16 HAZİRAN 2011 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 16/06/2011 Perşembe günü, saat: 16.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Cad. No: 80’deki Belediye Hizmet Binası 1. kat’ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
18/05/2011 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1- Evsel Nitelikli Katı Atıkların Aktarma İstasyonundan Bertaraf Tesisine Nakil İşi ihalesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

2- Dilovası Katı Atık Berttaraf Tesisi İlave Lot Yapım İşi ihalesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu,

3- Basın yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde düzeltme yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu,

4- İlimiz İzmit İlçesi Hakkaniye Köyü, 325 parsel sayılı, 2.560,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Kültür Merkezi yapılmak üzere devrinin alınması ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu,

5- İlimiz, Başiskele İlçesi, Servetiye Cami Köyü, 137 ada, 1 sayılı, 151,25 m2 yüzölçümlü taşınmazın sosyal tesis yapılmak üzere devrinin alınması ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu,

6- Aile Hekimliği Uygulamasına geçilinceye kadar Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen binaların, Aile Hekimliği uygulamasına geçilmesi nedeni ile yeni yapılan protokol gereği tahsislerinin kaldırılması ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

7- Başiskele Belediyesi, Servetiyekarşı köyü Köy Yerleşik alan sınırında düzenleme yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

8- Başiskele Belediyesi, Yuvacık Bölgesi, G23c05c-10b nazım imar planı, G23c05c4b-4c, G23c 10b1a uygulama imar planı paftaları, 4705 ve 1290 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

9- Darıca Belediyesi, G22b22b nazım, 30K4d uygulama imar planı paftası, 2322 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

10- Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı, 28KIIc uygulama imar planı paftası, 1923 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

11- Darıca Belediyesi, Nenehatun Mah. 420, 611, 637 nolu adalarda hazırlanan 1/1000ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

12- Derince Belediyesi, Çınarlı Mah. 2265 ada 1, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

13- Derince Belediyesi, Derince Askeri Hastane Köprülü Kavşağının planlara aktarılmasına ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

14- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mah. 2446 ada 8 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

15- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mah. 4960 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 4961 ada 1, 2, 3, 4, 7, 8 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

16- Gebze Belediyesi, 4778 ve 4479 nolu adalarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

17- Gebze Belediyesi,189 ada 43 ve 482 ada 56 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

18- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1d uygulama imar planı paftası, 1660 ada, 1, 2, 3, 4 nolu parseller ile 1661 ada, 12 nolu parselde hazırlanana nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

19- Gebze Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi’nin 17.03.2011 tarih ve 175 sayılı kararı ile onaylanan meclis kararına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

20- Gölcük Belediyesi, Hasaneyn Köylerine 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

21- İzmit Belediyesi, G23b.23.c-24.d nazım imar planı, G23b.23.c.2.c-3.b, G23.b.24.d.1.c-1.d-2.d-3.a-4.a-4.b uygulama imar planı paftalarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

22- İzmit Belediyesi Yeşilova Mah. G23.b.25.a.2.c uygulama imar plan paftası 152 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23- İzmit Belediyesi Karabaş Mah. 1026 nolu yapı adasında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

24- İzmit Belediyesi Alikahya Fatih Mah. 205, 206, 207, 2793, 2794, 2795, 2783 nolu yapı adalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

25- İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d2d uygulama imar planı paftası, 4815 ada, 2 ve 3 nolu parseller, 4786 ada, 9 nolu parsel ile 4808 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

26- İzmit Belediyesi, G23b24d nazım imar planı, G23b24d2a uygulama imar planı paftası, 4274 ada, 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27- İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b25d nazım imar planı paftası, 1560 ada, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28- Karamürsel Belediyesi, Ereğli Kentsel Sit Alanına Ait Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planına yasal askı sürelerinde yapılan itirazlarla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29- Kartepe Belediyesi, Aslanbey Adnan Menderes Mahallesi, G24d01d nazım imar planı paftası, 113 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

30- Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Hürriyet Mahallesi, G24d1a-1b nazım imar planı paftaları, Hipodrum Alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, G24d02a nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32- Körfez Belediyesi, G23a25b-25c -21d nazım imar planı paftaları, Petkim Kavşağı Projesine ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

33- Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23a25c nazım imar planı, G23a25c uygulama imar planı paftası, 220 ada, 11, 12, 13, 14 ve 22 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34- Körfez Belediyesi, G23b21d nazım, G23b21d1b-2a uygulama imar planı paftalarında Dubaiport kavşağına ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

35- Körfez Belediyesi, G23a.25c nazım, G23a.25c.2a-2b uygulama imar planı paftaları, 213 ada 10, 214 ada 36, 39, 40, 257 ada 1, 1761 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36- Körfez Belediyesi, Şemsettin Köyüne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37- Büyükşehir Belediyesi, Konut Gelişme alanlarının yoğunluk ve donatı alanlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

SÜRE UZATIMI:

38- Dilovası Çevre Sorunları hakkında verilen 14/01/2011 tarihli önerge ile ilgili Hukuk Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun ortak yazısı,

39- Bölge Adliye Mahkemeleri ile ilgili Hukuk Komisyonu’nun yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

40- Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c10a nazım imar planı, G23c10a uygulama imar planı paftası, 589 nolu imar adasındaki park alanı ile 813, 814 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

41- Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c05d nazım imar planı, G23c05d1b uygulama imar planı paftası, 427 ada, 2,3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

42- Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c10a nazım imar planı, G23c10a3d Uygulama imar planı paftası, 1617, 1618 ve 1630 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

43- Başiskele Belediyesi, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

44- Başiskele Belediyesi, G23c05a nazım imar planı, G23c05a2a uygulama imar planı paftası, 5339, 5341 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

45- Başiskele Belediyesi, G23c03c nazım imar planı, G23c03c4a-4c-4d uygulama imar planı paftaları, 444 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

46- Başiskele Belediyesi, Vezirçiftliği Mahallesi, G23.c.05.a nazım, G23.c.05.a.4.b uygulama imar plan paftası 6294 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

47- Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G.23.c.03.a nazım, G.23.c.03.c.4.a ve G.23.c.03.c.4.d uygulama imar planı paftaları, 198 nolu imar adasının batısında kalan tescil dışı alan ile 198 ve 202 nolu imar adaları arasında kalan 10.00 m’lik imar yolunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

48- Başiskele Belediyesi, G23.c.05.c nazım, G23.c.05.c.4.c uygulama imar plan paftası 854 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

49- Başiskele Belediyesi, G23.c.04.d nazım, G23.c.04.d.3.c G23.c.04.d.3.d uygulama imar plan paftaları 379 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

50- Çayırova Belediyesi, G22.b.19.a nazım, G22.b.19.a.3.a-3.d uygulama imar plan paftaları 2103 ada 4, 5 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

51- Çayırova Belediyesi, G22b18a-b nazım imar planı paftası, 1422 ada, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 ve 20 nolu parseller, 1441 ada,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 1400 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 1442 ada, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nolu parseller, 1438, 1039, 2033, 1190, 815 ve 998 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

52- Darıca Belediyesi, G22b23b nazım imar planı, 29LIa uygulama imar planı, 422 ada, 1, 2, 12 ve 13 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

53- Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı, 29KIIc uygulama imar planı paftası, 1904 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

54- Darıca Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, 29L2d uygulama imar planı paftası, 721 ada, 16 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

55- Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı, 28LId uygulama imar planı paftası, 5102, 5103,5104 ve 4324 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

56- Darıca Belediyesi, G22.b.23.a nazım, 30K-3A uygulama imar planı paftaları, 1731 ada 13 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

57- Darıca Belediyesi, G.22.b.23.b nazım, 29.K-2.C uygulama imar plan paftası, 1547 ada, 17 (meclis kararında sehven 18 nolu parsel olarak ifade edilmiş) nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

58- Darıca Belediyesi, G.22.b.23.b nazım, 29.K-2.C uygulama imar plan paftası, 1269 ada, 1 nolu ve 1548 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

59- Darıca Belediyesi, G.22.b.23.b nazım, 29.K-2.C uygulama imar plan paftası, 1092 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

60- Darıca Belediyesi, G22.b.23.b nazım, 29L-1D uygulama imar plan paftası, 338 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

61- Darıca Belediyesi, G22.b.24.a nazım, 29L-1D uygulama imar plan paftası, 481 ada, 12 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

62- Darıca Belediyesi, Nene Hatun Mahallesinde bulunan AL1 jeolojik formasyonunun jeoteknik raporu doğrultusunda C2 Önlemli Alan formasyonu olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

63- Darıca Belediyesi, 30.K-3.C uygulama imar plan paftası, 1392 ada, 4 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

64- Derince Belediyesi, Belediyemiz Meclisinin 13.08.2010 tarih ve 455 sayılı kararı ile onaylanan Derince 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarında hazırlanan değişiklik ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

65- Derince Belediyesi, G23b.22.a.3.d uygulama imar planı paftası, 4727 ada 3 nolu parselin doğusundaki yeşil alana “Trafo Alanı” işlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

66- Derince Belediyesi, G23c01b nazım imar planı, G23c01b2b-2c uygulama imar planı paftaları, 1542 ada, 5, 6, 7, 9, 10, 11 nolu parseller ile 1563 ada, 1, 2, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nolu parsellerde, hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

67- Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d3a uygulama imar planı paftası, 964 ada, 17 ve 18 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

68- Derince Belediyesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c2b uygulama imar planı paftası, 2374 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

69- Derince Belediyesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c3b uygulama imar planı paftası, 2306 ada, 9, 10 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

70- Derince Belediyesi, G23b22c-23d-21c-22d-22a-22b nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

71- Dilovası Belediyesi, G23a12a nazım imar planı, G23a12a3c uygulama imar planı paftası, 103 ada 18, 19, 20 ve 34 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

72- Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, 50M-1B uygulama imar plan paftası 1563 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

73- Dilovası Belediyesi, G23.a.21.b nazım, G23.a.21.b.3.a uygulama imar plan paftaları 112 ada 2 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

74- Gebze Belediyesi, G22.B.24.b.4.d uygulama imar planı paftası, 1183 ada 7, 8 ve 9 nolu parsellerde Dini Tesis Alanı ve Park Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

75- Gebze Belediyesine devri yapılan 11 adet köy ve mahallenin (Kadıllı, Ovacık, Yağcılar, Elbizli, Eleşli, Kangıllı, Duraklı, Hatipler, Melemezli, Ahatlı, Tepemanayırı) 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Uygulama İmar Planı ve plan notları ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

76- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c4a-4b uygulama imar planı paftaları, 4280 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

77- Gebze Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi’nin 14.04.2011 tarih ve 236 sayılı meclis kararı ile onaylanan nazım imar planına yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

78- Gebze Belediyesi, Cumaköy, G23a1, G23a06d nazım imar planı paftası, 1410 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

79- Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c1a uygulama imar planı paftası, 5596 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

80- İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı, G23b25d 2a-2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan Yahyakaptan Köprülü Kavşağına ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

81- İzmit Belediyesi, Alikahya G23b25c nazım imar planı, G23b25c1b uygulama imar planı paftası, 5044 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

82- İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b25c nazım imar planı, G23b25c1c-1d uygulama imar planı paftaları, 1555 ada 1 nolu parsel ile bitişiğindeki otopark alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

83- İzmit Belediyesi, M.alipaşa Mahallesi, G23b24c-25d nazım imar planı paftaları, 697 ada 1 ve 24 nolu parseller, G23b25d nazım imar planı paftası, 1707 nolu ada ile G23b25a nazım imar planı paftası, 173 nolu adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

84- İzmit Belediyesi, G23b23d nazım imar planı, G23b23d2a uygulama imar planı paftası, 3401 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

85- İzmit Belediyesi, G23b25b nazım imar planı, G23b25b4d uygulama imar planı paftası, 207 ada, 32 ve 39 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

86- İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b25a nazım imar planı, G23b25a4a-4b uygulama imar planı paftaları, 1037 nolu parsel ve doğusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

87- İzmit Belediyesi, G23b20c nazım imar planı, G23b20c 3b-3c-3d uygulama imar planı paftaları Çayırköy Toplu Konut Bölgesinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

88- İzmit Belediyesi, G23b24b-24c nazım imar planı, G23b24b03b-03c, G23b24c02a uygulama imar planı paftaları, 5039 ada 1 nolu parsel ile 5027 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

89- Kartepe Belediyesi, G24d01d nazım imar planı, G24d01d2d-3a uygulama imar planı paftaları, 181 ada, 9 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

90- Kartepe Belediyesi, G24d02d nazım imar planı, G24d02d1a uygulama imar planı paftası, 2739 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

91- Kartepe Belediyesi, Sapanca Yolunda yapılan proje değişikliğine ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

92- Kartepe Belediyesi, Acısu Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli nazım planı plan hükümlerinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

93- Kartepe Belediyesi, G24.d.06.b nazım, G24.d.06.b.2.b uygulama imar plan paftası 1522, 1523 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

94- Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, Derbent, Sarımeşe, 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

95- Kartepe Belediyesi, G.24.D.3.d nazım, G.24.D.3.d.2.d uygulama imar planı paftası, 276 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

96- Kartepe Belediyesi, G.24.d.22.d ve G.24.d.02.a nazım, G.24.d.22.d.4.d ve G.24.d.02.a.1.a uygulama imar planı paftaları, 487 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

97- Kartepe Belediyesi, G.24.d.03.b1.a-1.c-4.b-3.b-3.c-2.b-2.c, G.24.d.04.a.1.d-1.c-4.a-4.d-4.b uygulama imar plan paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

98- Kartepe Belediyesi,Uzuntarla-Acısu Mevkii, G.24.d.03.a.3.a-4.b-4.c uygulama imar plan paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

99- Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi, G.23.b.21.c nazım imar planı, G.23.b.21.c.1.d uygulama imar planı paftası 730 ada 34 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklifi,

100- Karamürsel Belediyesi, G23d21a-21b nazım imar planı paftalarında bulunan Sanayi Alanında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

101- Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde geçici depolama ve rehabilitasyon projesi izin taleplerinin değerlendirilmesi sırasında alınacak proje ücretinin belirlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

102- Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

103- Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c10a2a pafta, 744 nolu parselde yeni oluşan imar yoluna “Fevzi Yücel Sokak” isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

104- Darıca Belediyesi, Cami ve Bağlarbaşı Mahalleleri, yeni açılan ve isimsiz olan yollara isim verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

105- Gölcük Belediyesi, Atatürk Mahallesi, Harmantarla Yolu Caddesinin isminin, “Harmantarla Caddesi” olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

106- Büyükşehir Belediyesi Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliğinin revize edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

107- Belediye Meclisinin 12/05/2011 tarih ve 269 sayılı Meclis Kararı kabul edilen ve Başkanlık Makamının 18/05/2011 tarihli onayı ile tekrar görüşülmek üzere meclise iade edilen Kartepe Belediyesi, Soğuksu ve Çınarlı Mahallelerinden geçen Kaşmir Caddesinin isminin değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

108- Kurumlar ile Ortak Sosyal Yardım Projeleri ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

109- İlçe Belediyeleri ile Ortak Sosyal Yardım Projeleri ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

110- Çekici – Kurtarıcılar Yönetmeliği ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

111- Otoparklar Yönetmeliği ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

112- 2011 yılı zemin tahrip birim fiyatları ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

113- Park ve Yeşil Alanların Bakımı Hizmeti İhalesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

114- Orman Köyleri Evsel Atıklarının Toplanması, Taşınması ve Yol Süpürme Hizmeti ihalesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

115- “Kocaeli’ de Tarımsal Sulama Yöntemlerinin Modernizasyonu” adlı proje ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

116- Hizmet Alımları ihalesi ile ilgili Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

117- Gebze Eskihisarda bulunan Yağhane (Tarihi Değirmen) ‘nin Sosyal ve Kültürel Mekan olarak kullanılması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

118- Nurettin ABUT’ a ait Antik Tiyatro Proje alanında kalan Orhan Mahallesi tapu kütüğüne kayıtlı parsellerle uzlaşılan bedeller karşılığında Karamürsel Merkezdeki Belediyemize ait daireler ile trampa edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

119- Mustafa Keleş’e ait Durhasan Köyü İzaydaş Çöp Fabrikası Koruma Alanı Projesi kapsamında kalan 11.238,50 m2 parselin, Belediyemize ait Karamürsel Merkezkent Konutları B2 Blok Zemin Kat 4 nolu daire ile trampa edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

120- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Hacıhasan Mahallesi, 382 ada, 4 parsel sayılı 65,20 m2 yüzölçümlü taşınmazın imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

121- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 4411 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

122- Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 3317 ada, 1 parsel sayılı, 231.876,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın film platosu yapmak ve sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve turizm amaçlı faaliyetlerde kullanılmak üzere 20 yıllığına TRT Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

123- Tasarrufu Belediyemize ait Kocaeli Kent Ormanı Mesire Alanı içerisinde bulunan 20 m2 lik işyerinin büfe olarak kullanılmak üzere Belde A.Ş’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

124- Tasarrufu Belediyemize ait Gölcük İlçesi, Ulaşlı Yalı Mahallesi, Ulaşlı Sahil Parkı içerisinde bulunan 195,50 m2’ lik kullanıma sahip işyerinin müştemilatı ile birlikte Çay Bahçesi- Kafeterya olarak Belde A.Ş’ ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım