15 EYLÜL 2011 MECLİS GÜNDEMİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince; 15/09/2011 Perşembe günü, saat: 16.00’ da Kocaeli-İzmit, Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Cad. No: 80’deki Belediye Hizmet Binası 1. kat’ta bulunan Meclis Salonunda toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yoklama ve açılış,
11/08/2011 tarihli tutanak özetinin okunması ve oylanması,

Meclise bilgi verilecek konuların sunumu

Belediyemizin 2008-2001 dönemine ait olarak yapılan Mülkiye Teftişi ile ilgili Meclise bilgi sunumu,

GÜNDEM

========

RAPORLAR:

1- 41 NC 208 plakalı 1994 model Fatih Marka arazözün; Manisa İli Kula Belediyesine bedelsiz olarak devrinin yapılabilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu,

2- İlimiz, Körfez İlçesi, Hacı Osman Mahallesindeki, 1722 ada, 2 parsel sayılı, 11426,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın İ.S.U Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

3- Başiskele İlçesi, Seymen Mahallesi, Seymen Sahil Parkı Yapım İşi Projesi kapsamında yapılan 100 m² kafeterya, 30 m² Mutfak, 150 m² sundurma ve açık sert zeminli kullanım alanına sahip 1 adet çay bahçesi-kafeterya işyerinin İşletilmesinin Belde A.Ş’ye devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

4- İzmit D-100 Karayolu üzeri, Uğur Mumcu Parkı ile Sabancı Kültür Sitesi arasında yer alan ve tasarrufu Belediyemize ait Mimar Sinan Üst Geçidi üzeri Marina Sahil kısmında bulunan 1 ad çay bahçesi-kafeterya işyerinin işletilmesinin Belde A.Ş’ye devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

5- İzmit ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 196 ada, 1 parsel üzerinde Alikahya Mesire Alanı içerisinde 130m² kapalı ve 70 m² açık kullanım alanına sahip 1 adet çay bahçesi-kafeterya işyerinin işletilmesinin Belde A.Ş’ ye devredilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

6- Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması Hukuk Komisyonu raporu,

7- Aykome Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

8- İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu raporu,

9- Kentimizdeki emekli vatandaşlarımızın gençlerle bilgi ve tecrübelerini paylaşabilecekleri “Emekli Evi” kurulması konusunda alınan Kent Konseyi Kararı ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu,

10- Sivil toplum kuruluşları, Kocaeli Valiliği ve Belediyemiz İşbirliğinde bir “Afet Merkezi” kurulması ve afet tatbikatı yapılması konusunda alınan Kent Konseyi Kararı ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu,

11- “Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu” kurulması konusunda alınan Kent Konseyi Kararı ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu,

12- Kadın istihdamına destek olunması adına “Kadın El Emeği Pazarı” kurulması konusunda alınan Kent Konseyi kararı ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu,

13- Kocaeli’ ye özgü tarihi ve kültürel ürünlerin sergileneceği bir kültür müzesi kurulması konusunda alınan Kent Konseyi kararı ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu,

14- Kadınların zaman geçirebilecekleri ve aynı zamanda istihdamlarına olumlu etki sağlayacak mekânlar oluşturulması konusunda alınan Kent Konseyi Kararı ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu,

15- Bankamatiklerin engelli vatandaşlarımızın rahatça kullanımına uygun hale getirilmesi konusunda alınan Kent Konseyi kararı ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu,

16- Engelli vatandaşlarımızın oy kullanmaları esnasında her türlü erişilebilirlik ve tedbirin sağlanması konusunda alınan Kent Konseyi kararı ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu,

17- Kentleşme süreci ile beraber doğadan uzaklaşan halkımıza toprakla uğraşma ve meyve-sebze yetiştirme şansı vermek amacıyla hobi bahçeleri kurulması konusunda alınan Kent Konseyi kararı ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu,

18- Kartepe Belediyesi, Kartepe Mahallesinde bulunan isimsiz imar yollarına isim verilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu,

19- Başiskele Belediyesi, Seymen ve Körfez Mahallelerindeki 3 adet cadde adının değiştirilmesi ile ilgili Türlü İşler Komisyonu raporu,

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORLARI:

20- Çayırova Belediyesi, Şekerpınar, G22.b.14.d Nazım, G22.b.14.d.4.d uygulama imar plan paftası, 732 ada 4 nolu parsel ve yakın çevresinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

21- Çayırova Belediyesi, G22.b.18.b nazım, G22.b.18.b.4.b-4.c uygulama imar planı paftaları, 1490 ada 1 parsel ile kuzeydoğusunda yer alan 8.00 m’lik imar yolu ve tescil harici “Park Alanı”nda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

22- Çayırova Belediyesi, G22.b.13.c-18.b nazım, G22.b.18.b.4.c uygulama imar plan paftası, 1527 ada 12 (eski 11) ve 13 (eski 1, 2, 10) nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

23- Çayırova Belediyesi, G.22.b.13.c- G.22.b.18.b nazım, G.22.b.1b-2a-2b ve G.22.b.13.c.4c uygulama imar plan paftaları, 236 ada 24, 238 ada 38-39, 239 ada 36, 240 ada 6, 241 ada 44, 242 ada 34, 243 ada 22, 246 ada 38-39, 416 ada 13-14-15, 417 ada 4-6, 245 ada 72 ve 247 ada 45 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

24- Çayırova Belediyesi Akse Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

25- Çayırova Belediyesi, G22b18b-19a nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

26- Çayırova Belediyesi, G22b19a nazım imar planı, G22b19a1c uygulama imar planı paftası, 2085 ada 3 nolu parsel ile 2087 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

27- Derince Belediyesi, G23c01b-02a nazım imar planı, G23c01b2b, G23cc02a1a uygulama imar planı paftaları, Demiryolu Köprüsü projesinin planlara aktarılmasına ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

28- Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23b22c nazım imar planı, G23b22c4b uygulama imar planı paftası, 2267 ada, 59 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

29- Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b.22d nazım, G23b.22d.1b uygulama imar plan paftası, 2058 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

30- Derince Belediyesi, G23.B.22.c, G23.B.23.d, G23.c.02.b, G23.C.03.a nazım, G23.B.22.c.3.c, G23.B.23.d.4.d, G23.c.02.b.2.b, G23.C.03.a.1.a uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

31- Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mah. 29L-II.d pafta, 721 ada 16 nolu parselde hazırlanan Uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

32- Darıca Belediyesi, G.22.b.24.a nazım ve 29.L-2.d uygulama imar planı paftası, 719 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

33- Darıca Belediyesi, Eskihisar- Bayramoğlu arası kolektör hattı projesinin güzergahında ve plan notunda değişiklik yapılması ile ilgili nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

34- Gebze Belediyesi, G22b19d -24a nazım imar planı, G22b19d3a-3b-3d-4c, G22b24a1a-1b-2a uygulama imar planı paftalarında Bahardere Caddesi yol projesinde yapılan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

35- Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı, G22b24b1b-2a-2b uygulama imar planı paftaları, Anibal Kavşağı Projesi kapsamında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

36- Gebze Belediyesi, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Sultan Orhan Camii ve çevresi “Koruma Amaçlı İmar Planı” revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

37- Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi 2764 ada 1-2 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

38- İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi G23b25d nazım imar planı, G23b25d2d uygulama imar planı paftası, 2543 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

39- İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23b24d nazım imar planı, G23b24d1a uygulama imar planı paftası, 219 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

40- İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23.b.24.b nazım, G23.b.24.b.4.d uygulama imar planı paftası, 3466 ada 15, 16 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

41- İzmit Belediyesi, Seka Koruma Amaçlı İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

42- İzmit Belediyesi, G.23.b.25.c nazım, G.23.b.25.c.1d uygulama imar plan paftası, 1554 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

43- İzmit Belediyesi, Gündoğdu ve Tepeköy Mahalleleri sınırları dahilinde G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.1.b-1.c-1-d, G23.b.25.a.2.a-2.b-2.c-2d, G23.b.25.a.4.a-4.b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

44- İzmit Belediyesi, Saraybahçe Bölgesi sınırları içerisinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

45- İzmit Belediyesi, Alikahya, G24a21a nazım imar planı, G24a21a4b uygulama imar planı paftası, 3602 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

46- İzmit Belediyesi G23b24c nazım imar planı, G23b24c2c uygulama imar planı paftası, 692 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

47- İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b25a nazım imar planı, G23b25a1b uygulama imar planı paftası, 483,484 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

48- İzmit Belediyesi, Yenimahalle Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

49- Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mevkii, “Kent Merkezi Proje Alanı” kapsamında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

50- Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde Arslanbey Kent Merkezi Bağlantı Yolu Projesi kapsamında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

51- Karamürsel Belediyesi, G.23.d.21.a-21.b nazım ve 29K-IIa uygulama imar planı paftası, 3032, 3024, 3025, 3023 ve 3031 parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

52- Karamürsel Belediyesi, 457 ada 173 nolu parselde hazırlanan Uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

53- Karamürsel Belediyesi, G23d08b nazım imar planı, G23d08b4a uygulama imar planı paftası 1000 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

54- Kandıra Belediyesi, 12.05.2011 tarih ve 300 sayılı meclis kararına yapılan itirazlar ve Duraklı Köyü köy yerleşik alan sınırının belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

55- Körfez Belediyesi, G23b21d-21c-22d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

56- Körfez Belediyesi, Yenimahalle Mahallesi, G23b21c nazım imar planı, G23b21c1d uygulama imar plan paftası, 730 ada, 34 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

57- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Orman Köylerinde Uygulanacak İmar Yönetmeliği ve İmar Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu,

SÜRE UZATIMI:

58- Dilovası Çevre Sorunları hakkında verilen 14/01/2011 tarihli Önerge ile ilgili Hukuk ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun ortak yazısı,

59- Başiskele Belediyesi, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

60- Kartepe Belediyesi, Acısu Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli nazım planı plan hükümlerinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu yazısı,

DAİRESİNDEN GELEN TEKLİFLER:

61- Başiskele ve Gölcük Belediyeleri sınırları içerisinde Afete Maruz Bölge ve çevresinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

62- Çayırova Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d2b uygulama imar planı paftası, 5549 ada, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

63- Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b23b nazım imar planı, 29LIc uygulama imar planı paftası, 657 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

64- Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G22b23c nazım imar planı, 28K2B uygulama imar planı paftası, 1840 ada, 13 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

65- Darıca Belediyesi, G22b14a-d nazım imar planı, 29L3b uygulama imar planı paftası, 2392 ve 481 nolu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

66- Darıca Belediyesi, G22b24a-23b nazım imar planı, 29L1a-3a uygulama imar planı paftaları 411, 412 ada 1 nolu parseller ile 788 ada 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

67- Darıca Belediyesi, G22b24a nazım imar planı, 29L2d uygulama imar planı paftası, 478 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

68- Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d2a-2d uygulama imar planı paftaları, 2002 nolu parsel, 4990 ada 1 nolu parsel, 1578 ada 12 ve 13 nolu parseller ile 4033 ada 3 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

69- Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23b22c nazım imar planı paftası, 3947 ada, 2 ve 3 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

70- Derince Belediyesi, G23b22d nazım imar planı, G23b22d3b uygulama imar planı paftası, 1630 ada, 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

71- Derince Belediyesi, İbni Sina Mahallesi, G23.b.22.d nazım, G23.b.22.d.4.a uygulama imar plan paftası, 2011 ada, 3 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

72- Derince Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23.b.22d nazım, G23.b.22.d.3.c uygulama imar plan paftası, 1347 adanın güney kısmında doğu-batı istikametinde devam eden yol ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

73- Gebze Belediyesi, G22.b.17.c nazım, G22.b.17.c.2.b-2.c uygulama imar plan paftaları, 4 ada 40 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

74- Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.4.b uygulama imar plan paftası, 1287 ada, 5 - 6 -7- 8 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının teklifi,

75- Gebze Belediyesi, Cuma Köy G23.a.06.d nazım, G23.a.06.d.3.b-3.c uygulama imar plan paftası, 1430 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

76- Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22b19d nazım imar planı, G22b19d2a-2d uygulama imar planı paftaları, 72 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

77- Gebze Belediyesi, Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

78- Gölcük Belediyesi, G23c02c nazım imar planı, G23c02c3a uygulama imar planı paftası, 268 ada, 13 ve 14 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

79- İzmit Belediyesi, G24a4, G24a21a-1b nazım imar planı paftalarında İzaydaş Çöp Depolama Alanı Arıtma Tesisi’nde hazırlanan 1/5000 ölçekli ÇDP ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

80- İzmit Belediyesi, G24a4, G24a21a-1b nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/5000 ölçekli ÇDP ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

81- İzmit Belediyesi, Kısalar Köyü, G24.a.12.a nazım, G24.a.12.a.2.d uygulama imar planı paftası, 1332 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın teklifi,

82- İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23.b.25.d nazım, G23.b.25.d.2.d-1.c uygulama imar planı paftaları, 4815 ada 2, 3 nolu parseller, 4786 ada 9 nolu parsel ve 4808 ada 2 nolu parselin batısında yer alan otopark alanının kuzeyinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın teklifi,

83- İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi, G23.b.24.d Nazım, G23.b.24.d.2.d uygulama imar plan paftası, 1189 ada 15, 16, 17, 179 ve 181 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

84- İzmit Belediyesi, Hacıhızır Mahallesi, G23.b.25.c nazım, G23.b.25.c.1.a uygulama imar plan paftası, 409 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

85- İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23.b.24.c nazım, G23.b.24.c.3.b uygulama imar plan paftası, 478 ada, 49 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

86- İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G23.b.25.a nazım, G23.b.25.a.3.a-3.b uygulama imar plan paftası, 173 ada, 1 nolu parsel ve Yenişehir Mahallesi, G23b.25.d.1.b uygulama imar plan paftası, 1707 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

87- İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, G23.b.25.c nazım, G23.b.25.c.1.c-1.d uygulama imar plan paftası, 1550 ve 1557 adalar ve 1555 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

88- İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d – 23.c nazım, G23.b.24.d.1d uygulama imar plan paftası, 4419 ada 12 nolu parsel ve G23.c.23.c.2.c uygulama imar plan paftası, 124 ada 38 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

89- Kartepe Belediyesi Suadiye Mevki, G24.d.02.d. nazım G24.d.02.d .4.d – 4.a uygulama imar plan paftası 2744 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

90- Kartepe Belediyesi, Eşme Bölgesi nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

91- Karamürsel Belediyesi, Hacımehmet Mahallesi, G23d08a nazım imar planı, 382 ada, 42 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

92- Karamürsel Belediyesi, G23ad7a nazım imar paftası, 674 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

93- Kandıra Belediyesi, Namazgah Barajı ve Havza Sınırlarının 1/50000 Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 Nazım İmar Planlarına işlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

94- Körfez Belediyesi, Elmacık Köyü çevresi 1/50000 Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

95- Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23.a.25.b - 25.c Nazım, G23.a.25.b.3.c, G23.a.25.c.2.b uygulama imar plan paftaları, 220 ada 11, 12, 13, 14 ve 22 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

96- Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23.b.22.a nazım G23.b.22.a.4.d uygulama imar planı paftası, 1203 ada 4 ve 5 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

97- Kocaeli 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ile Merkez 1/25000 ölçekli nazım imar planı Orman Alanlarında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

98- Derince İlçesi, Çınarlı Köyü sınırlarında bulunan 1 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü’ne ön izin başvurusu yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

99- Derince İlçesi, Çınarlı Köyü sınırlarında bulunan 2 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü’ne ön izin başvurusu yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

100- Kandıra İlçesi, Cebeci Köyü, Gökdağ Mevkiinde bulunan 3 nolu alanın düzenli depolama sahası olarak kullanılması için Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü’ne ön izin başvurusu yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

101- İlçe Belediye Başkanlıklarının Belediye ve mücavir sınırları dışında, Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içerisinde kalan orman köylerinde oluşan evsel nitelikli katı atıkların toplanması, taşınması iş ve işlemleri konusunda Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’nün görevlendirilmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

102- 41 FZ 844 plakalı 1994 model BMC Fatih kamyonun bedelsiz hibe olarak Bilecik ili Osmaneli Belediyesi’ne verilmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

103- Belediyemizce yürütülmekte olan Gıda Kontrol Laboratuvarının 13.06.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5596 sayılı kanuna istinaden kapatılmasıyla ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

104- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğü’nün teklifi,

105- ALPER (Yenilenebilir Enerjinin Adaptasyonu ve Öğrenilmesi) adlı proje ile ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

106- Kardeş şehir olunmasıyla ilgili Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

107- Belediyemiz tasarrufunda bulunan Çayırova İlçesi, Akse Mahallesi 2066 ada üzerinde yer alan 16.750,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Çayırova Belediyesine Çocuk Trafik Parkı ve Park olarak bedelsiz tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

108- Mülkiyeti Kandıra Belediyesine ait olan, Kandıra İlçesi, Çarşı Mahallesi, 365 ada 1 parsel, 1660.89 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bilgi evi yapılmak üzere bedelsiz olarak devrinin alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi,

109- Tasarrufu belediyemize ait olan Halıdere, Yazlık, Hisareyn, Şirinköy ve Kavaklı Spor Tesislerinin Gölcük Belediyesine bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklifi.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım