11 EYLÜL 2014 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

11 EYLÜL 2014 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

11.09.2014

517

Gündem No: 01 - Kocaeli Gölcük Başiskele Termal Turizm Merkezi Birliği Başkanlığı üye seçimi, Önerge teklif üzerine yapılan açık oylama neticesinde; Mevlüt DEMİR, Ahmet KARAASLAN, Sedat KUL, Hikmet TUNCAY, Murat KILIÇ ve Zafer ŞİMŞEK asil üyeliğe, Serap BIÇAK, Hasan Numan TONKA ve Berna ABİŞ yedek üyeliğe iki yıl görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.

11.09.2014

518

Gündem No: 02- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemize ait otobüslerin temizlik hizmeti işinin sürekli olarak yürütülmesi kaynakların verimli kullanılması, hizmet kalitesinin artırılması için ilgili işin yıllara sâri olarak hizmet alımı yöntemiyle ihale edilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.09.2014

519

Gündem No: 03- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tekne Kiralama Hizmetinin yıllara sari olarak ihale edilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

520

Gündem No: 04- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan “Köye Hizmet Şube Müdürlüğü” isminin “Kırsal ve Tarımsal Alanlar Şube Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

521

Gündem No: 05- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif yerlerde bulunan 6 adet iş yerinin Belde A.Ş.’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.09.2014

522

Gündem No: 06- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na bütçe aktarması yapılması ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

523

Gündem No: 07- Hukuk Komisyonu’nun, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

524

Gündem No: 09- Hukuk Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, 3634 nolu ada, 1 parsel üzerinde yer alan M.Ali Paşa Kültür Merkezinin 3. Katında bulunan sınıfların, bayanlara ve genç kızlara kurs, 4-6 yaş grubu çocuklara kreş olarak kullanılmak üzere, bedelsiz olarak İzmit İlçe Müftülüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

525

Gündem No: 10- Hukuk Komisyonu ile Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu’nun Kartepe İlçesi, Uzuntarla Mahallesi, 380 ada, 1 parsel üzerinde bulunan mevcut Eski Uzuntarla Belediye Hizmet Binasının, Kadın ve Sosyal Yaşam Merkezi olarak kullanılmak üzere Kartepe Belediyesi’ ne tahsis edilmesi ile ilgili ortak raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

526

Gündem No: 11- İsimlendirme Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Yeşilova Mahallesinde şuyulandırma sonucu oluşan 14 adet isimsiz sokağa, isim verilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

527

Gündem No: 12- İsimlendirme Komisyonu’nun, Başiskele İlçesi, Mehmetağa Mahallesinde bulunan Selman Sokak ile Şahinler Sokak isimlerinin yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

528

Gündem No: 13- İsimlendirme Komisyonu’nun, Dilovası Belediyesi sınırları içerisinde, mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69. Maddesine istinaden hazırlanan Numaralama Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

529

Gündem No: 14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mevkii, G23c-1 ve G23c-2, 1/25000 ölçekli nazım imar plan paftaları, G23.c.03.c-03.d nazım imar plan paftaları, 233 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.09.2014

530

Gündem No: 15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, G23.c.04.d nazım, G23.c.04.d.2.c-2.d uygulama imar plan paftaları, 219 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ ve Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.09.2014

531

Gündem No: 17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Döngel Mevkii, G23.c.09.b, G23.c.04.c nazım, G23.c.09.b.2.a ve G23.c.04.c.3.d uygulama imar planı paftaları, 268 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyesi; Vahit ERYILMAZ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.09.2014

532

Gündem No: 18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Başiskele Belediyesi, Yuvacık mevkii, G23.c.05.d nazım, G23.c.05.d.3a uygulama imar planı paftası, 532, 533, 534, 535, 591, 593 ve 594 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

533

Gündem No: 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova ve Gebze Belediyeleri, "Çayırova Köprülü Kavşağı" nın planlara işlenmesi ile ilgili nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

534

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.18.d. nazım imar plan paftası, 5593 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

535

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahallelerinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

536

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G22.b.23.c nazım imar planı paftası, 28L-I.D uygulama imar plan paftası, 1988 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişiklikleri ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

537

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, G.22.b.23.c – 24.d nazım imar planı paftaları, İstasyon caddesi boyunda düzenlenen nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

538

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Emek Mahallesi, G.22.b.23a nazım imar planı paftası, 2112 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

539

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, 28L-1.A uygulama imar planı paftası, 988 ada 2 nolu parsel ve 10852 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyesi; Vahit ERYILMAZ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.09.2014

540

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23.b.22.d nazım imar planı paftası, 1430 ada 2, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

541

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23.a.21.a nazım, G23.a.21.a.3.b uygulama imar planı paftası 215 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

542

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mah., G22.b.19.c nazım imar planı paftası, 3512 ada 5 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

543

Gündem No: 29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Gebze Belediyesi, Barış, İstasyon ve Tatlıkuyu Mahalleleri, G22.b.24.a-24.b-24.c nazım imar planı paftalarında, hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

544

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Gebze Belediyesi, Gaziler Mahallesi, G22.b.19.c.-19.d nazım, G22.b.19.c.1.d, G22.b.19.d.2.c uygulama imar plan paftaları, 3384 ile 3385 nolu adalar ile 482 ada 56 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

545

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, 1/25000 ölçekli G22b3 ve 1/5000 ölçekli G22b24a-b nazım ve 1/1000 ölçekli G22b24a3b, G22b24b4a-b, G22b24b3a, G22b24b1c-d, G22b24b2d uygulama imar planında yer alan Tatlıkuyu Kentsel Park Projesi kapsamında hazırlanan Belediyemiz Meclisinin 13.03.2014 tarih ve 192 sayılı kararıyla onaylanan ve 26.03.2014-26.04.2014 tarihleri arasında askıya çıkartılan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyesi; Vahit ERYILMAZ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.09.2014

546

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22.b.19.c.3a uygulama imar planı paftası 4201 ada 21 nolu parselde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

547

Gündem No: 33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, D-100 Karayolu çevresinde yer alan Yenilenecek Alanlara ilişkin uygulama imar planı plan notlarında yapılan plan değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

548

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mevkii, G23.a.4 ve G23.a.16.d nazım imar planı paftası, 1458 nolu parsel ile ilgili hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

549

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G.22.b.19.c.3.a uygulama imar planı paftası, 4202 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

550

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22.b.23.b.1.b uygulama imar planı paftası, 5740 nolu adanın batısında kalan alanda Trafo Yerinin işlenmesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

551

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1.b uygulama imar planı paftası, 4064 ada 16 nolu parsel ile 4066 ada 1 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyesi; Vahit ERYILMAZ’ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.09.2014

552

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 13.03.2014 tarih ve 190 sayılı kararı ile onaylanan otoyol kuzeyi kentsel çalışma alanları uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

553

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Değirmendere Mevkii, Eskiyalı Mahallesi, koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı revizyonu ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 18.06.2014 tarih ve 1563 sayılı kararı ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

554

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yenimahalle, Karaağaç Mevkii, G23.c.02.d nazım imar planı paftası, 502 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 503 ada 1, 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

555

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Ulaşlı Mevkii, G23.d.05.d.3.d ve G23.d.05.d.4.c uygulama imar planı paftaları 983 ve 984 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi; Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.09.2014

556

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Saraylı Mahallesi, G23.c.02.d nazım imar planı paftası, 196 ada 1 nolu parsel ile 198 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

557

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Saraylı Mevkii, G.23.c.06.b.2.b uygulama imar planı paftası, 1740 ve1741 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

558

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G24.a.21.d nazım imar planı paftası, 3412 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

559

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun İzmit Belediyesi, Turgut Mahallesi, G23.b.24.a nazım, G23.b.24.a.3.d uygulama imar plan paftası, 3513 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

560

Gündem No: 46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları dahilinde yer alan ve nazım imar planında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” olarak belirlenmiş yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda hazırlanan, Belediyemiz Meclisi’nin 12.09.2013 tarih ve 558 sayılı kararı ile onaylanan ve 04.10.2013-04.11.2013 tarihleri arasında askıya çıkartılan, 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ’ın çekimser, Hakan KARAKAŞ’ın ise ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.09.2014

561

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G23.b.25.a nazım imar plan paftası, 199 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyesi; Hakan KARAKAŞ’ın çekimser oyuna karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.09.2014

562

Gündem No: 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G24.a.21.a, G24.a.21.b, G24.a.21.c ve G24.a.21.d nazım imar planı paftaları, İY-01 Küçük Sanayi Alanı, Donatı Tablosu Lejandı ile Sosyal Donatı Alan Gereksinimi Tablosu'nda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

563

Gündem No: 49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Turgut Mahallesi, G23.b.24.a.3.d- G23.b.24.d.2.a-2.b uygulama imar plan paftaları, 308 ada 20,21,22,26,27,28,42 ve 76 nolu parseller ve 873 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret, MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ’ın çekimser, Hakan KARAKAŞ’ın ise ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

11.09.2014

564

Gündem No: 50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, Seka 3.derece Arkeolojik Sit alanında kalan 3305 ada 1 nolu parsel, 3306 ada 1 nolu parsel, 3307 ada 1 nolu parsel, 3308 ada 1 nolu parsel, 3309 ada 1 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı tadilatı ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.08.2014 tarih ve 1592 sayılı kararı ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.09.2014

565

Gündem No: 51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Kartepe Belediyesi, Köseköy mevkii, G24.a.21.d - G24.d 01.a-01.b nazım, G24.a.21.c.4.d, G24.d.01.b.1.a-3.a uygulama imar planı paftaları ile, G24.a.21.d.03.c uygulama imar plan paftası, 518 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ, Osman SÜDAN ve MHP Meclis Grubu Üyeleri; Vahit ERYILMAZ ile Hakan KARAKAŞ’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.09.2014

566

Gündem No: 52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz (Tabakhane) Mahallesi, G23.d.08.a.2c uygulama imar planı paftası, 331 ada 101 ve 102 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Hüseyin YILMAZ, Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, İbrahim KARSLI, Nihat DEĞER, Engin TAŞDEMİR, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın oyçokluğu ile kabul edildi.

11.09.2014

567

Gündem No: 93- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesinde 3307 ada, 1 parsel ve 3308 ada 1 parsel sayılı toplam 10.748,00m² yüzölçümlü taşınmazların üzerlerinde olimpik yüzme havuzu ve spor tesisi yapılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

Teklif, dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 22.09.2014 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANI
Kadriye TURABİ İsmail CİVELEK

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım