15 Aralık 2006 1. Birleşiminin 1.Oturumu Meclis Tutanak Özeti

15 Aralık 2006 1. Birleşiminin 1.Oturumu Meclis Tutanak Özeti

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 1. Birleşiminin 1.Oturumu 15/12/2006 Cuma Günü Saat 15:00´da yaptığı Toplantısına ait Tutanak Özetidir

Gündem gereği Belediye Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU Başkanlığında azalardan Halil Vehbi YENİCE, Abdullah KÖKTÜRK, Mustafa ÖĞREN, Hikmet KARAASLAN, Sabri GÖKBUDAK, Habib SARMAN, Mahmut CİVELEK, Abdullah SUNGUR, Bekir YILDIRIM, Şaban ÖZER, Ergün BERDAN, Hilmi SEVİLEN, Doğan EROL, Mustafa ÇAKIR, Ali KAHRAMAN, Zafer ARAT, Mustafa ER, Ömer HAZER, Şükrü KARABALIK, Şükrü KARABACAK, Musa KAHRAMAN, Eşref ÖNER, Cemalettin BALCI,Yunus PEHLİVAN, Esener MAÇİL, Cevdet ŞAHİN, Mehmet ELLİBEŞ, Hasan ÖZER, Adnan KÜÇÜKÖZER, Ahmet LEVENT, Nihat ABİŞ, Sebahattin ŞİMŞEK, Sebahattin ERSOY, İsmail YILDIRIM, Mustafa ERENGÜL, Osman ÖZÇİÇEK, Mustafa YILMAZ, Ali KOCABIÇAK, İlyas ŞEKER, Alpaslan SEYMEN, Metin KOZLUCA, Necat ÇAKIR, Hasan KIRLI, Mustafa ATEŞ, Cemil KAVURT, Özgür Uluç GÖNÜL, Hicran UZUN, Hüseyin ACURMAN, Adem AYDIN, Mehmet TIMAÇ, Ahmet ERDOĞAN, Zeki KARATAŞ, Ahmet MERT, Süleyman KURTA, Sebahattin ŞEKERSOY, Ali ASLAN, Bayram ARSLAN, Hüseyin BÜLBÜL, Kenan KAHVECİ, Nurettin IŞIK,Celal AYVAZ, Ali HAYMANALI, Hakkı TANDOĞAN, Mehmet AYYILDIZ, Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK, Ramis ÖZDİL, Ali AKDAĞ, Recep YÜCA, Tahsin YEŞİLKIR, Ömer CAN, Hüseyin ÇAVUŞ, Erol DEDE, Hakkı GÜREL, Aşkın ADIGÜZEL, Metin GÖKÇE, Adnan KÖŞKER, Sabri ATİLLA,Halim TURGUT, Dursun ARHAN, Ali ÖZDAĞ, Olcay ULUS, Ayhan Naci YILMAZ, İsmail BAYINDIR, Ahmet ÖZMET, Kadir TOPLU, Mehmet ZEYNELOĞLU, Savaş ÖZDEMİR, Ali SINIRTAŞ, Muhammet SARAÇ, Aytekin ÖNER, Gülseren ŞAN, Mehmet ŞENDOĞAN, Selahattin KÖKÇAM, Tevfik ÇİFTÇİ, Mustafa ERİKLİ, Zekayi AKKAYA, Ertuğrul EREN, Metin TORUNOĞULLARI, İsmail GENÇDEMİR, Necdet GÖKÇE, Mustafa YALÇIN, Jale ÖZLER, Levent IŞIK, Şenda AKAN, Süleyman YAZICI, Halit BIÇAK, Mehmet OLGUN, Mehmet Ali GÜLBAŞ, Metin TAŞKAN, Recep MERAKLI, Ömer GÜRSES, İbrahim USTA, Recep ÖZBAKIR, Songül AK, Bahri ALTINALAN, Mustafa TUNCER, Mehmet ERSÖZ ve Adnan ÇAKIR´ın mevcut oldukları anlaşıldı.

Ali Haydar BULUT, Haluk AKYÜZ, Musa TAŞDEMİR, Ekrem Faruk TAŞÇI, Kazım YİS ´ in katılmadıkları anlaşıldı.

M. Zekeriya ÖZAK, İhsan MERAL, Erol BAŞOĞLU, İbrahim PEHLİVAN, Zinnur BÜYÜKGÖZ, Mehtap YILMAZEL, Orhan EMİNOĞLU, Hüseyin AYAZ, Cemal ÖZTÜRK, Nurettin ALTUN, Muzaffer KAPLANKIRAN, Yaşar SÖNMEZ ´in izinli sayılmalarına karar verildi.

23/11/2006 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özeti okunarak yapılan müzakere neticesinde;

23/11/2006 tarihli meclis toplantısına ait tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 709- Müdür ve üstü Ünvanlı Personeller ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığının yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunuldu.

KARAR 710- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 711- Kent Konut İnşaat San.ve Tic.A.Ş.´ne Ayni Sermaye Aktarımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 712- Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 5216 sayılı yasanın 18/e maddesince yetkilerin kullanmasıyla ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 713- Köylerin Evsel Nitelikli Atıkların Toplanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 714- Hesap İşleri Dairesi Başkanlığının Ek Ödenek ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 715- Hesap İşleri Dairesi Başkanlığının 2006 mali yılı Aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 716- Fen İşleri Hizmet Alanı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 05.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 717- Mülkiyeti Kandıra Belediyesine ait Terminal Alanı Devri ile ilgili Plan ve Bütçe ve Altyapı Ortak Komisyonunun 24.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 718- Mülkiyeti Gölcük Belediyesine ait Terminal Alanı Devri ile ilgili Hukuk Komisyonunun 07.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 719- Mülkiyeti Hereke Belediyesine ait Mezbaha Alanı Devri ile ilgili Hukuk Komisyonunun 07.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 720- Hereke Belediyesine ait taşınmazın Tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 12.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 721- Hesap İşleri Dairesi Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 07.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 722- Ulaşım Dairesi Başkanlığının Parkmetre ve Parkomatlı Park Yerlerli ile ilgili Hukuk ve Ulaşım Komisyonunun 12.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 723- Hesap İşleri Dairesi Başkanlığının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Gelir Tarife Öneri Cetveli ile ilgili Tarifeler Komisyonunun 08.12.2006 tarihli raporu Okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 724- Hesap İşleri Dairesi Başkanlığının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2007 Yılı Gelir Tarife Öneri Cetveli ile ilgili Tarifeler Komisyonunun 08.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 725- İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği´nin 28,32,35,36,51,56,58,64 ve 66 ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 07.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe Belediyelerinden olan Bahçecik Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-04d nazım imar planı paftası, G23c-04d-4b G23c-04d-3a, G23c-04d-1c
uygulama imar planı paftaları, 229 ve 4349 nolu parsellerde hazırlanan ve Bahçecik Belediye meclisinin 05.09.2006 tarih ve 42 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyona iadesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 726- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe Belediyelerinden olan Bahçecik Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-04d nazım imar planı paftası, G23c-04d-4b G23c-04d-3a, G23c-04d-1c uygulama imar planı paftaları, 229 ve 4349 nolu parsellerde hazırlanan ve Bahçecik Belediye meclisinin 05.09.2006 tarih ve 42 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 727- Belediyemiz, İzmit-Merkez, İlk Kademe Belediyemiz olan Bahçecik Belediyesi, G.23.c.09.a nazım imar planı paftası, G.23.c.09.a.4.c uygulama imar plan paftası, 627 nolu parselde hazırlanan ve Bahçecik Belediye Meclisinin 05.09.2006 tarih ve 40 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 728- İzmit-Merkez sınırları içerisinde yer alan ilk kademe Belediyelerinden olan Bahçecik Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-09a, G23c-04d nazım imar planı paftaları, G23c-09a-2a, G23c-09a-2b, G23c-04d-3c, G23c-04d-3d uygulama imar planı paftaları, 5 kadastro pafta, 380 ve 381 nolu parsellerde hazırlanan ve Bahçecik Belediye Meclisinin 05.09.2006 tarih ve 41 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 729- Belediyemiz, İzmit-Merkez, ilk kademe Belediyelerinden olan Bekirpaşa Belediyesi sınırları dahilinde, Yenişehir Mahallesi, 20O nazım imar planı paftası, 20O – IVb, 20O- Ic uygulama imar planı paftaları, 669 ada 1 nolu, parselde hazırlanan ve Bekirpaşa Belediye meclisinin 03.10.2006 tarih ve 144 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 730- İzmit-Merkez, ilk kademe Belediyelerimizden olan Bekirpaşa Belediyesi sınırları dahilinde 19O ve 20O nazım imar planı paftaları, 19O-Ib ve IIa ile 20O-IVc ve IIId uygulama imar planı paftalarında yer alan 15 mlik imar yolunun 20mye çıkarılmasını içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 731- Bekirpaşa Belediyesi sınırları dahilinde, M.Ali Paşa Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-IIa uygulama imar planı paftası, 4934 ada, 3 nolu parselde hazırlanan ve Bekirpaşa Belediye Meclisinin 05.09.2006 tarih ve 133 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 732- Belediyemiz, İzmit-Merkez, Bekirpaşa Belediyesi uygulama imar planı plan notlarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğine uygun hale getirilmesi amacıyla yapılan uygulama imar planı plan notu revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.10.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 733- İzmit-Merkez, ilk kademe belediyelerinden olan Bekirpaşa Belediyesi, 20.N nazım imar planı paftası, 20.N.III.a uygulama imar planı paftası, 4454 ada, 3 nolu parsel, 4470 ada 1 nolu parsel ve 4472 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 734- Gebze İlçesi, ilk kademe belediyemiz olan Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı paftası, G22b19a2d, G22b19a3a, G22b19a3d, G22b19a4b ve G22b19a4c uygulama imar planı paftaları, 602 ada, 1,2,3,4 nolu parseller, 2090 ada, 2,3 nolu parseller ile 2091 ada,1,2,3,4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 07.09.2006 tarih ve 62 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 735- Gebze İlçesi, ilk kademe belediyemiz olan Çayırova Belediyesi, Akse ve Atatürk Mahalleleri, G22b18b nazım imar planı paftası, G22b18b1d-3b-3c uygulama imar planı paftaları, 483 ada, 8, 9, 20, 21 ve 22 nolu parseller ile 773 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Çayırova Belediye Meclisinin 07.09.2006 tarih ve 63 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 736- Gebze İlçesi, ilk kademe belediyemiz olan Darıca Belediyesi, 28L nazım imar planı paftası, 28L-Ia uygulama imar planı paftası, 1952 ada, 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 737- Gebze İlçesi, ilk kademe belediyemiz olan Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı paftası, 30K3b uygulama imar planı paftası, 1390 ada, 10 nolu parselde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisinin 05.09.2006 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 738- Gebze ilçesi, ilk kademe Belediyelerinden olan Darıca Belediyesi sınırları dahilinde 29K nazım imar planı paftası, 29K-IIc uygulama imar planı paftası, 46000 - 46500 yatay, 48000- 48500 düşey koordinatlar arasında yer alan, 1534 ada, 23 nolu parsel ile 1535 ada 21 nolu parselin konut alanı olan kullanımının ticaret alanı olarak değiştirilmesini içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 739- Gebze İlçesi, ilk kademe belediyemiz olan Darıca Belediyesi, Emek Mahallesi, 30K nazım imar planı paftası, 30K1b, 30K1c, 30K1d, 30K2a, 30K2d, 30K4a, 30K4b uygulama imar planı paftaları, 2025, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048 ve 2049 nolu adalarda hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisinin 06.09.2006 tarih ve 37 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 740- Gebze İlçesi, İlk Kademe Belediyemiz olan Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı, 30K-3a uygulama imar planı paftası, 2111 ada 1, 3 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 741- Gebze İlçesi, ilk kademe belediyemiz olan Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, 29K nazım imar planı paftası, 29K-IIb ve 29K-IIc uygulama imar planı paftaları,1639 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 ve 22 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 742- Gebze İlçesi, ilk kademe belediyemiz olan Darıca Belediyesi, 29L nazım imar planı paftası, 29L-IId uygulama imar planı paftası, 1924 ada, 7,8,9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 743- Darıca Belediyesi, 29L nazım imar plan paftası, 29L-IId uygulama imar planı paftası, 737 ada 3 ve 13 nolu parsellerin “Konut” alanı olan kullanımının “Ticaret Alanı” olarak değiştirilmesini içeren nazım imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 744- Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı paftası, 30K-2a, 30K-2c, 30K-2d, 30K-3b uygulama imar planı paftaları, 1283 ada, 1 ve 4 nolu parseller ile 1367 ada, 1 parselde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisinin 06.09.2006 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 745- Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G.23.a.21.b nazım imar planı paftası, G.23.a.21.b.4.d uygulama imar planı paftası, 329 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Dilovası Belediye Meclisi´nin 04.09.2006 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 746- Derince Belediyesi Çınarlı Mahallesi, G23.b.22.a ve G23.b.22.c nazım imar planı paftaları, G23.b.22.a.3.c ve G23.b.22.c.1.b uygulama imar planı paftaları 3992 ada, 3993 ada 1 nolu parsel ile 2915 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Derince Belediye meclisinin 01.11.2006 tarih ve 33 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 747- Derince Belediyesi G23.b.22.c nazım imar planı paftası, G23.b.22.c.4.c-4.d uygulama imar planı paftaları, 2436 ada, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 748- Gebze İlçesi, ilk kademe belediyemiz olan Çayırova Belediyesi, G22.b.19.d nolu nazım imar planı paftası, G22.b.19.d.1.b nolu uygulama imar planı paftası, 1635 ada 1 nolu parsel ile 1646 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 749- Gölcük İlçesi, İlk Kademe Belediyemiz olan Değirmendere Belediyesi, G.23.c.01.c ve G.23.c.02.a nazım imar planı paftaları, G.23.c.01.c.2.b-2.c uygulama imar planı paftaları ile G.23.c.01.d.2.a uygulama imar planı lejant paftası, 338 ada, 3 nolu parselde hazırlanan ve Değirmendere Belediye meclisinin 03.10.2006 tarih ve 63 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 750- Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G.22.b.18.d nazım imar planı pafta, G.22.b.18.d.2.d-3.a-3.b uygulama imar planı paftaları 5727 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 751- Gebze İlçesi, imar yetkisi açısından İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesi´ne devri yapılan Tavşanlı Köyü, Kadıyeri mevkii 24/1 pafta, 1973, 1974, 2095 ve 2097 nolu parseller de hazırlanan ilave uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 752- Gebze İlçesi, imar yetkisi açısından İlçe Belediyemiz olan Gebze Belediyesi´ne devri yapılan Pelitli Köyü, G.22.b.14.c nazım imar planı paftası 78 pafta 1708 nolu parselin “Akaryakıt Bakım İstasyonu” olan kullanımının “Bakım Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 753- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı paftası, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 4620 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 754- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G.22.b.19.c nazım imar planı pafta, G.22.b.19.c.3.d uygulama imar planı paftası 452 ada 6 ve 21 nolu parsellerin “Konut ve Ticaret Alanı” olan kullanımının “Özel Sağlık Tesis Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 755- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24.a nazım imar planı paftası, G22.b.24.a.2.c uygulama imar planı paftası, 2748 ada, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 756- Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, İstasyon Mahallesi, G22b-23b-3a uygulama imar planı paftası, 1552 ada, 11 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.09.2006 tarih ve 186 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 757- Gebze Belediyesi sınırları dahilinde,G.22.b.18.c nazım imar plan paftası, G.22.b.18.c.3.c uygulama imar planı paftası, 293 ada 28, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 nolu parsellerin “Konut” alanı olan kullanımının, “Özel Soysal Tesis Alanı” olarak düzenlenmesini içeren nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 758- Gebze Belediyesi´ne devri yapılan Balçık Köyü sınırları içerisinde, G22b.14a – G22b.14b nazım imar planı paftalarında, sanayi ve depolama ile kentsel gelişme alanlarında İmar ve Şehircilik Dairesince hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 759- Gebze Belediyesi sınırları dahilinde,G.22.b.19.c nazım imar plan paftası, G.22.b.19.c.3.c uygulama imar planı paftası, 82 ada 222 nolu parselin “Ticaret Alanı” olan kullanımının, “Konut Alanı” olarak düzenlenmesini içeren nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 760- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b-24b nazım imar planı paftası, G22b-24b-2a, 2b uygulama imar planı paftaları, 5678 ada, 11 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 28.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 761- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b-24d nazım imar planı paftası, G22b-24d-2a uygulama imar planı paftası, 1726 ada, 2,3,19 ve 20 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.06.2006 tarih ve 138 sayılı kararı ile kabul edilen ilave uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 762- Gebze Belediyesine imar yetkisi açısından devri yapılan, Pelitli köyü, G22b-15d nazım imar planı paftası, G22b-15d-2d uygulama imar planı paftası, 13 kadastro pafta, 201 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.09.2006 tarih ve 182 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 763- Gebze İlçe, İlçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Çayırova Mahallesi, G22b-18d nazım imar planı paftası, G22b-18d-4c ve G22b-18d-4d uygulama imar planı paftaları, 2 ada, 21 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 07.09.2006 tarih ve 180 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 764- Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22.b.19.d nazım imar planı paftası, G22.b.19.d.3.d uygulama imar planı paftası, 3171 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan ve Gebze Belediyesi Meclisi´nin 07.09.2006 tarih ve 184 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 765- Hereke Belediyesi, 31K nazım imar planı paftası, 31K-IIa uygulama imar planı paftası, 2700-3000 yatay, 4200-4300 düşey koordinatları arasında hazırlanan ve Hereke Belediye Meclisinin 07.04.2006 tarih ve 24 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 766- Hereke Belediyesi sınırları dahilinde, Alan Mevkii, 31K nazım imar planı paftası, 31K-IIa uygulama imar planı paftası, 2438, 2439, 2440 ve 2441 nolu parsellerde hazırlanan ve Hereke Belediye Meclisinin 02.10.2006 tarih ve 46 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonunun 28.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 767- Belediyemiz, Gölcük İlçesi, İlk Kademe Belediyemiz olan İhsaniye Belediyesi, G.23.c.02.c nazım imar planı paftası, G.23.c.02.c.3.b uygulama imar planı paftası, 200 ada, 5 nolu parselde hazırlanan ve İhsaniye Belediye Meclisinin 06.09.2006 tarih ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 768- Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G.23.d.08.a nazım imar planı paftası, G.23.c.08.a.1.d uygulama imar plan paftası, 27 kadastro pafta, 358 ada, 32 ve 385 nolu parsellerde hazırlanan ve Karamürsel Belediye Meclisinin 01.09.2006 tarih ve 52 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 769- Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G.23.d.07.b nazım imar planı paftası, G.23.c.07.b.4.b uygulama imar plan paftası, 32/1 kadastro pafta, 481 ada, 65 nolu parsel ve 441 ada, 260 nolu parsellerde hazırlanan ve Karamürsel Belediye Meclisinin 01.09.2006 tarih ve 51 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 770- Karamürsel Belediyesi, mücavir alan sınırları içerisinde, Pazarköy, Tepeyolualtı mevkii, G24d-08a, 08b nazım imar planı paftaları, G23d-08a-3b, G23d-08b-4a uygulama imar planı paftaları, 1 kadastro pafta, 37, 38, 39 nolu parsellerde hazırlanan ve Karamürsel Belediye Meclisinin 03.10.2006 tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 771- Kandıra Belediyesi, Kerpe-Paşaağzı mevkii, 8 kadastral pafta, 1163 nolu parselde hazırlanan ve Kandıra Belediye Meclisinin 04.09.2006 tarih ve 35 sayılı kararı ile teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 772- Kandıra Belediyesine imar yetkisi açısından devir olan Çakırcaali Köyü, Kayalar Mevkii, F24d-23a-2b, F24d-23b-1d uygulama imar planı paftaları, 118 ada, 104 nolu parselde hazırlanan ve Kandıra Belediye Meclisinin 03.07.2006 tarih ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 773- İzmit-Merkez ilk kademe Belediyemiz olan Koseköy Belediyesi sınırları dahilinde, G24d-01b nazım imar planı paftası, G24d-01b-1a ve G24d-01b-1b uygulama imar planı paftaları, 275 ada 1 nolu parsel, 276 ada 1 nolu parsel, 277 ada 1 ve 2 nolu parsel, 279 ada 8 ve 9 nolu parseller, 280 ada 1 ve 2 nolu parseller, 281 ada 1 nolu parsel, 282 ada 1 nolu parsel, 283 ada 1 nolu parsel ile 284 ada 1nolu parselde hazırlanan ve Köseköy Belediye Meclisinin 06.09.2006 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 774- Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23b-21d nazım imar planı paftası, G23b-21d-2c uygulama imar planı paftası,1103 ada, 47 nolu parselde hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisinin 06.10.2006 tarih ve 79 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 775- Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G.23.b.21.c nazım imar plan paftası, G.23.b.21.c.4.b uygulama imar plan paftası, 948 ada, 31,32 ve 33 nolu parsellerde hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisinin 04.09.2006 tarih ve 65 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 776- Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, Kuzey Mahallesi, G23b-21c nazım imar planı, G23b-21c-3b uygulama imar planı paftası,1901 ada, 4 nolu parselde hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisinin 06.10.2006 tarih ve 80 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 777- Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi, G23b-21b,G23b-21c,G23b-22a,G23b-22d nazım imar planı paftaları,G23b-21b-3c,G23b-21c-2b,G23b-21c-2c,G23b-22a-4d,G23b-22d-1a ve G23b-22d-1d uygulama imar planı paftalarında yer alan, Tütünçiftlik Mevkii, Gecekondu Dönüşüm Alanı üzerinde yapılan ve Belediyemiz Meclisinin 18.08.2006 tarih, 554 sayılı kararı ile tadilen kabul edilen Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planına T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı´nın yasal askı süresi içerisinde yaptığı itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 778- Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23.a.25.a nazım imar planı paftası, G23.a.25.a.3.c uygulama imar planı paftası, 1670 ada, 1ve 2 nolu parsellerde hazırlanan ve Körfez Belediyesi Meclisi´nin 03.11.2006 tarih ve 95 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 779- Körfez Belediyesi, Atalar ve Yeniyalı Mahalleleri, G23a-25a, G23b-21c ve 21d nazım imar planı paftaları, G23a-25a-3c, 3d, G23b-21c-1a, G23b-21d-2b uygulama imar planı paftaları, 1758, 1752, 1753, 1754, 1730 ve 1732 nolu adalarda hazırlanan ve Körfez Belediye Meclisinin 03.11.2006 tarih ve 96 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 780- Körfez Belediyesi sınırları dahilinde, G23b-21c nazım imar planı paftası, G23b-21c-1d uygulama imar planı paftası, 728 ada, 23 ve 26 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 781- Belediyemiz, Körfez İlçe, ilk kademe belediyemiz olan Kirazlıyalı Belediyesi sınırları dahilinde, G23a-24b ve G23a-25a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 11 adet nazım imar planı değişikliğini içeren teklif ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
KARAR 782- İzmit-Merkez, ilk kademe Belediyemiz olan Kullar Belediyesi sınırları dahilinde, G23b- 25d ( 19O ) nazım imar planı paftası, G23b- 25d- 3b (19O-Ic) uygulama imar planı paftası, 241 ada, 3 nolu parselde hazırlanan ve Kullar Belediye Meclisinin 02.10.2006 tarih ve 24 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 783- İzmit-Merkez, ilk kademe belediyimiz olan Maşukiye Belediyesi sınırları dahilinde, G24d-03c, nazım imar planı paftası, G23d-03c-3a, G23d-03c-3d uygulama imar planı paftaları, 23 kadastro pafta, 1385, 1563, 1565, 2418, 3224, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313 ve 3314 nolu parsellerde hazırlanan ve Maşukiye Belediye Meclisinin 10.10.2006 tarih ve 23 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 784- İzmit-Merkez, Maşukiye Belediyesi sınırları dahilinde, G24d- 03b, G24d- 03c, G24d - 03d ,G24d- 08a , G24d - 08b , G24d - 09a, G24d - 04d, G24d - 04a nazım imar planı paftalarını kapsayan alanda İller Bankası 1.Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.09.2006 tarih, 615 sayılı kararı.ile tadilen kabul edilen Maşukiye Revizyon Nazım İmar Planına yasal askı süresi içinde (06.10.2006/06.11.2006) yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 785- İzmit-Merkez sınırları içerisinde yer alan ilk kademe Belediyelerinden olan Saraybahçe Belediyesi sınırları dahilinde, Yenidoğan Mahallesi, 20M nazım imar planı paftaları, 20M-IIIa ve 20M-IVb uygulama imar planı paftaları, 4868 ada, 1 nolu parsel ile 4869 ada, 9 nolu parsellerin yapılaşma koşulları ile ilgili hazırlanan ve Saraybahçe Belediye Meclisinin 05.09.2006 tarih ve 154 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 786- Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Saraybahçe Belediyesi sınırları dahilinde, Yenidoğan Mahallesi, 20M nazım imar planı paftaları, 20M-IIc uygulama imar planı paftası, 4709 ada, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 nolu parsellerde hazırlanan ve Saraybahçe Belediye Meclisinin 05.09.2006 tarih ve 153 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 787- İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Saraybahçe Belediyesi, Hacıhızır Mahallesi, 20N-IVd uygulama imar planı paftası, 4172 ada ile 4176 adalar arasında bulunan 6m.lik imar yolunun güzergahında yapılan değişiklikle ilgili hazırlanan ve Saraybahçe Belediye Meclisinin 05.09.2006 tarih ve 155 sayılı kararı ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 788- İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Saraybahçe Belediyesi, Turgut Mahallesi, 20M-IIIc uygulama imar planı paftası, 4317 ada, 10 nolu parselde hazırlanan ve Saraybahçe Belediye Meclisinin 03.10.2006 tarih ve 164 sayılı kararı ile uygun görülmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 789- İzmit-Merkez, Saraybahçe Belediyesi sınırları dahilinde, Yenidoğan Mahallesi, 19M ve 20M nazım imar planı paftaları, 3914 ada, 3916 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile 3918 ada 2 nolu parselde hazırlanan ve Belediye Meclisimizin 15.09.2006 tarih, 610 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içinde Bekir Coşkun Bağşiş tarafından yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 790- Saraybahçe Belediyesi sınırları dahilinde, Cedit Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-Id ve 20N-Ic uygulama imar planı paftaları, 4052 ada 3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12 nolu parseller, 4190 ada 1 nolu parsel, 4053 ada 2,3,4,5 nolu parseller, 4055 ada 2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parseller, 4057 ada 19,20,22 nolu parseller, 4058 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 nolu parseller, 4059 ada 2,3,4,5,6,7 nolu parseller, 4060 ada 5,6,7,8,9,10 nolu parsellerin yeniden düzenlenmesini içeren nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 791- İzmit-Merkez, ilk kademe Belediyemiz olan Saraybahçe Belediyesi sınırları dahilinde, Veliahmet Mahallesi , 20N nazım imar planı paftası, 20N- IVd ve 19N-Ia uygulama imar planı paftaları, 29 kadastro pafta , 349 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 730 ada 5 ve 6 nolu parsellerde park alanı düzenlemesini içeren ve Saraybahçe Belediye Meclisinin 03.11.2006 tarih ve 174 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 792- İzmit-Merkez sınırları içerisinde yer alan ilk kademe Belediyelerinden olan Saraybahçe Belediyesi sınırları dahilinde, 19N nazım imar planı paftası, 19N-IVb ve 19N-IId uygulama imar planı paftaları, 478 ada 49 nolu parsel ile 3411 ada 2 nolu parsellerde hazırlanan ve Saraybahçe Belediye Meclisinin 03.11.2006 tarih ve 175 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 793- İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Sarımeşe Belediyesi, Bakırlı Mahallesi, G24d-02a-4c ve G24d-02a-4d uygulama imar planı paftaları üzerinde, 147 ada 1 nolu parsel, 148 ada 3 nolu parsel ile 131 ada 5 nolu parsellerde hazırlanan ve Sarımeşe Belediye Meclisinin 05.09.2006 tarih ve 28 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 794- Gebze İlçesi, İlk kademe Belediyemiz olan Şekerpınar Belediyesi G.22.b.13.b-13.c-13.d-14.a-14.d-18.a-19.a nazım imar planı paftaları, plansız sahalarda hazırlanan ve Şekerpınar Belediye meclisinin 05.07.2006 tarih ve 33 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 795- İzmit-Merkez sınırları içerisinde yer alan ilk kademe Belediyelerinden olan Uzunçiftlik Belediyesi sınırları dahilinde, G24d-01b nazım imar planı paftası, G24d-01b-2a, G24d-01b-2d uygulama imar planı paftaları, 503 ada, 1,2,3,4, ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 796- Uzunçiftlik Belediyesi sınırları dahilinde, G24a- 21c nazım imar planı paftası, G24a- 21c- 4c, G24a-21c- 4b uygulama imar planı paftaları, 170 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile 187 adada hazırlanan ve Uzunçiftlik Belediye Meclisinin 06.09.2006 tarih ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 797- İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Uzunçiftlik Belediyesi, G24d-01b ve G24a-21c nazım imar planı paftaları, G24a-21c-3c, 3d, G24d-01b-2a, 2b uygulama imar planı paftaları üzerinde 350, 351, 352, 353, 354, 355, 375 ada ve 5284, 5880, 5882, 5884 ve 5921 nolu parsellerde hazırlanan, Uzunçiftlik Belediye Meclisinin 01.11.2006 tarih ve 40 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 798- İzmit-Merkez sınırları içerisinde yer alan ilk kademe Belediyelerinden olan Uzunçiftlik Belediyesi sınırları dahilinde, 1201 ve 594 nolu parsellerde hazırlanan ve Uzunçiftlik Belediye Meclisinin 06.09.2006 tarih ve 24 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 799- İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Uzuntarla Belediyesi, G24d-03b, G24d-04a nazım imar planı paftaları, G24d-03b-03a, G24d-03b-03b, G24d-03b-03c, G24d-03b-03d, G24d-03b-04a, G24d-03b-04b, G24d-04a-04a, G24d-04a-04d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ve Uzuntarla Belediye Meclisinin 02.10.2006 tarih ve 337 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 800- Karamürsel İlçesi, İlk kademe Belediyemiz olan Yalakdere Belediyesi planlı sahalarının tamamında yapılaşma koşulları ile ilgili hazırlanan ve Yalakdere Belediye meclisinin 02.10.2006 tarih ve 28 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 801- Karamürsel İlçesi, İlk kademe Belediyemiz olan Yalakdere Belediyesi 32L nazım imar planı paftası, 32L.2.a uygulama imar planı paftası ile 32L.1.b uygulama imar planı lejant paftası, 735 nolu parselde hazırlanan ve Yalakdere Belediye meclisinin 01.11.2006 tarih ve 33 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 802- İzmit-Merkez, ilk kademe belediyemiz olan Yuvacık Belediyesi, Başiskele Mahallesi, G23c-04c nazım imar planı paftası, G23c-04c-2a, 2b uygulama imar planı paftaları üzerinde, 84 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu parseller ile 58 ada 2 nolu parselde hazırlanan ve Yuvacık Belediye Meclisinin 01.11.2006 tarih ve 83 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 803- İzmit-Merkez, Yuvacık Belediyesi sınırları dahilinde, G23c- 05d ve G23c- 10a nazım imar planı paftalarında 4509000 4506500 yatay, 496000 - 497000 düşey koordinatları arasında teklif edilen nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 804- İzmit-Merkez, ilk kademe Belediyemiz olan Yeniköy Belediyesi sınırları dahilinde, Merkez Mahallesi, G23c-08b nazım imar planı paftası, G23c-08b-2b uygulama imar planı paftası, 3 kadastro pafta, 601 nolu parselde hazırlanan ve Yeniköy Belediye Meclisinin 08.11.2006 tarih ve 25 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:
Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 805- Gebze İlçesi, Darıca Belediyesi, 28 L nazım imar planı paftası, 28 L-1.d- 4.a uygulama imar planı paftaları, 126 kadastro pafta, 5418, 5419, 5424 ve 5340 parsellerde yer alan Günübirlik Tesis Alanı, Rekreasyon Alanı, Park ve Yol alan kullanımlarının Askeri Alan kullanımına dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan ve Darıca Belediye Meclislerinin 06.09.2006 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 806- Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Karamürsel Sahil Konutları-Kalıcı Konutlar (İznik Yolu) Bağlantı Yolu ve şehir içi geçişinin rahatlatılmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz Meclisi´nin 14.07.2006 tarih ve 485 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmış olup, 16.08.2006 ile 14.09.2006 tarihleri arasında askıya çıkartılmış, yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.11.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 807- Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan, G.23.b.16.d nazım imar planı paftası, G.23.b.16.d.4.a-d uygulama imar planı paftaları, 1445 nolu parselin “Konut, İmar Yolu, Park ve Rekreasyon” alan kullanımının, mülkiyet sahibinin talebi doğrultusunda “Ağaçlandırılacak Alan (Mezarlık Alanı)” kullanımına dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 808- Karamürsel İlçesi, Karamürsel Belediyesi, Tabakhane Mahallesi, G.23.d.08.b nazım imar planı, G.23.b.08.b.1.a-b uygulama imar plan paftaları, 171 ada, 2 nolu parsel ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.12.2006 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

15/12/2006 tarihli Meclis toplantısının 1.birleşimin kapatılmasına ve 2. birleşimin 19/12/2006 Salı günü saat 15.00´da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KATİP KATİP (1.Yedek Üye)
İbrahim KARAOSMANOĞLU Hicran UZUN Ahmet MERT

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım