16 Mart 2006 Meclis Gündemi

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI`NDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince 16.03.2006 Perşembe Günü saat 15.30`da Meclis Salonunda toplanacaktır.

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Belsa Plaza 9.Kat Meclis Toplantı salonunda toplantıya katılmanızı rica ederim.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı


G Ü N D E M:
===============

1- Yoklama,
2- 16.02.2006 tarihli tutanak özetinin okunması,
3- “Personelden müdür ve üstü ünvanlı olanlar hakkındaki Personel ve Eğitim Daire Bşk`nın yazısı,
4- Yurt Dışı Görevlendirmesi ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığının yazısı,
5- Yurt dışı görevlendirmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
6- Yurt Dışı Görevlendirmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
7- Yurt Dışı Görevlendirmesi ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığının yazısı,
8- Yurt Dışı Görevlendirmesi ile ilgili Eğitim Kültür Daire Başkanlığının yazısı,
9- Huzur Hakları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
10- Kontrol ve Güvenlik Daire Başkanlığının Fazla Mesaileri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
11- İtfaiye Daire Başkanlığı`nın Fazla Mesaileri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
12- Şirket Sermaye artırımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
13- Ek Ödenek ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
14- Tarife Cetvelleri ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
15- Aykome Zemin Tahrip Bedelleri ile ilgili Tarifeler ve Altyapı Ortak komisyon raporu,
16- Cumhuriyet mah.plaj yolu mevkiinde yer alan demokrasi parkı üzerinde bulunan 4 adet çay bahçesinin BeldeA.Ş.ye tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
17- Kocaeli Kent Ormanı içerisinde ki 20 mt.lik büfe ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
18- Mülkü Körfez Beld.ait Yavuz Sultan Selim mah.bulunan taşınmaz mal devri ile ilgili Hukuk Kom.raporu,
19- Ücretsiz ve indirimli kartlar ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
20- Dükkan satışı ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
21- Kullar Belediyesi Yaylacık mah.172 ada,17 nolu tahsis ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
22- Sözleşmeli Personel çalışması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyon ortak raporu,
23- Kocaeli İli Derince İlçesinde kurulu bulunan Koruma A.Ş firmasına ait BHC adlı Kimyasal madde ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon raporu,
24- Ambalaj atıkları yönetim planı ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon raporu,
25- K.B.B İmar Yönetmeliği 30.madde 8.bendi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
26- Saraybahçe Beld. Turgut mah.isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık ve Türlü İşler Ortak Komisyon raporu,
27- Saraybahçe Belediyesi Gültepe-Kozluk mah.isim verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık ve Türlü İşler Ortak Komisyon raporu,
28- Bekirpaşa Belediyesi Demokrasi Bulvarı isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık ve Türlü İşler Ortak Komisyon raporu,
29- Saraybahçe Belediyesi Tüysüzler mah.isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık ve Türlü İşler Ortak Komisyon raporu,
30- Saraybahçe Belediyesi Orman İşletmesi içinden geçen ve Üniversiteye kadar devam eden yola Gazanfer Bilge Bulvarı adının verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık ve Türlü İşler Ortak Komisyon raporu,
31- Saraybahçe Belediyesi sınırları içinde, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampus alanına ulaşımı güçlendirmek amacıyla eski İstanbul yolunda yapılan düzenleme ve Üçtepeler mezarlık alanında yapılan nazım ve uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
32- Saraybahçe Belediyesi, Orhan Mahallesi, 3451, 3465 nolu adaları kapsayan arkeolojik sit sınırının nazım imar planına işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
33- Saraybahçe Belediyesi, Turgut Mahallesi, 4268 ada, 14 nolu parselin Ağaçlandırılacak alan olan kullanımınınteknik altyapı alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
34- Saraybahçe Belediyesi, Arızlı mevkii, 20M nazım imar planı paftası, 20M-IVa uygulama imar planı paftası,40 kadastro pafta, 1696 nolu parselde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
35- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N-IIIb uygulama imar planı paftası, 1877 ada, 20 parselde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
36- Saraybahçe Belediyesi, Cedit Mahallesi, 55 kadastro paftası, 452 ada, 9 parselin yapılanma şartlarının değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
37- Saraybahçe Belediyesi, Cedit Mahallesi, 19N-Ib uygulama imar planı paftası, 55 kadastro paftası, 453 ada, 1nolu parselin meydan olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
38- Saraybahçe ve Bekirpaşa Belediyeleri uygulama imar planı plan notlarına Kentsel Dönüşüm Projesine ait plannotu ilavesi edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
39- Saraybahçe Belediyesi, 19M, 19N ve 20N nazım imar planı paftaları üzerindeki Miralay mümtaz caddesinin genişletilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
40- Bekirpaşa Belediyesi, Gündoğdu Köyü içi, Yeşilova Mahallesi arasında kalan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
41- Bekirpaşa Belediyesi, 20-O nazım imar planı paftası, 57 kadastro pafta, 9039, 9040 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
42- Karşıyaka Belediye sınırları dahilindeki revizyon nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
43- Kullar Belediyesi, Yaylacık Mahallesi, G23c-05c nazım imar planı paftası, G23c-05c-2a ve G23c-05c-1b uygulama imar planı paftaları, 1797 nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
44- Kullar Belediyesi, G23b-25d nazım imar planı paftası, 6307 ve 4880 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
45- Kullar Belediyesi, Vezirçiftliği Mahallesi, 19N-IIIb uygulama imar planı paftası, 191 ada, 7 nolu parseldeyapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
46- Kullar Belediyesine ait nazım imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
47- Alikahya Belediyesi, G23b-25b nazım imar planı paftası, G23b-25b-3a,3d, 4b ve 4c uygulama imar planı paftaları paftaları üzerinde 3340 ada 2 nolu parsel ve civarında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
48- Suadiye Belediyesi, G24d-01c, G24d-02d nazım imar planı paftaları üzerinde yapılan sanayi amaçlı nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
49- Bahçecik Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c-04d nazım imar planı paftası, 3067 ve 4467 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
50- Maşukiye Belediyesi, Soğuksu Mahallesi, G24d-08b nazım imar planı paftası, G24d-08b-1b, G24d-08b-2a uygulama imar planı paftaları, 36 pafta, 915 nolu parselde teklif edilen uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
51- Arslanbey Belediyesi sınırları içinde yapılan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
52- Akmeşe Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G24a-14c nazım imar planı paftası, G24a-14c-3c uygulama imar planı paftası, 1711, 1712, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2293 noluparsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
53- Köseköy Belediyesi uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
54- Sarımeşe Belediyesi, G24d-01b nazım imar planı paftası, G24d-01b-3b uygulama imar planı paftası, 794 nolu parselin sağlık ocağı alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
55- Yeniköy Belediyesi uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu,
56- Yuvacık Belediyesi, G23c-05d nazım imar planı paftası, 18 ada, 472, 473 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporu
57- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a4b uygulama imar planı, 586 ada, 1 nolu parsel ile554 nolu adada yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
58- Çayırova Belediyesi, Emek Mah., G22b19d nazım imar planı, G22b19d1a uygulama imar planı, 1734 ada, 5 ve 6 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
59- Çayırova Belediyesi, İnönü Mah. G22b18b nazım imar planı, G22b18b3c uygulama imar planı, 1546 ada, 2 nolu parselin KDKÇA olan kullanımının akaryakıt istasyonu olarak değiştirilmesi şeklindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
60- Çayırova Belediyesi, İnönü Mah., G22b18c nazım imar planı, G22b18c2a uygulama imar planı, Bahriye Üçok Caddesi güzergahında yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
61- Gebze Belediyesi, Mevlana Mah., G22b19d nazım imar planı, G22b19d2d uygulama imar planı, 72 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
62- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mah. G22b24b nazım imar planı, G22b24b1d uygulama imar planı, 877 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
63- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b15a nazım imar planı, G22b15a4c uygulama imar planı, 6 kadastro pafta, 1962 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
64- Gebze Belediyesi, Osman yılmaz Mah. G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı, 2747,2738,2469 ve 2749 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili imar ve Bayındırlık komisyon raporu,
65- Gebze Belediyesi, Balçık Köyü, 665, 666, 655,661,656........ 691 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
66- Gebze Beld.Eskihisar Köprülü Kavşağı ve Şehiriçi Geçişi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
67- Gebze Belediyesi, Terminal alanında yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
68- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b24a2c-24b1d uygulama imar planı paftası, 1892 ada, 8 nolu parsel, 1894 ada, 3 nolu parsel, 1896 ada, 6 nolu parsel, 1895 ada, 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
69- Darıca Belediyesi, 29L3d, 4389 nolu parselin bir kısmının askeri alan kullanımdan çıkarılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
70- Darıca Belediyesi, Emek Mahallesi, 30KIb-IVb-IIa-Id ve Ic uygulama imar planı paftaları, 2025, 2037........ nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
71- Halıdere Belediyesi, G23d05c nazım imar planı, G23d05c1c uygulama imar planı paftası, 1782, 1444, 1389 nolu parseller ile ilgili nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
72- Karamürsel Belediyesi,G.23.d.07.b nazım imar planı pafta, G.23.d.07.b.3.d uygulama imar plan paftası, 527 ada 1 nolu parsel de hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Kom.raporu,
73- Karamürsel Belediyesi, G.23.d.07.b nazım imar planı pafta, G.23.d.07.b.4.b uygulama imar plan paftası, 481 ada, 65 parsel ve 441 ada,260 parsel ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve BayındırlıkKomisyon Raporu
74- Dereköy Belediyesi, Kavak Mevkii, 44, 674, 734, 782 nolu parsellere ilişkin nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon Raporu
75- Değirmendere Belediyesi, Garipler Mevkii de hazırlanan nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon Raporu
76- İhsaniye Belediyesi, Belediyelerine ait uygulama imar planı notların da değişiklik yapılması konusu ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon Raporu.
77- İhsaniye Belediyesi, Çiftlik Mahallesi,G23c02c nazım imar planı,G23c02c3b uygulama imar planı paftası, 95 ada,1 nolu parselde özel sağlık tesis alanı yapılması ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon Raporu
78- Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23-b-22-c ve G23-b-22-d nazım imar planı paftaları, G23-b-22-c-4-a ve G23-b-22-d-3-a ve uygulama imar planı paftaları, 1601 ada, 6 nolu parsel, 4528 ada, 12 nolu parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon Raporu
79- Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23-b-22-d nazım imar planı paftası, G23-b-22-d-4-c uygulamaimar planı paftası 1177 ada, 29 nolu parsel,1569 ada, 11 nolu parsel, 2460 ada 1 nolu parsel, 2461 ada,1 nolu parsel, 2462 ada, 3 ve 5 nolu parseller için hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon raporu
80- Hereke Belediyesi, 3OL Nazım İmar Planı paftası, 30L 1-b uygulama imar planı paftası, 21 kadastro pafta, 5187 nolu parseller ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu ,
81- Bekirpaşa Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, 20-O nazım imar planı paftası, 20O-Ia uygulama imar planı paftası,190 ada, 1 parselde teklif edilen imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
82- Bekirpaşa Belediyesi sınırları içinde yapılan sanayi amaçlı ilave nazım imar planı ile ilgili İmar ve BayındırlıkKomisyon Raporu,
83- Saraybahçe Turgut Mahallesi, 20M nazım imar planı paftası, 20M-IIIc uygulama imar planı paftası, 3507 ve 3508 nolu adalarda yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
84- İhsaniye Belediyesi, G.23.c.07.b nazım mimar planı paftası, 84 ada, 5,8,9,10,11 nolu parsellerin park olan kullanımının kent meydanı olarak düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliğli ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
85- Dereköy Belediyesi, G23d07d nazım imar planı paftası, 7 kadastro paftası, 195 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
86- Hereke Belediyesi sınırları,”Şirinyalı-Tavşancıl Bölünmüş Yol Projesi” nin planlara işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu,
87- Yönetmelik ile ilgili Hukuk Komisyonu yazısı,
88- Sosyal Yardım Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyon yazısı,
89- K.B.B Reklam İlan ve Tabela yönetmeliği ile ilgili Hukuk ve Ulaşım Ortak Komisyon yazısı,
90- Kullar Kavşağı ile ilgili Ulaşım Komisyon yazısı,
91- Komisyon görüşmelerinin uzatılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
92- Uyuşturucu ile Mücadele ve rehabilitasyon merkezi kurulması ile ilgili Komisyon yazısı,
93- Balık Avcılığı problemleri araştırma komisyonu yazısı,
94- Kandıra Beld. sınırları dahilindeki genel revizyon nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kom.yazısı,
95- Kullar Belediyesi, G23c-05a, G23c-05b nazım imar planı paftaları, 6693 nolu (eski 6250, 6251, 6252, …6257) parselin konut ve tarım alanı olan kullanımın KDKÇA alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı
96- Kullar Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23c-05a, 05 b nazım imar planı paftaları, 142, 1385, 1386, 1387, 311,312, 313 ve 230 nolu parsellerde teklif edilen nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
97- Alikahya Belediyesi, G23b-25b nazım imar planı paftası, G23b-25b4b, 4c uygulama imar planı paftaları, 198, 199,200, 201 nolu adalarda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Koms.yazısı,
98- Maşukiye Belediyesi uygulama imar planlarına yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon yazısı,
99- Büyükşehir Belediyesi Otopark ek yönetmeliği gereği otoparka kapalı alanlarda yapılan plan değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
100- Bahçecik Belediyesi, G23c-09a-3a, G23c-09a-3b, G23c-09a-3d uygulama imar planı paftaları, 20 kadastro pafta,3741 parselde teklif edilen imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
101- Suadiye Belediyesi sınırları dahilindeki 1/5000 ölçekli revizyon ve ilave nazım imar planları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
102- Saraybahçe Belediyesi, Yenimahalle, 19L nazım imar planı paftası, 19L-IIb uygulama imar planı paftası, 1824 ve 1834 nolu imar adalarının kuzeyinden geçen 17m.lik imar yolu güzergahında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
103- Saraybahçe Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 20N nazım imar planı paftası, 20N-IVd uygulama imar planı paftası, 348 ada, 3,4 ve 83 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
104- Bekirpaşa Çayırköy mevkii, G23b-20c, G23b-25b, G24a-16d nazım imar planı üzerinde yapılan nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
105- Bekirpaşa Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, 19O-1b uygulama imar planı paftası, 3076 ada, 16 parseldeki yapılaşma koşullarının değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
106- Gebze Belediyesi, Anibal Köprülü Kavşağı ve Şehiriçi Geçişi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı.
107- Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22b24b nazım imar planı paftası, Tatlıkuyu Kavşağı ve Şehiriçi Geçişi 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
108- Gebze Belediyesi, Köseler Köyü, S.S. İstanbul Mermerciler Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
109- Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23-b-21-c Nazım imar planı paftası , G23-b-21-c-4-b uygulama imar planı paftası, 936 ada, 1,2,3,4,5,6 ve 7 no`lu parseller ile 1687 ada, 1 no`lu parsel ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
110- Gölcük Belediyesi, G.23.c.02.c nazım imar planı paftası, G.23.c.02.c.2.d uygulama imar plan paftası,Kocaeli_Yalova Devlet yolu kalıcı konutların bağlantı yolları kapsamında, Gölcük 1.köprülü kavşağın kuzeydoğusunda, 486 500 – 486 700 dikey, 4 508 000 – 4 509 000 yatay koordinatları arasında yapılmak istenilen imar yolu ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
111- Akıllı Kart Sistemi olan Kent Kart uygulaması ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığının yazısı,
112- Belde A.Ş Sermaye Artırımı ile ilgili İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığının yazısı,
113- K.B.B İmar Yönetmeliği 10.ve 11.madde revizyonları ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı
114- Saraybahçe Belediyesi sınırları içinde bulunan Turgut Mahallesinde isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
115- Hafriyat toprağı,inşaat ve yıkıntı atıkları Yönetmeliği gereği 2006 yılı fiyat tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
116- Saraybahçe Belediyesi, Tepecik Mahallesi, 19N-Ia, Ib, Ic, Id, 19M-IIb, IIc uygulama imar planı paftaları, 1 kadastro pafta, 228 ada, 9 ….18, 3,4,43 ve 44 parseller ile 227, 252, 253, 254, 249, 250 ve 251 nolu adalarda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
117- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 20M-IIIa uygulama imar planı paftası, 4868 ada 1 nolu parsel, 4809 ada 9 nolu parselde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
118- Saraybahçe Belediyesi, Çukurbağ Mahallesi, G23b-24c-1d uygulama imar planı paftası, 51 kadastro paftası, 426 ada 7 parselde yapılan plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
119- Saraybahçe Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 20M-IIIc, 20N-IVd uygulama imar planı paftaları, 348 ve 1253 nolu adalarda teklif edilen plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
120- Saraybahçe Belediyesi, Tepecik Mahallesi, 1 kadastro pafta, 235 ada, 7 nolu parselde teklif edilen plan değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
121- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19-N nazım imar planı paftası, 19N-IId uygulama imar planı paftası, 3212 ada, 1 parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
122- Yeniköy Belediyesi, G23c-03c-2c ve 3b uygulama imar planı paftalarında askeri güvenlik bölgesi sınırının plana işlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
123- Köseköy Belediyesi, G24d-01a, G24a-21d nazım imar planı paftaları üzerindeki TCDD alanının plana işlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
124- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı , G22b19a3d uygulama imar planı, 1986 ada, 1 nolu parselin KDKÇA olan kullanımının akaryakıt ve bakım istasyonu olarak değiştirilmesine ait nazım imar planı değişikliği ile ilgili imar daire başkanlığı yazısı,
125- Darıca Belediyesi, 30 K nazım imar planı paftası, 1735 ada 2 nolu parsel, 1687 ada 7 nolu parsellerde yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
126- Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, 28K2d uygulama imar planı paftası, 1906 ada 1 ve 2 nolu parsellerde yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
127- Şekerpınar Belediyesi, G22b14a ve G22b14d nazım imar planı paftası, 423 ada 6 nolu parselin sanayi ve depolama alanı olan kullanımının Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
128- Şekerpınar Belediyesi, İSU depo alanının genişletilmesine ait uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
129- Şekerpınar Belediyesi , Hal Alanının genişletilmesi ile ilgili yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
130- Gebze Belediyesi, Terminal Alanına yapılan itiraz ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
131- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 1018 ve 1019 nolu adaların yapı yasaklı alandan çıkarılması için yapılan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığı yazısı,
132- Ereğli Belediyesi sınırları içerisinde Bursa Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Bölge Kurulu`nun 16.09.2005 tarih ve 919 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel sit alanı sınırlarının 1/5000 nazım imar planlarına işlenmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
133- Karamürsel Belediyesi, ,G.23.d.07.b nazım imar planı pafta, G.23.d.07.b.3.d uygulama imar plan paftası, 527 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım