16 OCAK 2014 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

16 OCAK 2014 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

16.01.2014

1

Gündem No: 01 – Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gebze İlçesi, Gaziler Dağı Mevkiindeki su depolarının yer aldığı orman arazisinde kalan 14662,93 ve 12778,61 m² ormanlık arazisinin “İçmesuyu Temin Projesi” Kapsamında kullanılmak üzere Orman izinlerinin alınması ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

2

Gündem No: 02 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Başiskele İlçesi, Yeniköy Kentsel Dönüşüm Proje Alanında kalan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 492 ada, 1 parsel ile 492 ada,2 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiile kabul edildi.

16.01.2014

3

Gündem No: 03 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi, Rahmiye Mahallesi, 185 ada, 41 parsel sayılı 2.962,98 m² yüzölçümlü ve 42 parsel sayılı 2.638,81 m² yüzölçümlü taşınmazların kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

4

Gündem No: 04 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun “K.B.B. Makina Kimya Endüstrisi Solaklar Hurda İşletmesi Tesisi Proje Hazırlama Hizmet İşi”nin bütçe aktarımının ve süresinin 2014 yılı içinde değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

16.01.2014

5

Gündem No: 05 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü’nde istihdam edilecek Sanatçı, Sanat Uygulatıcısı, Sahne Uygulatıcısı ile Konuk Sanatçıların çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

16.01.2014

6

Gündem No: 06 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2014 yılı 114 geçici işçi vizesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

7

Gündem No: 07 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2014 yılı 552 geçici işçi vizesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

8

Gündem No: 08 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

9

Gündem No: 10 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesinde ve tapunun 3317 ada, 1’nolu parsel üzerinde bulunan “Seka Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi” içerisinde bulunan Bilim Merkezi 1. Katındaki 135 m²’lik işyeri, Kağıt Müzesi Zemin Katındaki 95 m²’lik İşyeri ve Giriş-Zemin katındaki 319 m²’lik kullanım alanlı iş yerinin “Kafeterya-Çay Bahçesi-Sosyal Tesis” olarak kullanılmak üzere işletilmesinin devredilmesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi

16.01.2014

10

Gündem No: 11 - Hukuk Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi, Uzuntarla Mevkii, 165 ada, 137 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan 145’nolu ikiz binanın batı kısmının polis noktası olarak emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere Kartepe Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

11

Gündem No: 12 - Hukuk Komisyonu’nun, Gölcük İlçesi, Şirinköy, 279 ada, 1 parsel üzerindeki kalıcı iş merkezi içinde bulunan zemin kat 13’nolu kalıcı işyerinin Halk Eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Gölcük Kaymakamlığı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

12

Gündem No: 13 - Hukuk Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Başiskele İlçesi, Yuvacık Mahallesi, 892 ada 2 parsel sayılı Resmi Kurum Alanında kalan taşınmazın Kaymakamlık Hizmet Binası yapılmak üzere Başiskele Kaymakamlığı’na tahsis edilmesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

13

Gündem No: 14 - Hukuk Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, İzmit İlçesi, Çayırköy 678’nolu parsel sayılı 2050,00 m2 taşınmaz üzerine Köy Konağı ve Köy Meydan Projesi yapılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

14

Gündem No: 15 - Hukuk Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, İzmit İlçesi, Orhan Mahallesi, 348 ada, 15, 17’nolu parsellerin tamamı ve 16’nolu parseldeki 5/8 oranındaki (93,77 m²) belediyemiz hissesinin İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

15

Gündem No: 16 - Hukuk Komisyonu’nun, SEKA Kültür Parkı alanında bulunan 13 numaralı evin kamu yararına çalışan “Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi” ile ortak hizmet projesi doğrultusunda kullanımı ile ilgili protokolün, 7.3 Derneğin Yükümlülükleri bölümünde yer alan (k) bendi çıkartılarak rapor oylandı ve oybirliği ile kabul edildi

16.01.2014

16

Gündem No: 17 - Hukuk Komisyonu’nun, SEKA Kültür Parkı alanında bulunan 14 numaralı evin kamu yararına çalışan “Kocaeli Kuzey Kafkas Dostluk ve Kültür Platformu” ile ortak hizmet projesi doğrultusunda kullanımı ile ilgili mahallin en büyük mülki idare amirinden izin alınmasına ve protokolün, 7.3 Derneğin Yükümlülükleri bölümünde yer alan (k) bendinin çıkartılarak rapor oylandı ve oybirliği ile kabul edildi

16.01.2014

17

Gündem No: 18 - Hukuk Komisyonu’nun, İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

18

Gündem No: 19 - İsimlendirme Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, Şakir Hoca Sokak ile Hasan Hoca Sokak arasında bulunan isimsiz imar yoluna isim verilmesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

19

Gündem No: 20 - İsimlendirme Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yaylacık Mahallesi sınırları içerisinde ki isimsiz yola “Sultan Baba Sokak” ismi verilmesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

20

Gündem No: 21 - İsimlendirme Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, Şennur Sokak ile Sinan Sokak arasında bulunan isimsiz imar yoluna isim verilmesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiile kabul edildi.

16.01.2014

21

Gündem No: 22 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, , Başiskele Belediyesi, G23c03c nazım, G23c03c3d uygulama imar planı paftaları, 342 ada, 1’nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

22

Gündem No: 23 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, , Başiskele Belediyesi, Servetiye Karşı, G23c14a nazım imar planı paftası, 125 ada, 85’nolu parsel ile 123 ada, 5’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

23

Gündem No: 24 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c05d nazım imar planı paftası, 429 ada, 14’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.01.2014

24

Gündem No: 25 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c04c3d uygulama imar planı paftası, 268’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi

16.01.2014

25

Gündem No: 26 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c09a4c-4d uygulama imar planı paftası, 1037’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

26

Gündem No: 27 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c10a nazım imar planı, G23c10a3a uygulama imar planı paftaları, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3244, 3245, 3246, 3247, 3670, 3671, 3726 ve 3727’nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiile kabul edildi.

16.01.2014

27

Gündem No: 28 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c09a4c uygulama imar planı paftası, 1001’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

28

Gündem No: 29 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c10b1a uygulama imar planı paftası, 1307 ve 5795’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.01.2014

29

Gündem No: 30 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c 1/50000 ölçekli ÇDP, G23c2,G23c09a-09b nazım imar planı paftaları, 1080, 5319, 5320, 5321, 5322, 5323, 5324, 5325, 5326, 5327, 5328, 5329, 5330, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5587, 5588, 5589, 5596, 5597, 5599, 5600, 5601, 6226 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

30

Gündem No: 31 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.08.2013 tarih ve 466 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

31

Gündem No: 32 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18b1c-1d-2c-2d uygulama imar planı paftaları, 1991, 1992, 1993, 1994, 2032, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791,792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 5505 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

32

Gündem No: 33 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18c2a, 19d1a-1b uygulama imar planı paftaları, 1331 ada, 12’nolu parsel, 1696 ada, 17’nolu parsel, 1701 ada, 30’nolu parsel, 1702 ada, 31’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

33

Gündem No: 34 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı paftası, 466 ada, 12nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

34

Gündem No: 35 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18b4c uygulama imar planı paftası, 1495 ada ile 1488’nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

35

Gündem No: 36 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, 6101 ada, 1’nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

36

Gündem No: 37 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b13c4a uygulama imar planı paftası, 453 ada, 7’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

37

Gündem No: 38 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, , Çayırova Belediyesi, G22b3, G22b14d nazım imar planı paftaları, 419 ada, 2’nolu parsele ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

16.01.2014

38

Gündem No: 39 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, 29LIId uygulama imar planı paftası, 774 ada, 1, 2, 3 ve 4’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.01.2014

39

Gündem No: 40 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, 29KIIa uygulama imar planı paftası, 1004 ada, 1’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.01.2014

40

Gündem No: 41 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, 28LIa uygulama imar planı paftası, 162 ada, 169 ada ve 170 ada, 9’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

41

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b23d 4a uygulama imar planı paftası, 918 ada, 26’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

42

Gündem No: 43 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b22a nazım imar planı, G23b22a4b-4c uygulama imar planı paftaları, 4750 ada, 1’nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiile kabul edildi.

16.01.2014

43

Gündem No: 44 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b17b1b-1c-2a-2d uygulama imar planı paftaları, 2030’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiile kabul edildi.

16.01.2014

44

Gündem No: 45 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Dilüstü Planlama Bölgesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 13.06.2013 tarih ve 354 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

45

Gündem No: 46 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, G23a12c-13d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

46

Gündem No: 47 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 1302 ada, 8’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

47

Gündem No: 48 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19a-d nazım imar planı paftaları, 4816 ada, 1’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.01.2014

48

Gündem No: 49 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 5726 ada, 2 ve 4’nolu parseller ile 1887 ada, 22’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

49

Gündem No: 50 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, , Gebze Belediyesi, G22b24a3b uygulama imar planı paftası, 898 ada, 12’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

50

Gündem No: 51 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı paftası, 2015 ve 2016’nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

51

Gündem No: 52 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Gebze Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1.b uygulama imar planı paftası, 5945 ada 3 nolu parselde “Trafo Alanı” düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 19.11.2013 tarih ve 1271 sayılı kararı ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

52

Gündem No: 53 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Eskihisar Köyü, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Kentsel Sit Alanında hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı nazım imar planı teklifi ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 12.11.2013 tarih ve 1244 sayılı kararı ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

53

Gündem No: 54 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c3d4c uygulama imar planı paftası, 186 ada, 1’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

54

Gündem No: 55 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23d02d3b-3c uygulama imar planı paftaları, 4772’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

55

Gündem No: 56 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c02c3a-3b uygulama imar planı paftaları, 172’nolu adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

56

Gündem No: 57 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c01c4a uygulama imar planı paftası, 2416 ve 2385’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

57

Gündem No: 58 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c03d nazım imar planı paftası, 236 ada, 15’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

58

Gündem No: 59 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c02d2c uygulama imar planı paftası, 108 ada, 3 ve 4’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.01.2014

59

Gündem No: 60 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b25d1a uygulama imar planı paftası, 3230 ada, 23’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

60

Gündem No: 61 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2013 tarih ve 556 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazlarla ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

61

Gündem No: 62 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b20d4c uygulama imar planı paftası, 3399’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiile kabul edildi.

16.01.2014

62

Gündem No: 63 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b25d2a uygulama imar planı paftası, 1742 ada, 40’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

63

Gündem No: 64 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b24b3b-3c uygulama imar planı paftaları, 5039 ada, 1’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

64

Gündem No: 65 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, , İzmit Belediyesi, G23b24d nazım imar planı paftası, 4278 ada, 9’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

65

Gündem No: 66 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Köyü, G23.b.19.c ve G23.b.19.d nazım imar planı paftaları, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 12.11.2013 tarih ve 1238 sayılı kararı ile belirlenen, tescilli su kemerinin çevresinin koruma alanı sınırının işlenmesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

66

Gündem No: 67 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.c-2.d-4.b uygulama imar plan paftaları, Seka ve Çevresi 1 ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

67

Gündem No: 68 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, , İzmit Belediyesi, Süleymaniye Köyü, Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiile kabul edildi.

16.01.2014

68

Gündem No: 69 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, G.23.B.3 1/25000 ölçekli ve G.23.B.24.C 1/5000 ölçekli nazım, ve G.23.B.24.C.3.A ile G.23.B.24.C.4.B 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ile 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

69

Gündem No: 70 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23.b.19.b-c, G23.b.20.a-b-c-d nazım imar plan paftalarında yer alan "Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" olarak belirlenmiş alanda hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

70

Gündem No: 71 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Topçular ve Erenler mahalleleri sınırları içerisinde yer alan, G23b24b nazım ve G23b24b4b-c ve G23b24b3a-c-d uygulama imar plan paftaları, Eski İstanbul Caddesi, Atalay Sokak, Cemre Sokak, Seyhanlı Sokak ve Gazanfer Bilge Bulvarı arasında kalan 3. Kentsel Dönüşüm Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

71

Gündem No: 72 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları içerisinde, “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” olarak belirlenmiş yaklaşık 465 ha büyüklüğündeki alanda hazırlanan, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ve Saadet Partisi Meclis Üyesi İbrahim İLHAN’ ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

16.01.2014

72

Gündem No: 73 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Akçat, G23d13c nazım, G23d13c1a uygulama imar planı paftası, 152 adada hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

73

Gündem No: 74 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, F24d23a2d uygulama imar planı paftası, 161 ada, 18’nolu parsel ve 162 ada,1, 2 ve 3’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

74

Gündem No: 75 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Yeşilkent Planlama Bölgesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 13.06.2013 tarih ve 374 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

75

Gündem No: 76 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24a21d3b-2c, 21c1d uygulama imar planı paftaları, 676 ada, 3 ve 4’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

76

Gündem No: 77 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d03d-02c nazım imar planı paftaları, 114 ada, 1’nolu parsel ile 376’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

77

Gündem No: 78 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d03d nazım imar planı paftası, 351’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

78

Gündem No: 79 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Rahmiye Planlama Bölgesinde, Belediyemiz Meclisi'nin 16.05.2013 tarih ve 287 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

79

Gündem No: 80 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, G24a21c nazım imar planı paftası, 631 ada, 1’nolu parsel ile 302 ada, 14’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

80

Gündem No: 81 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23b21c1b-2a uygulama imar planı paftaları, 1057 ada, 18 ve 19’nolu parseller ile 117’nolu kadastro parselinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

81

Gündem No: 82 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23a3, G23a25c nazım imar planı paftaları, 2432 ada, 1 ve 2’nolu parseller ile 2430 ada,3, 4, 5, 6, 7, 8’nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiile kabul edildi.

16.01.2014

82

Gündem No: 83 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23a25a nazım imar planı paftası, 1750 ada, 41’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.01.2014

83

Gündem No: 84 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Şemsettin Köyü, G23a15a3b-3c-3d, 15a4a-4d, 15d2a-2b, 15c1a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

84

Gündem No: 85 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Belen-Ballıköy ve Dereköy Planlama Bölgelerinde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

85

Gündem No: 86 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Sipahiler Köyü Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

86

Gündem No: 87 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kocaeli Sınırları İçinde Uygulama İmar Planı Bulunmayan Orman Köylerinde Harç ve Hizmet Bedeli ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

87

Gündem No: 88 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Depremde hasar gören öğrenci yurtları hakkında yaptığı araştırma ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

88

Gündem No: 144 - Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi mülkiyetinde bulunan 3235, 3237 ve 3239 parsel sayılı taşınmazların Kent Meydanı yapılmak üzere devrinin alınması ile ilgili teklifi, teklif oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

89

Gündem No: 149 - Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, “Kartepe Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı” sınırları içerisinde yapılacak olan Kent Merkezi projesinin Belediyemiz ile ortak proje kapsamında yapılması ile ilgili teklifi, teklif oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.01.2014

90

Gündem No: 151 - Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, belediyemizin 2013 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetlenmesi amacıyla Denetim Komisyonu kurulmasına ilişkin teklifi, teklif oylandı ve Denetim Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, komisyonun çalıştığı sürede görev yapmak üzere çalıştırılacak 2 uzman üyenin komisyonca belirlenmesine, görev yapan uzmanlara memur aylık katsayısının 1.000 gösterge rakamı ile çarpımı kadar günlük ücret ödenmesine ve Denetim Komisyonu üyeliği seçiminin gizli oylama yapılarak seçilmesine karar verildi.

Yapılan gizli oylama neticesinde:

1- Bülent KOÇAK 53 (Elli Üç),

2- Mustafa ŞAHİNTÜRK 51 (Elli Bir)

3- Tacettin AKYOL 53 (Elli Üç),

4- İsmail BARAN 54 (Elli Dört),

5- Ali HAYMANALI 52 (Elli İki),

6- Mehmet Ali KAPLAN 1 (bir)’ ın

oy aldıkları tespit edildi. Denetim Komisyonu üyeliğine en çok oy alan, Bülent KOÇAK, Mustafa ŞAHİNTÜRK, Tacettin AKYOL, İsmail BARAN ve Ali HAYMANALI’nın seçilmelerine karar verildi. oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince ilan olunur.

Bilal KARSLI İsmail CİVELEK

Meclis Şube Müdürü Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

16.01.2014

1

Gündem No: 01 – Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gebze İlçesi, Gaziler Dağı Mevkiindeki su depolarının yer aldığı orman arazisinde kalan 14662,93 ve 12778,61 m² ormanlık arazisinin “İçmesuyu Temin Projesi” Kapsamında kullanılmak üzere Orman izinlerinin alınması ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

2

Gündem No: 02 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Başiskele İlçesi, Yeniköy Kentsel Dönüşüm Proje Alanında kalan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 492 ada, 1 parsel ile 492 ada,2 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiile kabul edildi.

16.01.2014

3

Gündem No: 03 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi, Rahmiye Mahallesi, 185 ada, 41 parsel sayılı 2.962,98 m² yüzölçümlü ve 42 parsel sayılı 2.638,81 m² yüzölçümlü taşınmazların kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

4

Gündem No: 04 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun “K.B.B. Makina Kimya Endüstrisi Solaklar Hurda İşletmesi Tesisi Proje Hazırlama Hizmet İşi”nin bütçe aktarımının ve süresinin 2014 yılı içinde değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi

16.01.2014

5

Gündem No: 05 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü’nde istihdam edilecek Sanatçı, Sanat Uygulatıcısı, Sahne Uygulatıcısı ile Konuk Sanatçıların çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi

16.01.2014

6

Gündem No: 06 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 2014 yılı 114 geçici işçi vizesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

7

Gündem No: 07 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2014 yılı 552 geçici işçi vizesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

8

Gündem No: 08 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili raporu komisyondan geldiği şekliyle oylandı, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

9

Gündem No: 10 - Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesinde ve tapunun 3317 ada, 1’nolu parsel üzerinde bulunan “Seka Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi” içerisinde bulunan Bilim Merkezi 1. Katındaki 135 m²’lik işyeri, Kağıt Müzesi Zemin Katındaki 95 m²’lik İşyeri ve Giriş-Zemin katındaki 319 m²’lik kullanım alanlı iş yerinin “Kafeterya-Çay Bahçesi-Sosyal Tesis” olarak kullanılmak üzere işletilmesinin devredilmesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi

16.01.2014

10

Gündem No: 11 - Hukuk Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi, Uzuntarla Mevkii, 165 ada, 137 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan 145’nolu ikiz binanın batı kısmının polis noktası olarak emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere Kartepe Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

11

Gündem No: 12 - Hukuk Komisyonu’nun, Gölcük İlçesi, Şirinköy, 279 ada, 1 parsel üzerindeki kalıcı iş merkezi içinde bulunan zemin kat 13’nolu kalıcı işyerinin Halk Eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Gölcük Kaymakamlığı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

12

Gündem No: 13 - Hukuk Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, Başiskele İlçesi, Yuvacık Mahallesi, 892 ada 2 parsel sayılı Resmi Kurum Alanında kalan taşınmazın Kaymakamlık Hizmet Binası yapılmak üzere Başiskele Kaymakamlığı’na tahsis edilmesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

13

Gündem No: 14 - Hukuk Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, İzmit İlçesi, Çayırköy 678’nolu parsel sayılı 2050,00 m2 taşınmaz üzerine Köy Konağı ve Köy Meydan Projesi yapılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

14

Gündem No: 15 - Hukuk Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait, İzmit İlçesi, Orhan Mahallesi, 348 ada, 15, 17’nolu parsellerin tamamı ve 16’nolu parseldeki 5/8 oranındaki (93,77 m²) belediyemiz hissesinin İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

15

Gündem No: 16 - Hukuk Komisyonu’nun, SEKA Kültür Parkı alanında bulunan 13 numaralı evin kamu yararına çalışan “Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi” ile ortak hizmet projesi doğrultusunda kullanımı ile ilgili protokolün, 7.3 Derneğin Yükümlülükleri bölümünde yer alan (k) bendi çıkartılarak rapor oylandı ve oybirliği ile kabul edildi

16.01.2014

16

Gündem No: 17 - Hukuk Komisyonu’nun, SEKA Kültür Parkı alanında bulunan 14 numaralı evin kamu yararına çalışan “Kocaeli Kuzey Kafkas Dostluk ve Kültür Platformu” ile ortak hizmet projesi doğrultusunda kullanımı ile ilgili mahallin en büyük mülki idare amirinden izin alınmasına ve protokolün, 7.3 Derneğin Yükümlülükleri bölümünde yer alan (k) bendinin çıkartılarak rapor oylandı ve oybirliği ile kabul edildi

16.01.2014

17

Gündem No: 18 - Hukuk Komisyonu’nun, İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

18

Gündem No: 19 - İsimlendirme Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, Şakir Hoca Sokak ile Hasan Hoca Sokak arasında bulunan isimsiz imar yoluna isim verilmesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

19

Gündem No: 20 - İsimlendirme Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yaylacık Mahallesi sınırları içerisinde ki isimsiz yola “Sultan Baba Sokak” ismi verilmesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

20

Gündem No: 21 - İsimlendirme Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, Şennur Sokak ile Sinan Sokak arasında bulunan isimsiz imar yoluna isim verilmesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiile kabul edildi.

16.01.2014

21

Gündem No: 22 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, , Başiskele Belediyesi, G23c03c nazım, G23c03c3d uygulama imar planı paftaları, 342 ada, 1’nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

22

Gündem No: 23 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, , Başiskele Belediyesi, Servetiye Karşı, G23c14a nazım imar planı paftası, 125 ada, 85’nolu parsel ile 123 ada, 5’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

23

Gündem No: 24 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c05d nazım imar planı paftası, 429 ada, 14’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.01.2014

24

Gündem No: 25 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c04c3d uygulama imar planı paftası, 268’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi

16.01.2014

25

Gündem No: 26 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c09a4c-4d uygulama imar planı paftası, 1037’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

26

Gündem No: 27 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c10a nazım imar planı, G23c10a3a uygulama imar planı paftaları, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3244, 3245, 3246, 3247, 3670, 3671, 3726 ve 3727’nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiile kabul edildi.

16.01.2014

27

Gündem No: 28 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c09a4c uygulama imar planı paftası, 1001’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

28

Gündem No: 29 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c10b1a uygulama imar planı paftası, 1307 ve 5795’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.01.2014

29

Gündem No: 30 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c 1/50000 ölçekli ÇDP, G23c2,G23c09a-09b nazım imar planı paftaları, 1080, 5319, 5320, 5321, 5322, 5323, 5324, 5325, 5326, 5327, 5328, 5329, 5330, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5587, 5588, 5589, 5596, 5597, 5599, 5600, 5601, 6226 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

30

Gündem No: 31 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.08.2013 tarih ve 466 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

31

Gündem No: 32 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18b1c-1d-2c-2d uygulama imar planı paftaları, 1991, 1992, 1993, 1994, 2032, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791,792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 5505 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

32

Gündem No: 33 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18c2a, 19d1a-1b uygulama imar planı paftaları, 1331 ada, 12’nolu parsel, 1696 ada, 17’nolu parsel, 1701 ada, 30’nolu parsel, 1702 ada, 31’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

33

Gündem No: 34 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı paftası, 466 ada, 12nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

34

Gündem No: 35 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18b4c uygulama imar planı paftası, 1495 ada ile 1488’nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

35

Gündem No: 36 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, 6101 ada, 1’nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

36

Gündem No: 37 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b13c4a uygulama imar planı paftası, 453 ada, 7’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

37

Gündem No: 38 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, , Çayırova Belediyesi, G22b3, G22b14d nazım imar planı paftaları, 419 ada, 2’nolu parsele ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

16.01.2014

38

Gündem No: 39 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, 29LIId uygulama imar planı paftası, 774 ada, 1, 2, 3 ve 4’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.01.2014

39

Gündem No: 40 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, 29KIIa uygulama imar planı paftası, 1004 ada, 1’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.01.2014

40

Gündem No: 41 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, 28LIa uygulama imar planı paftası, 162 ada, 169 ada ve 170 ada, 9’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

41

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b23d 4a uygulama imar planı paftası, 918 ada, 26’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

42

Gündem No: 43 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b22a nazım imar planı, G23b22a4b-4c uygulama imar planı paftaları, 4750 ada, 1’nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiile kabul edildi.

16.01.2014

43

Gündem No: 44 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b17b1b-1c-2a-2d uygulama imar planı paftaları, 2030’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiile kabul edildi.

16.01.2014

44

Gündem No: 45 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Dilüstü Planlama Bölgesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 13.06.2013 tarih ve 354 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

45

Gündem No: 46 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, G23a12c-13d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

46

Gündem No: 47 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 1302 ada, 8’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

47

Gündem No: 48 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19a-d nazım imar planı paftaları, 4816 ada, 1’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.01.2014

48

Gündem No: 49 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 5726 ada, 2 ve 4’nolu parseller ile 1887 ada, 22’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

49

Gündem No: 50 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, , Gebze Belediyesi, G22b24a3b uygulama imar planı paftası, 898 ada, 12’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

50

Gündem No: 51 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı paftası, 2015 ve 2016’nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

51

Gündem No: 52 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Gebze Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1.b uygulama imar planı paftası, 5945 ada 3 nolu parselde “Trafo Alanı” düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 19.11.2013 tarih ve 1271 sayılı kararı ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

52

Gündem No: 53 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Eskihisar Köyü, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Kentsel Sit Alanında hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı nazım imar planı teklifi ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 12.11.2013 tarih ve 1244 sayılı kararı ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

53

Gündem No: 54 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c3d4c uygulama imar planı paftası, 186 ada, 1’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

54

Gündem No: 55 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23d02d3b-3c uygulama imar planı paftaları, 4772’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

55

Gündem No: 56 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c02c3a-3b uygulama imar planı paftaları, 172’nolu adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

56

Gündem No: 57 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c01c4a uygulama imar planı paftası, 2416 ve 2385’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

57

Gündem No: 58 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c03d nazım imar planı paftası, 236 ada, 15’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

58

Gündem No: 59 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c02d2c uygulama imar planı paftası, 108 ada, 3 ve 4’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.01.2014

59

Gündem No: 60 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b25d1a uygulama imar planı paftası, 3230 ada, 23’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

60

Gündem No: 61 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2013 tarih ve 556 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazlarla ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

61

Gündem No: 62 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b20d4c uygulama imar planı paftası, 3399’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiile kabul edildi.

16.01.2014

62

Gündem No: 63 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b25d2a uygulama imar planı paftası, 1742 ada, 40’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

63

Gündem No: 64 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b24b3b-3c uygulama imar planı paftaları, 5039 ada, 1’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

64

Gündem No: 65 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, , İzmit Belediyesi, G23b24d nazım imar planı paftası, 4278 ada, 9’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

65

Gündem No: 66 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Köyü, G23.b.19.c ve G23.b.19.d nazım imar planı paftaları, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 12.11.2013 tarih ve 1238 sayılı kararı ile belirlenen, tescilli su kemerinin çevresinin koruma alanı sınırının işlenmesi ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

66

Gündem No: 67 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.c-2.d-4.b uygulama imar plan paftaları, Seka ve Çevresi 1 ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

67

Gündem No: 68 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, , İzmit Belediyesi, Süleymaniye Köyü, Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiile kabul edildi.

16.01.2014

68

Gündem No: 69 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, G.23.B.3 1/25000 ölçekli ve G.23.B.24.C 1/5000 ölçekli nazım, ve G.23.B.24.C.3.A ile G.23.B.24.C.4.B 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ile 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

69

Gündem No: 70 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23.b.19.b-c, G23.b.20.a-b-c-d nazım imar plan paftalarında yer alan "Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" olarak belirlenmiş alanda hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

70

Gündem No: 71 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Topçular ve Erenler mahalleleri sınırları içerisinde yer alan, G23b24b nazım ve G23b24b4b-c ve G23b24b3a-c-d uygulama imar plan paftaları, Eski İstanbul Caddesi, Atalay Sokak, Cemre Sokak, Seyhanlı Sokak ve Gazanfer Bilge Bulvarı arasında kalan 3. Kentsel Dönüşüm Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

71

Gündem No: 72 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları içerisinde, “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” olarak belirlenmiş yaklaşık 465 ha büyüklüğündeki alanda hazırlanan, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ve Saadet Partisi Meclis Üyesi İbrahim İLHAN’ ın ret oylarına karşın,oyçokluğu ile kabul edildi.

16.01.2014

72

Gündem No: 73 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Akçat, G23d13c nazım, G23d13c1a uygulama imar planı paftası, 152 adada hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

73

Gündem No: 74 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, F24d23a2d uygulama imar planı paftası, 161 ada, 18’nolu parsel ve 162 ada,1, 2 ve 3’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

74

Gündem No: 75 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Yeşilkent Planlama Bölgesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 13.06.2013 tarih ve 374 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı veoybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

75

Gündem No: 76 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24a21d3b-2c, 21c1d uygulama imar planı paftaları, 676 ada, 3 ve 4’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

76

Gündem No: 77 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d03d-02c nazım imar planı paftaları, 114 ada, 1’nolu parsel ile 376’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

77

Gündem No: 78 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d03d nazım imar planı paftası, 351’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

78

Gündem No: 79 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Rahmiye Planlama Bölgesinde, Belediyemiz Meclisi'nin 16.05.2013 tarih ve 287 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

79

Gündem No: 80 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, G24a21c nazım imar planı paftası, 631 ada, 1’nolu parsel ile 302 ada, 14’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

80

Gündem No: 81 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23b21c1b-2a uygulama imar planı paftaları, 1057 ada, 18 ve 19’nolu parseller ile 117’nolu kadastro parselinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

81

Gündem No: 82 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23a3, G23a25c nazım imar planı paftaları, 2432 ada, 1 ve 2’nolu parseller ile 2430 ada,3, 4, 5, 6, 7, 8’nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliğiile kabul edildi.

16.01.2014

82

Gündem No: 83 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23a25a nazım imar planı paftası, 1750 ada, 41’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.01.2014

83

Gündem No: 84 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Şemsettin Köyü, G23a15a3b-3c-3d, 15a4a-4d, 15d2a-2b, 15c1a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

84

Gündem No: 85 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Belen-Ballıköy ve Dereköy Planlama Bölgelerinde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

85

Gündem No: 86 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Sipahiler Köyü Köy Yerleşik ve Gelişme Alan sınırları içerisinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

86

Gündem No: 87 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kocaeli Sınırları İçinde Uygulama İmar Planı Bulunmayan Orman Köylerinde Harç ve Hizmet Bedeli ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

87

Gündem No: 88 - İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Depremde hasar gören öğrenci yurtları hakkında yaptığı araştırma ile ilgili raporu, Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

88

Gündem No: 144 - Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi mülkiyetinde bulunan 3235, 3237 ve 3239 parsel sayılı taşınmazların Kent Meydanı yapılmak üzere devrinin alınması ile ilgili teklifi, teklif oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

16.01.2014

89

Gündem No: 149 - Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, “Kartepe Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı” sınırları içerisinde yapılacak olan Kent Merkezi projesinin Belediyemiz ile ortak proje kapsamında yapılması ile ilgili teklifi, teklif oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Ali HAYMANALI, Fikret GÖKMEN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Fahrettin BÜYÜKOĞLU ve Süleyman TANYILDIZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

16.01.2014

90

Gündem No: 151 - Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın, belediyemizin 2013 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetlenmesi amacıyla Denetim Komisyonu kurulmasına ilişkin teklifi, teklif oylandı ve Denetim Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, komisyonun çalıştığı sürede görev yapmak üzere çalıştırılacak 2 uzman üyenin komisyonca belirlenmesine, görev yapan uzmanlara memur aylık katsayısının 1.000 gösterge rakamı ile çarpımı kadar günlük ücret ödenmesine ve Denetim Komisyonu üyeliği seçiminin gizli oylama yapılarak seçilmesine karar verildi.

Yapılan gizli oylama neticesinde:

1- Bülent KOÇAK 53 (Elli Üç),

2- Mustafa ŞAHİNTÜRK 51 (Elli Bir)

3- Tacettin AKYOL 53 (Elli Üç),

4- İsmail BARAN 54 (Elli Dört),

5- Ali HAYMANALI 52 (Elli İki),

6- Mehmet Ali KAPLAN 1 (bir)’ ın

oy aldıkları tespit edildi. Denetim Komisyonu üyeliğine en çok oy alan, Bülent KOÇAK, Mustafa ŞAHİNTÜRK, Tacettin AKYOL, İsmail BARAN ve Ali HAYMANALI’nın seçilmelerine karar verildi. oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince ilan olunur.

Bilal KARSLI İsmail CİVELEK

Meclis Şube Müdürü Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı

Gündem No 09: Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile yapılacak ortak hizmet projelerinin maliyetinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na iade edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 89: İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24a.22d.1a ve G24a.21c.2b uygulama imar planı paftası, 701 ada 1’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 90: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele ve Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde, G23c24b,G23c17b,G23c20a, G23c17a, G23c20c, G23c20d,G23c11c, G23c25a, G23c16b, G23c24a, G23c18a,G23c11d paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 91: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c05d nazım imar planı paftası, 3811, 3812, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004’nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 92: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b18d-13c nazım imar planı paftaları, 15623, 15624, 15625’nolu parseller ile 204 ada 6’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 93:, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b18a nazım imar planı paftası, 1224 ada, 12’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 94: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı paftası, 453 ada, 7’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 95: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d2c uygulama imar planı paftası, 1817 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 96: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b18d2d uygulama imar planı paftası, 5588 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 97: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b19a3a-3d uygulama imar planı paftaları, 2105 ada, 2,3,4,6 ve 7’nolu parseller ile 2099 ve 2100 nolu adalar arasındaki imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 98: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b13c3b , G22b14d4a-4b-4d uygulama imar planı paftaları, 492,493,494,495,496,497, 498,499,500,501,502,503, 504,505, 506, 507, 508, 509, 510, 511’nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 99: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 15.08.2013 tarih ve 475 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 100: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, G22a23b nazım imar planı paftası, 1674, 1675, 1676, 1677’nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 101: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 15.08.2013 tarih ve 481 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 102: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, 30K4c uygulama imar planı paftası, 974 ada, 6’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 103: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, 28LId uygulama imar planı paftası, 5220, 5224, 7159, 10568’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 104: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, 28LIa uygulama imar planı paftası, 1773 ada, 2 ve 4’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 105: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, G23b22a3d-4c-22d1a-1b uygulama imar planı paftaları, 4732 ada, 1’nolu parsel ile 2008 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 106: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi sınırları içerisinde, 10.10.2013 tarih ve 637 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile onaylanan Çavuşlu Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 107: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b24b2a uygulama imar planı paftası, 631 ve 633’nolu adalar arasında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 108: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b19a3c uygulama imar planı paftası, 4814 ada, 1 ve 2’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 109: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 452 ada, 6,7 ve 21’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 110: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b18c3d uygulama imar planı paftası, 4852 ada, 4’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 111: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1899 ada ile doğusunda ki park alanı arasında ki yolda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 112: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi sınırları içerinde, 10.10.2013 tarih ve 638 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile onaylanan Kargalı Köyü 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 113: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Gebze Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırlarında kalan Sultanorhan Mahallesi, 88 ada 20 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 114: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c 1/50000, G23c1 1/25000 ölçekli ve G23c01c 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftası, 359 ada, 45’nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 115: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c01c nazım imar planı paftası, 359 ada, 13’nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 116: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c02d-07a nazım imar planı paftaları, 198 ada, 1’nolu parsel, 196 ada, 1’nolu parsel, 185 ada, 2’nolu parsel, 242 ada, 1’nolu parsel ile 559 ada, 3’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 117: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c02d1d uygulama imar planı paftası, 472 ada, 4’nolu parsel ile 451 ada, 1’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 118: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c02d1c-1d-4a uygulama imar planı paftaları, 611ada, 1’nolu parsel, 612 ada, 1’nolu parsel, 613 ada, 1’nolu parsel ve 1132’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 119: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c02c3a uygulama imar planı paftası, 157 ada, 1’nolu parsel ile 170 ada, 1 ve 2’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 120: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c02d2c uygulama imar planı paftası, 249 ada, 80’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 121: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b23d2d uygulama imar planı paftası, 3358 ada, 3’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 122: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b25b3b uygulama imar planı paftası, 4156 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 123: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b23c1a. Uygulama imar planı paftası, 981’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 124: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b24d1a uygulama imar planı paftası, 192 ada, 49’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 125: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 11.07.2013 tarih ve 430 sayılı kararı ile onaylanan Kabaoğlu(İ-6), Sarıcalar(İ-7) ve Üçtepeler (İ-8) Gelişme Konut Alanlarında hazırlanan uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 126: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b25d2b uygulama imar planı paftası, 3053 ada,1’nolu parsel ile 3084 ada,7’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 127: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Belediyemiz Meclisi' nin 15.08.2013 tarih ve 499’nolu kararı ile onaylanan uygulama imar planı hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 128: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, G23b07a nazım imar planı paftası, 678, 679, 680, 682, 683 ve 1297’nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 129: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, G23d08a1d uygulama imar planı paftası, 358 ada, 307’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 130: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 15.08.2013 tarih ve 503 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 131: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Suadiye, G24d01c03c-3d, G24d02d03c-3d-4c-4d, G24d06b2a-2b, G24d07a1a-1b-2a-2b-2c-2d, G24d07b01a-01b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 132: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla, G24d03b3d uygulama imar planı paftaları, 165 ada, 281’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 133: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, G23b21c nazım imar planı paftası, 1069 ada, 14’nolu parsel ve 1142 ada, 11’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 134: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, G23b21b4d-3d uygulama imar planı paftaları, 1168 ada, 1, 2, 4’nolu parseller ile 1169 ada, 7, 17, 18’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 135: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz Sınırları içerisindeki 12 adet ilçe Belediyesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 136: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi sınırları dahilinde, 6306 sayılı afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca 23.08.2013 tarih ve 2013/5318 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 06.10.2013 tarih ve 28287 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Riskli Alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 137: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Körfez Mahallesinde bulunan 2010. Sokağın isminin “Hacı Devşeci Mehmet Efendi Sokak”, Halıdere Yalı Mahallesinde bulunan 2005.Sokağın isminin “Hacı Muhittin Efendi Sokak” olarak değiştirilmesi ayrıca Körfez Mahallesinde bulunan İsmail Aykaç Caddesinin Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile birleştirilmesi ile ilgili teklifi

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İsimlendirme Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 138: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele İlçesi, Ovacık Mahallesi, KBB Sebze ve Meyve Hali’nin bulunduğu bölgede bulunan trafonun yer aldığı mülkiyeti belediyemize ait 7093 parsel sayılı taşınmaz üzerine, trafo alanı kullanılmak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine Daimi İrtifak Hakkı tesis edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 139: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük, Başiskele ve Körfez ilçelerinde yer alıp, belediyemize ait kalıcı iş merkezlerinde bulunan taşınmazların eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Kocaeli Valiliği-İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 140: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti belediyemize ait Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, 349 ada, 34 nolu taşınmaz üzerinde inşa edilen Körfez Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun Körfez Belediyesi’ne tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 141: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük İlçesi, Aşağı Ulaşlı Mahallesi, 67 parsel sayılı taşınmazın belediyemize devir edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 142: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti belediyemize ait 7 adet işyerinin Belde A.Ş’ye olan işletim sözleşmelerinin fesih edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 143: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Hüseyin KÜÇÜKKESKİN’e ait, İzmit İlçesi, Turgut mahallesi (M. Mümtaz Cad.) park alanı kapsamında kalan 4339 ada 1 parsel nolu taşınmazın trampa edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 145: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe ilçesi, pazarçayırı köyü sınırları içerisinde yer alan 3264,26 m2 yüzölçümlü orman alanının His Göleti projesi kapsamında orman izinin alınması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 146: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, “Aykome Çalışma Yönetmeliği” ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 147: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 5 adet Kar Bıçaklı, Damperli Tuz Sericili ve Üst yapılı Kar Mücadele aracı alınması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 148: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük İlçesi, Hisareyn Köprüsü Mahallesi, Onur Caddesinde yer alan Spor Tesisi Yapım İşinin, Gölcük Belediyesi ve Belediyemiz ile ortak proje kapsamında yapılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 150: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, 2014 yılı tarife cetvelinin güncellenmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 152: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretine ilişkin teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 153: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz ile Kocaeli Engelsiz Yaşam Dayanışma Derneği arasında “Engelsiz Yaşam Koçluğu Projesi” kapsamında faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Doğu Kışla Parkında bulunan 30 numaralı dükkanın kullanılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 154: Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın Tarımsal Sulama Tesisleri ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 155: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi sokak ismi değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İsimlendirme Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 156: POSKO çevre kirliği ile ilgili önerge, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 16.01.2014 tarihli Meclis toplantısının kapatılmasına, bir sonraki Meclisin 13.02.2014 Perşembe günü saat 15.00’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik POSTALCIOĞLU Salonunda toplanmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 09: Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile yapılacak ortak hizmet projelerinin maliyetinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tekrar tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na iade edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 89: İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24a.22d.1a ve G24a.21c.2b uygulama imar planı paftası, 701 ada 1’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 90: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele ve Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde, G23c24b,G23c17b,G23c20a, G23c17a, G23c20c, G23c20d,G23c11c, G23c25a, G23c16b, G23c24a, G23c18a,G23c11d paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 91: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c05d nazım imar planı paftası, 3811, 3812, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004’nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 92: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b18d-13c nazım imar planı paftaları, 15623, 15624, 15625’nolu parseller ile 204 ada 6’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 93:, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b18a nazım imar planı paftası, 1224 ada, 12’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 94: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı paftası, 453 ada, 7’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 95: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d2c uygulama imar planı paftası, 1817 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 96: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b18d2d uygulama imar planı paftası, 5588 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 97: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b19a3a-3d uygulama imar planı paftaları, 2105 ada, 2,3,4,6 ve 7’nolu parseller ile 2099 ve 2100 nolu adalar arasındaki imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 98: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b13c3b , G22b14d4a-4b-4d uygulama imar planı paftaları, 492,493,494,495,496,497, 498,499,500,501,502,503, 504,505, 506, 507, 508, 509, 510, 511’nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 99: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 15.08.2013 tarih ve 475 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 100: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, G22a23b nazım imar planı paftası, 1674, 1675, 1676, 1677’nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 101: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 15.08.2013 tarih ve 481 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 102: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, 30K4c uygulama imar planı paftası, 974 ada, 6’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 103: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, 28LId uygulama imar planı paftası, 5220, 5224, 7159, 10568’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 104: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, 28LIa uygulama imar planı paftası, 1773 ada, 2 ve 4’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 105: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, G23b22a3d-4c-22d1a-1b uygulama imar planı paftaları, 4732 ada, 1’nolu parsel ile 2008 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 106: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi sınırları içerisinde, 10.10.2013 tarih ve 637 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile onaylanan Çavuşlu Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 107: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b24b2a uygulama imar planı paftası, 631 ve 633’nolu adalar arasında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 108: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b19a3c uygulama imar planı paftası, 4814 ada, 1 ve 2’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 109: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 452 ada, 6,7 ve 21’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 110: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b18c3d uygulama imar planı paftası, 4852 ada, 4’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 111: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1899 ada ile doğusunda ki park alanı arasında ki yolda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 112: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi sınırları içerinde, 10.10.2013 tarih ve 638 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile onaylanan Kargalı Köyü 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 113: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Gebze Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırlarında kalan Sultanorhan Mahallesi, 88 ada 20 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 114: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c 1/50000, G23c1 1/25000 ölçekli ve G23c01c 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftası, 359 ada, 45’nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 115: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c01c nazım imar planı paftası, 359 ada, 13’nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 116: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c02d-07a nazım imar planı paftaları, 198 ada, 1’nolu parsel, 196 ada, 1’nolu parsel, 185 ada, 2’nolu parsel, 242 ada, 1’nolu parsel ile 559 ada, 3’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 117: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c02d1d uygulama imar planı paftası, 472 ada, 4’nolu parsel ile 451 ada, 1’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 118: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c02d1c-1d-4a uygulama imar planı paftaları, 611ada, 1’nolu parsel, 612 ada, 1’nolu parsel, 613 ada, 1’nolu parsel ve 1132’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 119: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c02c3a uygulama imar planı paftası, 157 ada, 1’nolu parsel ile 170 ada, 1 ve 2’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 120: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c02d2c uygulama imar planı paftası, 249 ada, 80’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 121: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b23d2d uygulama imar planı paftası, 3358 ada, 3’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 122: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b25b3b uygulama imar planı paftası, 4156 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 123: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b23c1a. Uygulama imar planı paftası, 981’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 124: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b24d1a uygulama imar planı paftası, 192 ada, 49’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 125: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 11.07.2013 tarih ve 430 sayılı kararı ile onaylanan Kabaoğlu(İ-6), Sarıcalar(İ-7) ve Üçtepeler (İ-8) Gelişme Konut Alanlarında hazırlanan uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 126: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b25d2b uygulama imar planı paftası, 3053 ada,1’nolu parsel ile 3084 ada,7’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 127: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Belediyemiz Meclisi' nin 15.08.2013 tarih ve 499’nolu kararı ile onaylanan uygulama imar planı hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 128: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, G23b07a nazım imar planı paftası, 678, 679, 680, 682, 683 ve 1297’nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 129: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, G23d08a1d uygulama imar planı paftası, 358 ada, 307’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 130: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 15.08.2013 tarih ve 503 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 131: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Suadiye, G24d01c03c-3d, G24d02d03c-3d-4c-4d, G24d06b2a-2b, G24d07a1a-1b-2a-2b-2c-2d, G24d07b01a-01b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 132: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Uzuntarla, G24d03b3d uygulama imar planı paftaları, 165 ada, 281’nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 133: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, G23b21c nazım imar planı paftası, 1069 ada, 14’nolu parsel ve 1142 ada, 11’nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 134: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, G23b21b4d-3d uygulama imar planı paftaları, 1168 ada, 1, 2, 4’nolu parseller ile 1169 ada, 7, 17, 18’nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 135: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz Sınırları içerisindeki 12 adet ilçe Belediyesinin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 136: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi sınırları dahilinde, 6306 sayılı afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca 23.08.2013 tarih ve 2013/5318 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 06.10.2013 tarih ve 28287 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Riskli Alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 137: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Körfez Mahallesinde bulunan 2010. Sokağın isminin “Hacı Devşeci Mehmet Efendi Sokak”, Halıdere Yalı Mahallesinde bulunan 2005.Sokağın isminin “Hacı Muhittin Efendi Sokak” olarak değiştirilmesi ayrıca Körfez Mahallesinde bulunan İsmail Aykaç Caddesinin Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile birleştirilmesi ile ilgili teklifi

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İsimlendirme Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 138: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele İlçesi, Ovacık Mahallesi, KBB Sebze ve Meyve Hali’nin bulunduğu bölgede bulunan trafonun yer aldığı mülkiyeti belediyemize ait 7093 parsel sayılı taşınmaz üzerine, trafo alanı kullanılmak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine Daimi İrtifak Hakkı tesis edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 139: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük, Başiskele ve Körfez ilçelerinde yer alıp, belediyemize ait kalıcı iş merkezlerinde bulunan taşınmazların eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Kocaeli Valiliği-İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 140: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti belediyemize ait Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, 349 ada, 34 nolu taşınmaz üzerinde inşa edilen Körfez Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun Körfez Belediyesi’ne tahsis edilmesi, tahsis süre ve şartlarının belirlenmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 141: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük İlçesi, Aşağı Ulaşlı Mahallesi, 67 parsel sayılı taşınmazın belediyemize devir edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 142: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti belediyemize ait 7 adet işyerinin Belde A.Ş’ye olan işletim sözleşmelerinin fesih edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 143: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Hüseyin KÜÇÜKKESKİN’e ait, İzmit İlçesi, Turgut mahallesi (M. Mümtaz Cad.) park alanı kapsamında kalan 4339 ada 1 parsel nolu taşınmazın trampa edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 145: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe ilçesi, pazarçayırı köyü sınırları içerisinde yer alan 3264,26 m2 yüzölçümlü orman alanının His Göleti projesi kapsamında orman izinin alınması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 146: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, “Aykome Çalışma Yönetmeliği” ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 147: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere 5 adet Kar Bıçaklı, Damperli Tuz Sericili ve Üst yapılı Kar Mücadele aracı alınması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 148: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük İlçesi, Hisareyn Köprüsü Mahallesi, Onur Caddesinde yer alan Spor Tesisi Yapım İşinin, Gölcük Belediyesi ve Belediyemiz ile ortak proje kapsamında yapılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 150: Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, 2014 yılı tarife cetvelinin güncellenmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 152: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretine ilişkin teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 153: Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz ile Kocaeli Engelsiz Yaşam Dayanışma Derneği arasında “Engelsiz Yaşam Koçluğu Projesi” kapsamında faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Doğu Kışla Parkında bulunan 30 numaralı dükkanın kullanılması ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Hukuk Komisyonu’nahavalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 154: Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın Tarımsal Sulama Tesisleri ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 155: İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi sokak ismi değişikliği ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın İsimlendirme Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem No 156: POSKO çevre kirliği ile ilgili önerge, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmesi için evrakın Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir evrak olmadığından 16.01.2014 tarihli Meclis toplantısının kapatılmasına, bir sonraki Meclisin 13.02.2014 Perşembe günü saat 15.00’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik POSTALCIOĞLU Salonunda toplanmasına oybirliği ile karar verildi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım