15 MAYIS 2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 15/ 05/ 2014 Perşembe günü, saat: 15.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi, Sanayi Fuarı 4. Caddesi, No: 39’daki (Fuariçi) Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda Mayıs ayı toplantısı için toplanarak gündemindeki konuları görüşecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
12/04/2014 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması.


GÜNDEM

1. Seçimler;

Türkiye Belediyeler Birliği üye Seçimi,
Kocaeli –Kandıra Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Birliği üye Seçimi.
Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Gayrimenkul Satış Komisyonuna Üye seçimi.


RAPORLAR:

2. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesinde bulunan ve belediyemiz tarafından inşa edilen 35.000,00 m2 Tavşancıl Sahil alanı ve bu alan üzerindeki yapı ve muhdesatlar Belediyemizce değerlendirileceğinden Tavşancıl Sahil Park alanının Dilovası Belediyesine olan tahsisinin kaldırılması ile ilgili raporu,

3. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Dilovası Belediyesine ait, Dilovası İlçesi, Çerkeşli köyü,122 ada 2 parseldeki taşınmazın Belediyemize bedelsiz devir edilmesi ile ilgili raporu,

4. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli İli, Körfez İlçesi, “Hereke Kaynağından Su Temin Projesi” kapsamında Orman Müdürlüğü’nce hesaplanarak uygun görülecek orman alanın izinlerinin alınması ve izin hususunda tahakkuk edecek bedellerin Belediyemiz bağlı kuruluşlarından İSU Genel Müdürlüğü’nce ödenmesi ile ilgili raporu,

5. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Muhtelif yerlerde Belediyemiz adına tescilli bulunan 50 adet iş yeri nitelikli taşınmazların satılması işlemleri ile ilgili raporu,

6. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Başiskele İlçesi-Yeniköy Kentsel Dönüşüm Proje alanında kalan mülkiyeti maliye hazinesine ait 492 ada 1 parsel sayılı ve 492 ada parsel sayılı taşınmazların, Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili raporu,

7. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi Fuar Alanı Kentsel Dönüşüm alanında Kentsel Dönüşüm Bölgesinde kalan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 558 ada 27 parsel sayılı ve 558 ada 28 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz adına devir alınmasıile ilgili raporu,

8. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İlimiz, İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi, Kocaeli Fuar Alanı içinde Kentsel Dönüşüm Bölgesinde kalan mülkiyeti Maliye Hazinesi adına tescilli 558 ada 16 parsel sayılı ve 17 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz adına devir alınması ile ilgili raporu,

9. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına tescili, İzmit İlçesi, Arızlı Köyü 160 ada 2 parsel sayılı taşınmaz ile Yenimahalle 1805 ada 15 parsel sayılı taşınmazın kentsel dönüşüm ve gelişim bölgesi uygulaması kapsamında kullanılmak üzere Belediyemiz adına devir alınmasıile ilgili raporu,

10. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Belediyemize ait olan İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesinde 3338 ada1’nolu parselde kat mülkiyetli, cilt 68, sahife 6715’te tapuya tescili 6/4564 arsa paylı, mesken nitelikli, A1-4 B Blok, zemin kat 26’nolu bağımsız bölümün Hak sahibine devir edilmesi ile ilgili raporu,

11. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Çayırova İlçesi, 528 nolu bölme içinde kalan 196.836 Ha.’ lık Kuştepe Mesire Alanının Çayırova Belediyesine 5 yıl süreyle tahsis süresinin uzatılması ile ilgili raporu,

12. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun,Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Şevketiye Köyünde, içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacı ile ‘Gölcük İlçesi, Şevketiye Grubu İsu Tip 200 İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi’ kapsamında Arıtma Alanı Orman izinlerinin alınması ile ilgili raporu,

13. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İzmit İlçesi, Yeni Mahalle 2814 ada, 1 parsel nolu taşınmazda 168/6938 oranındaki(168 m²)hissenin eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı-Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

14. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, İSU tarafından dere ıslahı ve yatırımlarının devam etmesi ile ilgili raporu,

15. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Danışman ücretleri ile ilgili raporu,

16. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Daire Başkanlıklarının her türlü ortak hizmet ihtiyaçlarının temini, yeknesaklığın sağlanması ve verimli kullanımına yönelik koordinasyonunun oluşturulması amacıyla yıllara sari olarak hizmet alımı yapılması ile ilgili raporu,

17. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Ambulans Hasta Nakil Hizmetinin yıllara sari olarak hizmet alımı yöntemiyle satın alınması ile ilgili raporu,

18. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 2014 yılı gelir kalemlerinin 2014 yılı Gelir Tarifesine eklenmesi ile ilgili raporu,

19. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Park ve Yeşil Alanların Bakım Hizmeti İhalesi ile ilgili raporu,

20. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, Kocaeli Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün dizüstü bilgisayar talebi ile ilgili raporu,

21. Plan ve Bütçe Komisyonu +Ulaşım Komisyonu’nun, Gebze ve Kandıra İlçelerindeki Parkomat ve açık otoparkların Belde A.Ş. tahsisi ile ilgili raporu,

22. Ulaşım Komisyonu’nun, 65 Yaş Üzeri Ücretsiz Seyahat Kartları ile ilgili raporu,

23. Plan ve Bütçe Komisyonu +Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun, Vektör mücadelesi hizmetinin yıllara sari olarak hizmet alımı yöntemi ile satın alınması ile ilgili raporu,

24. Hukuk Komisyonu’nun Kocaeli’nde şubesi bulunan kamuya yararlı dernekler ve meslek odaları ile düzenlenecek taslak protokol hükümleri çerçevesinde projelendirilmesi ve protokollerin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili raporu,

25. Hukuk Komisyonu + Sosyal Hizmetler Ve Halkla İlişkiler Komisyonu’nun, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün yapmış olduğu Projelerin geliştirilmesi kapsamında tarımsal ve hayvansal üretimde gerekli faaliyetlerin belediyemiz tarafından desteklenmesi, tarımsal ve hayvansal projelerin yürürlüğe konulabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili raporu,

26. Eğitim Kültür Gençlik Ve Spor Komisyonu’nun Derince İlçesi, Tahtalıköyü, Köy içi mevkii, 3599 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki “Beş Divanlı Rıza Bey Konağı” isminin muhafaza edilmesi ve kamu yararı hizmetlerinde kullanılmak kaydıyla bedelsiz olarak Belediyemiz adına bağış olarak alınması ile ilgili raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

27. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23c04d4a uygulama imar planı paftası, 171 ada ve 168 nolu adalar ile arasındaki imar yolu ve 174 ada, 12 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

28. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Başiskele Belediyesi, G23b05a2b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

29. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b18b4a-4d uygulama imar planı paftaları, 1036 adada ki tescil harici alan ile 1306 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

30. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, G22b19a4a uygulama imar planı paftası, 568 ada, 5602 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

31. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahallelerini kapsayan alanda hazırlanan uygulama imar planı revizyonu ve Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesine ait hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

32. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b22c02c uygulama imar planı paftası, 2251 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

33. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Derince Belediyesi, G23b22a3d uygulama imar planı paftası, 4737 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

34. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Dilovası Belediyesi, Köseler Köyü, Katı atık Bertaraf Tesisi ile ilgili 1/50000 ÇDP,1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 uygulama imar planı ile ilgili raporu,

35. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b20d nazım, G22b20d4c uygulama imar planı paftaları, 82 ada, 235 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

36. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19d02a uygulama imar planı paftası, 4827 ada, 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

37. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24a1a uygulama imar planı paftası, 5948 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

38. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19a3d uygulama imar planı paftası, 4784 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

39. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24b2d-2c uygulama imar planı paftaları, 4528 nolu adada hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

40. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24b1d uygulama imar planı paftası, 860 ada, 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

41. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19a3c-19d2b uygulama imar planı paftaları, 4815 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

42. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b20d3a uygulama imar planı paftası, 75 ada, 66 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

43. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b19d2a-2d, 23b2a-2b uygulama imar planı paftaları, 72 ada, 7nolu parsel, 1873 ada, 2 nolu parselin doğusunda ki tescil harici alan, ile 1875 ada, 1 nolu parselin batısında ki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

44. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b20d3d uygulama imar planı paftası, 4540 ada, 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

45. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gebze Belediyesi, G22b24a2c uygulama imar planı paftası, 1882 ada, 2 nolu parsel, 5726 ada, 2,4 nolu parseller ile 1887 ada, 22 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

46. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Halıdere, G23c01d1c uygulama imar planı paftası, 398 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

47. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, G23c02d1c uygulama imar planı paftası, 222 ada, 11 ve 43 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

48. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gölcük Belediyesi, Hisareyn, G23c08a1a uygulama imar planı paftası, 302 ada, 21 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

49. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b23c2d-2a-3a-3b uygulama imar planı paftaları, 3326 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

50. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 16.01.2014 tarih ve 63 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

51. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23b24c1a-1d uygulama imar planı paftaları, 409 ada, 11 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

52. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, 1/50000, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftaları, İzaydaş Koruma Bandı içerisinde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 uygulama imar planı ile ilgili raporu,

53. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Orhan ve Kabaoğlu Mahallesi, Gültepe Nekropolü, Miralay Mümtaz ve Eski İstanbul Caddesi, koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.03.2014 tarih ve 1423 sayılı kararı ile ilgili raporu,

54. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, 358 ada, 52 parselde hazırlanan koruma amaçlı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.01.2014 tarih ve 1332 sayılı kararı ile ilgili raporu,

55. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.23.c-G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.c, 2.d, 4.a, 4.b uygulama imar plan paftaları, Seka ve Çevresi 1 ve 3.derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.02.2014 tarih ve 1393 sayılı kararı ile ilgili raporu,

56. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları dahilinde yer alan ve nazım imar planında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alan (Y)” olarak belirlenen alanda hazırlanan, Belediyemiz Meclisinin 16.01.2014 tarih ve 71 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile birlikte plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

57. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, İzmit Belediyesi, G23.b çevre düzeni, G23.b.19.b-c, G23.b.20.a-b-c-d nazım imar plan paftalarında yer alan Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifine yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

58. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, İhsaniye Köyü, G23d12b4c-3d uygulama imar planı paftaları, 506 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu,

59. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2013 tarih ve 559 sayılı kararı ile onaylanan K1 Bölgesi uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

60. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2013 tarih ve 560 sayılı kararı ile onaylanan K2 Bölgesi uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

61. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2013 tarih ve 561 sayılı kararı ile onaylanan K3 Bölgesi uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

62. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2013 tarih ve 562 sayılı kararı ile onaylanan K4 Bölgesi uygulama imar planına yapılan itirazlar ile ilgili raporu,

63. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, G23d13c1a uygulama imar planı paftası, 152 ada, 1,5,6,7 nolu parseller ile 105 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

64. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, G23d08a1d uygulama imar planı paftası, 295 ada, 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

65. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Karamürsel Belediyesi, G23d08a2a uygulama imar planı paftası, 512 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

66. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kandıra Belediyesi, Kocakaymaz köyü, G24a07d nazım, G24a07d3c-3d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

67. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, "Maşukiye-Sapanca İl yolu D-100 Ayrımı Acısu Yaya Üst Geçit Köprüsü Projesi" nin planlara işlenmesine ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

68. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24a21c4b uygulama imar planı paftası, 169 ada, 5 ve 6 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

69. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Köseköy, G24d01a3d uygulama imar planı paftası, 115 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

70. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2013 tarih ve 566 sayılı meclis kararı ile onaylanan Sanayi Alanlarına ait yapılan itirazla ilgili raporu,

71. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d01a1a-1b-1c-1d,01a2b-2c uygulama imar planı paftaları, Hipodrum alanı ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

72. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Maşukiye, G24d03c4a-4b-4c-4d uygulama imar planı paftaları, 2395,2018,1021,1022 ve 1024 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

73. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, Uzunçiftlik, G24d01b2d uygulama imar planı paftası, 2383 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

74. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d08a2a uygulama imar planı paftası, 198 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

75. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Kartepe Belediyesi, G24d09a1b uygulama imar planı paftası, 1457 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

76. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 16.01.2014 tarih ve 82 sayılı kararı ile 1750 ada 41 nolu parselde onaylanan nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili raporu,

77. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23b21c1d uygulama imar planı paftası, 730 ada, 31 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

78. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Körfez Belediyesi, G23b21c4a uygulama imar planı paftası, 919 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

79. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c çevre düzeni planı, G23c2, G23c09a nazım imar planı paftaları, 739 ve 740 nolu paresellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

80. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c 1/50000, G23c1-c2, G23c03d-03c-04d-04c nazım imar planı paftalarında kıyı kenar çizgisinde yapılan değişikliğe ait 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

81. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c ÇDP paftaları, G23c2, G23c09a ve G23c09b nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ÇDP, 1/2500 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

82. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Doğantepe Mevkii, B-10 nolu Gelişme Konut Bölgesinde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

83. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c04c nazım imar planı paftası, 112 ada, 19 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

84. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c03d nazım imar planı paftası, 3421 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

85. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c03c nazım imar planı paftası, 560 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

86. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c09a1b uygulama imar planı paftası, 245 ada, 1,2,3,4 nolu parseller, 246 ada, 1,2,3,4,5,6 nolu parseller ile 359,366 ve 369 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

87. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c03c4a-4d uygulama imar planı paftaları, 350 ada, 8 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

88. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c05d2a uygulama imar planı paftası, 429 ada, 14 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

89. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, G23c05d4duygulama imar planı paftası, 3811,3812,4997,4998, 4999,5000,5001,5002,5003,5004 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

90. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Başiskele Belediyesi, Kılıçarslan Mahallesi, G.23.c.09.d nazım imar planı paftasında, Afete Maruz Bölge ilan edilen alana ait sınırın 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

91. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b19a-19d nazım imar planı paftaları, 620 ada, 23 nolu parsel ve güneyinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

92. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı paftası, 416 ada, 13 ve 21 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

93. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, G22b18d nazım imar planı paftası, 5566 ada, 16 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

94. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, "Çayırova Köprülü Kavşağı" nın planlara işlenmesi ile ilgili nazım ve uygulama imar planı değişikliği teklifi,

95. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Şekerpınar, G22b ile G22b14a-13b nazım imar planı paftaları, 20 mt.lık yol güzergahında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

96. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, Atatürk ve Yenimahalle sınırları içerisinde G22b18b-18d nazım, G22b18b4a-4s ve 18d2a-2d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

97. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Çayırova Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan ilave ile ilgili teklifi,

98. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, G22b23b nazım imar planı paftası, 1518 ada, 1,2,3 ve 9 nolu parseller ile 607 ada, 13 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

99. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı paftası, 1393 ada, 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

100. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı paftası, 1729 ada, 8,9 ve 10 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

101. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Darıca Belediyesi, G22b23c nazım imar planı paftası, 1876 ada, 9 nolu parsel ile 1918 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

102. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Derince Belediyesi, Çavuşlu Köyü, G23b07c nazım imar planı paftası, 82 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi

103. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Dilovası Belediyesi, G23a21b nazım imar planı paftası, 62 ada, 9 nolu parsel ve güneyindeki adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

104. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G23a 1/50000 çevre düzeni planı, G23a1-a2-a3-a4 ve G23a07c-07d-11b-12a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

105. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı paftası, 765 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

106. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b19d nazım imar planı paftası, 3185 ada, 1,3,4,5,29 ve 30 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

107. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b20c-25a-25b nazım imar planı paftaları, 4541 ada, 27 nolu parsel ile 4542 ada, 6 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi

108. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b3 ile G22b14c-15d nazım imar planı paftaları, 1573 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

109. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

110. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

111. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Eskihisar Köyü, Eskihisar Kalesinin kuzeyinde hazırlanan “Eskihisar Kalesi ve Çevresi Rekreasyon Revizyon Projesi” kapsamında 1. Derece Doğal Sit Alanı sınırları içerisinde ve meri planda “Meskun Konut Alanı” kullanımında kalan alanın “Rekreasyon Alanı” olarak düzenlenmesi ile söz konusu alanın batısında yer alan “Orman Alanı” sınırının revize edilmesine yönelik hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım planı değişikliği ile ilgili teklifi,

112. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Eskihisar Köyü, Kentsel Sit Alanı içerisinde 984 ada 3 nolu parsel ile ilgili hazırlanan koruma amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili teklifi,

113. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22.b.18.d nazım, G22.b.18.d.3.d uygulama imar planı paftası, 5730 ada 3 nolu parselde hazırlanan 1/25000 - 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

114. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, 1/25000 ölçekli G22b3 ve 1/5000 ölçekli G22b24a-b nazım ve 1/1000 ölçekli G22b24a3b, G22b24b4a-b, G22b24b3a, G22b24b1c-d, G22b24b2d uygulama imar planında yer alan Tatlıkuyu Kentsel Park Projesi kapsamında hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili teklifi,

115. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Selimiye Köyü G23.c.06.c nazım, G23.c.06.c.02.b uygulama imar plan paftası, 510 ve 517 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

116. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, Hisareyn, G23c 1/50000, G23c1, G23c08a nazım imar planı paftaları, 459,460,543,544 ve 545 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili teklifi,

117. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, İhsaniye, G23c02c nazım imar planı paftası, 201 ada, 1,2,3,6 nolu parseller ile 202 ada, 5 ve 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

118. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c01c nazım imar planı paftası, 4121,4212,5446,5447,5535 ve 5536 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

119. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, G23c08a4a uygulama imar planı paftası, 773,774 ve 780 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

120. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gölcük Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerine yapılan ilave ile ilgili teklifi,

121. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Alikahya, G24a4, G24a21d nazım imar planı, G24a21d2a uygulama imar planı paftasında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

122. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b25a3a uygulama imar planı paftası, 174 ada, 6 nolu parsel ile 190 ada, 1 nolu parselin doğusunda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

123. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b24b nazım, G23b24b4c-3d uygulama imar planı paftaları, 4104 ada, 12 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

124. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, 13.02.2014 tarih ve 139 sayı ile onaylanan Eski Kandıra Kavşağı Revize Projesi kapsamında yapılan itirazlar ile ilgili teklifi,

125. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b25d nazım imar planı paftası, 198 ada, 16 nolu parselin kuzeyinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

126. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b24d2a-2b uygulama imar planı paftaları, 3511 ada, 13 nolu parsel ile 4278 ada, 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

127. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b24d2a-2b nazım imar planı paftası, 873 ada, 1 nolu parsel, 308 ada,20,21,22,26,27,28,42,,76 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

128. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, G23b23d nazım, G23b23d2c uygulama imar planı paftası, 2114 ada, 1,2 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

129. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.d uygulama imar plan paftaları, Seka ve Çevresi 3.derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde ve meri planda “Park ve Kültür Alanı” ile “Otopark Alanı” kullanımında kalan alanın “Spor Tesisi Alanı” olarak düzenlenmesi ile kaldırılan otopark alanının planlanan spor tesisi alanının güneyinde düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

130. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Turgut Mahallesi, Tescilli Sur Duvarlarının koruma alanı sınırı ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 11.02.2014 tarih ve 1364 sayılı kararının 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ile ilgili teklifi,

131. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, Tescilli Su Kemerinin koruma alanı sınırı ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 12.11.2013 tarih ve 1238 sayılı kararına istinaden 1/50000 ölçekli Çevre düzeni Planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planından 1. derece Arkeolojik Sit Sınırının kaldırılması ile ilgili teklifi,

132. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, 334 ada 23, 24, 25 ve 26 nolu parseller ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 15.04.2014 tarih ve 1471 sayılı kararının 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi ile ilgili teklifi,

133. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, 334 ada 23, 24, 25 ve 26 nolu parseller ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 15.04.2014 tarih ve 1471 sayılı kararına istinaden İçkale ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırlarında, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.2.c uygulama imar planında, koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

134. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İzmit Belediyesi, Erenler Cedit Mahallesi, G23b-24b nazım, G23b-24b-4b ve 4c uygulama imar planı paftaları, 5102 ada 1 parsel, 5103 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

135. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra İlçesi, Kandıra Belediyesi, Kefken Mahallesi, Belediyemiz Meclisi'nin 12.05.2011 tarih ve 300 sayılı kararı ile belirlenen "Kefken Köyü Köy Yerleşik ve Gelişme Alan Sınırının" revize edilmesi ile ilgili teklifi,

136. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra İlçesi, Kandıra Belediyesi, Ballar Mahallesi, Belediyemiz Meclisi'nin 12.05.2011 tarih ve 300 sayılı kararı ile belirlenen "Ballar Köyü Köy Yerleşik ve Gelişme Alan Sınırının" revize edilmesi ile ilgili teklifi,

137. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kandıra Belediyesi, F24c1, F24c12a- 11b-11a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı ile ilgili teklifi,

138. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G23d02b nazım imar planı paftası, 101 ada, 28 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

139. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24d01c nazım imar planı paftası, 501 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

140. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, G24d02d nazım imar planı paftası, 103 ada, 12,16 ve 17 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

141. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, G23a25c2a-2b uygulama imar planı paftaları, 2432 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile 2430 ada, 3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifi,

142. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 16.01.2014 tarih ve 84 sayı ile onaylanan "İlimtepe-Belen ve Dereköy Planlama Bölgeleri" ne yapılan itirazlarla ilgili teklifi,

143. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Körfez Belediyesi, uygulama imar planı plan hükümlerinde yapılan düzenleme ile ilgili teklifi,

144. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, 2479. Sokağın yol genişliğinin 24:00 metre olması nedeniyle cadde olarak isimlendirilmesi konusunda, yolun Issıkgöl Caddesinin devamında bulunması nedeniyle Issıkgöl Caddesinin devamı olarak isimlendirilmesi ile ilgili teklifi

145. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, İzmit İlçesi, Akpınar Köyü, Ormanköy konutları ile TOKİ Konutları arasında imar yolu olarak düzenlenmiş yerlerin, kamunun yol hizmetleri temininde ve kamu yararına dönük olarak kullanılması amacı ile orman izinlerinin alınması ile ilgili teklifi,

146. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, Kartepe İlçesi, Arslanbey Mahallesi, 113 ada 2 parsel taşınmazın eğitim öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

147. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, Darıca İlçesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 126 pafta, 5340- 5418 parseller, 129 pafta, 5419-5424 nolu parseller, 5341-5344-5345-5346 parseller ve mülkiyeti Darıca Belediyesine ait 5348 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde 14.339,85 m2 yüzölçümlü ‘Bayraktepe Denize Sevgi Parkı’ ile üzerindeki bina ve muhdesatlarının Darıca Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

148. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, Karamürsel İlçesi, Cumhuriyet (Yalakdere) Mahallesi, 1-2 pafta, 1679 parsel sayılı 576,38 m2 yüzölçümlü taşınmaz, sosyal kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere Karamürsel Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

149. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, İzmit İlçesi, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampüsünün atıksu ihtiyacını karşılamak amacı ile ‘Umuttepe Modüler Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu Şebeke İnşaat Planı Projesi’ kapsamında orman izinlerinin alınması ile ilgili teklifi,

150. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesinde ‘Dilovası Atıksu Arıtma Tesisine İletilmesine Ait Atıksu Kollektör Hattı ve Terfi Hattı Projesi’ kapsamında orman izinlerinin alınması ile ilgili teklifi,

151. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, İzmit İlçesi, Malta Mahallesinde, Belediyemiz tarafından inşa edilerek hizmete açılan 3.785,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan Malta Mahallesi Parkı ve üzerindeki bina ve muhdesatlarının İzmit Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

152. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, Mülkiyeti Belediyemize ait; Turgut Mah. Cami Arkası Sk. Çınaraltı Sosyal Tesisleri İzmit/KOCAELİ adresli 873 ada 23 parsel üzerinde bulunan toplam 79,00 m² kullanım alanlı işyerinin Kafeterya ve Çay Bahçesi olarak kullanılmak üzere, Belde A.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi ile ilgili teklifi,

153. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, Gölcük İlçesi, Değirmendere Mahallesi, 1 pafta, 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan Değirmendere Kültür Merkezi içindeki 1263,00 m2 yüzölçümlü düğün salonunun Gölcük Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

154. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, Başiskele İlçesi, Bahçecik 303 ada 5 parsel sayılı, toplam 6.372,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan Bahçecik Kültür Merkezi binasındaki 1.633,00 m² yüzölçümü Düğün Salonu ve müştemilatlarının Başiskele Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

155. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi ve Tütünçiftlik Mahallesinde tasarruf hakları Belediyemize ait olan ve Belediyemiz tarafından inşa edilen Yarımca İskelesi 1 no.lu Kafeterya ile Tütünçiftlik Sahil Alanı 6 nolu Kafeterya bina ve muhdesatlarının Körfez Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

156. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz Körfez İlçesi, Güney Mahallesi, Rıhtım Caddesinde, tasarruf hakları Belediyemize ait olan ve Belediyemiz tarafından inşa edilen Tütünçiftlik Sahil Parkı, 01 nolu kafeterya ile 05 nolu kafeterya üzerindeki bina ve muhdesatların Körfez Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

157. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, Gebze İlçesi, Eskihisar Kentsel Tasarım Projesi Parkında tasarruf hakları Belediyemize ait olan yapı ve muhdesatların Gebze Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

158. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın, İlimiz, Gebze İlçesi, Barış Mahallesinde tasarruf hakları belediyemize ait olan “Barış Deresi Parkı” ve üzerindeki bina ve muhdesatların Gebze Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili teklifi,

159. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın, Park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; temizlik, kanal bakımı ve temizleme, hizmetleri ile ilgili işlerin yıllara sari olarak hizmet alımı yöntemi ile ihale edilmesi ile ilgili teklifi,

160. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın, Trafo tesislerinin iz bedel üzerinden SEDAŞ’a devri ile ilgili teklifi,

161. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın,( Mülga Köy Hizmetleri Müdürlüğü) konkasör şantiyesinde mevcut 400 kVA’lık Trafonun işletme bakım karşılığında iz bedel üzerinden SEDAŞ’a devri ile ilgili teklifi,

162. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın Belediyemiz tarafından işletilen Şehirlerarası Otobüs Terminalleri ile Sebze-Meyve -Balık Halleri temizlik hizmetinin sürekli olarak yürütülmesi, kaynakların etkili ve verimli kullanılması, hizmet kalitesinin artırılması için ilgili işin yıllara sari olarak hizmet alımı yöntemi ile ihale edilmesi ile ilgili teklifi,

163. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı bütçesinden Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı bütçesine aktarma yapılabilmesi ile ilgili teklifi,

164. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2013 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili teklifi,

165. Yuvam İzmit Konut Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün, 2013 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili teklifi,

166. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, Cenaze Nakil Aracı Kiralanması Hizmeti Alım İşinin yıllara sari olarak hizmet alımı yöntemi ile ihale edilmesi ile ilgili teklifi,

167. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın, Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan “Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü’nün isminin “Ulaşım Yapıları Kontrol Şube Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifi,

168. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Yol Bakım Onarım ve Yapı Şube Müdürlüğü Bünyesindeki 41 KH 372 Plakalı 1998 Model BMC Fatih Kamyonun Düzce İli Gümüşova Belediyesine verilmesi ile ilgili teklifi,

169. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi,

170. Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nın, Seyhat Kartları Yönetmeliği düzenlemesi ile ilgili teklifi,

171. Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nın, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi,

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım