15 Şubat 2005 Meclis Gündemi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI´NDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 Sayılı Kanunun 13.Maddesi gereğince 15.02.2005 Salı Günü saat 14.00´da Belsa Plaza 9.Kat Meclis Salonunda olağan olarak toplanacaktır.

Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Süleyman Demirel Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda toplantıya katılmanızı rica ederim.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

G Ü N D E M :
===============
1-Yoklama
2-17.01.2005 tarihli tutanak özetinin okunması,
3-Zabıta Personelinin fazla mesaileri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,
4-İtfaiye Personelinin fazla mesaileri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,
5-Trafik Şube Müdürlüğünün Personelinin fazla mesaileri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,
6-Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının kadrolar ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,
7-Şehir Tiyatrosu Müdürlüğünün Teşvik ikramiyeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,
8-Şehir Tiyatrosu Müdürlüğünün kadroları ile ilgili Plan ve Bütçe-Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor
Komisyonu ortak raporu,
9-B.Plaza iş merkezi 3.blok zemin kat 8 ve 16 nolu bürolar ile ilgili Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonu
Ortak raporu,
10-B.Plaza iş merkezi 3.blok zemin kat 7 nolu büro ile ilgili Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonu Ortak
raporu,
11-İşletme Protokolü tadilatı ile İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri Evsel Atık Bedeli ödenmesi ile ilgili
Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonu Ortak raporu,
12-Sosyal Denge Yardımı ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,
13-Büfe Yeri işletme devir hakkı ile ilgili Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonu Ortak raporu,
14-Arslanbey Beld.113 ada,2 nolu parsel üzerindeki “Yurt Yeri” olarak gözüken alan ile ilgili Hukuk
Komisyonu raporu,
15-Zabıta Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Kom. raporu,
16-Gelirler ile ilgili Çevre ve Sağlık-Hukuk Komisyonu ortak raporu,
17-Mezbaha Şube Müdürlüğünün Mezbaha Müdürlüğüne dönüştürülmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık
Hukuk Komisyonu ortak raporu,
18-İmar Daire Başkanlığının ek tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
19-Gebze Belediyesi Gelir Tarife Cetveli ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
20-Bekirpaşa Beld.Başkanlığının 2005 yılı Gelir Tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
21-Şehir Tiyatrosu Müdürlüğünün 2005 yılı salon kiralama tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
22-Değirmendere Belediyesi Gelir Tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
23-Hesap işleri Daire Başkanlığının 2005 yılı vergi tarifesi ile ilgili Tarifeler Komisyonu raporu,
24-Tepecik Camii sokağın Otopark yasağının kaldırılması ile ilgili Ulaşım komisyonu raporu
25-Personel listesi hakkı ile ilgili Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor komisyonu raporu,
26-AFKOM ile ilgili Türlü İşler ve Hukuk Komisyonu Ortak raporu,
27-Büyükşehir Beld.yapmak yaptırmak bakım ve onarımından sorumlu olduğu yol genişlikleri ile
ilgili İmar ve Bayındırlık Altyapı ve Büyük Yatırımlar Ortak komisyon raporu,
28-Yeşil Alanların miktarının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık –Çevre ve Sağlık komisyonu
ortak raporu,
29-Saraybahçe Belediyesi Topçular mah.isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve
Türlü İşler Komisyonu ortak raporu,

30-Saraybahçe Belediyesi Cumhuriyet mah.isimsiz alana “Hürriyet Parkı” ismi verilmesi ile ilgili
İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu ortak raporu,
31-Turgut mah.isimsiz sokağa isim verilmesi ile ilgili İmar Bayındırlık ve Türlü İşler Komisyonu ortak
raporu,
32-Gebze İlçesi Osman Yılmaz Mahallesi 2410 ada,1 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu
ortak raporu,
33-Gebze İlçesi Tavşanlı köyü Taşocakları Kayalıdere mevkii 45 kadastro pafta,2518 nolu parsel ile ilgili
İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
34-Gölcük Belediyesi plan notlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
35-Gölcük Belediyesi G23c02d3a-3d-4c uygulama imar planı paftası yer alan kanala paralel 7m.lik imar
yolunun plana işlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
36-Karamürsel Belediyesi Kayacık mah.Düzçeşme mevkii 27 pafta,358 ada 328 nolu parsel ile ilgili İmar
ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
37-Bekirpaşa Belediyesi uygulama imar planı notl.11-2 maddesinde yapılan değişiklik ile ilgili İmar
ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
38-Kandıra Belediyesi Terminal Alanında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Kom. raporu,
39-Kandıra Belediyesi Kurtyeri köyü Kumcağız mevkii,1456 nolu parselde plan değişikliği ile ilgili İmar ve
Bayındırlık Komisyonu raporu,
40-İzmit Merkez İlçe 105 pafta 988 ada 41 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
41-Suadiye Belediye sınırları içinde ilave nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu
raporu,
42-Saraybahçe ve Bekirpaşa Belediyeleri Erenler ve Cedit mah.Kentsel Dönüşüm Alanı sınırı işlenmesi
ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
43-Orhan mah.20 M III c pafta,3487 adada ön bahçe mesafesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu
raporu,
44-Saraybahçe Belediyesi 19 M I a uyg.imar planı,3094 ada ve 3018 adalar ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonu raporu,
45-Körfez mah.19 N nazım imar planı 19 N IV b-III a uygulama imar planları ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonu raporu,
46-Saraybahçe Belediyesi Yenidoğan mah.4412 ada,7-8 parseller ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu
raporu,
47-Karabaş mah.19N Ic uyg.imar planı 1043 ada,1044 ada ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
48-Yenimahalle 1839 ada,1 parsel özel sağlık alanı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,
49-Alikahya Belediyesi M.Alipaşa mah.4841 ada,1 nolu parsel ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu
raporu,
50-Uzuntarla Belediyesi İbrikdere mah.G24d03a nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu
raporu,
51-Uzuntarla Beld.Kazakburun mah.G24d04a nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu
raporu,
52-Uzuntarla Beld.sarımeşe mah.G24d03b nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu
raporu,
53-Gölcük ilçesi İhsaniye Beld.Çiftlik mah.G23c03d-G23c02c nazım planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık
Komisyonu raporu,
54-Gebze İlçesi G22b18d nazım imar planı 2 ada,21 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
55-Gebze Belediyesi Balçık köyü 13 pafta ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
56-Gebze Belediyesi Osmanyılmaz mah.1869 ada,18 parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
57-Çayırova Belediyesi 2054 ada,1 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
58-Çayırova Belediyesi 1226 ada,17 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
59-Çayırova Belediyesi 1301 ada,13 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
60-Çayırova Belediyesi 1626 ada,8,9,16,17,18 nolu parseller ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
61-Çayırova Belediyesi G22b-18b nazım imar planı Park alanı olarak gösterilen yerin Dini Tesis Alanı
olarak değiştirilmesi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,


62-Çayırova Belediyesi G22b18b nazım imar planı 995 ada,8,17 nolu parseller ile ilgili İmar Daire
Başkanlığının yazısı,
63-Çayırova Belediyesi G22b18b nazım imar planı 1403 ada,15,26,27,28 nolu parseller,1411 ada 32,33 nolu
parseller,1404 ada,10,11 nolu parseller,1410 ada 32,33 nolu parseller 1405 ada 11,12 parseller,1409 ada
2,3,4 nolu parseller,1407 ada,1,6,7,8 parseller,1408 ada,1,2,3,4,5,6 nolu parseller,1494 ada,1,7,8,9,10 nolu
parseller ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
64-Çayırova Belediyesi G22b-18c nazım imar planı 1758 ada,1 nolu parseller ile ilgili İmar Daire Bşk.nın
yazısı,
65-Çayırova Belediyesi G22b-18b,G22b-19d nazım imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
66-Çayırova Belediyesi 1276 ada,5 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
67-Çayırova Belediyesi 2034 ada,1 parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
68-Çayırova Belediyesi 1495 ada,1220 ada,2033 ada,2058 nolu adalar ile ilgili İmar Daire Başkanlığının
yazısı,
69-Yuvacık Belediyesi Fatih mah.revizyon imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
70-Akmeşe Belediyesi G24a 15d 4d pfata üzerinde nazım imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının
yazısı,
71-Akmeşe Belediyesi Sapakpınar mevkii 464,465,466,365 nolu parseller ile ilgili İmar Daire Başkanlığının
yazısı,
72-Saraybahçe Belediyesi Yenidoğan ve Yenimahalle sınırlarındaki düzenleme ile ilgili İmar Daire
Başkanlığının yazısı,
73-Saraybahçe Belediyesi Kabaoğlu mevkii 20M nazım imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
74-Saraybahçe Belediyesi Karabaş mah.14 kadastro pafta,484 ada,37 parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının
yazısı,
75-Saraybahçe Belediyesi Yenidoğan mah.4876 ada,1 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
76-Saraybahçe Belediyesi Arızlı mevkii imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
77-Saraybahçe Belediyesi Yenimahalle mah.1193 ada,179 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının
yazısı,
78-Saraybahçe Belediyesi Körfez mah.3413 ada,4 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
79-Bekirpaşa Belediyesi Doğukışla arazisi üzerinde uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire
Başkanlığının yazısı,
80-Bekirpaşa Belediyesi 28 Haziran mahallesi 3634 ada 1 ve 2 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının
yazısı,
81-Bekirpaşa Beld.Tavşantepe mah.Kireç ocakları mevkii 20 0 nazım imar planı ile ilgili İmar Daire
Başkanlığının yazısı,
82-Bekirpaşa Belediyesi M.alipaşa mah.3230 ada,23 nolu parsel ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
83-Köseköy Belediyesi G24a21c-G24d01a nazım imar paftası ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
84-Karşıyaka Belediyesi G23c09b nazım imar paftası ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
85-Ulaşlı Belediyesi Yalı mah.nazım imar plan revizyonu ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
86-Ulaşlı Belediyesi 7.m.lik imar yolunda yapılan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire
Başkanlığının yazısı,
87-Akçat belediyesi G23d13cIa-Ib uygulama imar planı ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
88-Değirmendere Belediyesi Kültür ve Otopark alanı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
89-Körfez Belediyesi Güney Mah.948 ada,31-32-33 nolu parseller ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
90-Kirazlıyalı-Körfez sınırı hakkında görüş talebi ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
91-Yapılan ruhsat Temdidi(süre uzatımı) ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı,
92-İmar planlarında verilen kat yüksekliğine bakmaksızın 200 m2.yi iki katı aşmayan ve teknik olarak
ilave kat yapılamıyacak olan yapıların yapı denetiminde muaf tutulması ile ilgili İmar Daire Başkanlığının
yazısı,
93-Muhtaç ailelere Yardım Sandığı Yönetmeliği ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
94-Tahsilat Komisyonu kurulması ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
95-Meclis Üyesi Huzur Haklarının belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığının yazısı
96-Büyükşehir Belediye Meclisi Tatilinin belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığının
yazısı,
97-Derince Belediye sınırları dahilinde mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Sopalı civarı 8 pafta,
2021 nolu 5518.00m2 yüzölçümlü taşınmaz tahsisi ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başk.nın yazısı,


98-Bekirpaşa Belediyesine ait Gündoğdu mah.439 ada,1 nolu parsel 1170/42042 hissenin Belediyemiz adına
devralınması ile ilgili Emlak İstimlak Daire Başk.nın yazısı,
99-Toplu Taşıma Araçları İşletme Ruhsat Ücretleri Tarifesi ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığının yazısı,
100-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Marina İşletme Yönetmeliği ile ilgili Ulaşım Daire Başkanlığının yazısı,
101- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otobüsleri Seyahat Kartı Yönetmeliği ile ilgili UlaşımDaire Başk.nın
yazısı,
102-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ticari Araçlarda reklam bulundurulması hakkındaki Yönetmeliği ile
ilgili Ulaşım Daire Başkanlığının yazısı,
103-Kocaeli Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde bulunan Şehirlerarası Terminaller Yönetmeliği ile ilgili
Ulaşım Daire Başkanlığının yazısı,
104-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Karayolları üzeri Park Yerleri Park Metre ve Parkomatlı
Park Yerleri,Genel ve Bölge Otoparkları Yönetmeliği ile ilgili UlaşımDaire Başk.nın yazısı,
105-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ile ilgili UlaşımDaire Başk.nın yazısı,
106-Denetim Şube Müdürlüğü Görev,Yetki ve Teşkilat Yönetmeliği ile ilgili UlaşımDaire Başk.nın yazısı,
107-Toplu Taşıma ve Ulaşım Daire Başkanlığı Personeli Eğitim Yönetmeliği ile ilgili UlaşımDaire Başk.nın
yazısı,
108-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde “Gerçek ve Tüzel kişilere ait Çekici ve Kurtarıcılar
Çalışma Esas ve Usul Yönetmeliği ile ilgili UlaşımDaire Başk.nın yazısı,
109-Belediyemize ait Alikahya 20 0-3d pafta,4840 ada,1 nolu 20188.00 m2 miktarındaki parsel ile ilgili
Fen İşleri Daire Başkanlığının yazısı,
110-Personel Hakkı ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının yazısı,

GELEN EVRAK

1-Meksa Projesi ile ilgili,Eğitim Kültür daire Başkanlığı´nın 11.02.2005 tarih ve127 sayılı yazısı.

2-Ereğli Belediyesinden gelen 04.02.2005 tarih ve 0 2/48 sayılı Balık Hali´nin kullanım hakkının Ereğli Belediyesine devir edilmesi ile ilgili Hal Şube Müdürlüğü´nün 09.02.2005 tarih ve 106 sayılı yazısı.

3-Büyükşehir Belediyemizin su satışı ile ilgili Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın 08.02.2005 tarih ve 32 sayılı yazısı.

4-Darıca Belediye Başkanına ait,2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunundaki vergi ve harçların yeni tutarlarının tespiti ile ilgili 07.01.2005 tarih ve 2005/3 sayılı Meclis kararının, 5216 sayılı kanunun 14. maddesine göre değerlendirilmesine ilişkin Hesap İşleri Daire Başkanlığı´nın 26.01.2005 tarih ve 12-15 sayılı yazısı.

5-Dış İlişkiler Birim Merkezi ile ilgili Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı´nın 14.02.2005 tarihi ve 742 sayılı yazısı.

6-Kullar Belediyesi Mahmutpaşa ve Yaylacık Mahalleleri nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.

7-Körfez Belediyesi G23.c01.b nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.

8-Saraybahçe Belediyesi Körfez Mahallesi 19N nazım imar planı değişikliği ile ilgili yazısı.

9-İhsaniye Belediyesi Çiftlik Mahallesi G23c02c nazım imar değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.

10-Şekerpınar Belediyesi Revizyon Uygulama İmar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.

11-Saraybahçe Belediyesi Fevziye Camii nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar Daire Başkanlığının yazısı.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım