11 ARALIK 2014 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

11 ARALIK 2014 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

TARİH

KARAR NO

KARARIN KONUSU

11.12.2014

689

Gündem No: 2- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez Belediye Başkanlığı’na ait Bütçe aktarması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Serap ÖZMEN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi; Vahit ERYILMAZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.12.2014

690

Gündem No: 3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’mıza ait Bütçe aktarması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Serap ÖZMEN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi; Vahit ERYILMAZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi

11.12.2014

691

Gündem No: 4- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, Başiskele İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 331 ada 2 parsel, 1/93 arsa paylı zemin kat 5 no.lu işyerinin satılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Serap ÖZMEN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi

11.12.2014

692

Gündem No: 5- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, Başiskele İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 7 pafta 3990 parsel nolu taşınmaz üzerindeki Kirazlıkent Konutları E-7 Blok, Bahçe 1 Kat:4 nolu bağımsız bölümün Başiskele İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

693

Gündem No: 6- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, İzmit İlçesi, Cedit Mah. 4104 ada 12 parsel, Yenidoğan Mahallesi, 4382 ada 14 parsel, 4408 ada 3 parsel ve 4408 ada 4 parsel ile Kabaoğlu mah. 1157 parsel üzerinde yer alan taşınmazların satın alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

694

Gündem No: 7- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi,107 ada 110 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 16/737 arsa paylı zemin kat 2 no.lu dükkanın satılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Serap ÖZMEN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi; Vahit ERYILMAZ’ ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.12.2014

695

Gündem No: 8- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Hazineye ait olan Başiskele İlçesi, Ş.Yeniköy mah. 617 ada 1 parsel, 618 ada 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

696

Gündem No: 9- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2014/567 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile 10 yıl süre ile bedelsiz olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilen İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesinde 3307 ada, 1 parsel ve 3308 ada 1 parsel sayılı toplam 10.748,00m² yüzölçümlü taşınmazların tahsis süresinin değiştirilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

697

Gündem No: 10- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, Körfez ilçesi, Alihocalar Mahallesi, 112 ada 40 parsel sayılı 362,79 m2 yüzölçümlü taşınmazın satılması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Serap ÖZMEN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.12.2014

698

Gündem No: 11- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, “Kocaeli geneli 1. Grup Kentsel Tasarım, Bina ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması” Hizmetinin danışmanlık yöntemi ile ihale edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

699

Gündem No: 12- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Gölcük ilçesi, Donanma 226 sok. No:6 adresinde bulunan Kalıcı İş merkezi İçindeki 135 adet işyeri nitelikli taşınmazın Eğitim Hizmetleri Faaliyeti için kullanılmak üzere müştereken kiraya verilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

700

Gündem No: 13- Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Yol ve Sanat Yapılan Proje Hazırlama Hizmet İşi’ nin yıllara sari olarak ihale edilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

701

Gündem No: 14- Hukuk Komisyonu’nun, İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

702

Gündem No: 15- İsimlendirme Komisyonunun, Darıca İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesinde yer alan Derman sokağın “U” şeklindeki bölümüne ayrı bir sokak ismi verilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

703

Gündem No: 16- İsimlendirme Komisyonunun, Gebze İlçesi, Mevlana, Köşklü Çeşme ve Hürriyet Mahallelerinden geçen, Issıkgöl Caddesinden başlayarak Yaşar Doğu ve Topçular Caddesi birleşimindeki kavşağa kadar devam eden ve yeni yapılan yola “Soma Şehitleri Bulvarı” isminin verilmesi ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

704

Gündem No: 17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23.c.05.d.1.a uygulama imar plan paftası, 220 ada 1, 2, 3, 4, 7 nolu parseller, 221 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller ve 763 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

705

Gündem No: 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, G23.c.04.d nazım imar planı paftası, 171 ada 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

706

Gündem No: 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kullar Mevkii, G23.c.05.a nazım imar planı paftası, 131 ada 1 parsel ve 164 ada 24 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

707

Gündem No: 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, G.23.c.04.d. nazım imar planı paftası, 264, 265, 269 nolu adalarda hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

708

Gündem No: 22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b.13.c nazım imar planı paftası, 737 ada 1 parsel ve güneyinde yer alan imar adaları ve yolları ile 676 adanın kuzeyinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Serap ÖZMEN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi; Vahit ERYILMAZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.12.2014

709

Gündem No: 23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Cumhuriyet Mahallesi, G22b.13d nazım imar paftası, 415 ada 7 (1436-1437) nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

710

Gündem No: 24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Emek Mahallesi, G22.b.19.a nazım, G22.b.19.a.3.d uygulama imar paftası, 620 ada 23 nolu parsel ve güneyinde yer alan 7 mt. genişliğindeki imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

711

Gündem No: 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22.b.13.c nazım, 779 ada 1 parselin güneyi ile 772 ada 1 parselin güneyinde yer alan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

712

Gündem No: 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b. nazım imar planı paftaları, 841 ada 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

713

Gündem No: 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Nenehatun Mah.G.22.b.23.b pafta, 1483 ada 16 (eski 1,2,3,4,13,14) nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Serap ÖZMEN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi; Vahit ERYILMAZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.12.2014

714

Gündem No: 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.22.a, G23.b.23.d nazım, G23.b.22.a.4.a ve G23.b.23.d.4.a uygulama imar paftası, 918 ada 16 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

715

Gündem No: 29- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Çınarlıdere Rekreasyon Alanı için kamu yararı kararı alınması ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

716

Gündem No: 30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G23a 1/50000 çevre düzeni planı, G23a1-a2-a3-a4 ve G23a07c-07d-11b-12a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

717

Gündem No: 31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli, G22b çevre düzeni planı, G22b3, G22b20a nazım imar planı paftaları, 4522800-4523650 yatay, 454700-45510 düşey koordinatları arasında yer alanda hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

718

Gündem No: 32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22.b.24.a. nazım imar planı paftası, 2469 ada 2 nolu parsel,2738 ada 1,4 ve 5 nolu parseller, 2747 ada 1,2,3,4 ve 5 nolu parseller, 2748 ada 1 ve 6 nolu parseller, 2749 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

719

Gündem No: 33- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi sınırları içinde, Belediyemiz Meclisi'nin 13.03.2014 tarih ve 189 sayılı kararı ile onaylanan Otoyol Kuzeyi konut alanları uygulama imar planı teklifine yapılan itirazlarla ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

720

Gündem No: 34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Eskihisar Köyü, Şemsi Mevkii, G22.b.24.b,c nazım, G22.b.24.b.4.c ve G22.b.24.c.1.b uygulama imar paftası, 1194 ada 34 nolu parselde hazırlanan uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

721

Gündem No: 35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G.22.b.24.b nazım imar planı paftası, 1103 ada 1 ve 1104 ada 5, 6, 7, 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

722

Gündem No: 36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b.18.c nazım, G22b.18.c.3.a uygulama imar paftası, 651 ada 40 nolu parsele ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

723

Gündem No: 37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1.b-1.c uygulama imar paftası, 765 ada 5 nolu parsel ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

724

Gündem No: 38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Gebze Kent Meydanı Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave uygulama İmar Planında 207 ada 1 nolu parsele ilişkin Plan Notlarında uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

725

Gündem No: 39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23.c.02.c nazım imar planı paftası 161 ada 1 ve 2 nolu parseller, 162 ada 1 nolu parsel, 167 ada 2 nolu parsel, 168 ada 1 nolu parsellerde nazım imar planı değişlikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

726

Gündem No: 40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.3.a ve G23.c.02.c.4.b uygulama imar planı paftaları, 161 ada 1 ve 2 nolu parseller, 162 ada 1 nolu parsel, 167 ada 2 nolu parsel, 168 ada 1 nolu parsel parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

727

Gündem No: 41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Ulaşlı Mevkii, G23.d.04.c nazım, G23.d.04.c.3.d uygulama imar paftası, 216 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

728

Gündem No: 42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23.c.01.b nazım G23.c.01.b.2b uygulama imar paftası, Yüzbaşılar Mevkii'ndeki jeolojik sınırlara ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

729

Gündem No: 43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mahallesi, G23.c.03.d nazım, G23.c.03.d.4.d uygulama imar planı paftası 197, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1307, 1308, 1334 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

730

Gündem No: 44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mahallesi, G23.c.03.d nazım, G23.c.03.d.4.a uygulama imar paftası 20 ada 2,3,4 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

731

Gündem No: 45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında imar yoluna cephesi olmayan parsellere yönelik plan notu değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Serap ÖZMEN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ın ret ve MHP Meclis Grubu Üyesi; Vahit ERYILMAZ’ ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.12.2014

732

Gündem No: 46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23.b.25.d nazım imar plan paftası, 3626 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

733

Gündem No: 47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23.b.25.b nazım, G23.b.25.b.4.d uygulama imar planı paftası, 4189 ada 1 parsel ve 4075 ada 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

734

Gündem No: 48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25c.3a pafta, 765 ada 235 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

735

Gündem No: 49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25.d nazım imar planı paftası, 3252 ada 9 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

736

Gündem No: 50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Kocakaymaz-Kayıplar Mahallesi,G.24.a.07.b.3.d uygulama imar planı paftası, 3976, 3977 ve 3978 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

737

Gündem No: 51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Karaağaç, Gökdağ Tepe ve Harman Tepe mevkii, F24.c.11.a.3.b-3.b-3.c-4.c, F24.c.11.b.3.a-3.b-4.a-4.b-4.d, F24.c.12.a.4.a-4.b halihazır harita paftalarında "Kocaeli Gökdağ Rüzgar Enerji Santrali Üretim Merkezi" projesi kapsamında hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

738

Gündem No: 52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe İlçesi, Uzunbey Köyü, 701 ada 1 nolu parselle ilgili 17.07.2014 tarih ve 453 sayılı meclis kararına yapılan itiraz ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Serap ÖZMEN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi; Vahit ERYILMAZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.12.2014

739

Gündem No: 53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mevkii, Ataevler Mahallesi, G24.d.01.b nazım, 5801 nolu parsel ile 373 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

740

Gündem No: 54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Suadiye Mevkii, G24.d.02.d.1.b pafta, 103 ada 12,16 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Serap ÖZMEN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN’ ın ret ile MHP Meclis Grubu Üyesi; Vahit ERYILMAZ’ ın çekimser oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.12.2014

741

Gündem No: 55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23.a.25.a.3.c ve G23.a.25.a.3.d uygulama imar planı paftası, 1750 ada 41 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Serap ÖZMEN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi; Vahit ERYILMAZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

11.12.2014

742

Gündem No: 56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Mahallesi, G23.b.4, G23.b.21.b nazım, G23.b.21.b.3.c uygulama imar plan paftası, 1175 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

743

Gündem No: 57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, 1/25000 ölçekli G23.b.4 nazım, 1/5000 ölçekli G23.b.21.c-21.d nazım, G23.b.24.c.4.d, G23.b.21.d.3.b-3.c uygulama imar plan paftaları, 1001 ada 34 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Rapor komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

744

Gündem No: 115- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Derince İlçesi, Sırrıpaşa Mahallesi, 4479 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın bedelsiz olarak Derince Belediyesi’ne devir edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

11.12.2014

745

Gündem No: 126- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, “Sekapark- Otogar arası Tramvay Hattı İnşaat ve Elektromekanik İşleri Kontrollük, Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri Alım İşi”nin yıllara sari olarak ihale edilmesi ile ilgili teklifi, okunarak yapılan müzakere neticesinde;

Teklif dairesinden geldiği şekliyle oylandı ve CHP Meclis Grubu Üyeleri; Şaban SARIGÜLLE, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Dilek TAN, Serap ÖZMEN, Hüseyin YILMAZ, Zafer ŞİMŞEK, Engin TAŞDEMİR, Nihat DEĞER, Abdulkadir HONCA, Selahattin ALTINKAYA, Orhan TANIŞ ve Osman SÜDAN ile MHP Meclis Grubu Üyesi; Vahit ERYILMAZ’ ın ret oylarına karşın, oyçokluğu ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince, 19.12.2014 tarihinde ilan olunur.

MECLİS ŞUBE MÜDÜRÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKAN VEKİLİ
Kadriye TURABİ Mehmet AYAZ

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım