15 ŞUBAT 2008 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI´NDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13. Maddesi gereğince 15/02/2008 Cuma günü saat 15.00´da Belsa Plaza 9. kat Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı

• Yoklama ve açılış
• 15/01/2008 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması


Meclise bilgi verilecek konuların sunumu

*5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22. maddesindeki “Personelden Müdür ve Üstü unvanlı olanlar Belediye Meclisinin Bilgisine sunulur” hükmü ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bilgi sunumu,


*Çevre Koruma Dairesi Başkanlığının Yurt Dışı görevlendirmesi ile ilgili Bilgi Sunumu


GÜNDEM
========

RAPORLAR:

1- İtfaiye Dairesi Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyon raporu,
2- Toplu Taşıma Hattı ile ilgili Ulaşım + Hukuk Komisyon Ortak raporu,
3- Toplu Taşıma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili Ulaşım + Hukuk Komisyon Ortak raporu,
4- Cities for Mobility Üyeliği ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu,
5- Araç ihtiyacı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
6- 2008 Yılı Geçici İşçi Vizesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
7- 2008 Yılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
8- Zabıta ve İtfaiye personelinin Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
9- Uzunçiftlik Belediye Başkanlığının fasıllar arası aktarma yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
10- Çayırova Belediye Başkanlığının fasıllar arası aktarma yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
11- Taşıt Alımları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
12- Temizlik Hizmet İhalesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
13- Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Sekapark Alanı 1.Etap proje kapsamında yapılan ve 3321 ada 1 parsel üzerinde bulunan Rıhtım Balık Lokantaları yanındaki bir adet çay bahçesinin şirketler adına kiralanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
14- Mülkiyeti Belediyemize ait Kocaeli İli Merkez İlçesi M.Alipaşa Mahallesinde bulunan ve tapunun 20.NII.d pafta, 3634 ada 1 parsel üzerine inşa edilen, Bekirpaşa Katli Otopark ve Kültür Merkezi terasında bulunan 900 m2 lik açık alanlı yerin kiralanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu,
15- Acısu Belediyesi Meclisinin 04.12.2007 tarih ve 2007-12 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
16- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a4b uygulama imar planı paftası, 2075 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
17- Çayırova Belediyesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d1b uygulama imar planı paftası, 1635 ada 1 nolu parsel ile 1646 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
18- Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı, G22b18b3a-4b uygulama imar planı paftaları, 1174 ada, 23,24,25,26,27,28,ve 29 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
19- Darıca Belediyesi, 30K nazım imar planı, 30K3a uygulama imar planı paftası, 1731 ada, 13 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
20- Darıca Belediyesi, 28K nazım imar planı 28KIIC uygulama imar planı paftası, 437,491 ve 572 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
21- Darıca Belediyesi, 29K nazım imar planı, 29KIId Uygulama imar planı paftası, 1265 ada 1, 7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
22- Derince Belediyesi, Çenedağ, Sırrıpaşa ve Sopalıçiftliği Mahalleleri, G23b22d, G23b22c, G23b22a nazım imar planı, G23b22d3b-2b, G23b22c4a, G23b22a4a-4b, G23b22a3a, G23b22a3b, G23b22a3c, G23b22a3d, uygulama imar planı paftalarının ıslah imar planı olarak onaylanmana ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
23- Derince Belediyesi, Çenedağ, Sırrıpaşa, Çınarlı ve Sopalıçiftliği Mahalleleri, G23b22a, G23b22b, G23b22c, G23b22d nazım imar planı, G23b22a3c, G23b22b3d, G23b22c1c-1d-2c-4a ve G23b22d2c-2d uygulama imar planı paftalarının ıslah imar planı olarak onaylanmasına ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
24- Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d4b uygulama imar planı paftası, 1384 ada, 46 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
25- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c1a uygulama imar planı paftası, 2959 ada, 4 nolu parsel ve 2954 ada 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
26- Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c4b uygulama imar planı paftası, 4619 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
27- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b2c-2d uygulama imar planı paftaları, 4527 ada, 17 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
28- Gebze Belediyesi, Pelitli Köyü, G22b15c-15d nazım imar planı, G22b15c1d-15d2c uygulama imar planı paftaları, 229,230,231,1893,1902 ve 1966 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
29- Gebze Belediyesi, Eskihisar Köyü, G22b24b nazım imar planı, G22b24b4c uygulama imar planı paftası, 1163 ada, 18,19 nolu parsel, 1167 ada 12 nolu parsel, 1162 ada 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
30- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b23b nazım imar planı, G22b23b3b uygulama imar planı paftası, 1628 ada, 15,16,17 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
31- Gebze Belediyesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c3a uygulama imar planı paftası, 1855 ada, 1,2 nolu parseller ile 1856 ada, 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
32- Gebze Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a3d uygulama imar planı paftası,4780 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
33- Gebze Belediyesi, Muallimköy, G22b20c nazım imar planı paftası, 2988, 2989 ve 115 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
34- Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c1c-1d uygulama imar planı paftaları, 302 ada, 32 ve 34 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
35- Gölcük Belediyesi, Yenimahalle, G23c02d nazım imar planı, G23c02d1c uygulama imar planı paftası, 222 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
36- Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b22a-21b nazım imar planı, G23b22a4d -21b3c uygulama imar planı paftaları, 1203 ada, 4 ve 5 nolu parseller, ile 1179 ada 5,6,10 ve 11 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
37- Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23b21b nazım imar planı, G23b21b3d uygulama imar planı paftası, 1170,1171,1211 nolu adalar, 1165 ada, 9,10,11,12,13,14,15,16 nolu parseller ile 471,490,491 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
38- Köseköy Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, 19 O nazım imar planı, 19OIVb uygulama imar planı paftası 372 ada 18 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
39- Köseköy Belediyesi, G24a21c nazım imar planı, G24a21c4c uygulama imar planı paftası, 4192,4193,4194,4195,4196,4197,4198,4199 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
40- Köseköy Belediyesi, G24d01a nazım imar planı, G24d01a3c-3d uygulama imar planı paftaları, 517, 518 ve 519 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
41- Saraybahçe Belediyesi, Hacıhızır Mahallesi, G23b24c nazım imar planı, G23b24c1a uygulama imar planı paftası, 4172 ada, 6 nolu parselde hazırlanan imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
42- Saraybahçe Belediyesi, Turgut Mahallesi, G23.b.24.b.4.c-24.c.1.b uygulama imar planı paftaları, 4150 ada, 16, 22 ve 44 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu,
43- Saraybahçe Belediyesi, 20.N nazım imar planı, G.24.b.24.a.3.c, G.24.b.24.b.3.a-3.b, G.24.b.24.b.4.a, 4.b, 4.c ve 4.d uygulama imar planı paftalarında, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınırlarının düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
44- Sarımeşe Belediyesi, G24d01c, G24d02a nazım imar planı, G24d01c2b, 02a3d, 02a4c, 02a4d uygulama imar planı paftaları, 123 ada 1 parsel, 140 ada 2,3 nolu parseller, 144 ada 1,2,3 nolu parseller ile 150 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
45- Sarımeşe Belediyesi, G24d01b nazım imar planı, G24d01b4b uygulama imar planı paftası, 176 ada 2 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu
46- Suadiye Belediyesi, 1/5000 ölçekli Revizyon ve Nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
47- Yeniköy Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, G23c03c nazım imar planı, G23c03c4a-4b uygulama imar planı paftaları, 200 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
48- Yuvacık Belediyesi, G23c05d nazım imar planı, G23c05d1c,05d4b uygulama imar planı paftaları, 621 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ,SÜRE UZATIMLARI


49- Sekapark Uçurtma Tepesi kafe yapım ihalesi ile ilgili Hukuk Komisyonu yazısı,
50- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 52.maddesi 6.fıkrasında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon Yazısı,
51- Saraybahçe ve Bekirpaşa Belediyeleri cadde ve sokak isimleri ile ilgili Eğitim Kültür Gençlik ve Spor +Türlü İşler Ortak Komisyon yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER

52- Bekirpaşa Belediyesi ve Belediyemiz mücavir sınırları içerisinde bulunan Kurtuluş Bulvarı isminin iptal edilerek yeni Kandıra Yolu Kalıcı Konutlar Mevkiindeki Köprülü Kavşak ve Eski İstanbul yolu Üç Tepeler Mevkii Kalıcı Konutlar baglantı kavşağı arasındaki yolun Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Bulvarı olarak isimlendirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
53- Bekirpaşa Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, 19N nazım imar planı, G23b25d1c uygulama imar planı paftası, 1906 ada, 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
54- Bekirpaşa-Saraybahçe Belediyesi, Üniversite yolu üzerinde trafo yerlerinin planlara işlenmesine ait yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
55- Bekirpaşa Belediyesi, Çayırköy sınırları içerisinde ki alanın Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
56- Bekirpaşa Belediyesi, Gündoğdu Köyü, Tavşantepe (Cephanelik) Mevkii, 20-O ve 20-N nazım imar planı, G23.b.24.b.3.b-3.c, 25.a.4.a-4.b-4.c-4.d, 25.b.3.a-3.d uygulama imar planı paftaları, 1108 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın Teklifi
57- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a4c uygulama imar planı paftası, 612 ada 1 nolu parsel, 2097 adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
58- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a4a uygulama imar planı paftası, 733 ada 1 ve 2 nolu parseller, 736 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
59- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a1c uygulama imar planı paftası, 2083 ada 1 nolu parsel, 2084 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
60- Darıca Belediyesi, 28 L nazım imar planı, 28LId uygulama imar planı paftası, 5195, 6153, 7043, 7045 ve 7046 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
61- Darıca Belediyesi, 29L nazım imar planı, 29L4b uygulama imar planı paftası, 921 ada, 18 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
62- Değirmendere Belediyesi, G23c01c nazım imar planı, G23c01c4b uygulama imar planı paftası, 2836,2834ve 2833 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
63- Değirmendere Belediyesi, G23c01c nazım imar planı, G23c01c3b uygulama imar planı paftası, 359 ada, 31,32,34,35,36 ve 37 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
64- Değirmendere Belediyesi, G23c01c nazım imar planı, G23c01c1b uygulama imar planı paftası, 559,3721,565,5737,4298,554,553,4600 ve 4616 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
65- Değirmendere Belediyesi, G23c01c nazım imar planı, G23c01c1b uygulama imar planı paftası, 5535 ve 5446 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
66- Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b22a nazım imar planı, G23b22a3b-3c uygulama imar planı paftaları, 1655 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
67- Dereköy Belediyesi, G.23.d.07.a-07.d nazım imar planı, G.23.d.07.a.4.c-3.d ile G.23.d.07.d.1.b-2.a uygulama imar planı paftaları 87,96,97,98,99,100,104,105,106,111 no´lu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın Teklifi
68- Gebze Belediyesi, Sırasöğütler Mahallesi, G22b23b nazım imar planı, G22b23b2d uygulama imar planı paftası, 1515 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
69- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c2d uygulama imar planı paftası, 3674 ada, 1 ve 23 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
70- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2a-2b uygulama imar planı paftaları, 2764 ada, 1,2 nolu parseller ile 2453 ada 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
71- Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c2b uygulama imar planı paftası, 3273 ada, 13 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
72- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1c uygulama imar planı paftaları, 5666 ada, 1,4,5,6,8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
73- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a1c uygulama imar planı paftaları, 2410 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
74- Gebze Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d2d-3a-3b uygulama imar planı paftaları, 5727 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
75- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c4c uygulama imar planı paftası, 34 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
76- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c4c uygulama imar planı paftası, 4275 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
77- Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22b19c nazım imar planı, G22b19c4d uygulama imar planı paftası, 4328 ada, 8 nolu parsel ile 4373 ada, 12,13,14 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
78- Gebze Belediyesi, Gaziler Mahallesi, G22b19b-19c nazım imar planı, G22b19b4c-19c1b uygulama imar planı paftaları, 2865 ada, 14,15,16,17,18,20 nolu parseller ile 2864 ada 2,3,4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
79- Gebze Belediyesi, Adem Yavuz Mahallesi, G22b18c nazım imar planı, G22b18c1b uygulama imar planı paftası, 3731 ada, 1,2,3,4,5,24,25,26,27,28,29 nolu parseller ile 3732 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
80- Gebze Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d3d uygulama imar planı paftası, 5732 ada, 1ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
81- Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mah. G22b24b nazım imar planı, G22b24b1c uygulama imar planı paftası, 768 ada, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
82- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1936 ada, 17 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
83- Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22b25a nazım imar planı, G22b25a1a-1b uygulama imar planı paftaları, 4533 ada, 5,7,9,10 parseller, 4534 ada, 9,13,14 nolu parseller, 4547 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
84- Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, G22b24a4b uygulama imar planı paftası, 1340 ada, 15 nolu parsel ile 1341 ada, 5,6,7,8,9,10,11,12,13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
85- Gebze Belediyesi, G.22.b.24.b nazım imar planı, G.22.b.24.b.4.b uygulama imar planı paftası, 4523 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın Teklifi
86- Gölcük Belediyesi, Yeni mahalle, G23c02d nazım imar planı, G23c02d2d uygulama imar planı paftası, 104 ada, 22 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
87- Hereke Belediyesi, uygulama imar planı plan notlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
88- İhsaniye Belediyesi, G23c02c, G23c03d nazım imar planı, G23c02c3b, G23c03d4a uygulama imar planı paftaları, 269 ada 4,5 ve 16 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
89- İhsaniye Belediyesi, G23c07b nazım imar planı, G23c07b1b-1c-1d-2d uygulama imar planı paftaları, 284 ada 1 nolu parsel, 559,810,811,812 ve 339 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
90- Karamürsel Belediyesi, uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
91- Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, G.23.d.08.a nazım imar planı, G.23.d.08.a.1.a.-1.b uygulama imar planı paftaları 173 ada 34 parsel ile 174 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın Teklifi
92- Körfez Belediyesi, G23c01b nazım imar planı, G.23.c.01.b.1.b uygulama imar planı paftası, 1244 adanın doğusunda bulunan alanın 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın Teklifi
93- Körfez Belediyesi, 30 M nazım imar planı, 30MID uygulama imar planı paftası, 314 ada 6 nolu parsel ile 317 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
94- Köseköy Belediyesi, G24d01a nazım imar planı, G24d01a3c uygulama imar planı paftası, 517 ve 518 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
95- Kuruçeşme Belediyesi, G23b23a, G23b23b, G23b23c ve G23b23d nazım imar planı, paftalarında hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
96- Maşukiye Belediyesi, G24d08b nazım imar planı, G24d08b1a uygulama imar planı paftası, 918 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
97- Saraybahçe Belediyesi, Körfez Mahallesi, 19N nazım imar planı, 19NIIc uygulama imar planı paftası, 1855 ada, 4 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
98- Saraybahçe Belediyesi, Kozluk Mahallesi,G23b24d nazım imar planı, G23b24d 2d uygulama paftası, 210 nolu adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
99- Saraybahçe Belediyesi, Orhan Mahallesi, 20 M nazım imar planı, G23b24d2b uygulama imar planı paftası, 3490 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
100-Saraybahçe Belediyesi, Topçular Mahallesi, 20.N nazım imar planı, G.23.b.24.b.3.a-3.d uygulama imar planı paftaları, kentsel dönüşüm ve gelişim alanında yer alan bağlantı yoluna ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın Teklifi
101-Saraybahçe ve Bekirpaşa Belediyeleri, 1. kentsel dönüşüm alanı ile kent merkezi ve üniversite kampüsünü bağlayan imar yolunda yapılan düzenlemeye yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı´nın Teklifi
102-Sarımeşe Belediyesi, G24d01b nazım imar planı, G24d01b4b uygulama imar planı paftası,
305 ve 306 nolu adalarda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
103-Suadiye Belediyesi, G24d01c,G24d02d nazım imar planı , G24d01c3b-2c, G24d02d1d-4a
uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
104-Şekerpınar Belediyesi, G22b13d nazım imar planı, G22b13d3a-3b-3c-3d uygulama imar planı
paftası, 401 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
105-Şekerpınar Belediyesi, G22b13c nazım imar planı, G22b13c1b-1c-2a-2d uygulama imar
planı paftaları, 320 ada, 6 nolu parsel, 321 ada 1 nolu parsel ve 322 ada 1 nolu parselde
hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın
Teklifi
106-Ulaşlı Belediyesi, G23d04c nazım imar planı, G23d04c4a uygulama imar planı paftası,
1738, 1739 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi
107-Uzunçiflik Belediyesi, G24.a.21 c ve G24.a.22.d nazım imar planı paftaları , 1705 nolu
parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığı´nın Teklifi
108-Yuvacık Belediyesi, Başiskele Mahallesi, G23c4c nazım imar planı, G23c4c2b uygulama
imar planı paftası, 56 ada, 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile
ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi109- Yuvacık Belediyesi, Başiskele Mahallesi, G23c4c2b-2c-2d-3a, G23c5d1a-1b-2a-2b-2c-2d
uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı´nın Teklifi,
110- Saraybahçe Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23b-24d nazım imar planı, G23b-24d-2c
uygulama imar planı paftası,344 ada 1 ve 3 nolu parsellerde teklif edilen koruma amaçlı
nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Teklifi
111- Gebze Belediyesi, “Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Çevresi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı” değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi
112- Gebze Belediyesi, “Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Çevresi Koruma Alanı” ile “Sultan
Orhan Camii ve Çevresi Kentsel Sit Alanı”nda hazırlanan koruma amaçlı nazım imar planı
teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi
113- Saraybahçe Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, 19M nazım imar planı, 19M-Ib uygulama
imar planı paftası, 1128 ada 20ve 47 nolu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı uygulama
imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Teklifi,
114- Organizasyon şeması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi,
115- 2008 yılı Geçici İşçi Vizesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının
teklifi,
116- Sürekli Geçici İşçi Kadro İhdası ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının
teklifi,
117- Zemin Tahrip Birim Fiyatları ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığının teklifi,
118- İtfaiye Daire Başkanlığının Yıllık Ek Tarife Önerisi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi
Başkanlığının teklifi,
119- Gebze Belediyesinin ek bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi,
120- Değirmendere Belediyesine ait olan ve imar planlarında Belediye Sosyal ve Kültürel Tesis
Alanı olarak düzenlenen Yalı Mahallesi 3 numaralı parselin devri ile ilgili Emlak ve İstimlak
Dairesi Başkanlığının teklifi,
121- Bahçecik Belediyesine ait olan ve imar planlarında Belediye Hizmet Alanı olarak
düzenlenen 5 numaralı parsel sayılı 6372,00 m2 yüzölçümlü parselin devri ile ilgili Emlak
ve İstimlak Dairesi Başkanlığının teklifi,
122- Telekomünikasyon Altyapı Hizmetleri Ücret Tarifesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi
Başkanlığının teklifi,
123- İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali ile ilgili Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daires
Başkanlığının teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım