16 HAZİRAN 2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 16/06/2016 Perşembe günü, saat: 18.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Haziran ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
18/05/2016 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Belediyemiz Kandıra Hizmet binasının zemin katında bulunan işyerinin işletilmesinin Belde A.Ş.’ye devredilmesi ile ilgili raporu,

2.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Tasarrufu Belediyemize ait İzmit ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, Salim Dervişoğlu cad. no:18 de bulunan kafeterya ve çay bahçesinin 2012/ 475 sayılı meclis Kararı ile Belde A.Ş’ye olan işletiminin devri ile ilgili Meclis Kararının iptal edilmesi ile ilgili raporu,

3.Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti belediyemize ait İzmit İlçesi, Durhasan Mahallesi, 121 parsel ve 123 parsel sayılı taşınmazların İSU Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

4.Plan ve Bütçe komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’nun, Toplu Taşıma Hattı Kiralama ile ilgili raporu,

5. Plan ve Bütçe komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’nun, Hibe Otobüs ile ilgili raporu,

6.İsimlendirme Komisyonu’nun, İhsaniye Kent Meydanına Şehit İsmi verilmesi ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

7.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Altınkent Mahallesi, G23.c.09.b nazım imar plan paftası, 244 ve 245 nolu parsel ve civarında hazırlanan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

8.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23c.09a nazım imar planı paftası, 722, 723 ve 5157 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

9.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.05d nazım, G23c.05d.4d uygulama imar planı paftası, 206 ve 3810 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu,

10.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Atakent Mahallesi, G23c.2, G23c.03c nazım imar planı paftaları, 545 ada 9 nolu parsel ile 544 ada 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

11.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.05.c-10.b nazım, G23c.05.c.4.d-10.b.1.a uygulama imar planı paftaları, 1287 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

12.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi,G23c.10a ve G23c.10b nazım, G23c.10a.2b-2c, G23c.10b.1a-1d uygulama imar planı paftaları, 1337, 1338 ve 5326 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

13.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Kılıçarslan Mahallesi, G23c.09a nazım, G23c.09a.4c uygulama imar planı paftası, 633 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

14.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Mahmutpaşa Mahallesi, G23c.05d nazım, G23c.05d.1a uygulama imar planı paftası, 400 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

15.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 14.01.2016 tarih ve 39 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

16.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.14a nazım imar planı paftası, 184, 186 ve 187 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

17.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22b.13c nazım imar planı paftası, 588 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

18.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G23c.13c nazım imar planı paftası, 533 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

19.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Fatih Sultan ve Sırrıpaşa Mahalleleri, G23b.22a, 22b, 22c, 22d nazım imar planı paftaları, 2971 ada 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nolu parseller, 3006 ada 1, 2, 4, 5 nolu parseller, 2924 ada 1, 2, 3, 5 nolu parseller, 2937 ada 1 nolu parsel, 3141 ada 100 nolu parsel ve 107, 431, 871,872, 873 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

20.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi, G23.a.21.a nazım, G23.a.21.a.2a-2d-3a-3b uygulama imar planı paftaları dahilinde ve plan notlarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

21.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Kirazpınar Mahallesi, G22b.20c-20d nazım imar planı paftaları, 2735 ada 3, 4 nolu parseller ve 2376 ada 1 nolu parseli ile alanın doğusunda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği raporu,

22.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım imar planı paftası, 4067 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Mahallesi sınırları dahilinde, G22.b.17.c-18.d nazım imar planı paftalarında, Belediyemiz Meclisi'nin 12.11.2015 tarih ve 632 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

24.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.2a uygulama imar planı paftası, 4411 ve 4412 nolu adalar arasından geçen imar yolu ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

25.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze İlçesi, Çayırova Mahallesi, G22.b.18.d nazım imar planı paftası 1 ada 2 nolu parselde nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Şirinköy Mahallesi, G23c.1, G23c.02d nazım imar planı paftaları, 869, 870, 871, 881, 882, 883, 884, 888, 890, 891, 1927, 4069, 4113, 4211, 4277 ve 4355 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

27.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c.02c nazım, G23c.02c.1d uygulama imar planı paftası, 86 ada 175 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Düzağaç Mahallesi, G23c Çevre Düzeni, G23c.1 ve G23c.07a nazım imar planı paftaları, 4249 ve 4251 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Halıdere Mahallesi, G23c.01c nazım, G23c.01c.2c uygulama imar planı paftası, 113 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mahallesi, G23c.08a nazım, G23c.08a.1c uygulama imar planı paftası, 1200 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Y.Ulaşlı Mahallesi, G23d Çevre Düzeni, G23d.2 ve G23d.10a nazım imar planı paftaları, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 57 ve 79 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 Çevre Düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yapımı devam eden "Sekapark-Otogar Arası Tramvay Hattı Yapım İşi" kapsamında Seka Devlet Hastanesi-İzmit Eski Cezaevi mevkiine kadar olan tramvay uzatma hattının Kozluk ve Yenidoğan Mahalleleri, Seka 3 derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan kısmının imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G23b.25a nazım imar planı paftası, 4069 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Erenler Mahallesi, G23b.24b, 24c nazım imar planı paftaları, "Akçakoca Toplu Konut Alanı" planlama bölgesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

35.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a nazım, G23b.25a.4a, 4d uygulama imar planı paftaları, 798 ada 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Orhan, Hacıhasan, Veliahmet, Akçakoca ve Kozluk Mahallelerinde hazırlanan ve Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 02.03.2016 tarih ve 2443 sayılı kararı ile uygun olarak karar verilen koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenimahalle G23b.23c nazım, G23b.23c.2a uygulama imar planı paftası, 1779 parsel ve tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit İlçesi, G23.b.19.c.1.a-b, G23.b.19.c.2.a uygulama imar plan paftaları İ-18 İzmit Planlama Bölgesinde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu

39.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Aydınlık Mahallesi, F24d.19a nazım imar planı paftası, 448 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, 504610.203- 505139.558 yatay ve 4511779.190-4510860.071dikey koordinatları arasında kalan alanda Kartepe Kent Mezarlığı projesinin imar planlarına işlenmesini içeren 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23a.25a nazım imar planı paftası dahilinde 166 ada 29 ve 30 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Şemsettin Köyü, Gümüşoba Mevkii, G23.a.15.a.3b-3c, G23.a.15.b.4a-4d, G23.a.15.d.2a, G23.a.15.c.1a uygulama imar planı paftaları dahilinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI

43. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c.03d nazım imar planı paftası, 2185, 2187, 3425 ve 3506 nolu parsellerde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

44.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G23a.21b nazım imar planı paftası, 148 ada 14 nolu parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

45.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi sınırları içerisinde, nazım imar planı paftalarında yeralan Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda kamu yararı kararı alınması ile ilgili yazısı,

46.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 14.07.2015 tarih ve 389 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlara ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

47.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Çayırköy, G23b,G24a çevre düzeni planı paftası, G23b3,G24a4 1/25000 ve G23b20c,G24a16d,G24a21a,G23b25b 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

48.İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde hazırlanarak, Belediyemiz Meclisi’nin 12.11.2015 tarih ve 648 sayılı kararı ile onaylanan “1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili yazısı,

TEKLİFLER:

49. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftası, 204 ada 4 parsel ile 466 ve 5775 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

50. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.3b uygulama imar plan paftası, 295 ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ve 11 nolu parselleri kapsayan alanda Belediyemiz Meclisinin 14.01.2016 tarih ve 33 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planına yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

51. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Ovacık ve Mehmetağa Mahalleleri, G23c.5b ve 5c nazım imar planı paftası, 859 ada 29 nolu, 917 ada 9,10,11 nolu, 936 ada 1,2,3,4,5,10,11 nolu, 945 ada 1,2,4,5,6,7,8 nolu parseller ile 1183 nolu parsel ve batısında kalan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

52. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23c.10b nazım, G23c.10b.1b uygulama imar planı paftası, 1760 ve 5627 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

53. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Sahil Mahallesi, G23c.04c nazım, G23c.04c.1d uygulama imar planı paftası, 140 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

54. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c.04d nazım, G23c.04d.3b uygulama imar planı paftası, 286 ada 1, 2, 3, 4, 9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

55. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Şehit Ekrem Mahallesi sınırları dahilinde 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3462, 3463, 3464, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3476, 3495 ve 3496 parsellerde koruma sınırının belirlenmesine ilişkin Belediyemiz Meclisi'nin 17.03.2016 tarih ve 149 Sayılı Kararı ile kabul edilen nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

56. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23c.04c nazım, G23c.04c.4a uygulama imar plan paftası, 183 ada 2 nolu parsel, 231 ada 14 nolu parsel ve 232 ada 9, 10, 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

57. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yaylacık Mahallesi, G23c.05c, 05d nazım, G23c.05c.1d ve G23c.05d.2c uygulama imar plan paftaları, 1175, 1176, 1182, 1183 nolu parseller, 899 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parseller ile 900 ada 2, 3, 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

58. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mahallesi, G23c.09a nazım imar plan paftası, 3951 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

59. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G22b.23c nazım, 28K.2c uygulama imar planı paftası, 10824 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

60. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Nenehatun Mahallesi, G22b.23b nazım imar planı paftası, 405 ada 5, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

61. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, G22b.23a nazım imar planı paftası, 1247 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

62. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.1.b uygulama imar planı paftası, 5140 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda 2 adet trafo yeri için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

63. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G23a.17d nazım, G23a.17d.4b uygulama imar plan paftası, 636 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

64. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.18c nazım , G22b.18c.4a uygulama imar planı paftası, 6365 ada 1 nolu parselin güney doğusunda yer alan tescil harici alan ve civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi,

65. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.3a, 3b uygulama imar planı paftaları, 321 ada 2, 23, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 86, 94, 95, 96, 308, 311, 313, 315, 316 ve 318 nolu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı plan notu ile ilgili teklifi,

66. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22b.20d nazım imar planı paftası, 3514 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

67. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b.24b nazım, G22b.24b.1d uygulama imar planı paftası, 189 ada 11 nolu parselin güneyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

68. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Kargalı Mahallesi, G23a.09a nazım, G23a.09a.3a uygulama imar plan paftası, 1368 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

69. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.1c uygulama imar planı paftası, 5662 ada 10 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

70. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.3d uygulama imar planı paftası, 3171 ada, 18 nolu parsel, 3192 ada, 20 nolu parsel, 3210 ada, 22 nolu parsel ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

71. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22b.19d nazım imar plan paftası, 3185 ada 5 nolu parseli kapsayan alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

72. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.3c uygulama imar planı paftası, 4317 ada 1, 22, 23, 24 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

73. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b.24a nazım, G22b.24a.2d uygulama imar plan paftası, 2754 ada 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

74. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım, G22b.18c.3a uygulama imar planı paftası, 4715, 4716 ve 4717 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

75. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22b.18c nazım imar planı paftası, 4716 ada 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

76. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b.19d nazım, G22b.19d.2a uygulama imar planı paftası, 4831 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

77. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Pelitli ve Akviran Mahallesi,GK7 ve GK10 nolu gelişme konut alanlarında Fuar Alanı ve Rekreasyon alanı düzenlenmesi ile ilgili Belediyemiz Meclisinin 17.03.2016 tarih ve 156 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım İmar Planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

78. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Muallimköy Mahallesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 14.01.2015 tarih ve 51 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili teklifi,

79. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın,Gebze Belediyesi, G22b,G23a Çdp, G22b3,G23a4 ve G22b25b,G23a21a nazım imar planı paftalarında hazırlanan Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve çevresinde hazırlanan 1/50000 ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

80. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23b.25c nazım, G23c.25c.1b,1c ve G23c.21d.1d uygulama imar planı paftaları, 765 ada 230 nolu parsel, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2403, 2404, 2405 nolu parsellerin tamamı, 2400 ve 2401 nolu parsellerin bir kısmı ile 2433, 2434, 2435, 2397, 2398 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b.19c nazım, G23b.19c.1a uygulama imar plan paftası, 223 ada 1 nolu parsel ile 469 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

82. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi, G23b.24c nazım, G23b.24c.2d uygulama imar planı paftası, 2832 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Sarışeyh Mahallesi, G24a.12a nazım, G24a.12a.2a uygulama imar planı paftası, 1978 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c nazım imar planı paftası, 1552 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalle sınırları dahilinde yer alan ve nazım imar planında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 13.08.2015 tarih ve 469 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

86. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları dahilinde yer alan ve nazım imar planında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” olarak belirlenmiş yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda İzmit Belediye Meclisi'nin 07.06.2016 tarih ve 44 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı ile ilgili teklifi,

87. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Fulacık Mahallesi, G23.d4 nazım imar planı paftası, 106 ada 39, 43, 44, 47 ve 116 ada 6 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, Çamçukur Mahallesi, G23d.08b nazım, G23d.08b.1d, 4b uygulama imar planı paftaları, 101 ada 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

89. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23d.08a nazım, G23d.08a.3d uygulama imar planı paftası, 61 ada 10 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Ataevler Mahallesi, G23b.25a nazım imar planı paftası, 965 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Kuzey Mahallesi, G23b.21c nazım imar planı paftası, 653 ada 24 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alan ile 677 ada 22 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b.21b nazım imar planı paftası, 1164 ada 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Yeniyalı ve Esentepe Mahalleleri, G23b.21c nazım, G23b.21c.1c, 2d uygulama imar planı paftaları, 455 ada 1 ve 2 nolu parseller, 528 ada 1 ve 11 parseller ile 551 ada 1 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'nın, Kocaeli ili; Kandıra İlçesi, Kurtyeri Mahallesi, 147/3 Parselin 2827 m2 alanında Belediyemizce yapılması planlanan Futbol ve Sahası ve Soyunma-Duş Binası alanının düzenlemesinin yapılması ile ilgili teklifi,

95. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Kadro İptal-İhdası ile ilgili teklifi,

96. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi Başkanlığı Bütçe Ek Ödeneği ile ilgili teklifi,

97. Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nın, P Plaka Ruhsat Bedeli ile ilgili teklifi,

98. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, Muradiye Kültür Vakfı, mülkiyeti Muradiye Kültür Vakfına ait olan Başiskele ilçesi, Yeniköy – Sepetlipınar mahallesi, 187 ada, 18 sayılı parsel üzerinde bulunan kaba inşa konumundaki Ana ve İlkokulu seviyesinde eğitim verecek olan binanın, Belediyemiz ile yapılacak ortak proje protokolü kapsamında tamamlanması ile ilgili teklifi,

99. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın, Belediyemiz ile Milli Savunma Bakanlığı arasında Yeni Doğu Kışla Protokolü kapsamında yapılmış olan protokol, ek protokol ve devir işlemlerindeki değişikliklerle ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım