16 Şubat 2006 Meclis Gündemi

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI`NDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince 16.02.2006 Perşembe Günü saat 14.00`da Meclis Salonunda toplanacaktır.

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belsa Plaza 9.Kat Meclis Toplantı salonunda toplantıya katılmanızı rica ederim.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı


G Ü N D E M:
===============

1- Yoklama,
2- 19.01.2006 tarihli tutanak özetinin okunması,
3- Personelden Müdür ve üstü ünvanlı olanlar ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Bşk.nın yazısı,
4- Cumhuriyet Mah.plaj yolu mevkiinde yer alan demokrasi parkı üzerinde bulunan 4 adet çay bahçesinin Belde A.Ş.ye tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
5- Kocaeli Kent Ormanı içersinde ki 20 mt.lik büfe ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
6- Mülkiyeti Kullar Bel.ne ait arsanın Kültür Merkezi Pazar yeri ve spor salonu yapılmak üzere belediyemiz adına bedelsiz tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
7- Teşkilat görev yetki ve sorumlulukları yönetmelik ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
8- Güvenlik Şube Müdürlüğü yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
9- Servis araçları hizmet yönetmeliği ile ilgili Hukuk-Ulaşım komisyonunun ortak raporu,
10- Seçici Kurul Yön.değişiklik içeren maddeler ile Tiyatro Şb.Müd.nün yönetmeliği ile ilgili Eğitim Kültür Komisyonunun raporu,
11- Teşvik ikramiyesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu,
12- Toplu Taşım hatları ile ilgili Hukuk-Ulaşım komisyonunun ortak raporu,
13- SDKM.salon tarife cetveli ile ilgili Tarife Komisyonun raporu,
14- İzmit`in doğusunda bulunan Akarca-Kurudere-Bıçkıdere-Kilez derelerinde Uzunçiftlik ve Köseköy çevresinde hava kirliliği ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporu,
15- Saraybahçe Bel Topçular mahallesi,ferah sokak ismi verilmesi ile ilgili İmar Bayınırlık ve Türlü İşler Komisyonunun ortak raporu,
16- Bekirpaşa Bel.Yenişehir mah.Konak sokak ismi verilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonunun ortak raporu,
17- Darıca Bel.isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonunun ortak raporu,
18- Gebze Bel.mezarlık ismi verilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonunun ortak raporu,
19- Köy Statüsündeyken yapılan yapıların inşaat izinleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
20- Darıca Belediyesi, 29KIIC pafta, 1608 ada 3ve 4 nolu parsellerin konut alanı olan kullanımının Özel Yurt Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili, İmar Ve Bayındırlık Komisyon raporu
21- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b1c-1d uygulama imar planı paftaları, 783 ada 2,5 ve 6 nolu parseller, 769 ve 775 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon Raporu
22- Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b19a3c,3d ve G22b19d2a uygulama imar planı paftaları, 4835 ada, 1,2,3 ve 4 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
23- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a1d uygulama imar planı paftası, 1250 ada, 1,2,3,4,5,22,23 ve 24 nolu parsellerin konut olan kullanımının ticaret olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
24- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 26 pafta, 540 nolu parselde sanayi ve depolama amaçlı yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon Raporu
25- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 41 pafta, 804 ve 827 nolu parsellerde sanayi ve depolama amaçlı yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon Raporu
26- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, G22b14b2d pafta, 1623 nolu parselin sanayi ve depolama amaçlı yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon Raporu
27- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 39 pafta, 788 nolu parselin sanayi ve depolama amaçlı yapılan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon Raporu
28- Gebze Belediyesi, Tavşanlı Köyü, Taşocakları Mevkii, G22b20b, G22b20c, G23a16a, G23a16d nazım imar planı paftaları, 1410, 1418, 1419, 1421, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1435, 1447, 1451, 1452, 1456, 2462, 2580, 2581 ve 2372 (2523) nolu parsellerde hazırlanan sanayi ve depolama amaçlı nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon Raporu
29- Gebze Belediyesi, İstasyon mahallesi, 29L3b pafta, 1726 ada 2,3,19 ve 20 nolu parsellerde yapılan ilave nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon Raporu
30- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, 30m4d pafta, 1895 ada, 8 parsel, 1894 ada, 3 parsel, 1895 ada, 1 parsel, 1986 ada, 6 nolu parselde yapılan uygulama imar değişikliğ ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
31- Gebze Belediyesi, Köseler Köyü, S.S. İstanbul Mermerciler Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon Raporu
32- Gebze Belediyesi, Osman yılmaz Mahallesi, G22b23b2b pafta, 4966 ada, 1 parsel bitişiğinde bulunan İlköğretim Alanının İSU Tesis Alanına dönüştürülmesi ve Nene hatun ve Bahar Dere Güzergahlarının ve 3422 ada 4 nolu parselin konut olan kullanımının terfi istasyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
33- Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı paftası, 1867 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
34- Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.d nazım imar planı paftası, G.23.c.02.c.2.a-b-d-1.a uygulama imar plan paftaları, üzerinde yer alan bazı konut adaları ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişiklik.teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
35- Hereke Belediyesi, 30L nazım imar planı, 30L-Ib uygulama imar planı paftası, 21 kadasto pafta, 1763 ve 5064 nolu parseller ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
36- Hereke Belediyesi, 31J nazım imar planı, 31J-IIIb uygulama imar planı paftası, 16 kadasto pafta, 1277,1278,1281, 1285,3409 ve 3410 nolu parseller ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
37- Arslanbey Belediyesi, 31L nazım imar planı paftası, 31L-IVa, 31L-IVb, 31L-IVc uygulama imar planı paftaları üzerindeki toplu konut alanında yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
38- Bekirpaşa Belediyesi,Yahya Kaptan Mahallesi,20N ve 19O nazım imar planı paftaları,19O-Ib ve 20N-IVb uygulama imar planı paftalarında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
39- Bekirpaşa Belediyesi, Plan notlarının 35. maddesine ilave edilmesi (park alanlarında otopark yapılabilmesi) ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
40- Bekirpaşa Belediyesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-Ic, 20N-IId uygulama imar planı paftaları üzerindeki Bahariye caddesi ile dere sokak güzergahında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
41- Bekirpaşa Belediyesi, Durhasan- Altıncıoğlu mevkii, 20O nazım imar planı paftası, 20O-Ic,IVa, IVb uygulama imar planı paftaları üzerinde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
42- Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 20N-IIIc, IIIb, 20O-IVa uygulama imar planı paftası, 1705, 1706, 1715, 1716, 1722, 1723 ve 1724 nolu adalarda yapılaşma şartının değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
43- Bekirpaşa Belediyesi, Kadıköy Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-Ib uygulama imar planı paftası, 786 ada 94 nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu
44- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N-IIc uygulama imar planı, 1856 ada, 1 parsel uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
45- Saraybahçe Belediyesi, Hacıhızır Mahallesi, 19N-Ia uygulama imar planı paftası, 26 kadastro pafta, 407 ada, 20 nolu parselin bulunduğu adanın yapılaşma şartlarının değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
46- Saraybahçe ve Bekirpaşa Belediye sınırları dahilinde, Cedit ve Topçular Mahallesi, 19N ve 20N nazım imar planı paftaları, 19N-Ib, 20N-IVb, IVc ve Ic uygulama imar planı paftaları üzerinde yapılmış olan kentsel dönüşüm projesine yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
47- Saraybahçe Belediyesi uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu
48- Saraybahçe Belediyesi, Kozluk Mahallesi, 19M nazım imar planı paftası, 19M-IIa, IIb, IIc, IId uygulama imar planı paftaları, 64 kadastro paftası, 211 ada, 2 parseldeki seka ilköğretim okulu alanında teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
49- Sarımeşe Belediyesi, G24d-01b nazım imar planı paftası, G24d-01b-4c, G24d-01b-3d uygulama imar planı paftaları, 2769 nolu adada teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
50- Kandıra Belediyesi, Kocakaymaz köyü ve Çal mevkiinde yapılan Kandıra Cezaevi Alanında yapılan uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
51- Kandıra Belediyesi, Çarşı Mahallesi, Akhasangölü mevkii, 30L nazım imar planı paftası, 30L-IVb uygulama imar planı paftası, 364 ada, 3 ve 11 nolu parsellerde teklif edilen uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
52- Kandıra Belediyesi, Kefken Köyü, Mithatpaşa Mahallesi, 34N-Ic uygulama imar planı üzerindeki 101 ada, 1 nolu parselin Teknik Altyapı alanı olarak planlanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
53- Kandıra Belediyesi, Orhan Mahallesi, 30L nazım imar planı paftası, 30LIVa uygulama imar planı paftası, 480 ada, 1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,15 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
54- Uzuntarla Belediyesi, G24d-03b, G24d-04a naz.imar planı paftası, 175 ada, 54 parselin KDKÇA olan kullanımının değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
55- Yuvacık Belediyesi, uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
56- Yuvacık Belediyesi, Başiskele Mahallesi, M.Akif caddesi ve Mahmut paşa caddesi arasında yapılacak olan şuyulandırmaya esas nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu
57- Yeniköy Belediye sınırlarında yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
58- Estetik Kurul Yönergesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
59- Gebze Belediyesi, Osman yılmaz Mahallesi, G22b18c nazım imar planı paftası, G22b18c3a uygulama imar planı paftası, 4738 ada, 16 ve 21 nolu parsellerin konut alanı kullanımının ticaret alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
60- Gebze Belediyesi, Köseler Köyü, S.S. İstanbul Mermerciler Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
61- Gebze Belediyesi Sultanorhan Mahallesi uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
62- Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.c nazım imar planı paftası, G.23.c.02.c.2.d uygulama imar plan paftası,Kocaeli_Yalova Devlet yolu kalıcı konutların bağlantı yolları kapsamında, Gölcük 1.köprülü kavşağın kuzeydoğusunda, 486 500 – 486 700 dikey, 4 508 000 – 4 509 000 yatay koordinatları arasında yapılmak istenilen imar yolu ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı.
63- Hereke Belediyesi, 3OL Nazım İmar Planı paftası, 30L 1-b uygulama imar planı paftası, 21 kadastro pafta, 5187 nolu parseller ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı
64- Saraybahçe Belediyesi, Arızlı Mevkii, 20M nazım imar planı paftası, 20M-IVa uygulama imar planı paftası, 40 kadastro pafta, 1696 parselin ağaçlandırılacak alan olan kullanımın konut alanı ve yeşil alan olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı
65- Saraybahçe Turgut Mahallesi, 20M nazım imar planı paftası, 20M-IIIc uygulama imar planı paftası, 3507 ve 3508 nolu adalarda yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı
66- Saraybahçe Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IVd uygulama imar planı paftası, 348 ada, 3,4 ve 83 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı
67- Bekirpaşa Belediyesi, Gündoğdu Köyü içi, Yeşilova Mahallesi arasında kalan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı
68- Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19L nazım imar planı paftası, 19L-IIb uygulama imar planı paftası, 1824 ve 1834 nolu imar adalarının kuzeyinden geçen 17m.lik imar yolu güzergahında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı
69- Bekirpaşa Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, 19O-1b uygulama imar planı paftası, 3076 ada, 16 parseldeki yapılaşma koşullarının değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı
70- Kullar Belediyesi, G23c-05a, G23c-05b nazım imar planı paftaları, 6693 nolu (eski 6250, 6251, 6252, …6257) parselin konut ve tarım alanı olan kullanımın KDKÇA alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı
71- Karşıyaka Belediye sınırları dahilindeki revizyon nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı
72- Bekirpaşa Çayırköy mevkii, G23b-20c, G23b-25b, G24a-16d nazım imar planı üzerinde yapılan nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı
73- Kandıra Belediyesi sınırları dahilindeki genel revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı
74- Büyükşehir Belediyesi Otopark ek yönetmeliği gereği otoparka kapalı alanlarda yapılan plan değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,
75- Mülkiyeti Körfez Bel.ait Yavuz Sultan Selim mah.bulunan taşınmaz mal devri ile ilgili Hukuk Komisyon yazısı,
76- K.B.B.Reklam İlan ve tabela yönetmeliği ile ilgili Hukuk-Ulaşım Komisyon yazısı,
77- Kullar Kavşağı ile ilgili Ulaşım Komisyonunun yazısı,
78- Uyuşturucu ile Mücadele rehabilitasyon merkezi kurulması ile ilgili komisyon yazısı,
79- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a4b uygulama imar planı, 586 ada, 1 nolu parsel ile 554 nolu adada yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
80- Çayırova Belediyesi, Emek Mah., G22b19d nazım imar planı, G22b19d1a uygulama imar planı, 1734 ada, 5 ve 6 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
81- Çayırova Belediyesi, İnönü Mah. G22b18b nazım imar planı, G22b18b3c uygulama imar planı, 1546 ada, 2 nolu parselin KDKÇA olan kullanımının akaryakıt istasyonu olarak değiştirilmesi şeklindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
82- Çayırova Belediyesi, İnönü Mah., G22b18c nazım imar planı, G22b18c2a uygulama imar planı, Bahriye Üçok Caddesi güzergahında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
83- Gebze Belediyesi, Mevlana Mah., G22b19d nazım imar planı, G22b19d2d uygulama imar planı, 72 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
84- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mah. G22b24b nazım imar planı, G22b24b1d uygulama imar planı, 877 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
85- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b15a nazım imar planı, G22b15a4c uygulama imar planı, 6 kadastro pafta, 1962 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
86- Gebze Belediyesi, Osman yılmaz Mah. G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı, 2747,2738,2469 ve 2749 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
87- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 665, 666, 655,661,656........ 691 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
88- Gebze Belediyesi, Anibal Köprülü Kavşağı ve Şehiriçi Geçişi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
89- Gebze Belediyesi, Eskihisar Köprülü Kavşağı ve Şehiriçi Geçişi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
90- Gebze Belediyesi, Terminal alanında yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
91- Değirmendere Belediyesi, Garipler Mevkii de hazırlanan nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.
92- İhsaniye Belediyesi, Belediyelerine ait uygulama imar planı notların da değişiklik yapılması konusu ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı.
93- İhsaniye Belediyesi, Çiftlik Mahallesi,G23c02c nazım imar planı,G23c02c3b uygulama imar planı paftası, 95 ada, 1 nolu parselde özel sağlık tesis alanı yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
94- Dereköy Belediyesi, G23d07d nazım imar planı paftası, 7 kadastro paftası, 195 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
95- Halıdere Belediyesi, G23d05c nazım imar planı, G23d05c1c uygulama imar planı paftası, 1782 nolu parsel ile ilgili nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
96- Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mah, G23-b-22-c ve G23-b-22-d nazım imar planı paftaları, G23-b-22-c-4-a ve G23-b-22-d-3-a ve uygulama imar planı paftaları, 1601 ada, 6 nolu parsel, 4528 ada, 12 nolu parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı
97- Derince Belediyesi, Dumlupınar Mah, G23-b-22-d nazım imar planı paftası, G23-b-22-d-4-c uygulama imar planı paftası 1177 ada, 29 nolu parsel,1569 ada, 11 nolu parsel, 2460 ada 1 nolu parsel, 2461 ada,1 nolu parsel, 2462 ada, 3 ve 5 nolu parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı
98- Arslanbey Belediyesi sınırları içinde yapılan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
99- Akmeşe Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G24a-14c nazım imar planı paftası, G24a-14c-3c uygulama imar planı paftası, 1711, 1712, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2293 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
100- Alikahya Belediyesi, G23b-25b nazım imar planı paftası, G23b-25b-3a,3d, 4b ve 4c uygulama imar planı paftaları paftaları üzerinde 3340 ada 2 nolu parsel ve civarında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı
101- Alikahya Belediyesi, G23b-25b nazım imar planı paftası, G23b-25b4b, 4c uygulama imar planı paftaları, 198, 199, 200, 201 nolu adalarda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı
102- Bahçecik Belediyesi, G23c-09a-3a, 3b, 3d uygulama imar planı paftaları, 20 pafta, 3741 parselin bulunduğu imar adasında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
103- Bahçecik Belediyesi, G23c-04d nazım imar planı paftası, 3067 ve 4467 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
104- Bekirpaşa Belediyesi, M.Alipaşa Mahallesi, 19N nazım imar planı paftası, 19N-IIb uygulama imar planı paftası, 3273 ada, 3 nolu parsele LPG ibaresinin eklenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
105- Bekirpaşa Belediyesi, Yeşilova Mah. 20O nazım imar planı paftası, 20OIa uygulama imar planı paftası, 190 ada 1nolu parsel ile 20O1d-1c uygulama imar planı paftaları , 2491 ada 1 nolu parselde yapılan nazım imar planı değişikliği ile İlgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
106- Kullar Belediyesi, Yaylacık Mahallesi, G23c-05c nazım imar planı paftası, G23c-05c-2a ve G23c-05c-1b uygulama imar planı paftaları, 1797 nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
107- Kullar Belediyesi, G23c-05a, 05 b nazım imar planı paftaları, 142, 1385, 1386, 1387, 311, 312, 313 ve 230 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
108- Kullar Belediyesi, G23b-25d nazım imar planı paftası, 6307 ve 4880 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
109- Köseköy Belediyesi uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı
110- Maşukiye Belediyesi, Soğuksu Mahallesi, G24d-08b nazım imar planı paftası, G24d-08b-1b, G24d-08b-2a uygulama imar planı paftaları, 36 pafta, 915 nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
111- Maşukiye Belediyesi uygulama imar planlarına yapılan itirazlarla ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
112- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N-IIIb uygulama imar planı paftası, 1877 ada, 20 nolu parselde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
113- Saraybahçe Belediyesi, Cedit Mahallesi, 55 kadastro paftası, 452 ada, 9 parselin yapılanma şartlarının değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
114- Saraybahçe Belediyesi, Cedit Mahallesi, 19N-Ib uygulama imar planı paftası, 55 kadastro paftası, 453 ada, 1 nolu parselin meydan olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
115- Saraybahçe Belediyesi sınırları içinde, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampus alanına ulaşımı güçlendirmek amacıyla eski İstanbul yolunda yapılan düzenleme ve Üçtepeler mezarlık alanında yapılan nazım ve uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
116- Saraybahçe Belediyesi, Orhan Mahallesi, 3451, 3465 nolu adaları kapsayan arkeolojik sit sınırının nazım imar planına işlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
117- Saraybahçe Belediyesi, Turgut Mahallesi, 4268 ada, 14 nolu parselin Ağaçlandırılacak alan olan kullanımının teknik altyapı alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
118- Saraybahçe ve Bekirpaşa Belediyeleri uygulama imar planı plan notlarına Kentsel Dönüşüm Projesine ait plan notu ilave edilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
119- Suadiye Belediyesi sınırları dahilinde yapılan revizyon nazım imar planları ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
120- Sarımeşe Belediyesi, G24d01b3b uygulama imar planı paftası, 794 parselin sağlık ocağı alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
121- Yeniköy Belediyesi uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı
122- Yuvacık Belediyesi, G23c-05d nazım imar planı paftası, 18 ada, 472, 473 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
123- Saraybahçe Belediyesi Turgut Mahallesi isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
124- Saraybahçe Belediyesi Gültepe-Kozluk mah.isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı,
125- Saraybahçe Belediyesi Demokrasi Bulvarı isminin verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı,
126- K.B.B.İmar Yönetmeliği`nin 30.madde,8.bendi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı,
127- Yeşilkent semtinin Köseköy Belediyesine katılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı`nın yazısı
128- Huzur hakları ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı`nın yazısı,
129- Sözleşmeli personel çalıştırılması ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı`nın yazısı,
130- Aykome Zemin Tahrip Bedelleri ile ilgili Allt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı`nın yazısı,
131- İşletme ruhsatı ücreti ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
132- Tarife cetveli ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı`nın yazısı,
133- Ücretsiz ve indirimli kartlar ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığı`nın yazısı,
134- Fazla mesailer ile ilgili Kontrol ve Güvenlik Daire Başkanlığı`nın yazısı,
135- Fazla mesailer ile ilgili İtfaiye Daire Başkanlığı`nın yazısı,
136- Dükkan satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı`nın yazısı,
137- Kullar Belediyesi,yaylacık mah.172 ada,17 nolu alan da tahsis ile ilgili Emlak ve İstimlak Daire Bşk.nın yazısı,
138- Ambalaj atıkları yönetim planı ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığı`nın yazıs,
139- Şirket Sermaye Artırımı ile ilgili İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı`nın yazısı,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım