOS 2008 2.BİRLEŞİM 1.OTURUM TUTANAK ÖZETİ

T.C.
Kocaeli Büyükşehir Belediye
Meclisinin 2. Birleşiminin 1. Oturumu
20/08/2008 Çarşamba Günü Saat 15:00’da yaptığı
Toplantısına ait Tutanak Özetidir


Gündem gereği Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU Başkanlığında azalardan, Halil Vehbi YENİCE, Abdullah KÖKTÜRK, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Mahmut CİVELEK, Abdullah SUNGUR, Bekir YILDIRIM, Şaban ÖZER, Hüseyin AYAZ, Hilmi SEVİLEN, Doğan EROL, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Şükrü KARABALIK, Musa KAHRAMAN, Eşref ÖNER, Ekrem Faruk TAŞÇI, Yunus PEHLİVAN, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, İlyas ŞEKER, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Metin KOZLUCA, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Hicran UZUN, Hüseyin ACURMAN, Ahmet ERDOĞAN, Zeki KARATAŞ, Ahmet MERT, Kazım YİS, Muzaffer KAPLANKIRAN, Süleyman KURTA, Sebahattin ŞEKERSOY, Ali ASLAN, Bayram ARSLAN, Hüseyin BÜLBÜL, Kenan KAHVECİ, Celal AYVAZ, Ali HAYMANALI, Murat ÖZEN, Mehmet AYYILDIZ, Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK, Cemal ÖZTÜRK, Ali AKDAĞ, Recep YÜCA, Tahsin YEŞİLKIR, Ömer CAN, Hüseyin ÇAVUŞ, Hakkı GÜREL, Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER, Sabri ATİLLA, Satı Mehmet KÜLTE, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, Ayhan Naci YILMAZ, İsmail BAYINDIR, Ahmet ÖZMET, Mehmet ZEYNELOĞLU, Savaş ÖZDEMİR, Ali SINIRTAŞ, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Mustafa ERİKLİ, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Necdet GÖKÇE, Mustafa YALÇIN, Levent IŞIK, Şenda AKAN, Mehmet Ali GÜLBAŞ, Recep MERAKLI, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Recep ÖZBAKIR, Bahri ALTINALAN, Mustafa TUNCER, Mehmet ERSÖZ ve Adnan ÇAKIR’ ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Habib SARMAN, Mustafa ÇAKIR, Şükrü KARABACAK, Cevdet ŞAHİN, Mehmet ELLİBEŞ, Hakkı TANDOĞAN, Ramis ÖZDİL, Aşkın ADIGÜZEL, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Mehtap YILMAZEL, Gülseren ŞAN ve Cafer ALBAYRAK’ ın izinli sayılmalarına karar verildi.

Mustafa ÖĞREN, Yaşar SÖNMEZ, Ali Haydar BULUT, Ergün BERDAN, Mustafa ER, Ömer HAZER, İbrahim PEHLİVAN, Cemalettin BALCI, Esener MAÇİL, Ahmet LEVENT, İsmail YILDIRIM, Mustafa ERENGÜL, Nurettin ALTUN, Ali KOCABIÇAK, Alpaslan SEYMEN, Salim KUKUL, Cemil KAVURT, Özgür Uluç Gönül, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Nurettin IŞIK, Erol DEDE, İhsan MERAL, Erol BAŞOĞLU, Musa TAŞDEMİR, Kadir TOPLU, Orhan EMİNOĞLU, Zekayi AKKAYA, Ertuğrul EREN, Jale ÖZLER, Süleyman YAZICI, Halit BIÇAK, Metin TAŞKAN ve Songül AK’ ın katılmadıkları anlaşıldı.


15/08/2008 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis Üyesi İlyas ŞEKER ‘in vermiş olduğu sözlü önerge ile 15.08.2008 tarihli tutanak özeti içerisinde yer alan 425 nolu karara “Bütçe Komisyonuna havale” ibaresi eklenerek ve düzeltilerek kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 466- İZGAZ A.Ş. nin özelleştirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun 83. gündem maddesi olarak görüşülmesi için, Meclis üyesi Hasan KIRLI tarafından verilen sözlü önerge doğrultusunda;
Konunun gündeme alınarak, İZGAZ A.Ş. nin özelleştirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun 83. gündem maddesi olarak görüşülmesi uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

42- Başiskele Belediyesi, G23c04c-09b nazım imar planı, G23c04c3b, G23c04c4c, G23c09b2a uygulama imar planı paftaları, 99, 100, 101, 102, 104, 3078, 3077, 3076, 3075, 2957 ve 2958 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

43- Bekirpaşa Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, 20 O nazım imar planı, G23b25c1a uygulama imar planı paftası, 3058 ada, 2,3,4,5 ve 6 nolu parseller ile 3059 ada, 1,6,7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifiokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

44- Bekirpaşa Belediyesi, 28 Haziran Mahallesi, G23b24b3c uygulama imar planı paftası, 3610 ada, 1 nolu parsel, Kadıköy Mahallesi, G23b24c2c uygulama imar planı paftası, 577 ada, 38, 39, 40 ve 41 nolu parseller ile Yahyakaptan Mahallesi, G23b25d2c uygulama imar planı paftası, 1556 ada da yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

45- Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 29L nazım imar planı, 29L2d uygulama imar planı paftası, 722 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

46- Darıca Belediyesi, 28 L nazım imar planı, 28LId uygulama imar planı paftası, 6153, 7043, 7045 ve 5195 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

47- Değirmendere Belediyesi, G23c02d nazım imar planı, G23c02d1d uygulama imar planı paftası, 472 ada, 2 nolu parsel, 443 ada, 1 nolu parsel, 444 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifiokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

48- Değirmendere Belediyesi, G23c01c nazım imar planı, G23c02c2d uygulama imar planı paftası, 225 ada, 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;
Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

49- Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d4b uygulama imar planı paftası, 1315 ada, 9 nolu parselde yapılan değişikliğe ait meclis kararında yapılan sehven hatanın düzeltilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

50- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a3d uygulama imar planı paftası, 4780 ada 1 nolu parselde onaylanan uygulama imar planına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

51- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1c uygulama imar planı paftası, 2410 ada 2 nolu parselde onaylanan uygulama imar planına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

52- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1c uygulama imar planı paftası, 768 ada 12-13-14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

53- Gebze Belediyesi, Ovacık Köyü, G22b10b nazım imar planı, G22b10b2b uygulama imar planı paftası, 97 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

54- Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1a uygulama imar planı paftası, 5768 ada 1 ve 2 nolu parsel (eski 5053 ada 2 ve 3 nolu parseller)ile 5761 ada 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

55- Gölcük Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

56- Gölcük Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifiokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

57- Gölcük Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

58- Halıdere Belediyesi, G23c01d nazım imar planı, G23c01d1d uygulama imar planı paftası 2497 nolu parselde ( eski 2478 ve 2485) hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

59- İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23b24c1c uygulama imar planı paftası, 469 ada, 41,43,49 ve 50 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifiokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

60- Kandıra Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifiokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

61- Kandıra Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

62- Karamürsel Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifiokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

63- Karamürsel Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifiokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

64- Körfez Belediyesi, G23b21c nazım imar planı, G23b21c1d- 21c2c uygulama imar planı paftaları, 1454 ada, 1ve 2 nolu parseller, 598 ada, 13,14,15,16 ve 17 nolu parseller ile 609 ada 14ve 15 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

65- Maşukiye Belediyesi, 32 pafta, 811 ve 812 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifiokunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

66- Sarımeşe Belediyesi, Bakırlı Mahallesi, G24d01b-02a nazım imar planı, G24d01b3a-3b-3c-3d, G24d02a4c-4d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

67- Hereke Belediyesi, 31J nazım imar planı, 31J-IIIc uygulama imar planı paftası, 134 ada 4 nolu parselin İdari Tesis Alanından İlköğretim Tesis Alanına dönüştürülmesi suretiyle teklif edilen koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 467- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediye sınırları dahilinde, Yenidoğan Mahallesi, G23b-23c nazım imar planı paftası, G23b-23c-2c, G23b-23c-3b uygulama imar planı paftaları 3323 ada 1 nolu parsel ile 3324 ada 1 nolu parselde (Borusan Mannesman San. Tic. A.Ş. arazisi) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı, plan hükmü ve lejandı değişikliği ile ilgili 13/08/2008 tarihli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 468- Belediyemiz, Gebze ilçesi, Eskihisar Mahallesi sınırları dahilinde, İstanbul II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.05.1993 tarih ve 3077 sayılı kararı ile onaylanan Eskihisar koruma amaçlı imar planı üzerinde, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan koruma amaçlı imar planı, değişikliği ile ilgili 13/08/2008 tarihli İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

70- 2009 yılı Performans Programı ile ilgili Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

71- 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı üniversite öğrencilerine verilecek burslarla ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

72- Toplu Taşıma Hattı Kiralanması ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk + Ulaşım ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

73- Yönetmelikle ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Çevre ve Sağlık + Hukuk ortak Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 469- Ortak hizmet protokolü ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 11/08/2008 tarihli teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Sosyal yardım ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu nezaretinde fikir alışverişinde bulunulmak üzere toplanılması kaydı ile, evrakın dairesinden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

75- İletişim Araçlarının tahsis yetkisi ile ilgili Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

76- Sarımeşe Belediyesinin ek bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

77- Park Alanı Devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.


78- Tahsis ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

79- Arsa Satın alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

80- Yatırım Karşılığı Devir ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

81- Kent Konseyi Genel Kurul Kararları ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

82- Gebze - Darıca, Çayırova ve Güzeltepe çevresinde bulunan ve özellikle yerleşim bölgelerine yakın olan sanayi kuruluşlarından, kaynaklanan çevre kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla Meclise getirilmesi için evrakın Çevre ve Sağlık Komisyonuna iadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 470- İZGAZ A.Ş. nin özelleştirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun 19/08/2008 tarihli raporu meclis üyesi Hasan KIRLI tarafından verilen sözlü önerge doğrultusunda gündeme alınarak ve okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Meclis üyesi Hasan KIRLI' nın vemiş olduğu sözlü önerge doğrultusunda İhale Komisyonu üyesi olan Hasan KIRLI ve Mustafa ATEŞ oylamaya katılmamış olup, yapılan oylama neticesinde, İZGAZ A.Ş. nin özelleştirilmesi uygun görülmekle, Meclis üyeleri Hüseyin ACURMAN, Ali HAYMANALI, Hakkı GÜREL, Şenda AKAN, Sabri ATİLLA, Ahmet ÖZMET,Ali SINIRTAŞ, Kazım YİS, Murat ÖZEN, Necdet GÖKÇE ve Bayram ARSLAN’ ın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 20/08/2008 tarihli Meclis toplantısının kapatılmasına ve bir dahaki meclisin 12/09/2008 Cuma günü saat 15.00’da toplanılmasına oy birliği ile karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP

İbrahim KARAOSMANOĞLU

(İMZA)

Hicran UZUN

(İMZA)

Muzaffer KAPLANKIRAN

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım