18 HAZİRAN 2010 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince; 18/06/2010 Cuma günü saat: 15.00'te Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı, Belediye Hizmet Binası 1. kat'ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İlyas ŞEKER

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili

Yoklama ve açılış,
20/05/2010 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,
GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1- Kamu ve özel sektöre ait binaların özürlü kullanımına uygun hale getirilmesi konusunda alınan Kent Konseyi Kararı ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu,

2- İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait ek gelir tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

3- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Yarımca Kültür Merkezi içinde bulunan 6 adet taşınmazın satılması ve konuyla ilgili işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı ve Encümeni'ne yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

4- TOKİ ile Belediyemiz arasında yapılan arsa devrine karşılık konut verilmesine ilişkin protokol gereği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden, kamulaştırma bedeli karşılığında trampa edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

5- İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi Adalet Köprülü Kavşağı'nın güney tarafındaki köprünün alt kısmında bulunan 700 m2 lik taşınmazın araç bakım servisi olarak kullanılmak üzere kiralanması ve konu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümeni'ne yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

6- İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında, Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi protokolü imzalanması için Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU'na yetki verilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu,

7- Gebze İlçesi, Sultan Orhan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinin güneyinde, D-100 Karayolu üzerindeki üstgeçide “Ahmet Yasin Başkaya Üst Geçidi” isminin verilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu,

8- Tek tip Öğrenci Kentkartı'na geçilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi ile ilgili Ulaşım Komisyonu raporu,

9- Şehir İçi ulaşımı sağlayan kamu ve özel sektöre ait toplu taşıma araçlarının özürlülerin bineceği standartlarda olması konusunda alınan Kent Konseyi Kararı ile ilgili Ulaşım Komisyonu raporu,

10- Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın “Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

11- Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, 182 ada, 16 parsel sayılı taşınmazda yer alan 150/830 arsa paylı zemin kat 1 nolu spor salonu olarak tescilli, 400/830 arsa paylı 1.kat 9 nolu düğün salonu olarak tescilli bağımsız bölümlerin bedelsiz olarak Körfez Belediyesine devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

12- Kozluk Mahallesi, Sekapark 2. Etap içinde bulunan 05 nolu Kafeterya ve Çay Bahçesinin Belde A.Ş' ye kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

13- İzmit İlçesi, Malta Mahallesi parkı ve üzerindeki muhdesatların “Park Alanı” olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve gerektiğinde protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümeni'ne yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

14- Gebze İlçesi, Denizli Köyü 23 pafta, 2273 parsel sayılı 856,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Sosyal Kültürel tesis yapılmak üzere Belediyemizce bedelsiz olarak devrinin alınması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

15- Kent Konut A.Ş tarafından uygun ödeme koşullarında özürlü yaşamına uygun konut yapılması konusunda alınan Kent Konseyi Kararı ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu,

16- Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde mükerrer olan sokak isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu,

17- İzmit Belediyesi, mükerrerlik oluşturan Cadde-Sokakların isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

18- Başiskele Belediyesi, sınırları içerisindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planları plan notlarının revize edilerek birleştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

19- Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar ve Karşıyaka Mahallelerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

20- Başiskele Belediyesi, Atakent Mah. G23.c.03.c.3.b pafta 621 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

21- Başiskele Belediyesi, Kullar, G23c05c nazım imar planı, G23c05c2a-2b uygulama imar planı paftaları, 749,752,754,1723,1724, 4558, 4559 ve 1738 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

22- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3a-4b uygulama imar planı paftaları, 499 adanın kuzeyinde ki cami alanı ile 1176 ada, 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23- Çayırova Belediyesi, G22b18a-18b-18c-18d nazım imar planı, G22b18a3c-18b4d-18c1a-18d2c uygulama imar planı paftalarında bulunan iki adet caddenin genişliğinin değiştirilmesine ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

24- Çayırova Belediyesi, G22b18a3d uygulama imar planı paftası, 5501 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

25- Çayırova Belediyesi, G22.b.19.a.1.d uygulama imar planı paftası, 2046 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

26- Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b.4.a uygulama imar planı paftası, 1130 ada 1, 3, 4, 5, 6, 10 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27- Darıca Belediyesi, G22.b.23.b nazım, 29 K-II.c uygulama imar plan paftası, 313 ada 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28- Darıca Belediyesi Bayramoğlu Mah. 30.K.4.b pafta 2153 ada 1,2,3 nolu parseller ve 2154 ada 2,3,4 nolu parseller arasından geçen yol da hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29- Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22.b.24.d nazım, 29 L-III.a uygulama imar plan paftası, 867 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

30- Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, 29LIId uygulama imar planı paftası, 720 ada, 10 nolu parselin güneyinden geçen yol ile ilgili onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31- Derince Belediyesi, SopalıÇiftliği Mahallesi, G23b22d-22cnazım imar planı, G22b22c1d,G23b22d2a, uygulama imar planı paftaları, 2102 nolu parsel ile 3200 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32- Derince Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23.b.22.d nazım, G23.b.22.d.4.c uygulama imar plan paftası, 1174 ada 19 ve 20 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

33- Gebze Belediyesi, G22.b.24.b.1.d uygulama imar planı paftası, 864 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34- Gebze Belediyesi Adem Yavuz Mahallesi, G22.b.18.c.1.a uygulama imar planı paftası, 5596 ve 5240 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

35- Gebze Belediyesi, Denizli Köyü, G23.a.11.a.2.b pafta 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22.b.15.d.2.c pafta 1794 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37- Gebze Belediyesi, 380 kV 2B 954 MCM, 154 kV 2X954 MCM Tepeören TM-Çayırova TM E.İ. Hattı ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

38- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1c uygulama imar planı paftası, 833 ada, 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

39- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1a uygulama imar planı paftası, 4967 ada, 1,2 ve 15 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

40- İzmit Belediyesi, Çayırköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Sınırının düzenlenmesine ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

41- İzmit Belediyesi, Alikahya, G23b25b nazım imar planı, G23b25b3a uygulama imar planı paftası, 187 ve 188 nolu adalarda hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

42- İzmit Belediyesi Gündoğdu Mah. G23.b24.b.3.b / 25.a.3.a / 25.a.3.d / 25.a.4.a / 25.a.4.c uygulama imar planı paftaları, 794 ada 1 nolu ve 795 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

43- İzmit Belediyesi M.Ali Paşa Mah. G23.b.25.d.2.d uygulama imar planı paftası, 2543 ada 25 nolu parsel ile 4805 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

44- İzmit Belediyesi Durhasan Köyü G23.b.25.b.4.d pafta 216, 217, 218, 220, 221 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

45- İzmit Belediyesi Yenişehir Mahallesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.3.c / 3.d pafta nolu ve 2513 ada 26, 27 nolu parseller ile 1727 ada 13 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

46- İzmit Belediyesi Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d.1.a uygulama imar planı paftası, 4416 ada 2 ve 8 nolu parsellerin güney batısında ki imar yolunun genişletilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

47- İzmit Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, G23.b.24.c.4.a uygulama imar planı paftası, 283 ada 7 nolu parselin doğusunda ki 67 nolu parsel ile batısında ki 1, 2, 3, 4, 5 ve 44 nolu parseller de hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

48- İzmit Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, G23.b.24.c.4.a uygulama imar planı paftası, 1183 ada 20 ve 32 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

49- Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23b21c nazım, G23b21c2d uygulama imar plan pafta, 896 ada 2 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

50- Körfez Belediyesi, Esentepe Mahallesi, G23.b.22.d nazım, G23.b.22.d.1.d uygulama imar plan paftası, 550 ada 3, 5, 6, 7,8,9,10,11,12,21,22,23,24,25,26 numaralı parseller ile 552 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 19 numaralı parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

51- Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke ve Cumhuriyet Mahalleri ilave ve revizyon uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

52- Kartepe Belediyesi, G24.d.02.d.4.c, G24.d.07.a.1.b uygulama imar planı paftaları, 1120 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

53- Kartepe Belediyesi, G24.a.22.d.4.c uygulama imar planı paftası, 567 ada 1 nolu parsel ile 566 ada 4 nolu parsel arasındaki imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

54- Kartepe Belediyesi, Acısu-İbrikdere, Bağdat, Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet Mahalleleri G24.d.03.a.03.a-b, G24.d.03.a.04.d-c, G24.d.03.a.03.d-c, G24.d.03.d.01.a-b-c, G24.d.03.d.02.a-b, G24.d.03.c.01.a, G24.d.03.d.02.d-c, G24.d.03.c.01.d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

55- Kartepe Belediyesi, Hürriyet Mahallesi, G24a21c nazım imar planı, G24a21c4a-4b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

56- Karamürsel Belediyesi, Tepeköy Mahallesinin kentsel gelişim alanı olarak düzenlenmesine ait hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

57- Kuzey Marmara Otoyolu ve bağlantılarının 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000-1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

58- Karamürsel Belediyesi, Yalakdere Kentsel Sit Alanında hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

SÜRE UZATIMI:

59- Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Beldesi, meclis araştırma önergesi ile ilgili Hukuk Komisyonu + İmar ve Bayındırlık Komisyonu ortak yazısı,

60- İndirimli seyahat kartı ile ilgili Ulaşım Komisyonu'nun yazısı,

61- Ulaşım Dairesi Başkanlığı “Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliği” ile ilgili Hukuk Komisyonu yazısı,

62- İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d1a uygulama imar planı paftası, 3625 ve 3626 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

63- Körfez Belediyesi, G23a25c nazım imar planı, G23a25c2a-2b uygulama imar planı paftaları, 214 ada 39 nolu parsel, 257 ada, 1 nolu parsel, 214 ada, 36 ve 37 nolu parseller,1760 ada, 1 nolu parsel, 1761 ada, 1 nolu parsel, 213 ada, 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

64- Kandıra Belediyesi, Kabaağaç Köyü köy yerleşim ve gelişme alan sınırı içerisinde, F.24.d.17.c.3.a, 3.b, 3.c, 3.d halihazır harita paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:


65- Başiskele Belediyesi, Doğantepe, G23c10b nazım, G23c10b1c-2d uygulama imar planı paftaları, 481 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

66- Başiskele Belediyesi, G23c4c-4d nazım, G23c4c1d-4d2c uygulama imar plan paftaları, Karşıyaka Kavşağı'nın planlara işlenmesi ile ilgili 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

67- Başiskele Belediyesi, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.4.c uygulama imar plan paftası 5840, 5841 ve 5842 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

68- Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii, G.23.c.09.a.2b-2c uygulama imar planı paftası 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı hazırlanmasına ilişkin değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

69- Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.b nazım, G.22.b.18.b.2.c uygulama imar planı paftası, 2064 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

70- Çayırova Belediyesi, G22.b.19.a nazım, G22.b.19.d.1.a uygulama imar plan paftası, 1615 ada 40 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

71- Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b nazım, G22.b.18.b.4.c uygulama imar plan paftası 1495 ada 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

72- Çayırova Belediyesi, G22.b.19.a - G22.b.19.d - G22.b.18.b - G22.b.18.c nazım, G22.b.19.a.4.c - G22.b.19.d.1.b. - G22.b.18.b.4.c - G22.b.18.c.1.b uygulama imar plan paftası 684 ada 1 nolu parsel, 1527 ada 1,2,10,11 nolu parseller, 1196 ada da bulunan Park Alanı ile 1382 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

73- Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.19.a nazım, G22.b.19.a.3.d uygulama imar plan paftası, 2106 ada 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

74- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a4d uygulama imar planı paftası, 1586 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

75- Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a4d uygulama imar planı paftası,528 ada, 5,6,7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

76- Çayırova Belediyesi, Yenimahalle ve Çayırova Mahalleleri, G22b18d nazım imar planı, G22b18d2c uygulama imar planı paftası, 5577 ada, 1,2,37 ve 8 nolu parseller ile 5579 ada, 3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

77- Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d4a uygulama imar planı paftası, 2010 ada, 33 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

78- Derince Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

79- Dilovası Belediyesi, G23a21b nazım imar planı, G23a21b2c. uygulama imar planı paftası, 1287 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

80- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b23b nazım imar planı, G22b23b2b uygulama imar planı paftası, 4966 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

81- Gebze Belediyesi, G22b19d-24a nazım imar planı, G22b19d4d-24a1a uygulama imar planı paftaları, 290 ada, 35,107,108,116,118,132,133,134 nolu parseller ile 293 ada, 39,40,41,42 ve 43 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

82- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G.22.b.19.c nazım, G.22.b.19.c.4c uygulama imar planı paftası, 671 ada 6,8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

83- Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G.22.b.18.c nazım, G.22.b.18.c.3.a ve G.22.b.18.c.3.d uygulama imar planı paftası, 4639 ada 5 nolu parsel sınırından geçen İmar Yolunun kaldırılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

84- Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G.22.b.17.c nazım, G.22.b.17.c.2.b ve G.22.b.17.c.2.c uygulama imar planı paftası, 4 ada 40 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

85- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G.22.b.24.b nazım, G.22.b.24.b.1.d uygulama imar planı paftası, 865 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

86- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22.b.19.c nazım, G22.b.19.c.3.c uygulama imar plan paftası, 640 ada 165 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

87- Gebze Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı notlarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

88- Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü Mevkii, G.23.c.02.c.4.a uygulama imar planı paftası, 146 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi,

89- Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23.c.02.d nazım, G23.c.02.d.1.d uygulama imar plan paftası, 425 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

90- Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23.c.01.c.1.a / 1.b / 2.a / 2.d paftaları, 229 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

91- Gölcük Belediyesi, G23.C.02c.3a-3d paftaları 300,301,303,1907 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

92- İzmit Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesi, Durhasan Mevkii G.23.b.25.b nazım, G.23.b.25.b.3.b uygulama imar planı paftası, 684 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

93- İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G.23.b.25.a nazım, G.23.b.25.a.3a uygulama imar planı paftası, 179 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

94- İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G.23.b.25.d nazım, G.23.b.24.d.1d uygulama imar planı paftası, 542 ada 168 ve 169 nolu parsellerin batısından geçen 6 metrelik imar yolu hattında hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

95- İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G.23.b.25.a nazım, G.23.b.25.a.2.b-2c-2d uygulama imar planı paftası, 145 ada 1 nolu parsel,130 ada 10 nolu parsel,104 ada 9 nolu parsel ile 142 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi,

96- İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G.23.b.24.c.3.c-G.23.b.25.d.2.b uygulama imar planı paftaları, 2522 ada 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi,

97- İzmit Belediyesi, Arızlı Mevkii, G.23.b.23.b.3.d, G.23.b.23.c.2.a uygulama imar planı paftaları, 1702, 1703, 1704,1707,1706,2460 ve 2762 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi,

98- İzmit Belediyesi, Arızlı Mevkii, G23.b.23.a-b nazım, G23.b.23.a.2.a-2.b-2.c-2.d, G.23.b.23.b.1.d uygulama imar planı paftasında hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

99- İzmit Belediyesi, Deretepe Mevkii, G23.B.25.a nazım, G23.B.25.a.2a-2b uygulama imar planı paftaları 231 ada 1 nolu parselde ve bu alanın kuzeyinde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

100-İzmit Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, G.23.B.25.d nazım G23.B.25.d.1c-4b uygulama imar planı paftaları, 772 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

101-İzmit Belediyesi, İzmit-Cedit Mahallesi, G.23.b.24.c.1.c uygulama imar planı pafta, 460 ada, 59 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

102-İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, G.23.b.24.c nazım, G.23.b.24.c.1.c ve G.23.b.24.c.4.b uygulama imar planı paftaları, 1056 ada 57 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

103-İzmit Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, G.23.b.24.c nazım, G.23.b.24.c.1.d uygulama imar planı paftası, 356 ada 4, 5, 6 ve 23 nolu parsellerin cephe aldığı 6.00 m.'lik İmar Yolunun yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

104-İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.1.a uygulama imar plan paftası, 601 ada 13 nolu, 609 ada 9 ve 11 nolu parselin, 667 ada 14 nolu parsellerde yer alan ve tescil edilen çeşmelerin imar planlarına aktarılmasını içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

105-İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23.b.25.a.3.b uygulama imar planı paftası, 119 nolu yapı adasında yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

106-İzmit Belediyesi, İstanbul-Ankara Tem Otoyolu kuzeyi, Durhasan Mevkii, İ-17 bölgesinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

107-İzmit Belediyesi,G23c04c nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

108-İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c1c uygulama imar planı paftası, 1849 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

109-İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b25a nazım imar planı, G23b25a2a uygulama imar planı paftası, Koruma Alan Sınırının değiştirilmesine ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

110-İzmit Belediyesi, G23b22c nazım, G23b22c3a-3d uygulama imar planı paftaları, 3703 nolu parselde onaylanan 16.04.2010 tarih ve 218 sayılı meclis kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

111-İzmit Belediyesi, Kocatepe Mahallesi, G23b23d-23a nazım imar planı, G23b23d2a-2b, G23b23a3c-3d uygulama imar planı paftaları, 3401,3402,3398,180,181,166,168,166,154,164, 159,179 nolu parsellere cephe imar yolunda yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

112-Karamürsel Belediyesi, Ereğli, G23d09a nazım imar planı, G23d09a1a uygulama imar planı paftası, 109 ada, 1 nolu parsel, 110 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

113-Kartepe Belediyesi, Arslanbey Bölgesi, 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000-1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

114-Kartepe Belediyesi, B.derbent, G24d03d nazım imar planı, G24d03d3d uygulama imar planı paftası, 25 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

115-Kartepe Belediyesi, Uzuntarla, G24d03b nazım, G24d03b2d uygulama imar planı paftası, 106 ada, 68 nolu parselde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

116-Kartepe Belediyesi, Derbent Mahallesi, G24.d.03.d nazım, G24.d.03.d.3.a uygulama imar plan paftası, 17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

117-Kartepe Belediyesi, Suadiye, G24.d.02.d.1.b pafta, 101 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

118-Körfez Belediyesi, Atalar ve Kirazlıyalı Mahalleleri, G23.a.25.a nazım, G23.a.25.a.3.d, 4.c uygulama imar plan paftaları, 1389 ada 3 nolu, 1430 ada 1 nolu parselin çevresinde yer alan tescil harici olan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

119-Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23b21c nazım imar planı, G23b21c4b uygulama imar planı paftası, 936 nolu adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

120-Körfez Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

121-Gölcük Belediyesi, Saraylı köyü kentsel sit alanında hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

122-İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23b-24d-2b, 2c uygulama imar planı paftaları, 342 ada 4 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

123-İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, Gaspıralı Caddesi, G23b-14b-4a, 4b, 4c, 4d uygulama imar planı paftaları üzerinde yeralan 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanında hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

124-Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesinde bulunan Oral Sokağın isminin değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

125-Gebze Belediyesi, Adem Yavuz Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallelerinde sokak isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

126-41 FZ 761 plakalı 1994 model BMC Fatih Kamyonun bedelsiz hibe olarak Şırnak ili Uludere ilçesi Hilal Belediyesi'ne verilmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

127-Aykome Yönergesi 8. maddesi 13. bendinin değişikliği ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

128-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği'nde eklenen ve değiştirilen maddeler ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

129-Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne ait ek gelir tarifesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

130-Terminaller Şube Müdürlüğü'ne ait ek gelir tarifesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

131-Kocaeli Yönetim Bilgi Sistemi İhalesi'nin süresi ile ilgili Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

132-TOKİ ile Belediyemiz arasında yapılan arsa devrine karşılık konut verilmesine ilişkin protokol gereği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedel üzerinden, kamulaştırma bedeli karşılığında takas edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

133-Belediyemiz tarafından yaptırılan İzmit ilçesi Serdar Mahallesi, Güneş Caddesi, Plajyolu Mevkii, deniz sahilinde bulunan 460 m2'lik açık alanlı yerin, Kafeterya ve Çay Bahçesi olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş'ye işletilmesinin devriyle ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

134-Milli Savunma Bakanlığı ile Belediyemiz arasında yapılan Yeni Doğu Kışla Protokolü'ne istinaden ilgili taşınmazların Belediyemiz'e devri karşılığında orduevi ile diğer imalatların yapılması ve konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümeni'ne yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

135-Orman Genel Müdürlüğü'ne ait İzmit ilçesi Cedit Mahallesi'ndeki 7.116,83 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerindeki yapı ve muhdesatlarının Belediyemiz'e devri karşılığında, toplam 36 daireden oluşan lojman binalarının Belediyemizce yapılması protokolünün onaylanması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümeni'ne yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

136-İzmit ilçesi Hacı Hasan Mahallesi 395 ada 26 parseldeki 24,18 m2 yüzölçümlü Belediyemiz'e ait taşınmazın, aynı yerdeki 27 nolu parsel sahiplerine satışı için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümeni'ne yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

137-Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi Çayırova D-100 Parkı içindeki 227,00 m2'lik bir adet çay bahçesi-kafeterya yerinin Belde A.Ş'ye kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

138- “Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

139-Kocaeli Kent Konseyi'nin eski cephanelik hakkında almış olduğu karar ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlğı'nın teklifi,

140-İzmit ilçesi Alikahya Beldesi Akarca mevkiinde Belediyemizce yaptırılan 29.300 m2 park içinde, kafe yapımı ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

141-İzmit ilçesi Alikahya Beldesi Akarca mevkiinde Belediyemizce yaptırılan 29.300 m2 park içinde, restoran yapımı ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

142-“Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile ilgili Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

143-Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıflarla protokoller imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

144-Belediyemiz memur kadrolarında yapılması düşünülen dolu ve boş kadro değişikliklerine ait iptal-ihdas cetvelleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım