16 ŞUBAT 2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 16/02/2017 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Şubat ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Mehmet Zekeriya ÖZAK

Büyükşehir Belediye Başkan V.

· Yoklama ve açılış,
· 12/01/2017 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,
Meclise Bilgi Verilecek Konuların Sunumu

· İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Müdür ve üstü unvanlı personelin atanmasına ilişkin bilgi sunumu,

GÜNDEM

==============

RAPORLAR:

1.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Evsel Katı Atık Bertaraf Tarifesi ile ilgili raporu,

2.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Bazı Daire Başkanlıklarına ait 2017 yılı Gelir Tarifelerinin güncellemesi ile ilgili raporu,

3.Hukuk Komisyonu’nun, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında yönetmelik ile ilgili raporu,

4.Hukuk Komisyonu’nun, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu,

5.Hukuk Komisyonu’nun, Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi yönetmeliği ile ilgili raporu,

6.Plan ve Bütçe + Ulaşım Komisyonu'nun, Hat bedeli tespiti ile ilgili raporu,

7.Plan ve Bütçe + Toplumsal Fırsat Eşitliği ve Engelliler + Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Komisyonu’ nun, Sosyal Eşitsizliğin Giderilmesi Projesi kapsamında “Engelsiz Köy “ ve “ Atla Terapi” Proje protokollerinin yapılması ile ilgili ortak raporu,

8.İsimlendirme Komisyonu'nun, Yahya Kaptan İsminin Belediyemizce yapılan bir esere verilmesi ile ilgili raporu,

9.İsimlendirme Komisyonu'nun, Başiskele İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan Maden Sokağın isminin “Seyrek Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

10.İsimlendirme Komisyonu'nun, Başiskele İlçesi, Barbaros ve Sahil Mahallesi sınırında bulunan Kütükçü Dayı Sokağın isminin “Edanur Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

11.İsimlendirme Komisyonu'nun, Başiskele İlçesi, Körfez Mahallesinde bulunan Göçtüler Sokak isminin değiştirilmesi ile ilgili raporu,

12.İsimlendirme Komisyonu'nun, Kartepe İlçesi, Sapanca Yolu Caddesi, Cengiz Topel Askeri Alan bölgesinde yenilenen Köprülü Kavşağa “Deniz Hava Şehitleri Köprülü Kavşağı” isminin verilmesi ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

13. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c1,G23c03d nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

14. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Sahil Mahallesi, G23c.04c nazım imar planı paftası, 121 ada 1, 2, 3 nolu parseller ile Körfez Mahallesi, G23c.04d nazım imar planı paftası, 289 ada 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

15. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele ve Gölcük Belediyesi sınırları dahilinde planlanan Yuvacık Rüzgar Enerji Santrali'ne ait lisans sahasına yönelik hazırlanan Çevre Düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

16. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Mahmutpaşa Mahallesi, G23c.05d nazım, G23c.05d.2a uygulama imar planı paftası, 429 ada 7 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

17. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c2, G23c.5c-5d nazım ve G23c.5c.4d-G23c.5d.3c uygulama imar planı paftası, 357, 359, 360, 361, 362, nolu adalar ile 1275 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

18. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23b.25d nazım, G23b.25d.3c uygulama imar planı paftası, 6189 ve 6196 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

19. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G24d01d, G23c05c nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

20. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.18.b nazım, G22b.18.b.1.a, 1.b uygulama imar planı paftaları, 654 ada, 25, 8, 24, 23, 22, 21, 9 ve 655 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 13 parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23b.22c, 22d nazım imar planı paftaları, 976 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 21 nolu parseller, 3139 ada 100 nolu parsel ve 3142 ada 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi sınırları dahilindeki Ağaçlandırılacak Alanlara ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Demirciler Mahallesi,.G23a çevre düzeni planı paftası, G23a4 - G23a.16.b-17a nazım imar planı paftaları, 4523934-4523741 yatay, 461810-4621645 düşey koordinatları arasındaki tescil harici alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

24. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Muallim, G23.a.21.a nazım, G23.a.21.a.3.a-3.b-3.b-3.d uygulama imar plan paftaları, Körfez Geçiş Projesi Kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan planı değişikliği ile ilgili raporu,

25. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G23a.17d.4a ve G23c.16c.3b uygulama imar planı paftaları, 632 ada 11 ve 12 nolu parseller, 642 ada 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24a-20d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 1201 ada 20 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 11.08.2016 tarih ve 442 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili raporu,

28. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.1d uygulama imar planı paftası,1249 nolu adanın tamamı ile 1201 ada 20 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22b2-b3 ve G22b.14b, 15c, 15a, 15d nazım imar planı paftları, 1653, 371, 372, 377, 378 ve 389 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Gaziler Mahallesi, G22b.19c nazım imar planı paftası, 3319 nolu adanın güney kesimindeki orman sınırıyla ilgli hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19c nazım, G22b.19c.4d uygulama imar planı paftası, 3078 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19c nazım, G22b.19c.4d uygulama imar planı paftası, 4310 nolu adanın güneyinde bulunan tescil harici alanda kalan park alanında bulunan trafonun yan tarafa deplasesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b.24a nazım imar planı paftası, 2461 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.3a uygulama imar planı paftası, 4739 ada 22 nolu parsel ve 4756 ada 3, 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesi içerisinde GK-20, GK-26, GK-27, GK-29, GK-30, GK-32 nolu bölgelerinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Otoyol Kuzeyi Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili raporu,

37. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi sınırlarında Belediyemiz Meclisinin 22.09.2016 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına yapılan itiraza yönelik değişikliği içeren nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı donatı tablosunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23b.24c, G23b.24d nazım, G23b.24c.1d ve G23b.24d.2c uygulama imar planı paftaları, 223 ada, 26, 29 ve 32 nolu parseller, 224 ada, 7, 11, 19, 20, 24 ve 28 nolu parseller, 225 ada, 5, 6, 15 ve 21 nolu parselleri kapsayan "III. Derece Arkeolojik Sit Alanı" sınırın imar planlarına işlenmesi amacıyla hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23.b.19.c nazım imar plan paftası, 470 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı ile ilgili değişikliği ile ilgili raporu,

41. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23.b.24.a nazım, G23.b.24.d nazım imar planı paftasında Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 22.11.2016 tarih ve 2702 sayılı kararının imar planlarına aktarılmasına yönelik 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, G23.b.25.a.3.a.3.b/4.b.4.c uygulama imar planı paftaları, 795 ada 2 nolu parsel hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.d uygulama imar planı paftası, 3308 ada 2 ve 3 nolu parsel, 3309 ada 1 nolu parsel ile söz konusu adalar arasında kalan kadastro harici alanda hazırlanan ve Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 20.12.2016 tarih ve 2755 sayılı kararı ile uygun olarak karar verilen koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23b.25a nazım imar planı paftası, 2491 ada1 nolu parsel ile 4544 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24d.19d nazım ve F24d.19d.1a uygulama imar planı paftaları, 108 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

46. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G23d.07b-8a nazım, G23d.07.b.3.b-08.a.4.a uygulama imar planı paftaları, 358 ada 49, 67, 68, 375, 378, 379, 403, 409, 410, 425, 437 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d 1/50000 ölçekli ÇDP, G24d1,G24d13a, G24d08a-08d nazım imar planı paftalarında hazırlanan “Teleferik Projesi” ne ait 1/50000 ÇDP ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazların karara bağlandığı, Belediyemiz Meclisi’nin 22.09.2016 tarih ve 509 sayılı kararına yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

49. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi,Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.21b nazım, G2b.21.b.4.c uygulama imar planı paftası, 1082, 1083, 1084 ve 1085 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI:

50. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Mimar Sinan Üst Geçiti’nin Yeni Cuma Camii tarafındaki ayağı altında bulunan 100 m2 kapalı, 400 m2 açık kulanım alanlı işyerinin Büfe ve Çay Bahçesi olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş. ‘ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili yazısı,

51. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, Belediyemiz iştiraklerinden Belde A.Ş. kiracısı olduğu işyerlerinin kira sözleşmelerinin iptal edilmesi ve Belediyemizin bir diğer iştiraki olan Antikkapı A.Ş. de bu işyerlerinin işletmelerinin devir edilmesi ile ilgili yazısı,

52. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 536, 592, 596, 3408 ve 5866 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

53. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Doğantepe, B-10 Gelişme Konut Bölgesi, Belediyemiz Meclisi'nin 17.09.2015 tarih ve 503 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili yazısı,

54. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Orhangazi, Mimar Sinan, Cumhuriyet, Turgut Özal Mahallerinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

55. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih ve Paşadağ Mahallesi sınırları dahilinde, G23c.10a-10b nazım, G23c.10a.2c, G23c.10b.1a-1b-1c-1d, G23c.10b.2a-2d uygulama imar planı paftaları, 4,506.050-4,507.224 yatay, 497.570-499.166 düşey koordinatları arasında kalan yaklaşık 33,1 ha büyüklüğe sahip alanda hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

56. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Seymen Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.1c, 1d, 4a imar planı paftaları, 164 ada 1-2-3-11 ve 12 nolu parseller, 165 ada 1-4-5-11-12-13 ve 14 nolu parseller, 174 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 nolu parseller, 175 ada 1-2-5 nolu parseller, 183 ada 1-2-12 nolu parseller, 185 ada 1-2-3-4 nolu parseller, 186 ada 1-13-14-15-16 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

57. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Altınkent Mahallesi, G23c.09b nazım, G23c.09b.2a imar planı paftası, 1792 ve 3220 nolu parsellerin arasındaki tescil harici alanı kapsayan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

58. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Kılıçarslan Mahallesi, G22c.09d nazım imar planı paftası, 2505 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

59. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G22b.23c nazım, 28L.1A uygulama imar planı paftası, 4986 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

60. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G22b.23c nazım, 29K.3b uygulama imar planı paftası, 1423 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

61. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Yeni Mahalle, G22b.23c nazım, 28L.1D uygulama imar planı paftası, 5220, 5224, 7159, 10571, 7414 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

62. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi, G22.b4, G22b.22b, G22b.18d ve G22b.23a nazım, 30K.1b, 1c, 1d, 2a, 2d, 3a, 4a, 4b uygulama imar planı paftaları, 2014, 2033, 2037, 2039, 2040, 2041, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048 ve 2049 adalarda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 22.09.2016 tarih ve 478 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

63. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz, Darıca Belediyesi, Emek Mahallesi, G22.b.18.d nazım imar planı, G22.b.18.d.3.c uygulama imar planı paftası sınırları dahilinde kalan 1283 ada, 3 nolu parsel ile ilgili 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi,

64. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Yenikent ve Mersincik Mahalleleri, G23b.22a, G23b.23d nazım, G23b.22a.4c ve G23b.23d.1a uygulama imar planı paftası, 4751 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 2411 ada 1 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 17.11.2016 tarih ve 613 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

65. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b.22d nazım, G23b.22d.2a uygulama imar planı paftası, 2001 ve 2002 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ilgili teklifi,

66. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, G23a.22b nazım imar planı paftası,1260 nolu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

67. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Muallimköy mevkii, 1/50000 ölçekli G23.a Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.a4 , 1/5000 ölçekli G23.a.21.a nazım, G23.a.21.a.3.a uygulama imar plan paftası, Belediyemiz Meclisi’nin 17.11.2016 tarih ve 615 sayılı kararına yasal askı süresi içerisinde değerlendirilmesi ile ilgili teklifi,

68. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Dilovası Belediyesi, Belediyemiz Meclisi’nin 17.11.2016 tarih ve 614 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

69. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b.23b nazım imar planı paftası, 5744 ada 5 nolu parsel ve 5746 ada 4 nolu parsel ile 5745 ada 1 ve 2 nolu parseller arasında kalan kadastro yoluna ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

70. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.17c ve 18d nazım, G22b.17c.2c, 3b, 3c ve G22b.18d.4a, 4d uygulama imar planı paftası, 1 ada 2 nolu parsel, 2 ada 1 ve 19 nolu parseller, 4 ada 39 ve 42 parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

71. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22.b.18.c.3.a uygulama imar planı paftası, 4718 ada 22 ve 23 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

72. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22.b.18.c.3.b uygulama imar planı paftası,4682 ada 1-2-3-4-5-6-7- 8 nolu parsellerde hazırlanan Belediyemiz Meclisi'nin 22.09.2016 tarih ve 494 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

73. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Kargalı Mahallesi, G23.a.09.a.2.d uygulama imar planı paftası, 1468 nolu parsel ile yanında bulunan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

74. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22.b.23.b.2.b uygulama imar planı paftası, 4961 adanın doğusunda bulunan otopark alanında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi,

75. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22.b.24.a.1.a uygulama imar planı paftası, 4994 ada 1 nolu parselde uygulama imar planı değişikliği teklifi,

76. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22b.20a nazım, G22b.20a.2c, 2d uygulama imar planı paftaları, 1510, 1516, 1522 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

77. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b.24b nazım imar planı paftası, 4527 ada 12 nolu parsel ve 4528 ada 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

78. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b24b2a -24b2b - 24b2c - 24b2d - 25a1a - 25a1b - 25a1d - 25a2a - 25a2b - 25b1a - 20c4d - 20d3c - 20d3d paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

79. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Gebze Belediyesi, Muallimköy, G22b25b2a - 20c4d - 25b1b - 25b1a - 25b1d paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Topçular Mahallesi,G23c.01 ve G23c.02d nazım imar planı paftaları, 472 ada 4 parsel ve 494 ada 27 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Karaköprü Mahallesi, G22c03d nazım imar planı paftası, 1077, 1078 ve 1369 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23c.02d nazım, G23c.02d.2c uygulama imar planı paftası, 152 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c.05c nazım, G23c.05c.2c uygulama imar planı paftası, 680 ada 1 ve 5 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G23c.02c, 07b nazım, G23c.02c.3c, 3d ve G23c.07b.2a, 2b uygulama imar planı paftaları, 141, 146, 147, 148 nolu adalar ile 155 ada 3 nolu parsel, 156 ada 2 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yeşilova ve Tepeköy Mahalleleri, G23b.25a nazım, G23b.25a.2b, 2c uygulama imar planı paftası, 198 ada 3 nolu parselin kuzey doğusu ile 125 ada 22 ve 23 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

86. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenişehir ve Doğan Mahalleleri, G23.b.25.d ve G23.b.23.c nazım imar planı paftaları, 1742 ada 84 nolu parsel ile 2105 ada 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23b.24c, G23b.24d nazım, G23b.24c.1d ve G23b.24d.2c uygulama imar planı paftaları,223 ada 26,29,32 nolu parseller, 224 ada 7,11,19,20,24,28 nolu parseller, 225 ada 5,6,15,21 nolu parsellerin kapsayan alanda hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

88. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c nazım, G23b.25c.4b uygulama imar planı paftası, 4964 ada 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

89. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Orhan ve Turgut Mahalleleri, G23.a.24.a -24.b-24.c-24.d nazım, G23.b.24.a.3.c, G23.b.24.b.4.d, G23.b.24.c.1.a, G23.b.24.d.2.a-2.b-2.d, uygulama imar plan paftaları, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 24.01.2017 tarih ve 2790 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz sınırları içerisinde hazırlanan rekreaktif amaçlı dolgu imar planları ile ilgili teklifi,

91. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Damlar Mahallesinde bulunan, 5224 parsel ile 2562 parselin arasından geçen isimsiz sokağa “Medine Sokak” isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

92. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca, Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan Günnur Sokak ile Gülnur Sokak isimlerinin adres karışıklığına neden olabileceği, bu nedenle Belediyesince Günnur Sokağın isminin Şehit Zafer Tuygun Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

93. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi, Çubuklu Osmaniye Mahallesinde, Orhaniye Caddesi sonunda yer alan ve Orhaniye Mahallesi sınırında bulunan isimsiz kadastro yoluna “Tepebaşı Sokak” isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

94. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe İlçesi, Çepni Mahallesinde bulunan isimsiz sokağa Ceyda Sokak isminin verilmesi ile ilgili teklifi,

95. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemize Rehabiliteye Hazırlık Maksatlı Dolgu işlemi için kesin izin verilen, İzmit İlçesi, Bayraktar Mahallesi sınırlarında kalan 16.669,75 m 2 lik ormanlık alanın, İzmit Belediyesi Başkanlığı’na devredilmesi ile ilgili teklifi,

96. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz Başiskele İlçesi, Tepecik Mahallesi, sınırlarında yer alan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planında “Park Alanı” olarak ayrılmış alanda yapılacak dolgu çalışmalarında işletim hakkının Kent Konut A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili teklifi,

97. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz sınırları içerisinde gelen yıkım taleplerinin karşılanabilmesi için, ilgili kanunlar çerçevesinde yapılacak “Yıkım Çalışmaları ve Enkazın Kaldırılmasında Kullanılacak İş Makineleri ve Damperli Kamyon Kiralanması Hizmet İşi” nin açık ihale yöntemi ile yıllara sari ihale edilerek sürdürülmesi hususunda yetki verilmesi ile ilgili teklifi,

98. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü’ne ait Kandıra İlçesi, Akdurak Mahallesi 120 ada 11 nolu parselin ve üzerindeki binaların belediyemize devri karşılığında, mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü’ne ait Kandıra İlçesi, Akdurak Mahallesi 289 ada 284 nolu parsel üzerinde hizmet binası yapılması ile ilgili teklifi,

99. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Başiskele Belediyesine ait Başiskele İlçesi, Yuvacık Mahallesi, 351 ada 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili teklifi,

100.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait Başiskele İlçesi, Yuvacık Mahallesi, 1765 parsel sayılı taşınmazın Hidroelektrik Santral Tesisi yapılmak üzere İSU Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

101.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif yerlerde bulunan 9 adet işyerinin Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili teklifi,

102.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit İlçesi, Ş.Durhasan Mah. 670 ada 1 parsel ve Körfez Mahallesi 3414 ada 5 nolu parsellerin üzerindeki tüm yapı, müştemilat ve tesisleri ile birlikte ayni sermaye artırımı yoluyla Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Ticaret A.Ş’ye devir edilmesi ile ilgili teklifi

103.Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz Tasarufunda olan ve Belediyemiz tarafından yaptırılan Halıdere, Yazlık, Hisareyn, Şirinköy ve Kavaklı Spor Tesisleri ile ilgili teklifi

104.İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığının isminin Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmesi ve Kadro İptal-İhdası ile ilgili teklifi,

105.İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Norm fazlası olduğundan dondurulan, tayin, emeklilik vb. nedenlerle boşalan kadroların iptal edilmesi ile ilgili teklifi,

106.Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemizin gerçekleştireceği Lale Festivali kapsamında “10. En Güzel Lale” yarışması düzenlenmesi ile ilgili teklifi,

107.Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın, Bosna Hersek’in Glamoç şehrinde İslam Birliğine ait olan arsaya “Glamoç Eğitim ve Kültür Merkezi”nin Türk Dünyası Belediyeler Birliği(TDBB) üyelerinin destekleriyle inşa edilmesi ile ilgili teklifi,

108.Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nın, 30 adet 12 metre Solo Karsan marka, CNG yakıt sistemine sahip otobüslerin sermayesinin %95’i Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri Tic. Ltd. Şirketine ayni sermaye olarak kaydedilmek üzere, devri ile ilgili teklifi,

109.Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında; öğrenci yurtlarında barınan öğrencilere yönelik sosyal, kültürel, sanat ve spor etkinlikleri, kamp faaliyetleri, teknik ve kültürel geziler, kurs, seminer, konferans, atölye vb. eğitim faaliyetlerinde işbirliğine ilişkin protokol yapılması ile ilgili teklifi,

110.Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Ambulansla Hasta Nakil Hizmetinin gelecek yıllara devamının sağlanması ve bu bağlamda hizmetin ihale edilerek hizmet alımı yöntemiyle sürdürülmesi ile ilgili teklifi,

111.Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Vektör Mücadelesi Hizmetinin yıllara sari ihale edilmesi ile ilgili teklifi,

112.Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, 41 10 104 plakalı 1997 Model KOMATSU Greyder ve 41 ND 924 Plakalı 2006 Model FARGO marka Damperli Kamyon’un bedelsiz olarak Sakarya İli Sapanca Belediyesine verilmesi ile ilgili teklifi,

113.Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ nın, Çayırova İlçesi Cumhuriyet Mahallesine Kültür Merkezi Yapım İşinin Çayırova Belediyesi ile Ortak Proje Kapsamında değerlendirilmesi konusunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi,

114.Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Derince İlçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 1387 ada 1 parselde planladıkları Kapalı Yüzme Havuzu yapım işine ortak proje kapsamında katkıda bulunulması için protokol imzalama yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanına verilmesi ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım