17 EKİM 2008 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince 17/10/2008 Cuma Günü saat 15.00’da Belsa Plaza 9.Kat Meclis Salonunda toplanacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye BaşkanıYoklama ve açılış
12/09/2008 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması


Meclise bilgi verilecek konuların sunumu

*5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22. maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu,
*Teftiş Raporu İle İlgili Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu,
* Eğitim,Kültür,Gençlik ve Spor Komisyonunun Sosyal Yardım ile ilgili denetimlerine ilişkin bilgi sunumu,

GÜNDEM
========

RAPORLAR:

1- 2009 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
2- Memur kadro iptal-ihdası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
3- Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi sınırları içinde bulunan 7 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak raporu,
4- Yeniköy Belediyesi, Merkez ve Atakent Mahalleleri sınırları içinde bulunan 5 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak raporu,
5- Acısu Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi sınırları içinde bulunan ve Şuyulandırma sonucu oluşan 12 adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak raporu,
6- Değirmendere Belediyesi, Topçular Mahallesi sınırları içinde bulunan ve sehven Gençlik Pınarı Sokak olarak isimlendirilen sokağın isminin Gelincik Pınarı Sokak olarak düzeltilmesi ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak raporu,
7- Arızlı Köyü, Köy Kısımlarının İzmit Belediyesi Yenimahalle ve Serdar Mahallesine katılması ile ilgili Türlü İşler+Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyon ortak raporu,
8- Çayırova 1220 ada 5 parsel sayılı taşınmazın Tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
9- Toplu Taşıma Hattı Kiralanması ile ilgili Hukuk+Ulaşım ortak komisyonu raporu,
İMAR KOMİSYONU RAPORLARI
10- Bekirpaşa Belediyesi G.23.b.24.b Nazım imar plan paftası, G.23.b.24.b.3.b-c uygulama imar plan paftası, 5006 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
11- Gebze Belediyesi, Muallimköy, G22b20c nazım imar planı, G22b20c4c uygulama imar planı paftası, 99 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
12- İzmit Belediyesi, Arızlı Mevkii, G23.b.23.a-b nazım imar planı paftaları, 4 516 575 – 4 517 254 – 4 517 664 – 4 517 933 dikey, 488 754 – 489 199 – 489 329 – 489 504 yatay koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
13- İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, 479 ada, 31,32,33 nolu parsellerin batısından servis yolu geçirilmesi ile ilgili yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
14- İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c3c-25d4d uygulama imar planı paftaları, 479 ada, 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
15- Karamürsel Belediyesi, G23.d.08.a nazım imar planı, G.23.d.08.a.4.a-4.b uygulama imar planı paftaları, 173 ada 34 parsel ile 174 ada 1 parsel üzerinde hazırlanan konut amaçlı ilave nazım ve uygulama imar planlarına Karamürsel Belediyesi tarafından yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
16- Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23a25b nazım imar planı, G23a25b3d uygulama imar planı paftası, 127 ada 15 nolu parsel, 128 ada 21,22 ve 23 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
17- Maşukiye Belediyesi, G24d08b nazım imar planı, G24d08b1b uygulama imar planı paftası, 3044 ve 2690 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
18- Yazlık Belediyesi, Yeni Mahalle, G23c03d nazım imar planı, G23c03d3a-3d uygulama imar planı paftası, 214 ada 1 nolu parsel, 219 ada 1 nolu parsel, 255 ada 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
19- Yazlık Belediyesi, G23c03c, G23c03d nazım imar planı, G23c03c4d, G23c03d3c uygulama imar planı paftaları, 267,268,270,271,272,273,356,363 adalar ve 362 ada 13 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
20- Yazlık Belediyesi, G23.d.03.d nazım imar planı, G23.d.03.d.3.c. uygulama imar plan paftası, 268 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
21- Saraybahçe Belediyesi,Serdar Mahallesi, G23b-23c nazım imar planı paftası, G23b- 23c-2a uygulama imar planı paftası,135 ada 1,2 parseller, 137 ada 1,3,4 nolu parseller, 141 ada 1,2,3 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
SÜRE UZATIMLARI

22- Bina Satın Alınması ile ilgili Hukuk Komisyon yazısı,
23- Gebze - Darıca, Çayırova ve Güzeltepe çevresinde bulunan ve özellikle yerleşim bölgelerine yakın olan sanayi kuruluşlarından, kaynaklanan çevre kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon yazısı,


DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER

24- Bekirpaşa Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d2b uygulama imar planı paftası, 1517 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
25- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3b uygulama imar planı paftası, 2061 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
26- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3b uygulama imar planı paftası, 2058 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
27- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b193d uygulama imar planı paftası, 566 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
28- Çayırova Planlama Bölgesi, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
29- Darıca Planlama Bölgesi, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
30- Dilovası Planlama Bölgesi, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
31- Dereköy Belediyesi, G23d07a nazım imar planı, G23d07a4b uygulama imar planı paftası, 822 ve 849 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
32- Dereköy Belediyesi, G23d07d nazım imar planı, G23d07d2b uygulama imar planı paftası, 164 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
33- Ereğli Belediyesi, G23d04d nazım imar plnı, G23d04d3c uygulama imar planı paftası, 2482 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
34- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b15c nazım imar planı, G22b15c1d uygulama imar planı paftası, 235 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
35- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b15c nazım imar planı, G22b15c1d uygulama imar planı paftası, 234-1948 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
36- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1c uygulama imar planı paftası, 5666 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
37- Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d3d uygulama imar planı paftası, 5732 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
38- Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d2a-2b uygulama imar planı paftası, 4821 ada, 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
39- Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a3c uygulama imar planı paftası, 4799 adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
40- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2b uygulama imar planı paftası, 2461 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
41- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2a uygulama imar planı paftası, 413 ada 38 ve 43 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
42- Gebze Belediyesi, Muallim Köyü, G22b25b nazım imar planı, G22b25b2a uygulama imar planı paftası, 62 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
43- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a3b uygulama imar planı paftası, 903 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
44- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1c-1d uygulama imar planı paftaları, 1251 ada 1 nolu parsel, 1267 ada 1 nolu parsel ile 1260 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi
45- Gebze Planlama Bölgesi, 1/25000 ölçekli revizyon nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
46- Gebze Otoyol Güneyi Planlama Bölgesi, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
47- Gebze Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesi, 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
48- Gölcük Belediyesi, G23c02d nazım imar planı, G23c02d3c uygulama imar planı paftası, 1793 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
49- Gölcük Belediyesi, G23c02d nazım imar planı, G23c02d1c uygulama imar planı paftası, 102 ada, 242 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
50- İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23b24c nazım imar planı G23b24c1c uygulama imar planı paftası, 459 ada, 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
51- İzmit Belediyesi, G.23.b.24.b nazım imar planı paftası, G.23.b.24.b.3.d-4.c uygulama imar planı paftası, 4087, 4088, 4089, 4090, 4104, 4105, 4106 nolu adalarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
52- Kandıra Belediyesi, F24d18c nazım imar planı, 30LIC uygulama imar planı paftası, 342 ada, 8 ve 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
53- Kandıra Belediyesi, Çarşı Mahallesi, 30LIVb uygulama imar planı paftası, 147 ada, 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi’nin teklifi,
54- Körfez Belediyesi, G23b21d nazım imar planı, G23b21d1a-1b uygulama imar planı paftaları, 311 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
55- Körfez Belediyesi, G.23.b.21.d nazım imar planı, G.23.b.21.d.1.d ve G.23.b.21.d.4.a uygulama imar planı paftaları, 1272 ve 1273 nolu adaların kuzeyi ve demiryolu koruma kuşağının güneyinde kalan imar yolu ilgili K.B.M.M’nin 18.07.2008 tarih ve 412 sayılı meclis kararıyla onaylanan plan değişikliğine Körfez Belediyesi’nce yasal askı süresince yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
56- Kızderbent Belediyesi, G.23.d.16.d nazım imar plan pafta, 30.K.IV.c uygulama imar plan paftası, 2729 no’lu parsel ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın Teklifi
57- Ulaşlı Belediyesi, G23d05d nazım imar planı, G23d05d4a uygulama imar planı paftası, 1821 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
58- Belediyemiz sınırları dahilinde listelenen Orman Köylerinde 1/5000 ölçekli halihazır haritalar üzerinde belirlenen Kırsal Konut Alan Sınırları ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,
59- 12.09.2008 tarih ve 493 ile 492 sayılı meclis kararlarında düzeltme ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın Teklifi
60- Gebze Belediyesi, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve çevresi koruma alanı içinde, G23b19c4c uygulama imar planı paftası, 26 ada 2 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın teklifi,
61- İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23b23c nazım imar planı, G23b23c2c-3b uygulama imar planı paftaları, 3314 ada, 1 nolu parsel, 3323 ada, 1 nolu parsel ve 3324 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın teklifi,
62- İzmit Belediyesi, Seka Arazisi-Umuttepe-Batı Terminali arasında yapılacak teleferik güzergahının koruma amaçlı imar planlarına işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın teklifi,
63- Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi sınırları içinde bulunan ve sehven Yunus Emre Caddesi olarak verilen caddenin ismi yerine Eyüp Sultan Caddesi adının verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi,
64- Değirmendere Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde bulunan isimsiz sokağa Kademdere sokak isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi,
65- Körfez Belediyesinin Ek ödenek ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi,
66- Dilovası Belediyesinin Ek ödenek ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi,
67- Şekerpınar Belediyesinin Ek ödenek ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi,
68- Uzunçiftlik Belediyesinin aktarması ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi,
69- Avrupa Birliği Kapsamlı Çalışmalar Yönetmeliği ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının teklifi,
70- Hisse satın alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi,
71- Mülkiyeti Hereke Belediyesine ait olan, 32.K.III.D pafta, 2458 parsel sayılı 9300,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize bedelsiz olarak tahsisi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi,
72- Yazlık Belediye sınırları dahilinde bulunan G.23.c.03.d.c pafta, 268 ada 1 parsel, 6494,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize bedelsiz devri ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi,
73- Burs Yönetmeliği ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının teklifi,
74- Organizasyon Şeması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım