2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

14.07.2015

356

Gündem No: 1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Çayırköy Mahallesi, 875 parsel sayılı 2.280,00 m² yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize ait 11000/16000 (1567,50 m2) oranındaki hissesinin mahalle konağı yapılmak üzere, İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

357

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 3338 ada 1 no.lu parselde kat mülkiyetli, cilt 74, sahife 7262’de tapuya tescilli, 10/4564 arsa paylı, mesken nitelikli, C2-3 A Blok, 3.kat, 8 no.lu bağımsız bölümün tapu devri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

358

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz, İzmit İlçesi, Orhan Mahallesi, 335 ada 12 parsel sayılı taşınmazın İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

359

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Kandıra Belediyesine ait olan İlimiz, Kandıra İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 139 ada 38 parsel no.lu taşınmazın, Kültür Merkezi yapılmak üzere Belediyemize devir edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

360

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi G24D5B4C pafta üzerinde ve tescil harici alanda kalan 22.000,00 m² yüzölçümlü “Kartepe-Eşme Sahil Parkı” ile üzerindeki bina ve muhdesatlarının Kartepe Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Komisyon Raporunda 10 yıl olarak belirtilen tahsisi süresi 5 yıl olarak değiştirilerek diğer hususlar komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

361

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Aykome Şube Müdürlüğüne ait gelir kalemlerinin 2015 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN, ve MHP Meclis Grubu Üyesi Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2015

362

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez Belediye Başkanlığı’nın bütçe aktarması ile ilgili raporu; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi Vahit ERYILMAZ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2015

363

Gündem No: 8- İsimlendirme Komisyonu’nun, Kartepe İlçesinin, ekli listede yer alan muhtelif mahallelerindeki 24 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ve 12 adet sokağın isminin değiştirilmesi, belirtilen isimsiz 23 sokağın Dairesince önerildiği şekilde isimlendirilmesi, 3. sıradaki isimsiz sokağa önerilen “öner” sokak isminin “filiz” sokak olarak değiştirilmesi, ayrıca teklif yazısında isim değişikliği talep edilen 12 sokak isminin mevcut hali ile kalması ve yine teklifte yer alan Ertuğrul Gazi Mahallesindeki Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Tugay Sokağın birleştirilmesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi olarak isimlendirilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 63 kabul oyu sayısı: 63) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu ve üçte iki çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edildi.

14.07.2015

364

Gündem No: 9- İsimlendirme Komisyonu’nun, Gölcük İlçesi, Yukarı Mahallesinde bulunan ve Örcün Yolu Caddesi No:66 ile 3146.Sokak arasında kalan isimsiz sokağa “Kasımpatı Sokak” isminin verilmesi ile ilgili İsimlendirme Komisyonu Raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 63 kabul oyu sayısı: 63) Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edildi.

14.07.2015

365

Gündem No: 10- İsimlendirme Komisyonu’nun, Çayırova İlçesi, Şekerpınar Mahallesinde bulunan Omsan Yolu Sokağının isminin Acar Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

366

Gündem No: 11- Plan ve Bütçe ve Hukuk Komisyonu’nun, Yaşar TOKO’nun, Kartepe İlçesi, Ş.Sarımeşe Mahallesi 637 ada 4 parselde bulunan arsanın 875,72 m2 sinin Belediyemize, kalan 1355,36 m2Takosan Metal Elektronik İnşaat Gıda Ürünleri İml. Paz. San.Tic. Ltd.Şti.’ye ait olduğu, Belediyemize ait hissenin kendilerine satılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

367

Gündem No: 12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi, G23c2 ve G23c03c nazım imar planı paftaları ve sosyal donatı tablosunda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

368

Gündem No: 13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

369

Gündem No: 14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c.04.d nazım imar planı paftası, 286 ada 1, 2, 3, 4, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri Vahit ERYILMAZ ile Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi

14.07.2015

370

Gündem No: 15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık, Yeşilyurt Mahallesi, G23.c.05.d nazım imar plan paftası tescil harici 398 ada ile 5709 ve 5710 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

371

Gündem No: 16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kullar, Ovacık Mahallesi, 1/50000 ölçekli G23.c, G24.d çevre düzeni plan paftaları, 1/25000 ölçekli G23.c.2, G24.d.1 ve 1/5000 ölçekli G23.c.05.c, G24.d.01.a-01.d nazım imar plan paftaları, 4794, 4834, 4839, 4840, 4841 ve 6841 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri Vahit ERYILMAZ ile Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2015

372

Gündem No: 17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23c.04d nazım imar planı paftası, 152 ada 2, 3 nolu parseller ve Dini Tesis Alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

373

Gündem No: 18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 468 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri Vahit ERYILMAZ’ın ret , Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi

14.07.2015

374

Gündem No: 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mahallesi, G23c.03d nazım, G23c.03d.1c uygulama imar planı paftası, 3844 nolu parselde Belediyemiz Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 80 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

375

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Atakent Mahallesi, G23c.03c nazım, G23c.03c.3a uygulama imar planı paftası, 539 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

376

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a,G23c.10b nazım, G23c.10a.2b-2c, G23c.10b.1a-1d uygulama imar planı paftaları, 5681 ila 5688 nolu parseller, 1336 ve 1380 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri Vahit ERYILMAZ ile Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2015

377

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23c.05b nazım, G23c.05b.3c-3d uygulama imar planı paftaları, 3303 ila 3378 nolu parseller, 693 ila 698 nolu parseller, 712, 713 ve 1851 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

378

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yaylacık Mahallesi, G23c.05c-05d nazım, G23c.05c.1d-G23c.05d.2c uygulama imar planı paftaları, 1145, 1146, 1148, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1175, 1176, 1182, 1183, 3321, 3322, 3323, 4703, 4714, 4723, 4746 ve 5152 nolu parseller hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

379

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.10b nazım, G23c.10b.1a-1b uygulama imar planı paftaları, 902 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2015

380

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

381

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13.c nazım imar planı paftası, 467 ada 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

382

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, S.S Marmara Geri Dönüşümcüler İşyeri Yapı Kooperatifi sınırları içerisinde, G22b.13c-18b nazım, G22b.13c.4c, G22b.18b.1b-2a-2b uygulama imar planı paftaları, 236, 238 ila 243 adalar, 245, 246, 247 ve 417 adalar ile söz konusu adaların kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2015

383

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

384

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Uygulama imar planı plan hükümlerine fırın yapıları ile ilgili yapılan ilave ve uygulama imar planı plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

385

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G22b.23c nazım, 28L.1a uygulama imar planı paftası, 4876, 4877, 7683 ve 9834 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

386

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22.b.23.b, 23.c nazım imar planı paftaları, 543 ada 6 nolu parsel ve 253 ada, 23 nolu parsel hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

387

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

388

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.22d nazım imar planı paftası, 1387 ada 1 parsel ile 1395 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2015

389

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

390

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.2.d uygulama imar planı paftası, 800 ada 6 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2015

391

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22b.18c nazım imar plan paftası, 2019 ada 1, 2, 12, 13, 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

392

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22.b.19d nazım imar planı paftası, 3156 ada 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 ve 22 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2015

393

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Musatafapaşa Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.2d uygulama imar planı paftası, 5250 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2015

394

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.1c-2d uygulama imar planı paftaları, 72 ada 2, 3 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

395

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.3b uygulama imar planı paftası, 4681, 4683 nolu adalarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

396

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b.24b nazım imar planı paftası, 841 ada 2, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi Ali Ahmet GÜNEŞ’in çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2015

397

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, G22.b çevre düzeni planı, G22b.3 ve G22b.20c nazım imar plan paftaları, 1401, 1404 ve 1405 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

398

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım imar plan paftası, 4693 ada 7 nolu parsel ile 4694 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

399

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b.19a nazım, G22b.19a.3c-3d uygulama imar planı paftaları, 4809 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

400

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

401

Gündem No: 46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yazlık Yeni Mahallesi, G23c.03d nazım imar paftası, 268 ada 1, 4, 5 ve 270 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2015

402

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, İhsaniye Çiftlik Mahallesi, G23c.03d nazım, G23c.03d.4a uygulama imar planı paftası, 1 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

403

Gündem No: 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

404

Gündem No: 49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c-25d nazım, G23b.25c.1d ve G23.b.25.d.2c uygulama imar planı paftaları, 1554 ada 1 nolu parsel ve 1468 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

405

Gündem No: 50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, İ-6, İ-7, İ-8 Gelişme Konut Alanlarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

406

Gündem No: 51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenimahalle Mahallesi, G23b.23c nazım imar planı paftası, 147 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

407

Gündem No: 52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi sınırları dahilinde, G23.b.3, G23.b.25.d. nazım, G23.b.25.d.4.b, uygulama imar planı paftaları, 1858 ada 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

408

Gündem No: 53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

409

Gündem No: 54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

410

Gündem No: 55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

411

Gündem No: 56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe İlçesi, Kartepe Belediyesi Sarımeşe Hürriyet, Fatih, Bakırlı, ve 17 Ağustos Mahalle sınırları içerisinde, G.24.D.01.A-01.B-01.C nazım imar plan paftaları, Kartepe Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında hazırlanan Belediyemiz Meclisinin 13.11.2014 tarih ve 666 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazların değerlendirildiği Belediyemiz Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 109 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan 2. itirazlarla ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.


14.07.2015

412

Gündem No: 57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, uygulama imar planı, plan hükümlerinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

413

Gündem No: 58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23a.25b nazım, G23a.25b.4d uygulama imar planı paftası, 722 ada 20 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri Vahit ERYILMAZ ile Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2015

414

Gündem No: 59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23b.21d nazım, G23b.21d.2c uygulama imar plan paftası, 1021 ada 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

415

Gündem No: 60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23a.25c nazım, G23a.25c.2b uygulama imar planı paftası, 228 ve 229 adalar arasındaki imar yolunun genişletilmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

416

Gündem No: 61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23b.21c nazım imar planı paftası, 730 ada 34 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

417

Gündem No: 62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23b21d2a-1b, 21d-1a, G23a25c2b-2a-1b, 25b4c-4d, 25c1a, 25a3c uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’nın ret ve MHP Meclis Grubu Üyeleri Vahit ERYILMAZ ile Ali Ahmet GÜNEŞ’in ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

14.07.2015

418

Gündem No: 63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve plan hükmünde hazırlanan değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

419

Gündem No: 64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde nazım imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılmasını içeren Belediyemiz Meclisi'nin 17.7.2014 tarih ve 456 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

14.07.2015

420

Gündem No: 135- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, Kafkasya coğrafyasında ticari, ekonomik ve kültürel ilişkileri başlatmak ve geliştirmek amacıyla Rusya Federasyonu ve Gürcistan’a teknik gezi görevlendirmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince 29.07.2015 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKAN VEKİLİ
Nizam ŞEN Mehmet AYAZ

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım