17 KASIM 2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 17/11/2016 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Kasım ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
13/10/2016 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,


Meclise Bilgi Verilecek Konuların Sunumu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Müdür ve üstü unvanlı personelin atanmasına ilişkin bilgi sunumu,


GÜNDEM
========
RAPORLAR:


1.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Sivas İli Divriği İlçesine 1 adet otobüs hibe edilmesi ilgili raporu,

2. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, Gölcük İlçesi, Örcün Mahallesi, 1325 parselde yer alan 4 adet taşınmazın 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre satılması ile ilgili raporu,

3. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, İzmit İlçesi, Kadıköy Mahallesi, 5085 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan 2930 m2’lik kısmının Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

4. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tasarrufu Belediyemize ait Necmettin Erbakan yaya üst geçidinin güney tarafında bulunan 12 m2’lik prefabrik yapının Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili raporu,

5. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemiz ile kardeş şehir olarak kabul edilen Gümüşhane Belediyesinin, ortak proje kapsamında yapılması planlanan Gençlik- Sanat Merkezi ve Atatürk Parkı düzenlemesi ile ilgili raporu,

6. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Özel Güvenlik Hizmet satın alımı ile ilgili raporu,

7. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan faaliyetlerini yerine getirebilmesi için tüm daire başkanlıklarının her türlü ortak hizmet ihtiyaçlarının temininin yıllara sari olarak hizmet alımı yöntemi ile karşılanması ile ilgili raporu

8. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı Gelir Tarifesi ile ilgili raporu,

9. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, “Kartepe Teleferik Projesi”nin, ortak proje kapsamında gerçekleştirilmesi ile ilgili raporu,

10. Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonu’nun, Hibe Otobüs ile ilgili raporuİMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:


11. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10b nazım, G23c.10b.1a uygulama imar planı paftası, 1451 ve 1379 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

12. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c05d4a-4b-4c-4d, 05d2c-3a-3b, 05c4a, 05c4a, 05d3c-3d, 09b2b-2c-3b, 10a1a-1b-1d, 10a2b-2d uygulama imar planı paftaları, B-12 bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu,

13. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Barbaros ve Yeşilkent Mahalleleri, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.3.b-4.b uygulama imar plan paftaları, 3226 ve 3231 nolu parseller arasındaki tescil harici alan, 4684 nolu parselin batısında kalan tescil harici alan ile 3226 ve 3231 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

14. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23c.04d nazım imar planı paftası, 164, 165, 174, 175, 183, 185 ve 186 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

15. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23c.09a nazım G24c.09a.2b uygulama imar planı paftası, 722 ve 723 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

16. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.05d nazım G24c.05d.1d uygulama imar planı paftası, 383 nolu parselde ve 3659 ile 3660 nolu parseller arasından geçen 7.00 metrelik imar yolu ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

17. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G22b.23c nazım imar planı paftası, 1825 ada 11 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
18. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılmasını içeren uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

19. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22b.24a nazım, 29L.2d uygulama imar planı paftası, 720 ada 3 ve 10 nolu parseller hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

20. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Yenikent ve Mersincik Mahalleleri, G23b.22a, G23b.23d nazım, G23b.22a.4c ve G23b.23d.1a uygulama imar planı paftası, 4727 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 2411 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli, Dİ-9,Dİ-10 planlama bölgesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Muallimköy Mevkii, 1/50000 ölçekli G23a Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.a4 ve 1/5000 ölçekli G23.a.21.a nazım,G23.a.21.a.3.a-3.d uygulama imar plan paftaları, 458900-459300 yatay, 4516300-4516700 dikey koordinatları arasında yer alan alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.3d uygulama imar planı paftası, 3171 ada, 18 nolu parsel, 3192 ada, 20 nolu parsel, 3210 ada, 22 nolu parsel ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

24. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

25. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.2a uygulama imar planı paftası, 2773 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22b.20a nazım, G22b.20a.2c, 2d uygulama imar planı paftaları, 1522 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon Mahalleleri, Darıca İlçesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri sınırları dahilinde, G22.b.18.c-18.d-23.a-23.b-24.a nazım imar planı paftaları, 449844.591-446819.754 yatay, 4519989.415-4517235.011 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 325 ha.’lık alanda Gebze Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 168 sayılı kararı ile onaylanan1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlarla ile ilgili raporu,

28. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c.01d nazım, G23c.01d.1d uygulama imar planı paftaları, 113 ada 1, 2, 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Şirinköy Mahallesi, G23.c.02d.3c uygulama imar plan paftası, 872, 880, 884, 885, 887, 888, 889, 890, 891, 893, 930, 931, 933, 934, 935, 936, 938, 2182 ve 2138 parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ilgili raporu,

30. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Yukarı Mahallesi, G23.c.01.c nazım, G23.c.01.c.3.d uygulama imar plan paftası, 319 ada 9 nolu, 325 ada 3 nolu ve 537, 538,2052 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

31. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Orhan ve Turgut Mahalleleri sınırları dahilinde yer alan Sur Duvarı ve Koruma Alan Sınırı İçerisinde ve Etkileşim Bölgesindeki Parsellerde Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi İçin Tasarım Rehberi İle Koruma İlkeleri ve Yapılaşma Koşullarını Düzenleyen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c.01d uygulama imar planı paftası, 1552 ada, 1 nolu parsel ile 1552 ada 1 nolu parselin kuzeydoğusunda yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Alikahya Atatürk Mahallesi, G24a.21d.1b uygulama imar planı paftasında kalan 124 ada 4 nolu parsel, Turgut Mahallesi, G24b.24d.2a uygulama imar paftasında kalan 4268 ada 13, 14, 15, 16 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Alikahya-Durhasan ve Turgut Mahalleleri, G24.a.21.d ve G23.b.24.d nazım imar plan paftaları, 124 ada, 4 ve 4268 ada 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan ve Karadenizliler Mahalleleri, G23b.25a.03c-G23b.25b.03a uygulama imar planı paftaları, 4983 ile 4985 nolu adaların arasındaki tescil harici alanlar ve 190 ada 1, 2, 3, 4, 11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.c.04.b, G23.c.04.c , G23.c.05.a , G23.c.05.d , G23.b.24.c nazım ve G23.c.04.b.3.d-3.c, G23.c.04.c.2.a-2.b, G23.c.05.a.4.d, G23.c.05.d.1.a, G23.b.24.c.3.a - 3.b uygulama imar planı paftalarında, İSU’nun talepleri doğrultusunda hazırladığı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23.b.24.c-25.d, G23.c.04.b-04.c, G23.c.05.a-05.d nazım imar planı paftaları, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan üçüncü itirazlar ile ilgili raporu,

38. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Aydınlık Mahallesi, F24d.19a nazım F24d.19a.4d uygulama imar planı paftası, 448 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Kocakaymaz Mahallesi, G24.a çevre düzeni, G24.a1 nazım imar planı paftası, 1542, 2814, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687 ve 2688 parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, F24d.18c nazım, F24d.18c.1c, 1d uygulama imar planı paftaları, 217 ada 251 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi sınırları içerisinde, Namazgah Barajı ve koruma alanlarının yapılaşmaya kapatılmasına ilişkin meclis kararı alınması ile ilgili raporu,

42. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Ereğli-Tepeköy Mahalleleri, G23d09a-09b-08b-04c-04d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Ereğli-Tepeköy Mahalleleri Belediyemiz Meclisi'nin 17.12.2015/ tarih 725 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

44. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Mimar Sinan Mah. Liman amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu,

45. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23a25c nazım imar planı, G23a25c1a-1b-2c-2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan rekreaktif amaçlı dolgu imar planı ile ilgili raporu,

46. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G23B21C nazım, G23B21C1C uygulama imar planı paftası, 411 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 numaralı parsellerin cephe alması için hazırlanan, uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi sınırlarında Otopark İlke ve Esasları’nın Belediyelere tebliğinden önce alınmış olan ve halen geçerliliği devam eden imar durumlarının ruhsat başvurusu olarak kabul edilmesi hususunda Otopark İlke ve Esasları’nda düzenleme yapılması ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI


48. İsimlendirme Komisyonu’nun, Yahya Kaptan isminin Belediyemizce yapılan bir esere verilmesi ile ilgili yazısı,

49. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 536, 592, 596, 3408 ve 5866 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

50. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c1,G23c03d nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

51. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23b.22c, 22d nazım imar planı paftaları, 976 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 21 nolu parseller, 3139 ada 100 nolu parsel ve 3142 ada 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

52. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Orhangazi, Mimar Sinan, Cumhuriyet, Turgut Özal Mahallerinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,


TEKLİFLER:

53. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23C Çevre Düzeni, G23C2, G23C04c nazım imar planı paftaları, 48 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

54. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Karadenizliler Mahallesi, G23c.05a nazım, G23c.05a.2a uygulama imar planı paftası, 68 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

55. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.1 ve G23c.05c nazım, G23c.05c.3c, 3d uygulama imar planı paftaları, 1765 nolu parsel ve civarında hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
56. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Kılıçarslan Mahallesi, G23c.09a nazım, G23c.09a.4c, 4d uygulama imar planı paftaları, 1029 ve 1030 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

57. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Vezirçiftliği Mahallesi, G23c.05a nazım, G23c.05a.1a, 1b ve 1c uygulama imar planı paftaları, 315 ada 8 nolu parsel ve 314 ada 1 nolu parseller arasında kalan tescil harici alan ile 2177, 2178, 7255 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

58. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele ve Kartepe Belediyesi, Ovacık ve Köseköy Mahallesi, G23b.05b nazım, G23b.05b.02c, 02d uygulama imar planı paftası, 20.00 m.'lik imar yolu güzergahının düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

59. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Doğantepe, B-10 Gelişme Konut Bölgesi, Belediyemiz Meclisi'nin 17.09.2015 tarih ve 503 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

60. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifi,

61. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele Belediyesi, Fatih ve Paşadağ Mahallesi sınırları dahilinde, G23c.10a-10b nazım, G23c.10a.2c, G23c.10b.1a-1b-1c-1d, G23c.10b.2a-2d uygulama imar planı paftaları, 4,506.050-4,507.224 yatay, 497.570-499.166 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 33,1 ha büyüklüğe sahip alanda hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı teklifi,

62. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Yenimahalle, 5391 ada 6 nolu parsel, 5411 ada 6,7,10,11,12 ve 13 nolu parseller ile 995 ve 996 adalar arasında kalan kısımda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

63. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Atatürk, Yeni ve Özgürlük Mahalleleri, G22b.18a, 18b nazım, G22b.18a.3b, 3c ve G22b.18b.4a, 4d uygulama imar planı paftaları, 788, 789, 790, 1037, 1400, 1420, 1421, 1422, 1441, 1442, 5332, 5334 nolu adalar, 5331 ada 8 nolu parsel,13210 nolu parsel ve 782 adada yer alan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

64. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet ve Akse Mahalleleri, G22b.18a ve 19a nazım imar planı paftaları, 768 ada 7, 8 nolu parseller, 769 ada 1 parsel ve tescil harici alan ile 2070 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

65. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi sınırları dahilinde kalan 5601,5602,5603,5604 nolu parsellerde Belediyemiz Meclisi'nin 14.04.2016 tarih ve 218 sayılı kararı ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

66. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Nene Hatun Mahallesi, G22b.23b nazım, 29l.1a uygulama imar planı paftası, 405 ada 5, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

67. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu bağlantısını sağlayacak bağlantı yolu projesi ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 11.08.2016 tarih ve 434 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

68. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, 1/1000 uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifi,

69. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifi,

70. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b24a-20d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

71. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Muallimköy, G22b20c,G22b25b nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

72. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.b.14.a nazım, G22.b.14.a.3.d uygulama imar plan paftası, 173 ve 174 nolu imar adaları arasında kalan tescil harici alan ile 723-724 ve 725 nolu parsellerin batısındaki tescil harici alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

73. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.18c nazım imar planı paftası, 2033 ada 19 nolu parsel, 4081 ada 7 nolu parsel ve 4077 ada 1 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alan, 4084 ada 3, 11 nolu parseller ile 3758 adanın kuzeyinde bulunan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

74. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b.19c nazım imar planı paftası, 4175 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı ile ilgili teklifi,

75. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.3d uygulama imar planı paftası, 3185 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

76. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.25a.2b, 2c uygulama imar planı paftaları, 4546 ada 2 nolu parsel ve G22b.24b.3d uygulama imar planı paftası, 1146 adanın doğusundaki tescil harici alanda yer alan Ağaçlandırılacak Alan kullanımlarının plan sınırı dışına alınması ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi,

77. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 1193 ada 1 nolu parsel ve parselin doğusunda bulunan tescil harici alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

78. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.3a uygulama imar planı paftası, 4760 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

79. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım imar planı paftası, 181 ada 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 1201 ada 20 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 11.08.2016 tarih ve 442 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

81. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22b çevre düzeni planı paftası, G22b3 ve G22b20a nazım imar planı paftaları, 1117, 1505, 1507, 1508, 1509, 1526 ve 1795 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, tüm ilçe sınırları dahilinde AJE olarak belirlenmiş zemin etütlerinin plan üzerine aktarılması ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Örcün Mahallesi, G23c.01c nazım, G23c.01c.3d uygulama imar planı paftası, 1373 ve 1425 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Değirmendere Mahallesi, G23c.01c nazım, G23c.01c.1c, 1d uygulama imar planı paftaları, 164, 172, 175, 176, 190 ve 191 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Halıdere, Körfez Mahallesi, G23d.05c nazım imar planı paftası, 680 ada 1 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

86. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23.b.19.c nazım imar plan paftası, 470 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı ile ilgili değişikliği ile ilgili teklifi,

87. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Tepeköy Mahallesi, G23b.25b nazım imar planı paftası, 783 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b.25c nazım, G23b.25c.1a, 1b uygulama imar planı paftaları, 4833 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,
89. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b.24b.1b uygulama imar planı paftası, 1362 ve 1363 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23.b.24.c-25.d, G23.c.04.b-04.c, G23.c.05.a-05.d nazım imar planı paftaları, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında yer alan ve nazım imar planında “1. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda İzmit Belediye Meclisinin 07.06.2016 tarih ve 44 sayılı kararı ile uygun görülerek Belediyemiz Meclisinin 14.07.2016 tarih ve 401sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

91. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Araman Mahallesi, G24b.06d nazım, G24b.06d.2d uygulama imar planı paftası, 126 ada 154, 157, 158, 159, 160, 162 ve 257 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d.19d nazım, F24d.19d.1c uygulama imar planı paftası, 410 ada 21, 428 ada, 17 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, F24d.18c nazım imar planı paftasında kalan 217 ada 220 nolu parsel ve 50 mt. genişliğindeki imar yolunun düzenlenmesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifi,

95. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra ve İzmit Belediyeleri sınırları içerisinde Namazgah Barajı Özel Hüküm Bölgesine ait hazırlanan 1/500000 ÇDP, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

96. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi sınırları içerisinde, İzmit- Kandıra Devlet yolu ile Şile-Ağva-Kandıra Devlet yollarının planlara işlenmesi ile ilgili1/500000 ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

97. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde, Ağaçlandırılacak Alanlarla ilgili uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

98. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik Mahallesi, G24d.02a nazım, G24d.02a.1b uygulama imar planı paftası, 565 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

99. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23b.4 ve G23b.21d nazım imar planı paftaları, 2567 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

100. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23a.25a.3c uygulama imar planı paftası, 166 ada 30 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

101. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.21b nazım, G23b.21c.3d uygulama imar planı paftası, 1164 ada 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

102. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Kuzey Mahallesi, G23b.21c nazım, G23b.21c.2d uygulama imar planı paftası, 653 ada 24 nolu parselin kuzeyinde yer alan tescil harici alan ile 677 ada 22 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

103. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.22d nazım, G23b.22d.1a uygulama imar planı paftası, 6684 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

104. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23b.21d nazım, G23b.21d.1b uygulama imar planı paftası, 300 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 11.08.2016 tarih ve 458 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına itiraz ile ilgili teklifi,

105. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi, Sanayi Mahallesi, Outlet Center Alışveriş Merkezinin önünde, eski Gölcük Yolu (Ömer Türkçakal Bulvarı) üzerindeki yeni yapılan köprülü kavşağa “15 Temmuz Köprülü Kavşağı” isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

106. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi, Alikahya Fatih Mahallesindeki Brisa Lastik Fabrikasının güneyinde, D-100 Karayolu üzerinde yeni yapılan köprülü kavşağa “Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı” isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

107. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Körfez İlçesinin, Güney Mahallesi’nde bulunan Sefa Caddesinin isminin değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

108. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, Çubuklu Osmaniye Mahallesi, 107 ada ile 110 ada arasındaki 1 nolu isimsiz yola “Adıgüzel Sokak”, 105 ada ile 107 ada arasındaki 2 nolu isimsiz yola “Karlıdere Sokak” isimlerinin verilmesi ile ilgili teklifi,

109. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Orman Kanununun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliğine istinaden Belediyemize Rehabiliteye Hazırlık Maksatlı Dolgu işlemi için Bakanlık tarafından kesin izin verilen Körfez İlçesi, Hereke Mahallesi Mevkiinde bulunan 27.166,41 m2 lik ormanlık alanın işletim hakkının Körfez Belediyesi’ne devredilmesi ile ilgili teklifi,

110. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 81 ada 124 parsel sayılı Kalıcı İş Merkezindeki 5 adet iş yerinin Gölcük Belediyesine olan tahsisinin kaldırılması ile ilgili teklifi,

111. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Gölcük İlçesi, Örcün Mahallesi, 559 ada 3 nolu parsel F1B blok zemin kat 18 nolu, 1 kat 31 ve 41 nolu kalıcı işyerlerinin eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

112. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait Başiskele ilçesi, Yeşilyurt Mah. Hacı Mecit Caddesi adresinde bulunan spor tesisinin kiralanması ile ilgili teklifi,

113. Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nın, Hat Bedeli Tespiti ile ilgili teklifi,

114. Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçe sınırları içinde bulunan parkomatlı otopark yerlerinin işletilmesinin Belde A.Ş’ye tahsisi ile ilgili teklifi,

115. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, 41 EP 770 Plakalı arazözün Rize İli Ardeşen Belediyesine devri ile ilgili teklifi,

116. Ulaşım Daire Başkanlığının, 41 KH 297 Plakalı 1998 model FARGO Marka Damperli Kamyon’un Çayırova Belediyesine bedelsiz verilmesi ile ilgili teklifi,

117. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz ile İzmir’in Ödemiş ve Selçuk İlçeleri, Mardin’in Derik, Dargeçit, Mazıdağı, Nusaybin İlçeleri ve Niğde İli Bor İlçesine bağlı Çukurkuyu belediyeleriyle işbirliği yapılması ile ilgili teklifi,

118. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Gebze ilçesi, Cumhuriyet mahallesi, 4 ada, 24 sayılı parsel üzerinde bulunan 4 binanın, eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere bakım ve onarımının yapılması, bir binanın da yıkılması hususunun ortak proje kapsamında değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

119.Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Çayırova, Darıca, Dilovası ve Gebze ilçelerinde oluşan katı atıkların Gebze İlçesindeki Katı Atık Aktarma İstasyonu’ndan, İzmit İlçesindeki Entegre Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’ne nakledilmesi “Hizmet Alım İşi” ile ilgili teklifi,

120. Hukuk Müşavirliğinin, Kocaeli İli , İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mah. 3254 ada 2 no lu parsel için açılan davadan feragat edilmesi ile ilgili teklifi,

121. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz 2015-2019 Stratejik Planının Güncellenmesi ile ilgili teklifi,
122. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz 2017 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili teklifi,

123. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

124. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Gebze Belediye Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

125. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, İzmit Belediye Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

126. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Körfez Belediye Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

127. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Darıca Belediye Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

128. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Başiskele Belediye Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

129. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Çayırova Belediye Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

130. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Dilovası Belediye Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

131. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Kartepe Belediye Başkanlığı’na ait 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

132. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Derince Belediye Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

133. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Gölcük Belediye Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

134. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Karamürsel Belediye Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesi ile ilgili teklifi,

135. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Kandıra Belediye Başkanlığına ait 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım