2015 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

17.09.2015

484

Gündem No: 1- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan kentsel yerleşim alanlarında ‘’Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması İşi‘’ hizmetinin danışmanlık yöntemiyle yıllara sari ihale edilerek hizmet alımı yöntemiyle sürdürülmesi hususunda yetki verilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA ve Osman SÜDAN’nın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.09.2015

485

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gebze Orman İşletme Müdürlüğü Gebze İlçesi, Tavşanlı Mahallesi sınırlarında kalan ormanlık alanın işletim hakkının devredilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

486

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Yahya Kaptan Mahallesi, Seymen Caddesi, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali, B1- Blok 7 nolu işyerinin işletilmesinin Belde A.Ş’ ye devir edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA ve Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri, Hakan KARAKAŞ ve Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.09.2015

487

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gölcük İlçesi, Merkez Mahallesi, 35 ada 48 parsel sayılı 1294,25 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki Gölcük Belediyesi’ne ait 395/29492 hissenin Belediyemiz adına bedelsiz olarak devrinin alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

488

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, Doğu Kışla Park alanı üzerindeki 697ada, 24 parsel sayılı tescil harici alan üzerinde inşa edilen binanın Kocaeli Valiliği- İl Emniyet Müdürlüğüne olan tahsis süresinin uzatılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

489

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 28 adet konutun kamulaştırmalarda, 13 adet arsanın kamusal hizmetlerde kullanılmak üzere Belediyemiz adına satın alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA ve Osman SÜDAN’nın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.09.2015

490

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Derince İlçesi, Yavuzsultan Mahallesi, Harikalar Sahilini kapsayan yaklaşık 10 ha dolgu alanının, Derince Belediyesi’ne devredilmesi ile ilgili raporu; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

491

Gündem No: 8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Başiskele İlçesi, Ş.Yeniköy Mahallesi, 495 ada 1 parsel sayılı, 496 ada 1 parsel sayılı, 114 ada 1 parsel sayılı taşınmazların Başiskele Belediyesi’ne bedelsiz olarak devredilmesi ile ilgili raporu; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

492

Gündem No: 9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kandıra İlçesi, Çalköy Mahallesi 140 ada 1 parsel ve 154 ada 1 parsel, 2 adet taşınmazın Belediyemiz adına satın alınması ile ilgili raporu; okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

493

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Dilovası Kültür Merkezi’nin 1, 2 ve 3 katlarının, sosyal, kültürel, kamu ve belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Dilovası Belediyesi’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

494

Gündem No: 11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez Belediye Başkanlığı’nın Bütçe aktarması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’nın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri Hakan KARAKAŞ’ın ret ve Vahit ERYILMAZ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.09.2015

495

Gündem No: 12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kullar Kent Meydanı yapım işinde kullanılmak üzere Başiskele Belediyesi’ne beton verilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

496

Gündem No: 13- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mah. 35 ada 48 parsel üzeri, Albay Burak Caddesi 62. Sk. adresinde bulunan Katlı Kapalı Otopark işyerinin işletilmesinin Belde A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.09.2015

497

Gündem No: 14- Plan Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’nun, Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü Gölcük İlçesi, Halıdere Mahallesi sınırlarında kalan 26.157,00 m² lik ormanlık alanın işletim hakkının devredilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

498

Gündem No: 15- Plan Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, Başiskele İlçesi Yuvacık Mahallesi, 351 ada 2 sayılı parsel üzerine dini eğitim merkezi yapım işinin Belediyemizce gerçekleştirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’nın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

17.09.2015

499

Gündem No: 16- İsimlendirme Komisyonu’nun Başiskele İlçesi, Ovacık Mahallesinde bulunan Tıktık Mevkii Sokak İsminin “Meyveli Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve ve 5393 sayılı yasanın 81. Maddesine istinaden (üye tam sayısı: 81, katılan üye sayısı: 72 kabul oyu sayısı: 72) Meclis Üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu koşulu sağlanarak kabul edildi.

17.09.2015

500

Gündem No: 17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23c.09d nazım imar planı paftası, G23c.09.a nazım imar planı paftası,492877-493580 dikey, 4507089-4505880 yatay koordinatları arasındaki alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 14.05.2015 tarih ve 259 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süreci içerisinde yapılan itiraz talebi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

501

Gündem No: 18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.2c-2d uygulama imar planı paftaları, 269 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 10 nolu parseller ile 289 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

502

Gündem No: 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.05.d nazım, G23c.05.d.1a uygulama imar planı paftası, 220 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller, 221 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 nolu parseller ve 763 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

503

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Doğantepe Mevkii, B-10 Gelişme Konut Bölgesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

504

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.18b nazım, G22b.18b.3b uygulama imar planı paftası, 2058 ada 17 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

505

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.13c-13d nazım imar planı paftaları, 297 ada 1 ve 2 nolu parsel, 301 ada 1 nolu parsel ile 316 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

506

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G23.b.24.a nazım imar planı paftası, 1289 ada 8 ve 11 nolu parseller ile 2835 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

507

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22.b3 ve G22.b.24.b nazım imar plan paftaları, 1058 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

508

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu ve Barış Mahalleleri, G22.b.20.c-24.b-25.a-25.b nazım imar planı paftaları, 4528 ada 12, 13, 14, 15 (eski 1, 2, 3, 10 ve 11 ) nolu parseller, 4533 ada 14 nolu parsel, 4541 ada 20 nolu parsel ve doğusundaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

509

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 1034 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

510

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Gaziler Dağı Tabiat Parkı sınırın planlara işlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

511

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a nazım imar plan paftası 230 ada1 nolu parselin güneyindeki tescil harici alan, 942 ada 3 nolu parselin kuzeybatısında ki tescil harici alan ile bu bölgede yer alan imar yolunda yapılacak düzenleme kapsamında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

512

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 5642 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

513

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.1c-2d uygulama imar planı paftaları, 3768 ve 3899 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

514

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz ve Hacıhalil Mahalleleri G22b.24a-24b nazım imar planı paftaları, 2469 ada 1, 2,3 parseller, 2738 ada 1, 2, 4, 5 parseller, 2747 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 2748 ada 1, 6 parseller, 2749 ada 1, 2, 3 parseller ile 1896 ada 14 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

515

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22b.15c nazım, G22b.18c.4c uygulama imar planı paftası, 365 ve 366 nolu parsellerde ilgili Belediyemiz Meclisinin 12.03.2015 tarih ve 148 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planlarına yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

516

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi Köşklüçeşme, İstasyon, Osmanyılmaz, Hacıhalil, Sultanorhan, Tatlıkuyu Mahalleleri sınırları dahilinde, G22.b.24.a-24.b-19.c-20.c-20.d nazım imar planı paftalarında, 449721.189-456130.950 yatay, 4519135.059-4517039.196 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 200 ha.’lık alanda hazırlanan Belediyemiz Meclisinin 11.06.2015 tarih ve 337 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süreci içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

517

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon Mahalleleri, Darıca İlçesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri sınırları dahilinde, G22.b.18.c-18.d-23.a-23.b-24.a nazım imar planı paftalarında, 449844.591-446819.754 yatay, 4519989.415-4517235.011 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 325 ha.’lık alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

518

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, A.Ulaşlı Mahallesi, G23d.04c ve G23d.05d nazım imar planı paftaları, 1851 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

519

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi, Merkez Mahallesi sınırları içerisinde, G.23.c.02.d nazım, G.23.c.02.d.2.c-2.b uygulama imar planı paftaları, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 04.05.2015 tarih ve 2015/7777 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen ve 10.07.2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Riskli Alan sınırının işlenmesine yönelikhazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi, Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

17.09.2015

520

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük İlçesi, Karaköprü (Hisareyn) Mahallesi sınırları içerisinde, G.23.c.03.d nazım, G.23.c.03.d.4.a-4.b uygulama imar planı paftalarında yer alan 11.08 ha'lık alan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamının 21/07/2015 tarih ve 6595 sayılı Olur'u ile belirlenen Rezerv Yapı Alanı sınırın işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

521

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b.19c, G24b.01a nazım, G23b.19c.4c-G23b.24b.1a-1b uygulama imar planı paftaları, 2192 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

522

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.2d uygulama imar planı paftası, 2837 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

523

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Malta Mahallesi, G23b.24b nazım, G23b.24b.2c uygulama imar planı paftası, 539 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

524

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Ömerağa ve Karabaş Mahalleleri, G23b.24c nazım, G23c.24c.1c-1d-4a-4b uygulama imar planı paftaları, 667 ada 1 nolu parsel, 281 ada 15 nolu parsel 1025 ada 99 nolu parsel ile tescil harici alanda hazırlanan Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 17.06.2015 tarih ve 866 sayılı kararı ile belirlenen Pertev Paşa Külliyesi'nin Koruma alan Sınırının plan üzerine işlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

525

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.a nazım, G23.b.24.a.4c-4d uygulama imar planı paftaları, 4868 ada 1 nolu parsel ve 4869 ada 16 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN’nın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri, Hakan KARAKAŞ’ın ret ve Vahit ERYILMAZ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.09.2015

526

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b.23c nazım, G23b.23c.2d uygulama imar planı paftası, 97 ada 66 parsel ve doğusunda yer alan tescil harici alanda hazırlanan Belediyemiz Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 280 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

527

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi sınırları içerisinde, G.23.b.24c nazım, G.23.b.24.c.1.b-1.c-2.d-2.a uygulama imar planı paftaları, yatayda Y:494591.908, Y:494725.562 ve düşeyde X:4514871.909,X:4515165.048 koordinatları arasında yer alan yaklaşık 12,6 ha büyüklüğündeki, 6306 sayılı afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 15.06.2015 tarih ve 2015/7858 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen ve 10.07.2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Riskli Alan sınırının işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan notu değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

17.09.2015

528

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu(İ-6), Sarıcalar (İ-7), Üçtepeler(İ-8) Gelişme Konut Alanlarında hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

529

Gündem No: 46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Çarşı Mahallesi, F24d.18c nazım, F24d.18c.2c uygulama imar planı paftası,493 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

530

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, F24.d.18.c nazım imar planı paftası, 217 ada 251 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

531

Gündem No: 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Oluklu Mahallesi, G23d.07c nazım, G23d.07c.1c uygulama imar planı paftası, 144 ada, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyeleri, Hakan KARAKAŞ ve Vahit ERYILMAZ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.09.2015

532

Gündem No: 49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24d.03c nazım imar planı paftası, 1941 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

533

Gündem No: 50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24d.08.b nazım imar planı paftası, 921 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

534

Gündem No: 51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23a.25.b nazım imar planı paftası, 701 ada 31 nolu parsel, 706 ada 11, 12 ve 24 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

535

Gündem No: 52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yarımca Mahallesi, G23b.16d nazım, G23b.16d.3d uygulama imar planı paftası, 1806 ada 3 nolu parselde hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

536

Gündem No: 53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi, G23b.21d nazım imar planı paftası, 261 ada, 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

537

Gündem No: 54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.21b nazım, G23b.21b.3d-4c imar planı paftası, 464 ve 465 nolu parsellerin kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

538

Gündem No: 55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.22d nazım imar planı paftası, 1919 ada 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

539

Gündem No: 56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.22d nazım, G23b.22d.1a uygulama imar planı paftası, 1925 nolu adanın doğusunda tescil harici alanda 12 m. imar yolunun oluşturulması ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

540

Gündem No: 57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23b.21c nazım, G23b.21c.1a uygulama imar planı paftası, 1728 ada 1 ve 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Hüseyin YILMAZ, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONÇA, Erdem TOPÇUOĞLU, İbrahim KARSLI, Serap ÖZMEN, Selahattin ALTINKAYA, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri, Vahit ERYILMAZ ile Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

17.09.2015

541

Gündem No: 58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinde değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

542

Gündem No: 111- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı 3414 ada 6 parsel üzerinde yer alan prefabrike yapının Kocaeli Valiliği-Halk Sağlığı Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

543

Gündem No: 113- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca İlçesi 6167 parselde kayıtlı 22.123,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki 30 adet “Dinlenme ve Eğitim Tesisleri” olarak kullanılan taşınmazların belediyemiz adına kiralanması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

544

Gündem No: 116- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Kadro ihdası ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Genel Sekreter Yardımcısı ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Kadro ihdası ile ilgili teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

545

Gündem No: 119- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Körfez Belediye Başkanlığına ait İmar yollarının yapım bakım ve onarımlarının ortak hizmet projesi kapsamında yapılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

546

Gündem No: 120- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Kandıra Belediye Başkanlığı yapım zarureti olan yerlerde kullanılmak üzere yol yapım malzemelerinin ortak proje kapsamında temin edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

547

Gündem No: 121- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Çayırova Belediye Başkanlığı altyapısı tamamlanan bölgelerde ortak yol yapım çalışması kapsamında asfaltlama yapılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

548

Gündem No: 122- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Karamürsel Belediye Başkanlığı altyapısı tamamlanmış yolların asfaltlanması işinin ortak proje kapsamında gerçekleştirilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

549

Gündem No: 123- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Gölcük Belediye Başkanlığı muhtelif cadde ve sokaklarının asfaltlama(serme-sıkıştırma), beton bordür ve parke yaya yol yapımı işinin ortak proje kapsamında gerçekleştirilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

550

Gündem No: 124- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Belediye Başkanlığı asfalt ve parke yol yapım malzemelerinin ortak proje kapsamında müşterek temin edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

551

Gündem No: 125- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Derince Belediye Başkanlığı altyapısı tamamlanmış cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmalarının yapılması için asfalt beton ve parke malzemelerinin ortak proje kapsamında temin edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

552

Gündem No: 126- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe Belediye Başkanlığı yol bakım onarım işlerinin yapılması için ortak proje kapsamında asfalt temin edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

553

Gündem No: 127- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediye Başkanlığı altyapısı tamamlanmış ve üstyapı çalışmaları kapsamına alınmış cadde ve sokaklarda asfalt serme çalışmalarının ortak proje kapsamında gerçekleşterilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

554

Gündem No: 128- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Dilovası Belediye Başkanlığı altyapı ve üstyapı malzemelerinin ortak proje kapsamında temin edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

555

Gündem No: 129- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Kadın Konuk Evi olarak kullanılmak üzere kiralanan binanın Belediyemiz tarafından ücretsiz olarak tahsisi ve işletilmesine ilişkin iş birliği protokolü yapılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Kadın Konuk Evi olarak kullanılmak üzere kiralanan binanın Belediyemiz tarafından 2 (iki) yıl ücretsiz olarak tahsisi ve işletilmesine ilişkin iş birliği protokolü yapılması oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

556

Gündem No: 136- Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Vehbi Koç Vakfı’nın belediyemize Şartlı Bağış yapması, ile ilgili teklifi,

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

557

Gündem No: 137- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Derince İlçesi, Sopalı Çiftliği Mahallesi, 8 pafta 1819 nolu parselde yer alan taşınmazın Derince Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

Teklif oylandı ve 5 (beş) yıl süre ile tahsis edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

558

Gündem No: 138- Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Gebze Belediyesi Ortak proje ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

17.09.2015

559

Gündem No: 139- Ücretsiz seyahat ile ilgili önerge,

Toplu Taşımalarda Ücretsiz seyahat ile ilgili önerge teklif geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince,07.10.2015 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Nizam ŞEN İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım