19 Ocak 2006 Meclis Gündemi

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI`NDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince 19.01.2006 Perşembe Günü saat 14.00`da Meclis Salonunda toplanacaktır.

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belsa Plaza 9.Kat Meclis Toplantı salonunda toplantıya katılmanızı rica ederim.

İlyas ŞEKER
Büyükşehir Belediye Başkanı V.

G Ü N D E M :
===============
1- Yoklama,
2- 15.12.2005 tarihli tutanak özetinin okunması,
3- Müdür ve Üstü Ünvanlı Personeller ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı`nın yazısı,
4- Yurt Dışı inceleme bilgileri ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığı`nın yazısı,
5- Yurt Dışı raporu ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
6- Yurt Dışı gezi raporu ile ilgili İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı`nın yazısı,
7- Denetim Komisyonu oluşturulması ile ilgili Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığı`nın yazısı
8- İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi 20. N.III C pafta 3230 ada 23 nolu parsel üzerindeki Belediye Sağlık ve Kültür Binasının birinci katında bulunan 466,30 m2 lik düğün salonunun tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonunun raporu ,
9- Saraybahçe Belediyesi ,Kemal Paşa Mahallesi 19 M –II c Pafta,256 ada, 5432 , 41 m2 yüzölçümlü 56 numaralı parselde yer alan Metropol İş Merkezinde ,Belediyemiz mülkiyetinde dükkanların satışı ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
10- Bekirpaşa Belediyesi ,Mehmet Ali Paşa Mahallesi 19O-I b Pafta 1529 ada 2.165, 34 yüzölçümlü 1 numaralı parselde bulunan Yahya Kaptan İş Merkezinde yer alan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 2 adet dükkan satışı ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
11- Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliğinin değişen maddeleri ile ilgili Hukuk Komisyonun raporu,
12- Kocaeli Merkez Parklarının Bakım Hizmet İhalesi Ödeneği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu,
13- Yol Süpürme ve Temizlik Hizmetleri ihalesi Ödeneği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu,
14- Tavuk Kümesleri ruhsatlandırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporu,
15- Topçular Şehit İlhan Kartal isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
16- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği`nin 36.madde a bendi revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
17- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği`nin 37.maddesi çıkmalar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporu,
18- Darıca Belediyesi, 30 K nazım imar planı paftası, 1687 ada, 1,2,3,7,1 ve 13 nolu parseller, 1733 ada 14,15,16, nolu parseller, 1734 ada 3 parsel ve 1736 ada 1,2,3,16,17,18 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
19- Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 28L-1.a uygulama imar plan paftası, 1950 ada 1 nolu parselde onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
20- Darıca Belediyesi, Konut ve ticaret alanları ile ilgili uygulama imar planı notuna ilave yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
21- Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23a 21b 4b-1c-2d-3a-3b paftalar, Bağdat Caddesi ve Yavuz Sultan Selim caddeleri üzerinde bulunan ticaret alanlarının yapılaşma koşullarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
22- Çayırova mahallesi, G.22.b.19.a nazım imar planı paftası, G.22.b.19.a.2d uygulama imar planı paftası, 2097 adada nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
23- Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.b.3.c uygulama imar planı paftası, 1548 ada, 2 nolu ve 1825 ada, 4 parsellerde ,yapılan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
24- Çayırova Belediyesi, Akse mahallesi, G.22.b.18.b.3b-19.a.1d uygulama imar planı paftaları, 2061 ada, 2 nolu parsel ve 2053 ada 1 nolu parselde uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
25- Çayırova Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G22b18b1c uygulama imar planı paftası, 783 ada, 2,5,6 parsel, 769 ada da hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
26- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, sanayi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına 16 pafta, 252 nolu parsele ait yapılan itirazla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
27- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14a3c uygulama imar planı paftası, 830 nolu parselde hazırlanan Akaryakıt Bakım İstasyonuna LPG ilave edilmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
28- Gebze Belediyesi, Balçık köyü, 25 kadastro pafta, 560 ve 561 nolu parseller ile 29 kadastro pafta, 580, 581 ve 606 nolu parsellerde uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
29- Şekerpınar Belediyesi, G22b13c-1d nazım imar planı paftaları, G22b13d2d-2c-3a-3b-4a uygulama imar planı paftaları, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 750, 756, 763, 1367, 1368, 1369, 1370, 1464 ve 1785 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
30- Derince Belediyesi sınırları dahilinde, Dumlupınar Mahallesi,G23-b-22-d nazım imar planı paftası, G23-b-22-d-3-a, G23-b-22-d-3-b, G23-b-22-d-3-c G23-b-22-d-3-d uygulama imar planı paftaları 1327 ada, 5,6,7,8,17,18, 19 ve 20 nolu parseller ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
31- Saraybahçe Belediyesi, Turgut Mahallesi, 19M-IIa uygulama imar planı paftası, 4332 ada, 18 parselde yapılaşma şartı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
32- Saraybahçe Belediyesi, Turgut Mahallesi, 20M-IIId uygulama imar planı paftası, 4267 ada, 4 parselde yapılaşma şartı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
33- Saraybahçe Belediyesi, Arızlı Mevkii, 19L-IIb ve 20L-IIIc uyguama imar planı paftaları, 152 adadaki yapılaşma şartı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
34- Saraybahçe Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, 19N-Id uygulama imar planı paftası, 13 kadastro pafta, 300 ada, 22 ve 41 parsellerdeki ticaret alanının BHA ya dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
35- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mah., 20M-IIIa uyg.imar planı, 109 kad. Pafta, 965 ada, 114 parsel in batısında 968 ada, 7 parselle sınırlı yol hattının kaydırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
36- Saraybahçe Belediyesi, Kozluk Mah., 19M nazım imar planı paftası, 19M-IIa, IIb, IIc, IId uygulama imar planı paftaları, 64 kadastro pafta, 211 ada, 2 parseldeki Seka llköğretim alanında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
37- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N-II c uygulama imar planı paftası, 9 kadastro pafta, 541 ada, 28 parselin yapılaşma koşulunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
38- Saraybahçe Belediyesi, Turgut Mahallesi, 20M-IIIc uygulama imar planı paftası, 4321 ada, 7 parselin yapılaşma şartlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
39- Yeniköy Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c-03c-1d uygulama imar planı paftası, 426 ada 3, 4 ve 5 parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
40- Kuruçeşme Belediyesi plan notlarının 9. maddesinde yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
41- Bekirpaşa Belediyesi,28 Haziran Mahallesi, 20N-IIIa uygulama imar planı paftası, 3618 ada, 7 parseldeki ilköğretim alanı yapılaşma koşullarının değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
42- Bekirpaşa Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, 19N-II b uygulama imar planı paftası, 3268, 3263 ve 3262 nolu adaların Bağdat Caddesine cephesi olan parsellerinde yapılaşma koşulunun değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
43- Bekirpaşa Belediyesi, Yeşilova Mahallesi 21O nazım imar planı, 21-O uygulama imar planı, 108 ada, 10, 11, 12, 2 ve 5 parseller ile ilgili nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
44- Sarımeşe Belediyesi, G24d-01b nazım imar planı paftası, G24d-01b-3b uygulama imar planı, 794 parselde idari tesis alanı olan kullanımın sağlık tesis alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
45- Köseköy Belediyesi, G24d-01a, G24d-21d nazım imar planı paftaları, G24d-01a-2a, 2b, G24d-01b-1d uygulama imar planı paftalarında teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
46- Karamürsel Belediyesi, Pazarköy Tepeyolu altı mevkii, G.23.d.08.a-8.b nazım imar planı paftaları G.23.d.08.a.3.b-2.c ve G.23.d.08.b.d.4.a-b.1.d uygulama imar planı paftaları, 1 kadastro pafta 37,38,39 nolu parsellerle ilgili ilave nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
47- Karamürsel Belediyesi bütününde yoğunluk artırılmasına yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
48- İhsaniye Belediyesi G23.c.03.d nazım imar planı paftası G23.c.03.d.4.a uygulama imar planı paftası 1,2,3,4 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu 20 ada ve 4,8,9,10,15 ve 16 nolu parsellerin bulunduğu 34 nolu adanın ayrık nizam olan yapılaşma koşulunun Blok- Hmax = 9,50 olarak düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
49- KBB.Otopark Ek Yönetmeliği 5.Bölüm-Otopark bedelleri ile ilgili İmar Bayındırlık ve Ulaşım Komisyonunun ortak raporu,
50- Şekerpınar Belediyesi, 5 pafta, 1652 ve 179 nolu parsellerin K.D.K.Ç.A içerisinde kalan kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu alanına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı,
51- Gebze Belediyesi, Köseler Köyü, S.S. İstanbul Mermerciler Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon Yazısı.
52- Saraybahçe Belediyesi, Kozluk Mahallesi, 19M nazım imar planı paftası, 19M-IIa, IIb, IIc, IId uygulama imar planı paftaları, 64 kadastro paftası, 211 ada, 2 parseldeki seka ilköğretim okulu alanında teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
53- Saraybahçe Belediyesi, Arızlı Mevkii, 20M nazım imar planı paftası, 20M-IVa uygulama imar planı paftası, 40 kadastro pafta, 1696 parselin ağaçlandırılacak alan olan kullanımın konut alanı ve yeşil alan olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı,
54- Bekirpaşa Belediyesi, Gündoğdu Köyü içi, Yeşilova Mahallesi arasında kalan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı,
55- Kandıra Belediyesi sınırları dahilindeki genel revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Yazısı,
56- Ulaşlı Belediyesi nin park ismi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
57- Kirazlıyalı Belediyesi park ismi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
58- Cedit_Anıtpark cadde ismi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
59- Köy statüsündeyken yapılan yapıların inşaat izinleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
60- Kocaeli İli Derince İlçesinde kurulu bulunan Koruma Tarım A.Ş.firmasına ait BHC adlı kimyasal madde ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon yazısı,
61- Uyuşturucu ile mücadele rehabilitasyon merkezi kurulması ile ilgili Komisyon yazısı,
62- İzmit Körfez dahilinde yapılan Balık Avcılığı`nın problemlerini araştırma komisyon yazısı,
63- Darıca Belediyesi, 29KIIC pafta, 1608 ada 3ve 4 nolu parsellerin konut alanı olan kullanımının Özel Yurt Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
64- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b1c-1d uygulama imar planı paftaları, 783 ada 2,5 ve 6 nolu parseller, 769 ve 775 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
65- Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b19a3c,3d ve G22b19d2a uygulama imar planı paftaları, 4835 ada, 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı ,
66- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a1d uygulama imar planı paftası, 1250 ada, 1,2,3,4,5,22,23 ve 24 nolu parsellerin konut olan kullanımının ticaret olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı ,
67- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 26 pafta, 540 nolu parselde sanayi ve depolama amaçlı yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı ,
68- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 41 pafta, 804 ve 827 nolu parsellerde sanayi ve depolama amaçlı yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
69- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14b2d pafta, 1623 nolu parselin sanayi ve depolama amaçlı yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
70- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 39 pafta, 788 nolu parselin sanayi ve depolama amaçlı yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı ,
71- Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, Taşocakları Mevkii, G22b20b, G22b20c, G23a16a, G23a16d nazım imar planı paftaları, 1410, 1418, 1419, 1421, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1435, 1447, 1451, 1452, 1456, 2462, 2580, 2581 ve 2372 (2523) nolu parsellerde hazırlanan sanayi ve depolama amaçlı nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
72- Gebze Belediyesi, İstasyon mahallesi, 29L3b pafta, 1726 ada 2,3,19 ve 20 nolu parsellerde yapılan ilave nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
73- Gebze Belediyesi Sultanorhan Mahallesi uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
74- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, 30m4d pafta, 18952 ada, 8 parsel, 1894 ada, 3 parsel, 1895 ada, 1 parsel, 1896 ada 6 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
75- Hereke Belediyesi, sınırları içerisinde 3OL Nazım İmar Planı paftası, 30L 1-b uygulama imar planı paftası, 21 kadastro pafta, 1763 ve 5064 nolu parseller ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı,
76- Bekirpaşa Belediyesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-Ic, 20N-IId uygulama imar planı paftaları üzerindeki Bahariye caddesi ile dere sokak güzergahında yapılan değişiklik ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
77- Kandıra Belediyesi ne imar yetkisi açısından bağlanan Kefken köyü, Mithatpaşa Mahallesi, 34N-Ic uygulama imar planı üzerindeki 101 ada, 1 nolu parselin Teknik Altyapı alanı olarak planlanması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
78- Saraybahçe Belediyesi, Hacıhızır Mahallesi, 19N-Ia uygulama imar planı paftası, 26 kadastro pafta, 407 ada, 20 nolu parselin bulunduğu adanın yapılaşma şartlarının değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
79- Saraybahçe ve Bekirpaşa Belediye sınırları dahilinde, Cedit ve Topçular Mahallesi, 19N ve 20N nazım imar planı paftaları, 19N-Ib, 20N-IVb, IVc ve Ic uygulama imar planı paftaları üzerinde yapılmış olan kentsel dönüşüm projesine yapılan itirazlarla ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
80- Belediyemiz sınırları içinde otoparka kapalı alanlarda kapalı otopark alanı yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
81- Arslanbey Belediyesi sınırları dahilindeki toplu konut alanında yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
82- Karşıyaka Belediyesi nazım imar planı sınırları dahilinde, Bayındırlık İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü`nce onaylanmış olan jeolojik jeoteknik etüt raporu doğrultusunda yapılan nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
83- Topçular mahallesinde Ferah Sokak ismi verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı,
84- Bekirpaşa Yenişehir Mah.Konak sokak ismi verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı,
85- Alikahya Belediyesi isimsiz sok.isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı,
86- Darıca Belediyesi isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı,
87- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tabela Yönetmeliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı Yazısı,
88- Tahsis ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire başkanlığı`nın yazısı,
89- Belde A.Ş.nin teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı`nın yazısı,
90- Belde A.Ş.nin teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı`nın yazısı,
91- Teşvik İkramiyesi ile ilgili Eğitim ve Kültür Daire Başkanlığı`nın yazısı,
92- Yönetmelik ile ilgili Teftiş Kurulu Başkanlığı`nın yazısı,
93- Güvenlik Şube Müdürlüğü`nün Yönetmeliği ile ilgili Kontrol ve Güvenlik Daire Başkanlığı`nın yazısı,
94- Servis araçları hizmet yönetmeliği ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığı`nın yazısı,
95- Toplu Taşım Hatlarının Kiralanması ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığı`nın yazısı,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım