12 HAZİRAN 2009 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

12 HAZİRAN 2009 1.BİRLEŞİM 1.OTURUM KARAR ÖZETLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12.06.2009 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO

KARAR TARİHİ

KARARIN KONUSU

254

12.06.2009

Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın aktarma ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu'nun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36.maddesi gereğince 265.250.000,00-TL aktarma yapılması, uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

255

12.06.2009

Gölcük Belediye Başkanlığı'nın ek ödeneği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gölcük Belediyesinin personel sayısı artmış hizmet alanı da 12.5 km2 ‘den 73 km2' ye yükselmiştir. Bu sebeple cetvelde açıklandığı üzere toplam 13.958.769,00-TL ek ödenek yapılması, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereğince, uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

256

12.06.2009

Kocaeli Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi adıyla şirket kurulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 08/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

CHP Grubu Meclis üyeleri Tahir Metin ALAN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Adnan UYSAL, Süleyman KARAMAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Zeynel SARIKAYA, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ, Engin ÇAKMAK ve Mehmet Ali KAPLAN ve Saadet Grubu Meclis Üyeleri Ömer ÖZTÜRK, İbrahim İLHAN, Ragıp YÜRÜK, Şefik KARAASLAN'ın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

257

12.06.2009

Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi adıyla şirket kurulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 08/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi adıyla şirket kurulması, CHP Grubu Meclis üyeleri Tahir Metin ALAN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Adnan UYSAL, Süleyman KARAMAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Zeynel SARIKAYA, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ, Engin ÇAKMAK ve Mehmet Ali KAPLAN ve Saadet Grubu Meclis Üyeleri Ömer ÖZTÜRK, İbrahim İLHAN, Ragıp YÜRÜK, Şefik KARAASLAN'ın muhalif oylarına karşın değiştirilmiş haliyle kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

258

12.06.2009

Satınalma ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 29/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e) maddesine dayalı ve 4734 sayılı yasanın 22.e) bendi hükmüne istinaden mülkiyet bilgileri verilen taşınmazların, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılması amacıyla satın alınması uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

259

12.06.2009

Park ve yeşil alanların bakım hizmeti ihalesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 29/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyemize bağlı Park ve yeşil alanların bakım hizmeti ihalesinin daha sağlıklı aksamadan yapılabilmesi için yeterli bütçe bulunan 2009 yılında bütçenin 46-41-01-32 kurum 05-03-0 fonksiyonel, 5 finans ve 03-2-9-01 ekonomik kodlamasındaki bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri faslından karşılanmak üzere 31/12/2011 yılına kadar yapılması, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 67. maddesi doğrultusunda, uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

260

12.06.2009

Evsel atıkların toplanması ve yol süpürme hizmeti ihalesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 29/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyemizce yürütülen Evsel atıkların toplanması ve yol süpürme hizmeti ihalesinin daha sağlıklı aksamadan yapılabilmesi için yeterli bütçe bulunan 2009 yılında bütçenin 46-41-01-32 kurum 05-03-0 fonksiyonel, 5 finans ve 03-5-1-08 ekonomik kodlamasındaki bahçe malzemesi alımları ile yapım ve bakım giderleri faslından karşılanmak üzere 31/12/2011 yılına kadar yapılması, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 67. maddesi doğrultusunda, uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

261

12.06.2009

Otopark yerleri tahsisi ile ilgili Ulaşım Komisyonunun 03/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kandıra İlçesi sınırlarındaki 13/07/2005 tarih 335 sayılı UKOME kararıyla belirlenen, Gebze İlçesi Sınırlarındaki 25/01/2006 tarih 12 sayılı, 15/11/2006 tarih ve 447 sayılı, 14/11/2007 tarih 292 sayılı ve 15/04/2009 tarih 50 sayılı UKOME kararlarıyla belirlenen; TEFE + TÜFE fiyat endeksleri ortalamaları alınarak veya yıl içerisinde yayınlanan Devlet İhalelerindeki kira artış oranı uygulanarak Belediye Encümenince belirlenmesi koşuluyla Belde A.Ş. ye tahsisi, uygun görülmekle,CHP Grubu Meclis üyeleri Tahir Metin ALAN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Adnan UYSAL, Süleyman KARAMAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Zeynel SARIKAYA, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ, Engin ÇAKMAK ve Mehmet Ali KAPLAN ve Saadet Grubu Meclis Üyeleri Ömer ÖZTÜRK, İbrahim İLHAN, Ragıp YÜRÜK, Şefik KARAASLAN'ın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

262

12.06.2009

Kocaeli Büyükşehir BelediyesiD-100 Kavşakları Petrol ve Hürriyet Cad. Yol Üst Yapı Yapım işi ile ilgili Hukuk+Ulaşım Komisyonunun 27/05/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu projeye ait ilgili kuruluşlarla yapılan protokol gereğince, D-100 Kavşakları Petrol ve Hürriyet Cad. Yol Üst Yapı Yapım işinin yapılması uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

263

12.06.2009

Çerkeşli Köyü sınırlarında bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 28/05/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Dilovası Çerkeşli Köyünde bulunan isimsiz sokaklardan isimlerinin verilmesi, 5216 sayılı Yasanın 7. maddesi (g) bendine göre incelenmiş olup uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

264

12.06.2009

Gebze ilçesi Yağcılar Köyü sınırlarında bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 03/06/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gebze ilçesi Yağcılar Köyünde bulunan isimsiz sokaklardan; 2 nolu isimsiz sokağa “Cami Sokak” isminin dairesinden geldiği şekliyle, 1 nolu isimsiz sokağa teklif edilen Görtan Sokak isminin yerine “Sevgi Sokak” olarak değiştirilerek isimlerinin verilmesi, 5216 sayılı Yasanın 7. maddesi (g) bendine göre incelenmiş olup uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

265

12.06.2009

Gebze ilçesi Kargalı Köyü sınırlarında bulunan isimsiz sokağa, isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 28/05/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gebze ilçesi Kargalı Köyü sınırlarında bulunan isimsiz sokağa “Güneş Sokak” isminin verilmesi, 5216 sayılı Yasanın 7. maddesi (g) bendine göre incelenmiş olup uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

266

12.06.2009

Gebze ilçesi Elbizli Köyü sınırlarında bulunan isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 03/06/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gebze ilçesi Elbizli Köyünde bulunan isimsiz sokağa teklif edilen Ceren Sokak isminin değiştirilerek yerine “Can Sokak” isminin verilmesi, 5216 sayılı Yasanın 7. maddesi (g) bendine göre incelenmiş olup uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

267

12.06.2009

Gebze ilçesi Duraklı Köyü sınırlarında bulunan isimsiz sokağa, isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 29/05/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gebze ilçesi Duraklı Köyünde bulunan isimsiz sokağa “Mezarlık Sokak” isminin verilmesi, 5216 sayılı Yasanın 7. maddesi (g) bendine göre incelenmiş olup uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

268

12.06.2009

Gebze ilçesi Cumaköy Köyü sınırlarında bulunan isimsiz sokaklara, isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 29/05/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Gebze ilçesi Cumaköy Köyünde bulunan isimsiz sokaklardan; 1 nolu İsimsiz sokağa “Elma Sokak”, 2 nolu isimsiz sokağa “Sarı Çalılık Sokak”, 3 nolu isimsiz sokağa ise “Kocaköprü Sokak” isimlerinin verilmesi, 5216 sayılı Yasanın 7. maddesi (g) bendine göre incelenmiş olup uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

269

12.06.2009

Ambulansla Hasta Nakil Hizmeti ile ilgili Hukuk Komisyonunun 29/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Başlangıç tarihi 10.09.2009, bitiş tarihi 31.12.2011 olmak üzere 28 aylık hizmet alımı yöntemiyle sürdürülmesi hususunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yetki verilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

270

12.06.2009

Arsa Devri ile ilgili Hukuk Komisyonunun 04/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

CHP Grubu Meclis üyeleri Tahir Metin ALAN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Adnan UYSAL, Süleyman KARAMAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Zeynel SARIKAYA, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ, Engin ÇAKMAK ve Mehmet Ali KAPLAN ve Saadet Grubu Meclis Üyeleri Ömer ÖZTÜRK, İbrahim İLHAN, Ragıp YÜRÜK, Şefik KARAASLAN'ın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

271

12.06.2009

Kocaeli ili, İzmit İlçesi, Turgut Mah., Cami Arkası Sokak Çınaraltı Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan 1 adet kır kahvesi yerinin kafeterya ve çay bahçesi olarak Belde A.Ş. ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 27/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

CHP Grubu Meclis üyeleri Tahir Metin ALAN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Adnan UYSAL, Süleyman KARAMAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Zeynel SARIKAYA, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ, Engin ÇAKMAK ve Mehmet Ali KAPLAN'ın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

272

12.06.2009

Kocaeli ili, İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi,19N.IV.b pafta, 558 ada ve 22 nolu parsel üzerinde, Fuar İçi Leyla Atakan Kültür ve Eğitim Merkezi içerisinde bulunan büfe ve kantin işyerinin Belde A.Ş' ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 27/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

CHP Grubu Meclis üyeleri Tahir Metin ALAN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Adnan UYSAL, Süleyman KARAMAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Zeynel SARIKAYA, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ, Engin ÇAKMAK ve Mehmet Ali KAPLAN'ın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

273

12.06.2009

Takas ile ilgili Hukuk Komisyonunun 29/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 maddesinin e bendine istinadenuygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

274

12.06.2009

Mülkiyeti Belediyemize ait 3319 ada,1 parsel, 928,48 m2 lik alanın ve alan üzerinde bulunan 228,02 m2 yüzölçümlü taşınmazın İl Emniyet Müdürlüğü'ne olan tahsisinin kaldırılması ile ilgili Hukuk Komisyonunun 29/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

3319 ada, 1 parsel, 928,48 m2'lik alanın ve alan üzerinde bulunan 228,02 m2 yüzölçümlü taşınmazın İl Emniyet Müdürlüğü'ne olan tahsisinin kaldırılması, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18./e maddesi doğrultusunda uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

275

12.06.2009

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Telekomünikasyon Alt Yapı Tesislerinin Kurulması ve Bu Tesislerin Ortak Kullandırılması İçin Katılım ve Güzergah Bakım Bedellerinin Tespiti İle Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik ve Geçiş Hakkı ücret tarifesi ile ilgili Hukuk Komisyonunun 04/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Telekomünikasyon Alt Yapı Tesislerinin Kurulması ve Bu Tesislerin Ortak Kullandırılması İçin Katılım ve Güzergah Bakım Bedellerinin Tespiti İle Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik veGeçiş Hakkı Ücret Tarifeleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/f maddesi doğrultusunda uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

276

12.06.2009

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz İzmit ilçesi, Yenimahalle Mevkii, 19.L.2.C pafta, 2323 ada, 19 parsel sayılı 8.290,11 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı ile ilgili Hukuk Komisyonunun 04/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

CHP Grubu Meclis üyeleri Tahir Metin ALAN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Adnan UYSAL, Süleyman KARAMAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Zeynel SARIKAYA, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ, Engin ÇAKMAK ve Mehmet Ali KAPLAN'ın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

277

12.06.2009

Depolama sahası ile ilgili Hukuk+Çevre ve Sağlık Komisyonunun 04/06/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Komisyonu'nun 24/03/2009 tarih ve 42/2009 sayılı komisyon karar tutanağı ile Belediyemiz işletimine verilen bahse konu parsellerdeki depolama sahasının Belediyemiz sınırlarında kaçak hafriyat dökümlerinin engellenmesi, kontrolü ve takibi işlerinde kullanılmak üzere, 2 adet inşaat teknikeri meslek grubundan personelin, 1 adet şoför ile birlikte 4*4, çift kabin arazi tipi pick-up aracın, İzaydaş A.Ş. tarafından Belediyemize tahsisi koşulu ile İzaydaş A.Ş. işletimine devredilmesi, uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

278

12.06.2009

Körfez ilçesi Kirazlıyalı beldesinde faaliyet gösteren EVYAP firmasının çevreye, kamuya ve sahil şeridine vermiş olduğu sıkıntıların araştırılması ile ilgili meclis üyelerimiz Fahri ÖRENGÜL ile Ali HAYMANALI tarafından verilen, 15/05/2009 tarihli önerge ile ilgili İmar ve Bayındırlık+Çevre ve Sağlık Komisyonunun 08/06/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Bölgedeki incelemede otoyolun üzerinde konteynır depolarının olduğu görülmüştür. Yapılan incelemede bu bölgenin İmar Planlarında konut alanı olduğu ve depolama yapılamayacağı, plana aykırı yapılan depolama ve hafriyat nedeniyle İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca 05/05/2009 tarihinde gerekli incelemeler yapıldığı ve tutanak tutulduğu tespit edilmiş olup, uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

279

12.06.2009

Terminaller ve Hallerin Temizlik Hizmeti Satın Alımı ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun 27/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine istinaden, Büyükşehir Belediyemiz tarafından işletilen Şehirlerarası Otobüs Terminalleri ile Sebze-Meyve ve Balık Halleri temizlik hizmetinin sürekli olarak yürütülmesi, kaynakların etkili ve verimli kullanılması, hizmet kalitesinin arttırılması için “Temizlik Hizmetlerinin” 01/09/2009 tarihi ile 31/08/2012 tarihleri arasında 3 yıllığına ihale edilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

280

12.06.2009

Depolama sahaları döküm ücretleri ile ilgili Çevre ve Sağlık+Plan ve Bütçe Komisyonunun 29/05/2009 tarihli ortak raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

2918 sayılı Karayolları Kanunu' nda yer alan istiad hadleri standartlarına uygun kamyonlar için dairesinden gelen indirimli ücret teklifi uygun görülmüştür. 31/08/2009 tarihine kadar bu kanunda yer alan standartları gerçekleştirmeyen kamyonlardan eski tarife alınması ve ayrıca bu tarihten sonra bu değişikliği gerçekleştirmeyen araçların döküm alanına alınmaması kaydıyla değiştirilmiş haliyle, uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

281

12.06.2009

Belediyemiz, Başiskele ilçesi, Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, G23c-03d nazım imar planı paftası, G23c-03d-3b uygulama imar planı paftası, 191 ada 3 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışına ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı ana kararları ile temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

282

12.06.2009

Belediyemiz, Başiskele İlçesi, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde, G23c-05a nazım imar planı, G23c-05a-1b uygulama imar planı paftası, 307 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

283

12.06.2009

Belediyemiz, Darıca ilçesi, Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, G22b.23b nazım imar planı, 29L-4a uygulama imar planı paftası, 341 ada, 7 nolu parsel ile 344 ada, 13 nolu parsel üzerinden geçen 7.00 metrelik imar yolu ile ilgili hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisinin 09.04.2009 tarih ve 29 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Uygulama imar planı değişikliği teklifi söz konusu adalar arasında kadastral yola göre düzenlenen imar yolunun 5.00 metre olan kısımlarının 7.00 metreye çıkarılması suretiyle tadilen uygun görülmekle, göre kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

284

12.06.2009

Belediyemiz, Darıca İlçesi, ilçe belediyemiz olan Darıca Belediyesi sınırları dahilinde, Emek Mahallesi, G22b.23a nazım, 30K-1c (meclis kararında sehven 30K-2d yazılan) uygulama imar planı paftası, 2067 ada, 1 nolu parselde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisinin 09.04.2009 tarih ve 30 sayılı kararı ile kabul ve 07.05.2009 tarih ve 41 nolu kararı ile tashih edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planına kullanım kararı açısından uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi; alanda önerilen 3 m. çekme mesafesinin tüm cephe hatlarından 5m. ve yapılaşma koşulunun ise taban sınırlamasının kaldırılarak E:1.20 ve h:3 kat olarak düzenlenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle, CHP Grubu Meclis üyeleri Tahir Metin ALAN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Adnan UYSAL, Süleyman KARAMAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Zeynel SARIKAYA, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ, Engin ÇAKMAK Mehmet Ali KAPLAN ve Saadet Grubundan Ömer ÖZTÜRK'ün muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

285

12.06.2009

Belediyemiz Darıca İlçesi, Darıca Belediyesi sınırları içerisinde, Piri Reis Mahallesi, G22b-23a nazım, 30K-3d uygulama imar planı paftası, 992 ada 2 nolu parselde hazırlanan ve Darıca Belediye Meclisinin 07.05.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul ve 07.05.2009 tarih ve 40 sayılı kararı ile tashih edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

286

12.06.2009

Belediyemiz, Dilovası ilçesi, ilçe belediyemiz olan Dilovası Belediyesi sınırları dahilinde, Diliskelesi Mahallesinin tamamını kapsayan alanda hazırlanan ve Dilovasi Belediye Meclisinin 05.01.2009 tarih ve 6 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden revizyon uygulama imar planı teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

287

12.06.2009

Belediyemiz, Dilovası İlçesi, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Bölgesinde, G.23.a.4 pafta, G.23.a.17.c-22.a-22.b nazım imar planı paftaları, Y:464257,899, X:4518474,023; Y:465533,690, X:4518159,310; Y:465139,619, X:4517259,148; Y:463240,873, X:4517217,338 koordinatları arasında yer alan yaklaşık 2000 dönümlük alanda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Çevre Düzeni Planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışına yol açmayan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, CHP Grubu Meclis üyeleri Tahir Metin ALAN, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, Adnan UYSAL, Süleyman KARAMAN, Pınar NAAK, Yaşar SÖNMEZ, Zeynel SARIKAYA, Ali HAYMANALI, Süleyman TANYILDIZ, Engin ÇAKMAK ve Mehmet Ali KAPLAN'ın muhalif oylarına karşın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

*** *** ***

288

12.06.2009

Belediyemiz, Derince İlçesi, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G.23.b.22.c -23.d nazım imar planı paftaları, G.23.b.22.c.02.c – G.23.b.23.d.01.d uygulama imar planı paftalarında yer alan 20.00 m. lik imar yolunun 2206, 2208, 2209 nolu adalar ile 2250, 2251 ve 2253 nolu adalar arasında yer alan kısmında güzergahının kuzeye doğru kaydırılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

289

12.06.2009

Belediyemiz, Gebze İlçesi, imar yetkisi açısından Gebze Belediyesine bağlı Denizli Köyü sınırları dahilinde, G23a- 11a nazım imar planı paftası, 1 kadastro pafta, 14 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı teklifi, uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

290

12.06.2009

Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Osman Yılmaz Mahallesi sınırları dahilinde, G22b-24a ve G22b-24b nazım imar planı paftaları, G22b-24a-2c ve G22b-24b-1d uygulama imar planı paftaları, 1896 ada, 14 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen nazım imar planı değişikliği teklifi, söz konusu bölgede Konut Alanlarının yoğunluğunun 400 kişi/ha olarak kalması ve Ticaret Alanlarının yoğunluğunun ise 330 s kişi/ha olarak düzenlenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

291

12.06.2009

Belediyemiz, Gebze ilçesi, ilçe belediyemiz olan Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Güzeller Mahallesi, G22b.19c nazım imar planı, G22b.19c.1b ve G22b.19c.2a uygulama imar planı paftaları, 43 ada, 156 ve 201 nolu parseller ile ilgili hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 06.03.2009 tarih ve 50 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açamayan, nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

292

12.06.2009

Belediyemiz, Gebze ilçesi, imar yetkisi açısından Gebze Belediyesine bağlı Balçık Köyü sınırları dahilinde, G22b-14b nazım, G22b-14b-4a uygulama imar planı paftası, 40 kadastro pafta 1281 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 06.03.2009 tarih ve 54 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararlarına, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden uygulama imar planı teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

293

12.06.2009

Belediyemiz, Gebze ilçesi, Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Beylikbağı Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı, G22b.24a.1a uygulama imar planı paftası, 5761 ada, 6 ve 7 nolu parseller (eski 5052 ada 7 nolu parselde) arasında yer alan tescil harici alanda hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 06.03.2009 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

294

12.06.2009

Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b-19d nazım imar planı paftası, G22b-19d-2c, G22b-19d-2d, G22b-19d-3a, G22b-19d-3b uygulama imar planı paftaları, 48, 3040, 3041, 3221, 3222 ve 321 nolu adalarda hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisinin 06.03.2009 tarih ve 51 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi, plan değişikliği onama sınırının, planlama alanının kuzey ve doğu kısmında değişiklikten etkilenen tüm alanları kapsayacak şekilde düzenlenmesi suretiyle tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

295

12.06.2009

Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, G22.b.25.a nazım G22.b.25.a.2.a-2.b uygulama imar planı paftaları, 5684 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan ancak temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

296

12.06.2009

Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1.c uygulama imar planı paftası, 832 ada 12 nolu parselde hazırlanan ve Gebze Belediye Meclisi'nin 06.05.2009 tarih ve 100 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan, nazım imar planı kullanım kararlarına aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi, uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

297

12.06.2009

Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi sınırları içerisinde, G.22.b.19.b-19.c nazım imar planı paftaları, Y:452125,723-X:4521319,622; Y:452203,053-X:4521317,818; Y:452484,610-X:4521225,542; Y:452433,610-X:4520982,090, Y:452311,778-X:4520970,516 koordinatları arasında yer alan yaklaşık 74.244,750 m2'lik alan ile bahse konu alanın doğusunda yer alan “Yönetim Merkezi, Dini Tesis Alanı ve İlköğretim Tesis Alanı” kullanımlarında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan aksine donatı artışı sağlayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

298

12.06.2009

Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Muallimköy sınırları içerisinde, G.22.b.25.b nazım imar planı paftası, Y:456519,768-X:4517982,603; Y:457109,241-X:4517968,822; Y:457138,691-X:4517875,699; Y:456429,642-X:4517738,119 koordinatları arasında yer alan, orman alanından tahsis alınan 26.324 m2'lik, 57.651 m2'lik alanın tamamı ile 25.000 m2'lik alanın 18.272 m2'lik kısmını kapsayan yaklaşık 102.157 m2'lik alanda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığıncahazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine yol açmayan aksine donatı artışı sağlayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

299

12.06.2009

1/25000 ölçekli Gebze Planlama Bölgesi revizyon nazım imar planı ile 1/5000 ölçekli Gebze Otoyol Güneyi ve Kuzeyi Planlama Bölgeleri İlave ve Revizyon nazım imar planları arasında Gebze Belediye Başkanlığı tarafından tespit edilen uyuşmazlıklar ile ilgiliİmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığıncahazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Jeolojik açıdan “Uygun Olmayan Alan” sınırının ve taramasının, 1/5000 ölçekli Gebze Otoyol Güneyi Planlama Bölgesi İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı'na aktarılması uygun görülmekle kabulüne,5216 Sayılı Yasanın 7-b maddesine göre oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

300

12.06.2009

Belediyemiz, Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.c nazım imar planı paftası, G.23.c.02.c.3.a, G.23.c.02.c.2.d uygulama imar planları, 486 300-486 800 yatay, 4 508 200- 4 508 900 düşey koordinatlarında yer alan, İhsaniye Köprülü Kavşağının Ayrım-Katılım Projesinin yan yollarının işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım İmar Planı ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen, mevcut imar planı kararları ile örtüşen, donatı eksilmesine yol açmayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

301

12.06.2009

Belediyemiz, Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi, G.23.c.03.d nazım imar planı paftası, 232, 233, 236, 237, 240 ve 242 no'lu adalar ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım İmar Planı ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen, mevcut imar planı kararları ile örtüşen, donatı eksilmesine yol açmayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

302

12.06.2009

Belediyemiz, Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.c nazım imar planı paftası, G.23.c.02.c.1.c uygulama imar planı paftası, 483 ada 22 ve 23 no'lu parseller (eski 483 ve 485 adalar) ile 481, 482 adalar ile 487 ada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 no'lu parseller ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım İmar Planı ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen, mevcut imar planı kararları ile örtüşen, donatı eksilmesine yol açmayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, göre kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

303

12.06.2009

Belediyemiz, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, G.23.b.24.a nazım imar plan pafta, G.23.b.24.a.3.c uygulama imar plan paftası, 493362-493506 yatay ve 4515943-4516016 dikey koordinatları arasında “Turgut Mahallesi Konutlarının Miralay Mümtaz Caddesine Bağlantı Yolu Projesi” kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, yoğunluk artışına yol açmayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, göre kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

304

12.06.2009

İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mevkii, G.23.b.24.b nazım imar planı paftası, G.23.b.24.b.01.a uygulama imar planı paftası, 1662 nolu parsel üzerinde yer alan tümülüsün zarar görmemesi için söz konusu parselin önünden geçen 26.00 m. lik imar yolunun 1162, 1453, 1633, 1634 ve 1662 nolu parseller üzerinden geçen kısmında güzergahının güneye doğru kaydırılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nca hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmeyen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

305

12.06.2009

Belediyemiz İzmit İlçesi, (Alikahya Belediyesi) Belediyeleri sınırları dahilinde yer alan uygulama imar planlarının İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına uygun olarak mevcut yapılaşma ve mülkiyet durumu göz önünde bulundurularak yapılaşma koşulları ve imar yolu hatlarının bir kısmının nazım imar planı ana kararları doğrultusunda hazırlanan ve Alikahya Belediye Meclisi'nin 06.03. 2009 tarih ve 8 sayılı kararı ile kabul edilen revizyon uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 02/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ve ana kararları, temelplanlama prensipleri ve meri mevzuata uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı revizyonu teklifi tadilen uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

306

12.06.2009

Belediyemiz, Kartepe ilçesi, Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde, G24d-05a nazım imar planı paftası, G24d-05a-4b uygulama imar planı paftası, 131 ada 212 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

25000 ölçekli Nazım İmar Planında Sapanca Gölü Mutlak Koruma Alanı kapsamında Rekreasyon Alanı kullanımında yer alan 131 ada 212 parselin “Akaryakıt Bakım ve LPG İstasyonu” olarak düzenlenmesini içeren ilave nazım imar planı teklifi; Kıyı Kanunu ve ilgili kurum görüşü ile 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerinden 6.12.2.1.1. Mutlak Koruma Alanı;“…mutlak koruma alanı içerisinde yer alan ve kıyı kenar çizgisinden itibaren ilk 100 metresinde hiçbir bina yapılamaz.” ifadesi gereği nazım imar planı ana kararları ve temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil ettiği belirlendiğinden uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

307

12.06.2009

Belediyemiz, Kartepe İlçesi, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde, G24d-08b nazım imar planı pafta, G24d-08b-1a uygulama imar planı paftası, 3493 nolu parselde hazırlanan ve Maşukiye Belediye Meclisinin 02.03.2009 tarih ve 04 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil ettiği belirlenen söz konusu uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

308

12.06.2009

Belediyemiz, Kartepe İlçesi, Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde, G24d.03c nazım, G24d.03c.1c,1d uygulama imar planı paftaları, 811 nolu parselde hazırlanan ve Maşukiye Belediye Meclisinin 02.03.2009 tarih ve 05 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuata aykırılık teşkil etmeyen uygulama imar planı değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

309

12.06.2009

309 - Belediyemiz, Kartepe İlçesi, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde, G23.c.05.b ve G24.d.01.a nazım, G23.c.05.b.2.a-2.b -2.c-2.d-3.a-3.b ve G24.d.01.a.1.a-1.b-1.d-4.a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan ve Kartepe Belediye Meclisinin 02.03.2009 tarih ve 52 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana karaları ile temel planlama prensiplerine ve meri mevzuata aykırılık teşkil eden revizyon uygulama imar planı teklifi, uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

310

12.06.2009

Belediyemiz, Kartepe ilçesi, Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde, G23b-25c nazım imar planı paftası, G23b-25c-3c uygulama imar planı paftası, 344 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyemiz Meclisinin 15.08.2008 tarih ve 453 sayılı kararı ile onaylanan, 16.01.2009 tarih, 44 sayılı kararı ile kesinleşen 1/25000 ölçekli nazım imar planı ve Belediyemiz Meclisinin 15.08.2008 tarih, 458 sayılı meclis kararı ile onaylanan ve 13.02.2009 tarih, 88 sayılı kararı ile kesinleşen “ Kartepe Planlama Bölgesi 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında” sanayi alanı olarak planlanan söz konusu parselin kullanım kararının ticaret alanı olarak değiştirilmesini içeren değişiklik teklifi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

311

12.06.2009

Belediyemiz, Karamürsel ilçesi, Karamürsel Belediyesi sınırları dahilinde, İnebeyli Köyü, Taşağa Mahallesi, G23d-11a nazım imar planı paftası, 1773 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Nazım imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ile meri mevzuata aykırılık teşkil eden nazım imar planı değişikliği teklifi uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

312

12.06.2009

Belediyemiz, Kartepe İlçesi, Kartepe Belediyesi, G24.d.01.c.4.d-01.d.3.c uygulama imar planı paftaları, 128 ada 1 nolu parsel ve 146 ada 1 nolu parseller ile ilgili, (Arslanbey Belediyesi) tarafından Belediyemiz 16.01.2009 tarih ve 23 sayılı meclis kararına yasal askı süreci içerisinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

128 ada 1 nolu parselin uzun ve dar olması sonucu verimli kullanılmasının mümkün olmaması nedeniyle, kullanılabilir nitelikte Park Alanı olarak tasarlanabilmesi amacıyla, mülkiyetin tamamı Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait olan Ticaret Alanı kullanımına sahip 146 ada 1 nolu parsel ile değiştirilmesini içeren plan değişikliği temel planlama prensiplerine, şehircilik ilke ve esaslarına aykırılık teşkil etmemesi sebebiyle; söz konusu itiraz uygun görülmemekle,5216 Sayılı Yasanın 7-b maddesine göre reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

313

12.06.2009

“Kocaeli İl sınırının tamamında (yaklaşık 3505 km2) 1/50000 ölçekli Kocaeli 2025 Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Yaptırılması” işi kapsamında hazırlanan “Kocaeli 2025 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı” plan hükümlerinde yapılan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

1/50000 ölçekli çevre düzeni planında, 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında değişiklik yapılmaksızın, ilgili kurum görüşleri alınmak suretiyle hazırlanacak ve onaylanacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile uygulama yapılabilir.” hükmünün ilave edilmesi uygun görülmekle,5216 Sayılı Yasanın 7-b ve 14. maddesine göre kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

314

12.06.2009

İzmit Belediye Meclisinin 03.02.2009 tarihli ve 8 sayılı Belediye sınırları içerisinde bulunan ticari yapılar konulu Meclis kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/05/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu Meclis kararının daha detaylı incelenebilmesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilebilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b Maddesi uyarınca uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

315

12.06.2009

Belediyemiz, Gebze ilçesi, Gebze Belediyesi, Eskihisar Mahallesi sınırları dahilindeki sit alanında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 16.01.2009 tarih, 49 sayılı kararı ile onaylanan koruma amaçlı imar planı değişikliğine, 1052 ada 1 nolu parsel ve 984 ada 3 nolu parsel sahipleri tarafından yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu itirazlar uygun görülmemekle reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

316

12.06.2009

Belediyemiz, İzmit ilçesi, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde yer alan, Çukurbağ Mahallesi, G23b-24c nazım imar planı paftası, G23b-24c-1d uygulama imar planı paftası üzerindeki arkeolojik sit alanda yer alan 426 ada 5 nolu parselde hazırlanan ve Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 16.12.2008 tarih ve 691 sayılı kararı ile uygun görülen koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifine söz konusu parselin sahibi tarafından yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 01/06/2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Söz konusu itiraz uygun görülmemekle, reddine oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

317

12.06.2009

Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde ki doğal sit alanında hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı' nın 08/06/2009 tarih ve 384 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda görüşülmek üzere, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesi uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

318

12.06.2009

Türkiye afetinin 10. yıl anma etkinlikleri kapsamındaki etkinliklere destek olması amacıyla sponsorluk sözleşmesi imzalanması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı' nın 08/06/2009 tarih ve 262 sayılı teklifi okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Belediyemiz ile Türk Kızılayı, Kocaeli Üniversitesi ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü arasında “Türkiyenin Afeti 10. Yıl Anma Etkinlikleri kapsamındaki etkinliklere ilimizin deprem zararlarının azaltılmasına yönelik destek olmak amacıyla sponsorluk sözleşmesi yapılması uygun görülmekle, kabulüne oy birliği ile karar verildi.

*** *** ***

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI

Ülker ARSLAN

(İMZA)

KADİR EROL

(İMZA)

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım