18 EYLÜL 2009 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince; 18/09/2009 Cuma günü saat: 15.00'te Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı, Belediye Hizmet Binası 1. kat'ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış
14/08/2009 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması.
Meclise bilgi verilecek konuların sunumu

*

GÜNDEM

========


RAPORLAR:


1- Başiskele İlçe Belediyesine katılan, Bahçecik, Kullar, Yeniköy ve Yuvacık Belediyelerindeki bazı cadde ve sokakların Başiskele İlçesindeki mevcut cadde-sokak isimleri ile aynı isimleri taşıması nedeniyle, mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu + Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ortak raporu,

2- İptal – İhdas cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

3- Çayırova Belediye Başkanlığının bütçe aktarması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

4- TOKİ ve Belediyemiz arasındaki protokole istinaden Kıymet Takdiri Komisyonunca belirlenen bedel üzerinden Miralay Mümtaz Caddesinde 1 adet, Çayırköy-Deretepe'de 3 adet taşınmazın takası ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

5- İzmit Plajyolu Cumhuriyet Mahallesindeki Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü içinde bulunan büfe ve kantinin Belde A.Ş.'ne kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

6- İzmit D-100 Karayolu üzeri, Uğur Mumcu Parkı ile Sabancı Kültür Sitesi arasında yer alan Mimar Sinan Köprüsü üzerindeki kafeterya ve çay bahçesinin Belde A.Ş.'ne kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

7- İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi, Turgut Özal Üst Geçidi altında bulunan 2 adet büfe ve Mimar Sinan Üst Geçidi altında bulunan 1 adet büfe yerlerinin Belde A.Ş.'ne kiralanması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

8- Kandıra İlçesi, Bağırganlı Köyü, Balıklı Mevkî, içerisinde betonarme hizmet binası ve su deposu bulunan taşınmazın İ.S.U. Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

9- Eğitim Kurultayı oluşturulması hakkında Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporu,

10- Sendikal baskı konusunda Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:


11- Kent merkezi ve yakınında yer alan köprülü kavşak ve üst geçitlerin kent estetiğine uygun olarak şekillendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

12- Başiskele Belediyesi, Kullar, G23c05a nazım imar planı, G23c05a2b uygulama imar planı paftası, 4688 ve 214 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

13- Başiskele Belediyesi, Kullar uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

14- Başiskele Belediyesi, G.23.c.03.c.1.a, G.23.c.03.d.2.a ve G.23.c.03.d.2.b halihazır paftalarında önerilen 1/1000 ölçekli İlave İskele Dolgu İmar Plan teklifine ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

15- Başiskele Belediyesi, “Paşadağ Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlave Uygulama İmar Planı” sınırlarında yer alan İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu Alanlarının yapılaşma koşullarının değiştirilmesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu ,

16- Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mevkii, D-130 Karayolunun güneyini kapsayan alanda, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

17- Başiskele Belediyesi, Yuvacık Mevkii, G.23.c.10.b, 05.c Nazım imar plan paftaları, G.23.c.10.b.1.b, G.23.c.05.c.4.c uygulama imar plan paftaları, 1545, 1546, 1518, 1519, 1522, 1760, 1550, 1551, 1552, 1653, 1652, 1651, 1542, 1649, 1654 ve 1543 no'lu parsellerin “Kentsel Gelişime Alanı” olarak planlaması ile ilgili hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

18- Çayırova Belediyesi, G.22.b.18.b.2.d uygulama imar plan paftasında 820 ada 1 nolu parselde önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

19- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a4b-1c uygulama imar planı paftaları, 2075 ada, 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

20- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a1c uygulama imar planı paftası, 2085 ada, 3 nolu parsel ile 2088 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

21- Darıca Belediyesi, Pirireis Mahallesi, G22b23a nazım imar planı, 29KIc uygulama imar planı paftası, 1187 ada, 2 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

22- Darıca Belediyesi, Emek Mahallesi, G22b23a nazım imar planı, 30KIIIa uygulama imar planı paftası, 1337 ada, 16 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23- Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, G22b23b nazım imar planı, 30KIIIc uygulama imar planı paftası, 1448 ada, 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

24- Derince Belediyesi, 19.K.III.a pafta, Derince Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret Alanında kalan , 2333 ada 11 nolu parselin Sosyal Kültürel Tesis Alanı olarak planlanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

25- Derince Belediyesi, 74 kadastro pafta, G23.b.23.d nazım imar plan pafta, G23.b.23.d.4.a-d uygulama imar plan paftaları, 50 ada, 117 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

26- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3c uygulama imar planı paftası, 640 ada, 163 ve 165 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27- Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b2d uygulama imar planı paftası, 1089 ada, 18 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d2a-2b uygulama imar planı paftaları, 4829 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1a uygulama imar planı paftaları, 326 ada, 314,315 ve 316 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

30- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c4c uygulama imar planı paftası, 33 ada, 255 ve 269 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31- Gebze Belediyesi, Hürriyet Mahallesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d4d uygulama imar planı paftası, 291 ada 16 nolu parsel ile 321 ada 19 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32- Gölcük Belediyesi, Yeni Mahalle, G23c02d nazım imar planı, G23c02d2b uygulama imar planı paftası, 139 ada, 21,22 ve 23 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

33- İzmit Belediyesi, Bekirpaşa, G23b25c nazım imar planı, G23b25c1a uygulama imar planı paftası, 3050, 3058 ve 3059 nolu adalarda nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34- İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b24d nazım imar planı, G23b24d1c uygulama imar planı paftası, 1049 ada, 20 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

35- İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b24d nazım imar planı, G23b24d1b uygulama imar planı paftası, 4354 ada, 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36- İzmit Belediyesi, YeniMahalle, G23b23d nazım imar planı, G23b23d4b uygulama imar planı paftası, 3553 ada, 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37- İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b25a, G23b20d, G23b25b nazım imar planı, G23b25a1d-2d uygulama imar planı paftaları, 1216,1217,1334,2482,1196,1285, 1333, 3000, 633, 3256 ve 618 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

38- Kartepe Belediyesi, 1/25000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli ilave ve Revizyon nazım imar planında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,

39- Kartepe Belediyesi, Acısu, Sanayi Alanı, G24d03a-03d nazım imar planı, G24d03a4c-4d, G24d03d1a-1b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

40- Karamürsel Belediyesi, Camiatik Mahallesi, G23d08a nazım imar planı, G23d08a2a uygulama imar planı paftası, 512 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

41- Körfez Belediyesi, Çamlıtepe Mahallesi, G23b21b nazım imar planı, G23b21b4d uygulama imar planı paftası, 387 ada, 1,2,3,4,5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

42- Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mah, G23b21c nazım imar planı, G23b21c2a-2d uygulama imar planı paftaları, 505 ada, 3,4,5,7 ve8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

43- Körfez Belediyesi, G23b21c nazım imar planı, G23b21c2a-2b Uygulama imar planı paftaları, 4114, 4117, 4986, 4988, 4990, 4991, 4992, 4993,4994,4995,4996,4997,4998,4999,5000,5001, 5002,5003,5004 ve 5005 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000, 1/5000 ve ölçekli nazım ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

44- İzmit Belediyesi, Kabaoğlu köyü, G23b-25b-4a uygulama imar planı paftası, 181 ada 1 nolu parselde hazırlanmış olan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

SÜRE UZATIMI:

45- Başiskele ve Gölcük Belediyeleri sınırları dahilinde yer alan Afete Maruz Bölgelerde, Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan jeolojik etütler kapsamında 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım Planlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,


DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

46- Başiskele Belediyesi, Yeniköy Sepetlipınar mevkii, G.23.c.03.c.1.c – 1.d uygulama imar planı paftalarında UM Deniz Sanayi AŞ. tarafından hazırlatılan tersane alanı dolgu imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

47- Başiskele Belediyesi, Yeniköy Sepetlipınar mevkii, G.23.c.03.c.1.b – 1.c – 2.a uygulama imar planı paftalarında LİMAŞ Liman İşletmeleri AŞ. tarafından hazırlatılan ilave liman alanı dolgu imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

48- Başiskele Belediyesi, G.23.c.05.a.1. nazım imar planı, G.23.c.05.a.1.c. uygulama imar plan paftası, 191 ve 192 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

49- Başiskele Belediyesi, Yeniköy, Sepetlipınar Mahallesi, G23c03d nazım imar planı, G23c03d3b uygulama imar planı paftası, 191 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

50- Başiskele Belediyesi, Yeniköy, G23c2, G23c08b nazım imar planı, G23c08b1a-1b-1c-1d uygulama imar planı paftaları, 871 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

51- Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mevkii, G23c03c nazım imar planı, G23c03c4a uygulama imar planı paftası, 196 ada, 3,4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

52- Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G2219a nazım imar planı, G22b19a3c uygulama imar planı paftası, 2098 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

53- Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G2218b-18c nazım imar planı, G22b18b4a-4b, G22b18c1a uygulama imar planı paftaları, 1468 ada, 29,32 nolu parseller ile 2033 nolu adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

54- Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, 29L2cc-2d uygulama imar planı paftaları, Cengiz Topel Caddesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

55- Darıca Belediyesi, Pirireis Mahallesi, G22b23a nazım imar planı, 29KIIa-2d uygulama imar planı paftaları, 1071 ada, 22 nolu parsel, 1264 ada, 9 ve 10 nolu parseller, 1944 ada, 1 nolu parsel, 1945 ada, 1 nolu parsel, 1946 ada, 1 nolu parsel ile 1947 ada, 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

56- Darıca Belediyesi, 1/25000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

57- Derince Belediyesi, 1/25000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon nazım imar planlarında talep edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

58- Dilovası Belediyesi, G23a22b nazım imar planı paftası, 269 ada, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

59- Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c4a-4b uygulama imar planı paftası, 3007 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

60- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3d uygulama imar planı paftası, 459 ada, 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

61- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1d uygulama imar planı paftası, 1660 ada, 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

62- Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1c uygulama imar planı paftası, 811,816,817,818,819,827,828 ve 829 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

63- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G.22.b.15.a nazım imar planı, 453948-454402-454441 yatay ve 4527575-4527796-4527762 dikey koordinatları arasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi,

64- Gebze Belediyesi, G.22.b.17.c nazım imar planı, G.22.b.17.c.2.c-2.d-3.a-3.b uygulama imar planı paftaları, 1 ada, 1 nolu parsel ile 4 ada, 1 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

65- Gebze Belediyesi, “Yeni Mahalle TEM Bağlantı Yolu Uygulama Projesi”nin imar planlarına aktarılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

66- Gölcük Belediyesi, “Değirmendere Yüzüncüyıl Kavşağı Projesi”nin imar planlarına aktarılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

67- Gölcük Belediyesi, Saraylı Mevkii, G.23.c.02.c nazım imar planı, G.23.c.02.c.4.c uygulama imar planı paftası, 304 ada 1 no'lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

68- Gölcük Belediyesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c1c-1d uygulama imar planı paftası, 302 ada, 6,29,32 ve 34 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

69- İzmit Belediyesi, Yeni mahalle, G23b23d nazım imar planı, G23b23d2c uygulama imar planı paftası, 27 ada, 443 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

70- İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b25d nazım imar planı, G23b23d2b uygulama imar planı paftası, 1560 ada, 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

71- İzmit Belediyesi, G23b25b-25c nazım imar planı, G23b25b4d-25c1a-25c1b uygulama imar planı paftalarında, Sultan Murat Caddesi ve civarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

72- İzmit Belediyesi, Tüysüzler Mahallesi, G23b24a-24b nazım imar planı, G23b24a1c-2c-2d3a-3b-3c-3d-4b,G23b24b4a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

73- İzmit Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b23d nazım imar planı, G23b23d1c uygulama imar planı paftası, 2353 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

74- İzmit Belediyesi, G23b24b nazım imar planı, G23b24b4c uygulama imar planı paftası, 4083 ada, 1, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

75- İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23b25d-25a nazım imar planı, G23b25d2a, G23b25a3c-3d uygulama imar planı paftaları, 1729 ada, 61 nolu parsel, 2513 ada, 26,27 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

76- İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b23c nazım imar planı, G23b23c2c-2d-3a-3b uygulama imar planı paftaları, 3326 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

77- İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mevkii, G23b24b nazım imar planı, G23b24b1a uygulama imar planı paftası, 1164 nolu parselde hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

78- İzmit Belediyesi, G.23b.23c nazım imar planı, G.23b.23.c.3.a- 4.b uygulama imar plan paftası, 2323 ada 19 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

79- İzmit Belediyesi, G.23.b.24.d nazım imar planı, G.23.b.24.d.2.d uygulama imar plan paftası, 850 ada 86, 87, 88 ve 89 no'lu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

80- İzmit Belediyesi, Yenimahalle G.23.b.23.d.3.d uygulama imar planı paftası, 2825 nolu yapı adasının güneyinde ilave iskele dolgu imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

81- İzmit Belediyesi, Sapakpınar Köyü'nün kırsal konut alan sınırının revize edilmesi ile Gölcük Belediyesi, Yeni Ferhadiye Köyü, Karaağaç Mahallesi'nin kırsal konut alan sınırlarının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

82- Kandıra Belediyesi, F.24.d.19.a ve 19.d nazım imar planı, 30.L-II.a uygulama imar planı paftası, 90 ada, 68 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

83- Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d08a nazım imar planı, G23d08a4a uygulama imar planı paftası, 358 ada, 156 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

84- Karamürsel Belediyesi, G23d08a nazım imar planı, G23d08a2c-3b uygulama imar planı paftaları, 114 ada, 288 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

85- Kartepe Belediyesi, Köseköy Kumlaçiftliği mevkii, G23b25c nazım imar planı, G23b25c3b-3c uygulama imar planı paftası, 344 ada, 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

86- Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23a3, G23a25a nazım imar planı, G23a25a3d uygulama imar planı paftası, 1750 ada, 3,4,5,15,16,1728,32 ve 34 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

87- Belediyemiz Meclisi'nin 14.08.2009 tarih ve 386 sayılı kararında tashih yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın teklifi,

88- Dilovası Belediyesine katılan, Tavşancıl Belediyesindeki bazı cadde ve sokakların Dilovası İlçesindeki mevcut cadde-sokak isimleri ile aynı isimleri taşıması nedeniyle, ekli listede belirtilen ve mükerrerlik oluşturan cadde-sokakların isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi,

89- Derince Belediyesi Fatih Sultan Mahallesinde, İmar uygulaması nedeniyle oluşan sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi,

90- Körfez Belediye Başkanlığı'nın bütçe aktarması talebi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

91- Muhtelif sürücüsüz araç kiralama hizmeti alımı ile ilgili Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

92- Terminaller Yönetmeliği ile ilgili Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

93- İlimiz genelindeki Belediyemize ait 102 adet işyerinin satışı için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

94- İzmit İlçesi Körfez Mahallesindeki Belediyemize ait taşınmaz hissesinin satışı için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

95- Körfez İlçesinde 69 adet işyerinin satın alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

96- İzmit İlçesi Körfez Mahallesindeki taşınmazın İSU Genel Müdürlüğü'ne tahsisi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

97- Çayırova İlçesi Kuştepe Mesire alanındaki 1 adet çay bahçesi – kafeterya yerinin Belde A.Ş.'ye kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

98- Darıca İlçesi Bayrak Tepe Sevgi Parkı'nda bulunan iki adet çay bahçesi – kafeterya yerinin Belde A.Ş.'ne kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

99- Derince İlçesi Deniz Mahallesi Dilek İş Merkezindeki işyerinin Belde A.Ş.'ne kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

100- İzmit İlçesi Kemalpaşa Mahallesi Metropol Alışveriş Merkezi altındaki 1 nolu yerin Otopark, 12 nolu yerin Büfe olarak Belde A.Ş.'ne kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

101- Kartepe İlçesi Eşme Sahil Bandında bulunan 3 adet çay bahçesi – kafeterya yerinin Belde A.Ş.'ne kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

102- Derince İlçesi Deniz Mahallesi Dilek İş Merkezindeki 3 adet işyerinin İSU Genel Müdürlüğü'ne kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

103- İzmit İlçesi Arızlı Köyü mevkiinde TOKİ tarafından inşa edilecek yol geçiş izni tahsisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

104- Belediyemiz ve Kocaeli Üniversitesi arasında yapılan trampa protokolü ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

105- Gebze Yeni Mah. TEM Bağlantı yolu ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

106- İzmit Kuruçeşme Hizmet Binasının tadilatı ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

107- 2010-2014 dönemi Stratejik Planı ile ilgili Strateji Dairesi Başkanlığı'nın teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım