16 EKİM 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 16/ 10/ 2014 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Ekim ayı olağan meclis toplantısı 1. Birleşimi için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Mehmet Zekeriya ÖZAK

Belediye Başkan Vekili

Yoklama ve açılış,
11/09/2014 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise Bilgi Verilecek Konuların Sunumu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Müdür ve üstü unvanlı personelin atanmasına ilişkin bilgi sunumu,

GÜNDEM

================

1. Seçim;

Kocaeli-Kandıra Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Birliği Başkanlığı üye Seçimi.

RAPORLAR:

2. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 4846 ada, 1 parselde kreş alanında yer alan taşınmazın satılması ile ilgili raporu,

3. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Gebze İlçesi, Pelitli Köyü Mevkiinde 348.869 m2 lik ormanlık alanın işletim hakkının işletme süresi boyunca her ay kantarla ölçülerek alana kabul edilen malzemenin ton olarak miktarının 2,50(ikiliraellikuruş)TL/ton+KDV bedel karşılığında İzaydaş’ a devredilmesi için 11.07.2013 tarih ve 448 sayılı meclis kararırın geri alınarak; Belediyemiz iştiraki olan Kent Konut A.Ş’ne, aynı şartlarla devredilmesi ile ilgili raporu,

4. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti belediyemize ait olan Kartepe ilçesi, uzuntarla mevkii, 165 ada, 137 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan 137, 139, 141 ve 143 kapı nolu binaların kartepe belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

5. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Harçlara ilişkin tarife önerileri ile ilgili raporu,

6. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Körfez Belediye Başkanlığı’nın Bütçe aktarması ile ilgili raporu,

7. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, 2015-2019 Stratejik Planı ile ilgili raporu,

8. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait Gölcük İlçesi, Dumlupınar Mah. 81 ada 123 parsel üzeri Gölcük Belediye Hizmet Binasında yer alan 3-4-5-7-8-9’nolu işyerlerinin İSU Genel Müdürlüğüne kirlanması ile ilgili raporu,

9. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin üyesi olduğu Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile yaptığı ortak hizmet projelerinin maliyeti olan 100.000,00 TL’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesince karşılaması ile ilgili raporu,

10. Plan ve Bütçe Komisyonu İle Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun, “Doğru Hamlede Buluşalım Satranç Eğitim Projesi” kapsamında Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması ile ilgili raporu,

11. Hukuk Komisyonu’nun, Mülkiyeti Belediyemize ait İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, 3318 nolu ada, 5 nolu parselinde buluna binanın Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

12. İsimlendirme Komisyonu’nun, Başiskele İlçesi, Yaylacık Mahallesinde 473, 474 ve 475 adalar arasında bulunan iki adet isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili raporu,

13. İsimlendirme Komisyonu’nun, Darıca İlçesi, Fevzi Çakmak ve Abdi İpekçi Mahalleleri sınırında yer alan 1571/4. Sokağın isminin “Petekli Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

14. İsimlendirme Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi, Dumlupınar Mahallesinde bulunan ve mahalle birleştirilmesi sonucunda birbirinin devamı haline gelen 7 adet cadde-sokağın birleştirilmesi ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

15. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 12.06.2014 tarih ve 338 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

16. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mevkii, G23.c.03.c.4.c uygulama imar planı paftası, 560 ada 3 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

17. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, Servetiye Karşı Mahallesi, G23.c.14.a nazım, G23.c.14.a.1.c, G23.c.14.a.2.d, G23.c.14.a.3.a ve G23.c.14.a.4.b uygulama imar planı paftaları, 123 ada 5 ve 125 ada 85 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,18. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet ve Şekerpınar Mahalleleri'ni kapsayan alanda Belediyemiz Meclisi'nin 15.05.2014 tarih ve 259 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

19. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 29L-1D uygulama imar planı paftası, 331 ada 13 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

20. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı ve Kazım Karabekir Mahalleleri, 29.K-3.B, 29.K-3.C, 29.L-4.A, 29.L-4.D uygulama imar plan paftaları, 224 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu, 225 ada 1, 2, 3, 9, 10 nolu, 227 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu, 243 ada 5, 6, 7, 8, 10 nolu, 245 ada 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

21. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Sopalı Mahallesi, G23.b.22.a 3.d-4.b ve 4.c uygulama imar plan paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

22. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Çavuşlu Mevkii, G23.b.07.c.3.c uygulama imar plan paftası, 82 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

23. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G23.b.22.c.3.b-3.c uygulama imar plan paftaları, 976 ada 20 parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

24. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mevkii, G23.a.22.a.2.c-2.d, G23.a.22.b.1.a-1.d uygulama imar plan paftaları, 464300-464600 yatay ve 4517700-4518100 dikey koordinatları arasında yer alan "Ören Yeri 2.Derece Arkeolojik Sit Alanı" , 463300-463700 yatay ve 4517200-4517700 dikey koordinatları arasında yer alan "Kayapınar 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırı" içerisinde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili raporu,

25. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Kirazpınar Mahallesi, G22.b.3, G22.b.20.c-20d nazım imar plan paftaları, 2733 ada 2 nolu parsel, 2735 ada 3 ve 4 nolu parseller ve 2736 ada 1 nolu parsel ile bahsi geçen adaların arasındaki tescil harici alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

26. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon, Tatlıkuyu Mahalleleri ve Darıca İlçesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri sınırları dahilinde, “Yapı Düzeni ve/veya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alanlar (Y)” kapsamında kalan alana ilişkin hazırlanan plan, plan inceleme ve araştırma raporu ilavesi ile ilgili raporu,

27. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Eskihisar Mevki, 984 ada 3 nolu parselde hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 05.08.2014 tarih ve 1595 sayılı kararı ile ilgili raporu,

28. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22.b.20.d. nazım imar planı paftası, 2637 ada 1 nolu parsel ile 2638 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22.b.24.b.2a uygulama imar planı paftası, 459 ada 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Ulaşlı, G23d04c nazım, G23d04c3d uygulama imar planı paftaları, 219 ada, 1 nolu parsel, 214 ada 1,2 ve 3 nolu parseller ile 826 ve 828 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

31. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Saraylı Mevki, G.23.c.02.c nazım imar planı paftası, 156 ada 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ilgili raporu,

32. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Değirmendere, G23.c.02.d.1.d - 4.d uygulama imar plan paftaları, 473 ada1 nolu parsel, 477 ada 2 nolu parsel, 478 ada 1 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Durhasan Mevkii, G24.a, Çevre Düzeni Planı, G24.a4 nazım, G24.a.21.a-21.b nazım, imar planı paftalarında hazırlanan, 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli ve 1/5000 nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

34. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Mehmetalipaşa Mahallesi G23.b.25.c.4.b uygulama imar plan paftası, 4964 ada 5 nolu parsel ve üzerinden geçen Enerji Nakil Hattında hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

35. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23b.24.b nazım imar plan paftası, 4100 ada 4 nolu parsel, 4086 ada 17 nolu parselde hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

36. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Gündoğdu, G23.b.19.c.3.c uygulama imar plan paftası, 442 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

37. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23.b.24.d.1.a uygulama imar planı paftası, 205 ada 5 ve 6 nolu parseller ile 212 nolu adanın güneyinde yer alan 7.00 m imar yolunda hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,

38. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Malta Mahallesi, G23.b.24.b.4.a uygulama imar planı paftası, 181 ada 1 nolu parsel ile ilgili alınan Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.08.2014 tarih ve 1619 sayılı kararının uygulama imar planına işlenmesi ile ilgili raporu,

39. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Miralay Mümtaz Caddesi, G23.b.24.a-24.b nazım, G23.b.24.a.3.b ve G23.b.24.b.4.a uygulama imar planı paftaları, 960 ada 5 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu,

40. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, İçkale ve Çevresi, 334 ada 23, 24, 25 ve 26 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.08.2014 tarih ve 1618 sayılı kararı ile ilgili raporu,

41. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24.d.19.d nazım imar planı pafta, 292 ada 139 (eski 61 ve 100) nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Tepetarla Mevki, G24.d.02.a.3.d uygulama imar plan paftası, Sapanca ikileme Yol Projesi kapsamında yaya üst geçidinin imar planlara işlenmesi ilgili raporu,

43. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Planlama Bölgesi sınırları içerisinde yer alan "Kırsal Konut Alan Sınırları"nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılması ve söz konusu alana ait plan notunun revize edilmesi ile ilgili raporu,

44. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Planlama Bölgesi sınırları içerisinde yer alan "Kırsal Konut Alan Sınırları"nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılması ve söz konusu alana ait plan notunun revize edilmesi ile ilgili raporu,

45. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Planlama Bölgesi sınırları içerisinde yer alan "Kırsal Konut Alan Sınırları"nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılması ve söz konusu alana ait plan notunun revize edilmesi ile ilgili raporu,

46. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Planlama Bölgesi sınırları içerisinde yer alan "Kırsal Konut Alan Sınırları"nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılması ve söz konusu alana ait plan notunun revize edilmesi ile ilgili raporu,

47. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Merkez Planlama Bölgesi sınırları içerisinde yer alan "Kırsal Konut Alan Sınırları"nın 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına aktarılması ve söz konusu alana ait plan notunun revize edilmesi ile ilgili raporu,

SÜRE UZATIMI:

48. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, Kartepe İlçesi, Ş.Sarımeşe Mahallesi, 637 ada 4 parsel üzerinde 87572/241108 oranında (875,72 m²) Belediyemize ait olan hissenin diğer hissedar Tokosan Metal Elektronik inşaat Gıda Ürünleri İmalat Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti’ne bedeli mukabilinde satılması ile ilgili yazısı.

49. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele ve Gölcük Belediyesi sınırları içerisinde, G23c24b,G23c17b,G23c20a, G23c17a, G23c20c, G23c20d,G23c11c, G23c25a, G23c16b, G23c24a, G23c18a,G23c11d paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

50. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele, İzmit ve Kartepe Belediyeleri sınırları içerisinde, "D-100 Yahya Kaptan Köprülü Kavşağı ile Köseköy TEM Kavşağı arasında D-100 Karayolu Yan yolları ile Güzergah ve Kavşaklarına ait Projesi "e ait nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı

51. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Darıca Belediyesi, Cami mahallesi, G22.b.23.c nazım imar planı pafta, 1109 ada, 20 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı,

52. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, Pelitli, G22b çevre düzeni planı, G22b3, G22b20a nazım imar planı paftaları, 4522800-4523650 yatay, 454700-45510 düşey koordinatları arasında yer alanda hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

53. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde, G23.b.19.c.1.a-1.b, G23.b.19.c.2.a uygulama imar plan paftaları, İ-18 İzmit Planlama Bölgesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili yazısı,

54. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Çayırköy Merkez Mahallesi, G23b.20c.3a-3b-3c-3d uygulama imar planı paftaları dahilinde yer alan "Çayırköy Yassıbağ Kentsel Gelişim Projesi Alanı"na ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı.

55. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi, G23.a.25.a nazım, G23.a.25.a.3.c ve G23.a.25.a.3.d uygulama imar planı paftası, 1750 ada 41 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili yazısı

TEKLİFLER:

56. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, G23.c.03.c.03.d uygulama imar planı paftası, 342 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

57. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Döngel mahallesi, G23.c.09.b nazım, G23.c.09.b.1c-2c-2d-3a-3b uygulama imar planı paftaları, 417 ada 10, 13, 18 nolu parseller ile 2856 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

58. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.2.b uygulama imar planı paftası, 739 ve 740 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

59. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a-09.b nazım, G23.c.09.a.2.b-2.c, G23.c.09.b.1.a-1.b uygulama imar planı paftaları, 5319, 5320, 5321, 5322, 5323, 5324, 5325, 5326, 5327, 5328, 5596, 5597, 5598, 5330, 5331, 5587, 5588, 5589, 5601, 6246, 6226, 1080 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

60. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 12.12.2013 tarih ve 710 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazlarla ilgili teklifi,

61. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b.13.c nazım imar planı paftası, 737 ada 1 parsel ve güneyinde yer alan imar adaları ve yolları ile 676 adanın kuzeyinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

62. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G.22.B.18.B nazım imar planı paftası, tescil harici alan ile 417 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

63. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22.b.13.d-18.a nazım imar plan paftaları, 768 ada 7-8 nolu parseller, 769 ada 1 nolu parsel ve tescil harici alan ile 395 ada 22 nolu parselde Belediyemiz Meclisi'nin 17.07.2014 tarih ve 427 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

64. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi G22.b.13.c nazım, G22.b.13.c.3.c uygulama imar planı paftası, 703 ada 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

65. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mah., 29L-3A-4B uygulama imar planı paftası, 524 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

66. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, G22.b.23.a nazım, 30.K-4.c uygulama imar planı paftası, 970 ada 5 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

67. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Nenehatun Mahallesi, 29L-I.A-I.D uygulama imar plan paftaları, 1518 ada 1, 2, 3 ve 9 nolu parseller, 607 ada 13 nolu parsel ve 613 ada 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

68. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, 28K-2C uygulama imar planı paftası, 1904 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

69. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Osman Yılmaz Mahallesi, G22.b.18.c nazım imar planı pafta, 4639 ada, 10, 11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

70. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22.b.18.c-23.b-24.a. nazım, G22.b.18.c.4.a-4.b, G22.b.23.b.2.b, G22.b.24.a.1.a uygulama imar plan paftaları, 4077 adanın güney- batısındaki tescil harici alan, 4081 ada 1 nolu parsel ve batısında yer alan tescil harici alan, 4086 ada 1 nolu parsel, 1403 nolu parsel ve bu parselin güneyinde yer alan tescil harici alan, 2808 ada 1 ve 6 nolu parsel, 4977 ada 1 nolu parsel ve bu parsellere komşu tescil harici alanlarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği teklifi,

71. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Muallimköy mevkii, Atıksu Arıtma Tesisi yapılabilmesi amacıyla yapılan 1/50000 ölçekli Kocaeli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi,

72. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Ademyavuz Mahallesi, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.1.b ve G22.b.18.c.1.c uygulama imar planı paftaları, 3918, 3919, 3920, 3923 adaların tamamı ile 3915 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

73. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22.b.24.a. nazım imar planı paftası, 2469 ada 2 nolu parsel, 2738 ada 1, 4 ve 5 nolu parseller, 2747 ada 1,2,3,4 ve 5 nolu parseller, 2748 ada 1 ve 6 nolu parseller, 2749 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

74. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22.b.24.b.2.a uygulama imar plan paftası, 459 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili teklifi,

75. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.3 ve G22.b.20.a nazım imar planı paftaları, 1522 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

76. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon, Tatlıkuyu Mahalleleri ve Darıca Belediyesi, Emek, Osmangazi Mahalleleri, G22.b.17.c-18.c-18.d-23.a-23.b-24.a-24.b-19.c nazım imar planı paftalarında yer alan doğalgaz hatlarının ve emniyet mesafelerinin güncellenmesi ile ilgili nazım imar planı değişikliği teklifi,

77. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Belediyemiz Meclisi'nin 13.03.2014 tarih ve 190 sayılı kararı ile onaylanan Otoyol Kuzeyi Çalışma Alanlarına ait uygulama imar planı teklifine yapılan itirazla ilgili teklifi,

78. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük ve Başiskele Belediyeleri, G23c2b-2c-3d nazım imar planı paftaları, Asar deresi ıslah projesinin planlara işlenmesi ile nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

79. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Yazlık Yenimahalle mevkii, G23.c.03.d nazım imar planı paftası, 244 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

80. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mevkii, G.23.c çevre düzeni, G.23.c.1 ve G.23.c.07.b Nazım imar planı paftaları, 862 ada 8 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

81. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Saraylı Mevkii, G23.c.02.d.3.d-G23.c.07.a.2.a uygulama imar plan paftası, Örcün Köyü, G23.c.02.d.4.b uygulama imar plan paftası, 198 ada 1, 196 ada 1, 185 ada 2, 242 ada 1 nolu parseller ile, 559 ada 3 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili teklifi,

82. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, İhsaniye mevkii, G23.c.02.d nazım, G23.c.02.d.3.b-3.c uygulama imar plan paftaları 201 ada 1,2,3 ve 6, 202 ada 5, 6 ve 109 ada 1 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Değirmendere Mevkii, G.23.c.1.c1.c-1.d uygulama imar planı paftaları, 4121, 4212, 5446, 5447, 5535 ve 5536 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, İhsaniye, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.3.b uygulama imar plan paftası, 200 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mevkii, G.23.c.08.a.3.a ve G.23.c.08.a.4.b uygulama imar planı paftaları, 459, 460, 543, 544, 545 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

86. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Saraylı Köyü, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.3.a ve G23.c.02.c.4.b uygulama imar planı paftaları, 161 ada 1 ve 2 nolu parseller, 162 ada 1 nolu parsel, 167 ada 2 nolu parsel, 168 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Siretiye Köyü, G23.c.12.b nazım, G23.c.12.b.1a uygulama imar planı paftası, 121 ve 122 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Saraylı Mevkii, G23.c.02.d-G23.c.07.a nazım imar plan paftaları, Örcün Köyü, G23.c.02.d nazım imar plan paftası, 185 ada 2, 242 ada 1 nolu parseller ile 559 ada 3 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili teklifi,

89. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Alikahya-Cumhuriyet Mahallesi, G23.b.25.b.4.d uygulama imar planı paftası, 198 ada 16 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23.b.25.a.3.a ve G23.b.25.a.2.d uygulama imar planı paftaları, 174 ada 6 nolu parsel ile 190 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23.b.25.a nazım imar plan paftası, 180 ada 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23.b.18.d ve G23.b.23.a nazım imar planı paftaları, Arızlı Toki-Ormanköy Konutları arası yol projesinin işlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

94. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları dahilinde yer alan ve nazım imar planında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” olarak belirlenmiş yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda hazırlanan 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifi,

95. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Turizm Bölgesi- Kefken 'de hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,

96. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Turizm Bölgesi - Kerpe' de hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,

97. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Turizm Bölgesi - Cebeci'de hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili teklifi,

98. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Turizm Bölgesi- Bağırganlı 'da hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifi,

99. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Karamürsel Belediyesi, İnebeyli Köyü, Taşağıl Mahallesi, 337 parsel ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.08.2014 tarih ve 1628 sayılı kararının 1/25000 ölçekli nazım ve 1/50000 ölçekli çevre düzeni planına işlenmesi ile ilgili teklifi,

100. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23.d.08.b nazım G23.d.08.b.1.a uygulama imar planı paftası, 138 ada 1 nolu, 142 ada 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

101. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Ş.çiftlik Mahallesi, G24.a.21.c nazım, G24.a.21.c.4.b uygulama imar planı paftası 168 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

102. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe İlçesi, Uzunbey Köyü, 701 ada 1 nolu parselle ilgili 17.07.2014 tarih ve 453 sayılı meclis kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifi,

103. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Arslanbey Mevkii, G24.d.01.c nazım, G24.d.01.c.3.d uygulama imar plan paftası, 501 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

104. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mevki, G.24.d.02.b.4.d uygulama imar planı paftası, 101 ada 28 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

105. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23.a.25.b ve G23.b.21.d nazım imar planı paftaları, 82 ada 26 nolu parsel ve 311 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

106. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde nazım imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılmasını içeren Belediyemiz Meclisi'nin 17.7.2014 tarih ve 456 sayılı kararına yapılan itirazlarla ilgili teklifi,

107. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, 41 NA 138 Plakalı 1994 model Ford marka aracın, Gümüşhane İli Şiran İlçe Belediye Başkanlığı’na bedelsiz olarak devri ile ilgili teklifi,

108. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın, UCLG-MEWA ve Kocaeli Belediyesi Arasında “ Kocaeli Kent Konseyi’nin Desteklenmesi Protokolü” ile ilgili teklifi,

109. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, 2015 yılı Gelir Tarifesi ile ilgili teklifi,

110. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele ilçesi, Seymen Mahallesi, Liman caddesi No:5 adresindeki tasarrufu belediyemize ait, 782,00 m2 kullanım alanlı işyerinin Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili teklifi,

111. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Başiskele ilçesi, Yuvacık Köyü, Fatih Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Mülkiyeti belediyemize ait 805 ada, 2 parsel ve bu parsel üzerindeki taşınmazın Başiskele Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

112. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İzmit İlçesi, Kemal Paşa mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:62 adresinde bulunan tasarrufu belediyemize ait 785,00 m2 kullanım alanlı işyerinin Kafeterya ve Çay Bahçesi olarak Sekapark A.Ş’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili teklifi,

113. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Kartepe İlçesi Ş.Sarımeşe Mahallesi, 600 ada 2 parsel sayılı tamamı 3285,81 m2 yüzölçümlü, mülkiyetinin 319448/328581 oranındaki hissesi belediyemize ait olan taşınmazın Kaymakamlık hizmet binası yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı’na tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

114. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Kadro iptal ve ihdası ile ilgili teklifi,

115. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemiz ile İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi arasında “Sağlam irade, Sağlam Gelecek” adlı bir ortak eğitim projesi gerçekleştirilmesi ile ilgili teklifi,

116. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Belediyemize devredilen yolların tekrar Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü sorumluluğuna devredilmesi ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım