2015 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ (2. BİRLEŞİMİ)

2015 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ (2. BİRLEŞİMİ)

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

21.05.2015

294

Gündem No: 66- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tramway Proje İşinin Finansmanı ilgili olarak Belediye Başkanın Yetkilendirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN, Erdem TOPÇUOĞLU ve MHP Meclis Grubu Üyesi Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

21.05.2015

295

Gündem No: 67- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor ve ekleri komisyondan geldiği şekliyle (Gelir Kesin Hesabı ve Gider Kesin Hesabı cetvelleri ayrı ayrı yapılan esami tayin usulü) oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Serap ÖZMEN, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN, Erdem TOPÇUOĞLU ve MHP Meclis Grubu Üyesi Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

21.05.2015

296

Gündem No: 68- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi tarafından İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı altında yürütülen teklif çağrısına “Kocaeli Ağ ve Fiber Optik Uzmanı Eğitim Merkezi” adlı proje ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

21.05.2015

297

Gündem No: 69- Plan ve Bütçe ve Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’nün, ortak proje kapsamında Gebze ilçesi, Güzeller Mahallesi, 437 ada 51 sayılı parsel üzerinde yapılacak Tam Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatının inşası ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

21.05.2015

298

Gündem No: 70- Toplumsal Fırsat Eşitliği ve Engelliler Komisyonu’nun, Çocuk parklarına engelsiz salıncak ile Kocaeli Merkez ve İlçe Merkezi alanlara engelli araç şarj cihazı konulması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

21.05.2015

299

Gündem No: 71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli ve Köseler Mahalleleri, G23.a4 ve G23a.17c nazım imar planı paftaları, 3665, 3666, 1851, 1871 nolu parseller ile ilgili hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

21.05.2015

300

Gündem No: 72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.1b uygulama imar planı paftası, 184 ada 13, 14 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

21.05.2015

301

Gündem No: 73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.3a-3b uygulama imar plan paftaları, 321 ada 313, 322 ve 493 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

21.05.2015

302

Gündem No: 74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b.15c ve G22b.20b nazım imar planı paftası, 1474 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.03.2015 tarih ve 147 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

21.05.2015

303

Gündem No: 75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.3c uygulama imar planı paftası, 3995 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

21.05.2015

304

Gündem No: 76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, M.alipaşa Mahallesi, G23b.25b nazım, G23b.25b.4c uygulama imar planı paftası, 4838 ada 3 nolu parsel ile 5044 ada 2 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

21.05.2015

305

Gündem No: 77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, M.alipaşa Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.3d uygulama imar planı paftası, 1727 ada 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

21.05.2015

306

Gündem No: 78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Acısu Mahallesi, G24d.03d nazım, G24d.03d.2c uygulama imar plan paftası, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540 ve 541 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince,29.05.2015 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Nizam ŞEN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım